Календарно-тематичний план. 9 клас. Українська література.

Опис документу:
Календарно-тематичний план. 9 клас. Українська література. Теми уроків, види робіт, домашнє завдання, повторення, узагальнена таблиця основних видів контролю( вміщена на початку плану). Стане у нагоді вчителям української літератури

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Українська література

9 клас

( 70 год, 2 год на тиждень)

1 семестр

2 семестр

примітки

Л-ра рідного краю

1

1

Позакласне читання

1

1

Розвиток мовлення

2( усно+письмово)

2( усно+письмово)

Виразне читання

2

3

Контроль знань:

Твори

1

1

тести

2

2

Відповіді на питання

1

1

Зміст роботи

Види робіт

Дата провед

К-ть годин

д/з

Примітки

Вступ

1

Роль і місце літератури в житті

нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

1

Родинно-побутові пісні

2

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору Види родинно-побутових пісень . «Місяць на небі, зiроньки сяють…», «Цвіте терен, цвіте терен…», «Сонце низенько…».

1

3

Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка. «Ой під вишнею, під черешнею…»

1

4

РЗМ№1 ( усно) Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу для майбутніх поколінь. Власне висловлення.

Літ. дикт

1

Українські народні балади

5

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад. Т .Л.:народна пісня (поглиблено), балада. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить»

1

напам

6

Драматизм твору, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

Виразне читання напам'ять пісень.

Літ. дикт

1

7

Контрольна робота №1 ( тести)

1

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

8

Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово).

1

9

Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії

Літ. дикт

1

10

Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах. ТЛ: притча

Літ. дикт

1

11

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).

1

12

«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства.

Літ. дикт

1

13

Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму.

1

14

Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету.

Літ. дикт

1

15

Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: літописи, ліро-епіка.

1

Есе «Любов до рідної землі, вірність у коханні, повага до історичного мину-лого народу— вічнізагальнолюд. цінності.»

16

Контрольна робота №2 ( тести + розгорнуті відповіді на питання)

1

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

17

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово).

1

18

Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово).

1

19

Григорій СКОВОРОДА. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Біблійна основа творчості

Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю».

Літ. дикт

1

20

Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські».

ТЛ: Ренесанс, Бароко. «Бджола та Шершень», «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних пісень»)

1

напам’ять: «Всякому місту – звичай і права».

21

Виразне читання поезії Сковороди. Власне висловлення про роль самопізнання і гармонії зі світом у становленні й реалізації себе як особистості.

Літ. дикт

1

22

Контрольна робота №3 ( тести)

1

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

23

Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм тощо). Визначні українські письменники.

1

24

Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.

1

25

Історія появи «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі.

Літ. дикт

1

26

Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).

Літ. дикт

1

27

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії

1

28

Колоритні образи твору. Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Сценічне життя твору.

1

29

РЗМ №2 ( письмово) Контрольний твір ( есе) « Важливість активної життєвої позиції; бажання захищати людську гідність, власні принципи; потреба пошуку власного щастя.»

1

30

ЛРК №1 Ознайомлення із творами письменників-земляків.

1

31

ПЧ№1 ІВАНЧЕНКО Р. «Гнів Перуна»

1

32

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). П. Куліш про Г. Квітку.

1

внесок Г. Квітки-Основ’яненка у скар-бницю української літератури, у роз-виток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

33

Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози із виразними рисами сентименталізму.

Літ. дикт

1

34

Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору.

Літ. дикт

1

Література українського романтизму

35

Література українського романтизму (оглядово). Ідейно-художні особливості

романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський,В. Забіла, М. Петренко,

О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич). Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

1

36

Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Балада «Рибалка» Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору

Літ. дикт

1

37

Євген ГРЕБІНКА. Вірш «Човен» Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные очи» та ін.).ТЛ: романтизм, романс.

1

38

Микола ГОГОЛЬ. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

Літ. дикт

1

39

«Тарас Бульба» (переклад М.Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича) Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ голов-ного героя.

1

40

Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. РЗМ № 3 ( усно) Характеристика синів Тараса Бульби ( усний портрет з зачивув. цитат)

Літ. дикт

1

Проект « Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українсь-кого письменства.»

41

Контрольна робота №4 ( тести + розгорнуті відповіді на питання)

1

42

Тарас ШЕВЧЕНКО. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).

1

43

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).

Літ. дикт

1

44

Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»). ТЛ: послання.

1

45

Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення.

1

напам’ять: фрагмент (на вибір).

46

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистос-ті. Сатиричний характер поеми. ТЛ: гротеск, контраст, умовність. Вираз. чит.нап.

Літ. дикт

1

47

«Кавказ» Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби.

1

48

Узагальнена ідея поеми неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

Літ. дикт

1

49

РЗМ №4 ( письмово ) Контрольний твір ( есе) « Вільнодумна, національно сві-дома особистість, її громадянська позиція – дань моді чи сучасна необхідність»

1

50

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови.

1

напам’ять: фрагмент (на вибір).

51

Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо). Виразне читання напам.

Літ. дикт

1

52

«Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. «Катерина»

1

53

«Наймичка»

1

54

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

Літ. дикт

1

55

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

1

напам’ять: вірш «Доля».

56

Виразне читання напам. Проект «Роль поетичної й малярської творчості Т.Г. Шевченка в загальнокультурному контексті»

Літ. дикт

1

57

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів. ТЛ: псалом.

1

«Злоначинающих спини…» чит. Молитва як жанр у творчості поета. Ідея єдності й згоди в поезії

58

Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном. Контрольна робота №5 ( тести)

Літ. дикт

1

59

Пантелеймон КУЛІШ. П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду.

1

60

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет.

Літ. дикт

1

Знайти паралелі до образів і проблема-тики романуП.Кулі-ша в інших історич-них творах україн-ської та зарубіжної літератури

61

Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком. ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

1

62

Диспут про зв'язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії 9 за твором П.Куліша « Чорна рада»

Літ. дикт

1

63

Марко ВОВЧОК (Марія Олександрівна Вілінська). Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання» ТЛ: реалізм.

1

64

«Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини.

1

65

Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

Літ. дикт

1

Есе « Кожна людина, незалежно від свого суспільного стану, має право бути щасливою».

66

Контрольна робота №6 ( тести)

1

67

ПЧ № 2 РУТКІВСЬКИЙ В. «Сині води»

1

68

ЛРК №2 ДЕВЯТКО Н. Фентезійна трилогія «Скарби Примарних островів»

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
9
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!