Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Календарно - тематичне плануванняз фізики для 9 класу на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 9 Клас

07.09.2021

179

11

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування на 2021-2022 н.р.фізика-9 клас.(3год. на тиждень,разом 105 год).підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. :
Перегляд
матеріалу
Отримати код
________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)


Погоджую: Затверджено:

ЗД ____________________ Директор:_______________

«___»____________2021 р «___»____________2021 р

«___»____________2022 р «___»____________2022 р
Календарно - тематичне планування

на 2021-2022 н.р.

фізика-9

(3год. на тиждень,разом 105 год)

Вчитель:_____________________________________


Програма: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 – 9 класи / Фізика/Міністерство освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. :
Календарно-тематичний план з фізики для 9 класу

(105год, 3години на тиждень)

Фізика 9 клас

І семестр

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

1

Інструктаж з техніки безпеки. Вступ.2

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле3

Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі4

Магнітне поле струму. Правило свердлика5

Розв'язування задач6

Сила Ампера7

Розв'язування задач8

Розв'язування задач9

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера10

Електромагніти та їх застосування11

Розв'язування задач12

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

13

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець14

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм15

Розв'язування задач16

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

17

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи18

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»19

Захист учнівських проектівРозділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

20

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла21

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення22

Розв'язування задач23

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало24

Розв'язування задач25

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала26

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла27

Розв'язування задач28

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла29

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів30

Лінзи. Оптична сила лінзи31

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи32

Розв'язування задач33

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи34

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція35

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи36

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»37

Захист учнівських проектівРозділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

38

Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі39

Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук40

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів41

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі42

Шкала електромагнітних хвиль43

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація44

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи45

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»46

Захист учнівських проектів47

Підсумковий урок за І семестр
Фізика 9 клас

ІІ семестр

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітки


Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи48

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання49

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів50

Розв'язування задач51

Розв'язування задач52

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри53

Розв'язування задач54

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор55

Розв'язування задач56

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної

енергетики57

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи58

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»59

Захист учнівських проектівРозділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина І

60

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху61

Розв'язування задач62

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати63

Розв'язування задач64

Розв'язування задач65

Розв'язування задач66

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона67

Другий закон Ньютона68

Розв'язування задач69

Третій закон Ньютона70

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння71

Розв'язування задач72

Розв'язування задач73

Рух тіла під дією сили тяжіння74

Розв'язування задач75

Розв'язування задач76

Рух тіла під дією кількох сил77

Розв'язування задач78

Розв'язування задач79

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи80

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина ІІ

81

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу82

Розв'язування задач83*

Розв'язування задач84

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики85*

Розв'язування задач86

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах87

Розв'язування задач88

Розв'язування задач89*

Розв'язування задач90

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії91

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження92

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи93

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»94

Захист учнівських проектів95

Захист учнівських проектів96

Захист учнівських проектів97

Захист учнівських проектів98

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогресФізика та екологія

99

Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

100

Альтернативні джерела енергії101

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі102-105

Резерв

Підсумкове повторення і оцінювання за рікОрієнтовні теми навчальних проектів


Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Магнітні матеріали та їх використання.

Магнітний запис інформації.

Вияви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

Геомагнітне поле Землі.

Магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я людини.

Різноманітні електромагнітні пристрої.

Генератори електричного струму.


Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Складання найпростішого оптичного приладу.

Оптичні ілюзії.

Дослідження потужності та ККД штучних джерел світла різного типу.

Увігнуті дзеркала: властивості та приклади застосування.

Оптичні явища в природі.

Око і зір.


Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Звуки в житті людини.

Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.

Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.

Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.

Духові музикальні інструменти.


Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

Складання радіаційної карти регіону.

Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?

Майбутнє Сонця та інших зір.


Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Людина і Всесвіт.

Фізика в житті сучасної людини.

Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

Україна – космічна держава.

Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики.

Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.