Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування,Фізика, 9 клас

Фізика

Для кого: 9 Клас

31.08.2018

7059

445

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування,Фізика, 9 клас на 2018-2019 н.р. (105годин, 3 на тиждень, 4 години – резервних) Підручник: Фізика. 9 клас. Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2017 рік
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

Фізика, 9 клас.

2018-2019 н.р.

(105годин, 3 на тиждень, 4 години – резервних)

Підручник: Фізика. 9 клас. Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я. Харків, видавництво «Ранок», 2017 рік

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Магнітне поле

1

Постійні магніти. Магнітні лінії. Магнітне поле Землі

2

Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля

3

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

4

Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика

5

Розв'язування задач

6

Електромагніти та їх застосування

7

Розв'язування задач

8

ІТБ Лабораторна робота № 1. «Складання та випробування електромагніту»

9

Сила Ампера

10

Розв'язування задач

11

Розв'язування задач

12

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади

13

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

14

Розв'язування задач

15

ІТБ Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

16

Захист учнівських проектів

17

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

18

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

Тематична

Світлові явища

19

Аналіз к.р. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

20

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

21

Розв'язування задач

22

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

23

Розв'язування задач

24

ІТБ Лабораторна робота № 3. «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

25

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

26

Розв'язування задач

27

ІТБ Лабораторна робота № 4. «Дослідження заломлення світла»

28

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

29

Лінзи. Оптична сила лінзи

30

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

31

Розв'язування задач

32

Розв'язування задач. Самостійна робота

33

ІТБ Лабораторна робота № 5. «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи»

34

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

35

Захист учнівських проектів

36

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

37

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Тематична

Механічні та електромагнітні хвилі

38

Аналіз к.р. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

39

Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

40

ІТБ Лабораторна робота № 6. «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів»

41

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

42

Шкала електромагнітних хвиль

43

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

44

Захист учнівських проектів

45

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

46

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Тематична

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

47

Аналіз к.р. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

48

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

49

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

50

Розв'язування задач

51

Розв'язування задач

52

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

53

Розв'язування задач

54

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

55

Розв'язування задач  

56

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

57

Захист учнівських проектів

58

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

59

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Тематична

Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І

60

Аналіз к.р. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

61

Розв'язування задач

62

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

63

Розв'язування задач

64

Розв'язування задач

65

Розв'язування задач

66

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

67

Другий закон Ньютона

68

Розв'язування задач

69

Третій закон Ньютона

70

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

71

Розв'язування задач

72

Розв'язування задач

73

Рух тіла під дією сили тяжіння

74

Розв'язування задач

75

Розв'язування задач

76

Рух тіла під дією кількох сил

77

Розв'язування задач

78

Розв'язування задач

79

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

80

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Тематична

Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ

81

Аналіз к.р. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

82

Розв'язування задач

83

Розв'язування задач

84

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

85

Розв'язування задач

86

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

87

Розв'язування задач

88

Розв'язування задач

89

Розв'язування задач

90

ІТБ Лабораторна робота № 7. «Вивчення закону збереження механічної енергії»

91

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

92

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

93

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

94

Аналіз к.р. Захист учнівських проектів

95

Захист учнівських проектів

96

Захист учнівських проектів

97

Захист учнівських проектів

98

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

Тематична

Фізика та екологія

99

Фізика та екологія.

100

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

101

Альтернативні джерела енергії

102

Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

103

Семестрова контрольна робота

104

Аналіз к.р. Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.