Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування за програмою "Росток" 8 клас

Фізика

Для кого: 8 Клас

10.10.2018

1376

16

0

Опис документу:
програма " Росток" 8 клас
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Першотравенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________2018 р.

Календарно-тематичне планування

з фізики

для 8 класу

на 2018 / 2019 н.р.

Круглякова Ірина Леонідівна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МК вчителів природничо – математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________2018 р.

Голова МК ____________________________________________________

(ПІБ, підпис)

  • Складено до підручника: В.Г. Бар’яхтар

  • Програму склав: Колечко Н.К

згідно з навчальною програмою з фізики для учнів 7-9 класів „Росток” загальноосвітніх навчальних закладів Він базується на знаннях учнів, отриманих в курсі „Навколишній світ”. Цей курс є пропедевтикою профільного навчання в старшій школі.

  • Пояснювальна записка до календарно-тематичного планування

  • Орієнтовний тематичний план вивчення фізики в 8 класі за програмою «Росток»

Фізика (всього 105год.)

Клас

№ теми

Назва теми

Кількість годин для вивчення теми

8

1

Розділ №1

52

1

Механічна робота та енергія

9

2

Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

7

3

Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

36

2

Електродинаміка

46

1

Електризація тіл

11

2

Електричний струм

18

3

Робота та потужність електричного струму.Електричний струм у різних середовищах

17

3

Фізичний практикум

5

4

Резерв

2

Разом:

105

  • Орієнтовний план проведення контрольних робіт за програмою «Росток»

  • Календарно-тематичне планування.

  • Фізика. 8 клас

Клас

теми

Назва теми

Кількість контрольних робіт

8

1

Механічна робота та енергія

1

2

Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

1

3

Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

1

4

Електризація тіл

1

5

Електричний струм

1

6

Робота та потужність електричного струму.Електричний струм у різних середовищах

1

Разом

6

в

темі

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Розділ 1

1.Механічна робота та енергія

Механічна робота. Одиниці роботи. Розв’язання задач

Потужність. Розв’язання задач

Енергія. Потенційна та кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія. Розв’язання задач

Перетворення механічної енергії. Закон збереження механічної енергії.

Прості механізми. Важіль. Умови рівноваги. Розв’язання задач

Коефіцієнт корисної дії. «Золоте правило механіки» Розв’язання задач

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1 «Вимірювання ККД»

Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механічна робота та енергія»

Контрольна робота №1 з теми «Механічна робота та енергія»

2. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання. Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії Теплопровідність.

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2 «Порівняння кількості теплоти при змішуванні води»

Конвекція. Випромінювання.

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3 «Визначення питомної теплоємності твердого тіла»

Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Теплові явища»

Контрольна Робота №2 з теми «Теплові явища»

3.Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

Аналіз контрольної роботи Енергія палива. Питомна теплота згорання палива.

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №4 «Визначення ККД нагрівника»

Робота газу. Перший закон Термодинаміки. Перший початок термодінаміки та живі організми

Розв’язання задач

Агрегатний стан речовини. Кристалічні та аморфні тіла. 

Внутрішня будова кристалів. Деформація твердих тіл, види деформації. 

Розв’язання задач.

Плавлення й затвердіння твердих кристалічних і аморфних тіл. 

Питома теплота плавлення. Залежність температури плавлення від тиску.

Сплави та їх використання. Пружність, пластичність, хрупкість та міцність твердих тіл.

Розв’язання задач.

Випаровування та конденсація рідин, випаровування твердих тіл. 

Питома теплота випаровування. Насичені й ненасичені пари.

Критична температура. Залежність температури випаровування від тиску.

Розв’язання задач.

Вологість повітря. Способи вимірювання вологості повітря.

Змочування, капілярні явища, поверхневий натяг.

Розв’язання задач.

Вологість повітря та її значення для людини. Капілярні явища в біології та медицині..

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання відносної вологості повітря.»

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. 

Використання першого закону термодинаміки для ізопроцесів.

Лабораторна робота № 6 «Вивчення одного з ізопроцесів.»

Адіабатний процес. Необоротність теплових процесів.

ІІ початок термодинаміки. Ентропія, ІІІ початок термодинаміки.

ІІІ початок термодинаміки.

Розв’язання задач.

Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно. 

Розв’язання задач.

Ідеальна та реальна теплові машини. ККД теплової машини.

Розв’язання задач.

Двигун внутрішнього згоряння. Дизельний двигун, парова турбіна, реактивний двигун. 

Розв’язання задач.

Розв’язання задач.

Підготовка до контрольної роботи з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Контрольна робота № 3 з теми« Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Розділ 2.Електродінаміка

1.Електризація тіл

Аналіз контрольної роботи. Електризація тіл.

Два види електричного заряду.

Взаємодія наелектризованих тіл, електроскоп.

Дискретність електричного заряду, елементарний заряд, дослід Йоффей Міллікена, закон збереження електричного заряду. Електричне поле, напруженість електричного поля, лінії напруженості

Закон Кулона. Розв’язання задач.

Розв’язання задач.

Провідники та діелектрики. Провідники в електричному колі. Електричний струм. Дія електричного струму.

Робота поля під час переміщення заряду. Електростатичний захист. Вплив електричного поля на живі організми

Потенціал. Різниця потенціалу. Напруга. Електроємність. Конденсатор. Види конденсаторів та їх використання.

Розв’язання задач.

Контрольна робота № 4 з теми «Електродинаміка. Електризація тіл»

5.Електричний струм

Аналіз контрольної роботи.

Енергія електричного поля. Діелектрики, діелектрична проникність. Електричний струм

Джерела електричного струму, гальванічні елементи й акумулятори, електричне коло та його частини.

Дії електричного струму. Напрям електричного струму. Сила струму, амперметр.

Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 7 Вимірювання сили постійного струму, амперметр.

Розв’язання задач.

Вольтметр. Напруга. Залежність сили струму від напруги

Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 8 «Вимірювання електричної напруги на різних ділянках кола»

Розв’язання задач.

Самостійна робота

Опір провідників, питомий опір ,одиниці вимірювання опору й питомого опору. Реостат

Закон Ома для ділянки кола.

Розв’язання задач.

Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 9 «Регулювання сили струму за допомогою реостата»

Інструктаж з БЖД Лабораторна робота № 10 «Визначення питомого опору провідника»

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання провідників.

Інструктаж з БЖД Лабораторна работа11

Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Розв’язання задач.

Розв’язання задач.

Контрольна робота №5 з теми «Електричний струм»

2.Робота та потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах

Аналіз контрольної роботи.

Робота і потужність електричного струму

Розв’язання задач.

Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

Інструктаж з БЖД Лабораторна работа12

Вимірювання роботи та потужності електричного струму

Інструктаж з БЖД Лабораторна работа13

Визначення коефіцієнта корисної дії електричного нагрівача

Закон Ома для повного кола

Інструктаж з БЖД Лабораторна 14

Визначення ЕРС внутрішнього опору джерела струму

Електричний струм в металах

Електричний струм в напівпровідниках

Електричний струм у рідинах

Розв’язання задач.

Інструктаж з БЖД Лабораторна 15

Визначення електрохімічного еквівалента міді

Розв’язання задач.

Електричний струм в газах

Електричний струм у вакуумі

Розв’язання задач.

Контрольна робота №6 з теми «Робота та потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

Фізичний практикум

1. Спостереження броунівського руху.

2. Вивчення властивостей рідин.

3. Визначення енергії зарядженого конденсатора.

4. Вимірювання відносної вологості повітря.

5. Дослідження електричних кіл.

6. Дослідження магнітного поля Землі.

7. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

8. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.

9. Визначення модуля пружності речовини.

Резерв

Повторення

Повторення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.