Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з уроків за підручником «Математика» Г. П. Лишенко 3 клас 2 семестр

Математика

Для кого: 3 Клас

05.06.2021

324

34

0

Опис документу:
Пропоную календарно -тематичне планування уроків за підручником «Математика» Г. П. Лишенко на 2 семестр. Під час складання тематики уроків використовувала Програму для здобувачів освіти 3 класу НУШ та діагностичних робіт.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування математики в 3 класі

(посібник «Математика» Г. Лишенко

частина 2)

Вчитель: _____________________________

ІІ СЕМЕСТР

5 години х 19 тижнів = 95 годин (святкові дні:_____________________)

дата

Тема уроку

№ підр.

Примітка

Додавання та віднімання в межах 1000. Рівняння. Розв’язок рівняння. Задачі з буквеними даними.

1-11

Письмове додавання та віднімання чисел. Задачі з буквеними даними. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

12-21

Письмове додавання з переходом через розряд. Периметр многокутника. Задачі геометричного змісту. Іменовані числа.

Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

22-32

Письмове додавання з переходом через розряд. Периметр многокутника. Задачі геометричного змісту. Рівняння. Розв’язок рівняння. Процес розв’язування задачі.

33-45

Письмове віднімання двоцифрових з переходом через розряд.

Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

46-56

Письмове віднімання двоцифрових з переходом через розряд. Периметр многокутника. Рівняння. Розв’язок рівняння. Задачі з буквеними даними. Процес розв’язування задачі.

57-66

Письмове віднімання трицифрових з переходом через розряд. Периметр многокутника. Геометричні фігури на площині і у просторі. Процес розв’язування задачі.

67-76

Письмове додавання трицифрових з переходом через розряд. Математичні вирази: числові і буквені. Процес розв’язування задачі.

77-87

Письмове віднімання трицифрових з 0 в зменшуваному з переходом через розряд. Процес розв’язування задачі.

88-98

Додавання і віднімання чисел у межах 1000.Математичні вирази: числові і буквені. Процес розв’язування задачі.

99-108

Додавання і віднімання чисел у межах 1000.Математичні вирази: числові і буквені. Процес розв’язування задачі.

109-120

Математичні вирази: числові і буквені. Дослідження додавання трицифрових чисел з поступовим переходом через два розряди. Розв’язання складені задачі з невідомим компонентом дій.

121-130

Додавання і віднімання чисел у межах 1000. Периметр многокутника. Задачі геометричного змісту. Числові рівності і нерівності.

131-140

Додавання і віднімання чисел у межах 1000. Письмове додавання трьох доданків. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

141-149

Додавання і віднімання чисел у межах 1000. Порядок виконання дій у виразах. Рівняння. Розв’язок рівняння. Задачі з буквеними даними.

150-159

Математичні вирази: числові і буквені. Використання спосіб округлення при усному додаванні трицифрових чисел. Розв’язання рівняння на дві дії.

160-169

Додавання і віднімання чисел у межах 1000. Порядок виконання дій у виразах. Задачі з буквеними даними. Процес розв’язування задачі.

170-179

Правила порядку дій у числових виразах. Іменовані числа.

Виконую дії зі складеними іменованими числами. Обернені задачі до задач знаходження периметру трикутника.

180-190

Математичні вирази: числові і буквені. Рівняння. Розв’язок рівняння. Задачі з буквеними даними.

191-200

Письмове додаванні і відніманні трицифрових чисел. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Додавання і віднімання чисел у межах 1000. Дії з величинами.

Задачі з буквеними даними.

Діагностична робота

Аналіз діагностичної роботи. Додавання і віднімання чисел у межах 1000. Математичні вирази: числові і буквені. Рівняння.

Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

Множення та ділення в межах 1000

Особливі випадки множення і ділення.Периметр многокутника.Числові рівності і нерівності.Нерівності зі змінною. Розв’язання нерівності зі змінною.

201-210

Особливі випадки множення і ділення. Дії з величинами. Правила порядку дій у числових виразах. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох.

211-221

Знаходження невідомого компоненту множення і ділення. Розв’язок рівняння. Множення з числами 10 та 100. Використання даних діаграм для складання задач. Процес розв’язування задачі.

221-232

Позатабличне множення і ділення. Периметр многокутника.

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрові.

233-241

Математичні вирази: числові і буквені. Сполучний закон множення. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

242-251

Знаходження невідомого компоненту множення і ділення.

Закріплення сполучного закону множення в обчисленнях. Процес розв’язування задачі.

252-262

Позатабличне множення і ділення. Особливі випадки множення і ділення. Дії з величинами. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Множення і ділення круглих чисел на одноцифрові.

263-273

Геометричні фігури на площині і у просторі. Досліджую ділення числа на добуток. Розв’язання задачі на поступове зведення до одиниці.

274-283

Математичні вирази: числові і буквені.Правила порядку дій у числових виразах. Розширення знань про способи ділення на розрядні двоцифрові числа. Розв’язання задачі на поступове зведення до одиниці.

Способи множення суми на число та використання при розв’язуванні задач.

Позатабличне множення і ділення. Задачі з буквеними даними.

Ознайомлююсь з множенням двоцифрового числа на одноцифрове та задачами на спільну роботу.

284-291

Дії з величинами. Розподільний закон множення відносно додавання. Використання розподільного закону в обчисленнях виразів та задач.

292-296

Розв’язую задачі на різницю двох добутків. Обчислення вирази зі змінною. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

297-305

Позатабличне множення і ділення. Числові рівності і нерівності. Рівняння. Розв’язок рівняння. Множення одноцифрового числа на двоцифрове.

306-316

Математичні вирази: числові і буквені. Геометричні фігури на площині і у просторі. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

317-326

Математичні вирази: числові і буквені. Правила порядку дій у числових виразах. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

327-336

Числові рівності і нерівності. Геометричні фігури на площині і у просторі. Розподільний закон множення стосовно віднімання. Розв’язання задачі на різницеве порівняння двох добутків

337-347

Дії з величинами. Задачі геометричного змісту. Розв’язання задачі на спільну роботу. Іменовані числа.

348-357

Дії з величинами. Математичні вирази: числові і буквені. Нерівності зі змінною. Розв’язки нерівності зі змінною. Розв’язання задачі на суму двох добутків.

358-366

Дз375вир,376

Позатабличне множення і ділення. Дії з величинами. Правила порядку дій у числових виразах. Задачі геометричного змісту.

Дослідження множення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Виконання ділення складених іменованих чисел на одноцифрове.

377-384

Позатабличне множення і ділення. Математичні вирази: числові і буквені. Вправлення в обчисленні виразів на дії різного ступеня. Розв’язання задачі на спільну роботу.

Позатабличне множення і ділення. Математичні вирази: числові і буквені. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

Діагностична робота

Аналіз діагностичної роботи. Позатабличне множення і ділення.

Ознайомлення з діленням суми на число. Розв’язання задачі на різницеве порівняння двох часток.

386-395

Виконання ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Закріплення вміння та навички розв’язувати задачі вивчених видів.

396-406

Позатабличне множення і ділення.

Дослідження ділення двоцифрового числа одноцифрове, якщо кількість десятків не ділиться на дільник.

407-416

Обернені задачі до задач на знаходження суми двох добутків. Процес розв’язування задачі.

417-427

Правила порядку дій у числових виразах. Числові рівності та нерівності. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

428-437

Відношення кратного порівняння. Перевірка дії ділення множенням. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

438-447

Математичні вирази: числові і буквені. Перевірка дії множення діленням . Розв’язання оберненої задачі до суми двох добутків.

448-458

Рівняння. Розв’язок рівняння. Ознайомлення з діленням круглих трицифрових чисел на одноцифрове. Процес розв’язування задачі.

459-469

Математичні вирази: числові і буквені. Геометричні фігури на площині і у просторі. Задачі геометричного змісту. Задачі на суму двох добутків.

470-480

За короткими записами складаю та розв’язую задачі. Обчислення виразів зі змінною та складеними іменованими числами.

481-489

Числові рівності і нерівності. Правила порядку дій у числових виразах. Розв’язання задачі на спільну роботу.

490-498

Математичні вирази: числові і буквені.

Дослідження зміни добутку при збільшенні або зменшенні одного з множників. Множення парних двоцифрових чисел на 5.

499-508

Знаходження невідомого компоненту множення і ділення.

Розв’язання задачі на збільшення (зменшення) в кілька разів.

509-518

Дослідження зміни частки при збільшенні (зменшенні) в кілька разів діленого при постійному дільнику. Закріплення вміння розв’язування задач на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумою двох.

519-527

Дії з величинами. Математичні вирази: числові і буквені. Задачі з буквеними даними. Дослідження, як зміниться частка при збільшенні (зменшенні ) дільника в кілька разів при сталому діленому.

528-536

Дії з величинами.Геометричні фігури на площині і у просторі.

Розв’язання задачі різними способами.

537-546

Діагностична робота

Аналіз діагностичної роботи. Закріплення , систематизація знань, вміння та навички при обчисленні виразів на дії різного ступеня та задач вивчених видів.

Частини

Частини величини. Дріб з чисельником 1. Процес розв’язування задачі.

547-556

Частини величини. Дріб з чисельником 1.Знаходження частини від числа. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення.

557-568

Порівняння дробів з чисельником 1. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення.

569-577

Порівняння дробів з чисельником 1. Число і рівності та нерівності. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

578-588

Знаходження невідомого компоненту множення і ділення. Периметр многокутника. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

589-597

Знаходження числа за величиною його частини. Дії з величинами. Компетентнісно-зорієнтовані задачі.

Ділення з остачею

Математичні вирази: числові і буквені. Ознайомлююсь з діленням з остачею.

598-608

Математичні вирази: числові і буквені. Процес розв’язування задачі.

609-618

Дослідження співвідношення між дільником та остачею Задачі на поступове зведення до одиниці.

619-627

Перевірка ділення з остачею. Використовування формули обчислення квадрата та прямокутника. Процес розв’язування задачі.

Прості та складені сюжетні задачі. Обернені задачі.

Обчислення виразів з остачею з перевіркою.

628-636

Розв’язую задачі на час та задачі геометричного змісту. Обчислення вирази на дії різного ступеня.

637-649

Розв’язання задач на 3 – 4 дії . Знаходжу значення виразів та розв’язую рівняння.

Діагностична робота

Повторення вивченого за рік

Аналіз діагностичної роботи. Математичні вирази: числові і буквені. Обернена задача.

650-660

Закріплення знань про нумерацію трицифрових чисел. Складання обернені задачі до запропонованих вивчених видів.

661-670

Взаємопов’язані величини, які характеризують ситуацію купівлі – продажу; роботу. Знаходження числа за величиною його частини.

671-680

Математичні вирази: числові і буквені. Іменовані числа. Порядок дій у виразах.

681-689

Математичні вирази: числові і буквені. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою.

690-698

Задачі на знаходження четвертого пропорційного та задачі, що є комбінаціями задач вивчених видів. Процес розв’язування задачі.

699-708

Складання задачі за коротким записом. Знаходження значення виразів на дії різного ступеня. Процес розв’язування задачі.

709-717

Будую план ділянки. Розв’язую задачі вивчених видів.

718-729

Відношення кратного та різницевого порівняння.

Рівняння. Розв’язок рівняння. Навчальні дослідження. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою.

Ознайомлення з темою і метою проєкту «Мандрівка в історію чисел і цифр»

Презентація проєктної діяльності.

Повторення вивченого за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.