Календарно – тематичне планування з української мови в 7 класі на 2019 – 2020 н. р.

Опис документу:
Календарно – тематичне планування з української мови в 7 класі на 2019 – 2020 н. р. Програма з укр. мови для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Тема уроку

Дата

Прим

1

Вступ. Місце української мови серед інших слов’янських мов.

2

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

3

Найскладніші орфограми в самостійних частинах мови

4

РМ №1 Повторення вивченого про текст і стилі мови.

Типи мовлення. Види і засоби зв’язку в тексті.

Дієприкметник

5

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

6

Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях.

7

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів.

8

Побудова речень з дієприкметниковим зворотом.

9

РМ №2 Синонімічність складних і простих речень із дієприкметниковими зворотами.

10

РМ № 3 Публіцистичний стиль

11

Контрольна робота №1 Тестування з теми

12

Активні і пасивні дієприкметники.

13

Творення активний і пасивних дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.

14

Правопис суфіксів дієприкметників. Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

15

РМ №4 Особливості побудови опису зовнішності людини.

(Усний докладний переказ( контроль))

16

Не з дієприкметниками

17

Перехід дієприкметників в іменники й прикметники. Правопис.

18

Безособові дієслівні форми на -но, -то

19

РМ №5 Складний план власного висловлювання

20

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник».

21

Контрольна робота №2 з теми «Дієприкметник». Тестові завдання.

22

Аналіз контрольної роботи. Читання мовчки

23

РМ №6 Письмовий твір-опис зовнішності

Дієприслівник

24

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

25

Дієприслівниковий зворот

26

Не з дієприслівниками

27

РМ №7 Аналіз помилок, допущених у творі

28

РМ №8 Контрольний переказ тексту з елементами опису людини.

29

Дієприслівники недоконаного й доконаного виду

30

Правильне вживання дієприслівників у побудові речень

31

РМ №9 Складання діалогів відповідно до ситуації( контроль)

32

Контрольна робота №3 Тестові завдання з теми.

Прислівник

33

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням.

34

РМ № 10 Письмовий переказ розповідного тексту з описом процесу праці.

35

РМ № 11 Особливості побудови розповіді про процес праці. Усний твір опис процесу праці.

36

РМ №12 Письмовий твір –розповідь з описом процесу праці.

37

Ступені порівняння прислівників

38

Способи творення прислівників

39

Букви н та нн у прислівниках

40

Правопис не і ні в прислівниках

41

Букви и та і в кінці прислівників

42

Контрольний семестровий диктант

43

Узагальнення вивченого про прислівник

44

Контрольна робота № 4. Тестування з теми

45

РМ №13 Аналіз помилок допущених у роботах

46

Аналіз помилок допущених у контрольних роботах

47

Прислівник правопис через дефіс.

48

Тренувальні вправи

49

50

Написання прислівників разом і окремо

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
590 грн