Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу ІІ семестр.

Українська мова

Для кого: 9 Клас

22.01.2021

302

26

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу ІІ семестр. за програмою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Бабич Н.Д., Михайловська Н.А., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Бабич Н.Д., Михайловська Н.А., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.

ІІ семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

Запис у журналі без дати: Усний твір

Запис у журналі без дати: Читання вголос

Безсполучникове складне речення

33.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між простими реченнями в безсполучниковому складному реченні. КМ. Інтонація безсполучникового складного речення.

КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, підприємницька; уміння вчитися впродовж життя. (НЛ громадянська відповідальність). СЗЛ. Формування української нації: роль мови у цьому процесі. Національні мови України, вклад створеного ними в загальну культуру держави.

1

34.

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

1

35.

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи.

1

36.

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

1

37.

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи.

1

38.

РМ № 10. Усний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему («Народ – творець національної мови»; «Багатоголоса моя Україна»).

1

39-40.

РМ № 11-12. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

2

41.

Тире у безсполучниковому складному реченні.

1

42.

Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення. Тренувальні вправи. Робота над помилками, допущеними в контрольних творах.

1

43.

Навчальний диктант.

1

44.

Контрольна робота з теми «Безсполучникове складне речення» (тестові завдання).

1

45.

РМ № 13. Виступ з доповіддю на морально-етичну й суспільну теми в публіцистичному стилі (усно). Практичні навички: аудіювання учнівської доповіді про етапи формування української нації: роль мови у цьому процесі. Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

46.

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку. Культура мовлення. Інтонація складних речень з різними видами зв’язку. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокуль-турна, здоров’язбережувальна компе-тентності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Світ професій. Проблеми вибору професії («Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок...»). Освіта в Україні (НЛ громадянська відповідальність, здоров’я і безпека).

1

47.

Розділові знаки в сполучникових і безсполучникових складних реченнях. Практичні навички: читання й коментування науково-публіцистичних статей про освіту та вибір професій.

1

48.

Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком, розділові знаки у ньому. Тренувальні вправи.

1

49.

Складне речення з сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, розділові знаки у ньому.

1

50.

Складне речення з сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, розділові знаки у ньому. Тренувальні вправи. Практичні навички: створення репор-тажу про людину, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності з поясненням, які чесноти цієї особи є, на вашу думку, найціннішими для суспільства.

1

51.

Культура мовлення. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій з простими. Використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах. Практичні навички: дискусія з тем: «Чому багато людей обирає професію юриста (програміста, економіста…), але з часом перестає її любити?», «Наука школи і наука життя», «Як відшукати свій шлях у житті»; створення допису до шкільного веб-сайту «Світ професій».

1

52-53.

РМ № 14-15. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю.

2

54.

РМ № 16. Контроль аудіювання (тестові завдання). Робота над помилками, допущеними в контрольних переказах. Практичні навички: аудіювання тексту публіцистичного стилю; складання твору-фентезі «Людина майбутнього» з використанням складних речень з різними видами зв’язку.

1

ТЕКСТ

55.

Поняття про текст. Будова тексту. Засоби зв’язку між частинами тексту. Складне синтаксичне ціле. Типи зв’язного мовлення. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, здоров’язбере-жувальна компетентності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Українське мистецтво. Мистецькі уподобання. Музика класична й сучасна. Українські співаки, композитори і музиканти. Практичні навички: аудіювання уривків (аудіо- та відеозаписів) класичних та сучасних музичних творів; читання газетного тексту інформаційного жанру та репортажів про українських співаків, композиторів та музикантів (НЛ здоров’я і безпека, екологічна безпека і сталий розвиток).

1

56.

Засоби зв’язку між частинами тексту. Практичні навички: складання й розігрування діалогів-обговорень музичних уподобань з теми «Мій улюблений композитор» (співак, музикант тощо).

1

57.

Контрольна робота з тем «Складне речення з різними видами зв’язку», «Текст» (тестові завдання). СЗЛ. Твори-мініатюри (есе) з тем: «Як відшукати свій шлях у житті», «Мистецтво і людина».

1

58.

РМ № 17. Тематичні виписки як спосіб засвоєння і запам’ятовування почутого і прочитаного. Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

59.

Складні випадки написання частин мови. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис відмінкових закінчень прикметників. Правопис складних іменників і прикметників. Правопис і відмінювання числівників. Правопис і відмінювання займенників. Правопис особових закінчень дієслів. КК спілкування державною мовою, соціальна та загальнокультурна, здоров’язбережувальна компетент-ності; уміння вчитися впродовж життя (НЛ громадянська відповідальність, здоров’я і безпека). СЗЛ. Засоби масової інформації. Документальне мовлення (усне і письмове).

1

60.

РМ № 18. Читання вголос текстів публіцистичного стилю. Практичні навички: аудіювання публіцистичного тексту; участь у дискусії про вплив засобів масової інформації («Моя улюблена теле-, радіопередача», «Яку газетну рубрику я люблю читати?»).

1

61.

Прислівник. Правопис прислівників. Написання н, нн у різних частинах мови. Не з різними частинами мови. Написання слів разом, окремо і через дефіс.

1

62.

Правопис службових частин мови.

1

63.

РМ № 19. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме.

1

64.

Члени речення і слова, граматично не зв’язані з членами речення (звертання, вставні слова і речення). Розділові знаки при них. КК спілкування державною мовою, соціальна та загально-культурна, підприємницька; уміння вчитися впродовж життя. (НЛ громадянська відповідальність). СЗЛ. Міста і села твої, Україно.

1

65.

Розділові знаки при відокремлених означеннях і прикладках. Розділові знаки при відокремлених додатках і обставинах. СЗЛ. Твір-есе «Якби я був мером міста».

1

66.

Кома і крапка з комою в складних реченнях. Двокрапка у простому і складному реченнях. Тире у простому і складному реченнях. Культура мовлення. Синонімія простих і складних речень, певних їх видів (зі стилістичним коментуванням). Розділові знаки при прямій мові та цитуванні.

1

67.

Кома і крапка з комою в складних реченнях. Двокрапка у простому і складному реченнях. Тире у простому і складному реченнях. Тренувальні вправи.

1

68.

Контрольний диктант.

1

69.

РМ № 20. Переклад з румунської мови фрагментів текстів. Робота над помилками, допущеними в контрольних диктантах.

1

70.

Підсумковий урок. Мовна гра.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (9 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

2

Письмо:

переказ

1

твір

1

Правопис:

диктант

1

Аудіювання

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Читання вголос

1

протягом

ІІ семестру

Усний твір

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.