Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу У матеріалі вміщені поурочні плани з української мови для 9 класу, розроблені відповідно до програми МОН України за 2013 рік,зі змінами затвердженими наказом МОН №1407 від 23.10.2017 Календарно-тематичне планування І-ІІ семестр (нова програма)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

І семестр

Пор. №

Дата

Зміст програмового матеріалу

Прим.

Реал. уроку

Вступ

1.

Розвиток української мови. Ознайомлення з найбільш авторитетними мовними онлайн-словниками.

2.

Урок мовленнєвого розвитку №1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Аудіювання та читання мовчки текстів (уривків) різних стилів, типів і жанрів мовлення.

Повторення вивченого у 8 класі

3-4.

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення.

5-6.

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

7.

Урок мовленнєвого розвитку №2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова

8-9

Пряма й непряма мова.

10.

Заміна прямої мови непрямою.

11-12.

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Обговорення питання «Які вислови відомих українців варто було б розмістити на сучасних білбордах» з використанням у мовленні цитат.

13.

Діалог.

14-15.

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

16.

Урок мовленнєвого розвитку №3. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми.Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

17.

Контрольна робота №1. Повторення вивченого у 8-му класі. Пряма і непряма мова (тестування).

Складне речення. Складносурядне речення

18-19.

Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

20-21.

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку між його частинами.

22.

Урок мовленнєвого розвитку №4. Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри мовлення. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.

23-24.

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

25-26.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

27.

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

28-29.

Уроки мовленнєвого розвитку №5 – 6. Контрольний докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

30.

Контрольна робота №2. Складне речення. Складносурядне речення (тестування).

Складнопідрядне речення

31-32.

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень.

33.

Урок мовленнєвого розвитку №7. Ділові папери. Резюме. Заява.

34-35.

Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними.

36-37.

Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії й ступеня, порівняння.

38-39.

Урок мовленнєвого розвитку №8. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

40.

Контрольний диктант №1.

41-42.

Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу.

43.

Урок мовленнєвого розвитку №9. Контрольний письмовий твір (на розсуд учителя).

44-45.

Складнопідрядні речення з підрядними причини, наслідку, мети.

46-47.

Складнопідрядні речення з підрядними умови, допусту. Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями для проведення в класі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної самоосвіти».

48.

Контрольна робота №3. Складне речення Складнопідрядне речення (тестування).

49.

Повторення та узагальнення вивченого.

ІІ семестр

з/п

Дата

Зміст уроку

Прим.

Реал.

50 – 52.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

53.

Урок мовленнєвого розвитку №10. Стислий усний переказ публіцистичного стилю (за складним планом).

54 – 55.

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

56.

Урок мовленнєвого розвитку №11. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складнопідрядних речень.

57.

Контрольна робота №4.

Диктант.

Безсполучникове складне речення

58 – 60.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

61.

Урок мовленнєвого розвитку №12. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

62 – 63.

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

64 –

65.

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

66 – 68.

Тире у безсполучниковому складному реченні.

69.

Урок мовленнєвого розвитку №13. Діалог-обговорення актуальної теми.

70.

Створення проекту статті до Вікіпедії «Безсполучникове складне речення».

71 – 72.

Уроки мовленнєвого розвитку №15 – 16. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі «Як відшукати свій шлях у житті», з використанням безсполучникових речень.

73.

Контрольна робота №5. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Безсполучникове речення. (тестування).

Складні речення з різними видами сполучникового

і безсполучникового зв’язку

74 – 77.

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

78 – 79.

Уроки мовленнєвого розвитку №17 – 18. Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку).

80 –81.

Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.

82 .

Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень.

83.

Викладення підсумків обговорення для розміщення на шкільному веб-сайті у формі роздуму, що містить складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

84.

Урок мовленнєвого розвитку №19. Складання й розігрування діалогів – обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками – товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації.

85.

Контрольна робота №6. Тести.

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

86 – 88.

Текст, основні ознаки його.

89.

Урок мовленнєвого розвитку №20. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.

90 –92.

Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці.

93 – 95.

Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

96.

Контрольний диктант №2.

97 – 98.

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

99.

Урок мовленнєвого розвитку №21. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

100.

Контрольна робота №7. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності (тестування).

Узагальнення й систематизація вивченого

101.

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні). Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

102.

Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа, види речень).

103.

Орфографія.

104.

Пунктуація.

105.

Підсумковий урок.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.