Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу ІІ семестр.

Українська мова

Для кого: 6 Клас

21.01.2021

233

12

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу ІІ семестр. за програмою. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Бабич Н.Д., Михайловська Н.А., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ

(122 год.; 3,5 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Бабич Н.Д., Михайловська Н.А., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.

ІІ семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

Запис у журналі без дати: Усний твір

Запис у журналі без дати: Читання вголос

57.

Способи творення прикметників:

а) творення якісних прикметників від іменників (-н-, -к-, -ат, -ист-);

б) творення якісних прикметників від дієслів (-лив-, -к-, -уч-, -юч-);

в) творення відносних прикметників від іменників (-ськ-, -зьк-, -цьк, -ан-, -ян-, -н-, -ов-,-ев-). КК здоров’язбережу-вальна і загальнокультурна компетентності. СЗЛ. Краса української природи у різні пори року. Прекрасне в природі (НЛ екологічна безпека і сталий розвиток).

1

58.

Способи творення прикметників. Тренувальні вправи.

1

59.

РМ № 12. Поєднання в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису). Особливості побудови опису природи. Усний твір-опис природи за картиною в художньому стилі. СЗЛ. Краса української природи у різні пори року. Прекрасне в природі (НЛ екологічна безпека і сталий розвиток). Практичні навички: розповідь на одну з тем: «Мої спостереження за природою», «Я бачив дивну в природі картину…».

1

60.

Найпоширеніші префікси при творенні прикметників: без-, не-.

1

61.

Культура мовлення. Творення збільшувальних, згрубілих, зменшуваль-них та пестливих форм якісних прикметників (-езн-, -енн-, -ущ-, -ющ-, -еньк-, -есеньк-). Творення якісних прикметників, які виражають невелику міру якості (-ав-, -яв-, -уват-, -юват-). Творення якісних прикметників за допомогою префіксів пре-, ультра-, екстра-, архі-.

1

62.

Написання не з прикметниками.

1

63.

Одна і дві букви н у прикметниках.

1

64-65.

РМ № 13-14. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю розповідного характеру з елементами опису природи.

2

66.

Написання складних прикметників разом і через дефіс. Робота над помилками, допущеними в контрольних переказах.

1

67.

Перехід прикметників в іменники.

1

68.

Розбір прикметника як частини мови.

1

69.

Контрольна робота з теми «Правопис прикметників» (тестові завдання).

1

70.

РМ № 15. Аналіз контрольних робіт. Створення усних і письмових власних висловлювань на основі прочитаного та спостережень. Усний твір-опис за жанровою картиною. СЗЛ. Краса української природи у різні пори року. Прекрасне в природі (НЛ екологічна безпека і сталий розвиток).

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Числівник

71.

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. КК – уміння вчитися впродовж життя і підприємницька компетентності. СЗЛ. Потреба оволодівати фінансовою грамотністю в інтересах родини (НЛ – підприємницька діяльність).

1

72.

Розряди числівників за значенням. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

1

73.

Числівники прості, складні і складені.

1

74.

Культура мовлення. Правильне вживання в мові відмінкових форм іменників при кількісних числівниках (у тому числі дробових і збірних).

1

75.

РМ № 16. Ділові папери. План роботи. Оголошення. СЗЛ. Книги – джерело мудрості. Бібліотеки (книгозбірні): їх історія і сучасність. Практичні навички: написання оголошення про акцію «Бережімо книжку!»; дискусія, чи замінить Інтернет бібліотеки; розповідь про шкільну і домашню бібліотеки.

1

76.

Відмінювання кількісних числівників. СЗЛ. Потреба оволодівати фінансовою грамотністю в інтересах родини (НЛ – підприємницька діяльність).

1

77.

Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи.

1

78.

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках (загальне ознайомлення).

1

79.

Відмінювання дробових числівників.

1

80.

Відмінювання збірних кількісних числівників.

1

81.

Культура мовлення. Правильне вжива-ння форм, у т.ч. паралельних, непрямих відмінків кількісних числівників.

1

82.

Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи.

1

83.

Контрольна робота з теми «Числівник як частина мови. Відмінювання кількісних числівників» (тестові завдання).

1

84.

РМ № 17. Контроль аудіювання (тестові завдання). Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

85.

Відмінювання порядкових числівників. КК спілкування державною мовою та загальнокультурна компетентності. СЗЛ. Загальнолюдські моральні цінності.

1

86.

Написання складних і складених числівників.

1

87.

Відмінювання складних і складених числівників.

1

88.

Відмінювання складних і складених числівників. Тренувальні вправи.

1

89.

РМ № 18. Особливості побудови твору-роздуму (повторення). Усний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і особистих вражень. КК спілкування державною мовою та загальнокультурна компетентності. СЗЛ. Загальнолюдські моральні цінності. Практичні навички: усний твір-роздум на одну з тем: «Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла сподівайся», «Правда кривду перебуде».

1

90-91.

РМ № 19-20. Контрольний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і особистих вражень.

2

92.

Написання разом порядкових числівників з -тисячний (загальне озна-йомлення).

1

93.

Правильне вживання числівників для позначення дат. Культура мовлення. Правильне вживання числівників для позначення дат, часу (годин); (з двадцять четвертим серпня, вісім-надцяте лютого, п'ята година ранку, сімнадцята година двадцять хвилин, о чотирнадцятій годині і т. ін.).

1

94.

РМ № 21. Складання діалогів із уживанням дат і точного позначення часу. Робота над помилками, допущеними у контрольних творах.

1

95.

Розбір числівника як частини мови.

1

96.

Числівник як частина мови. Тренувальні вправи.

1

97.

Контрольна робота з теми «Числівник. Відмінювання порядкових числівників» (тестові завдання).

1

98.

РМ № 22. Читання вголос художнього тексту. Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Займенник

99.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. КК спілкування державною мовою та загальнокультурна компетентності. СЗЛ. Українське національне вбрання. Вишиванка. Вінок. Символіка квітів. Практичні навички: дослідження питання: «Український віночок: що символізують його квіти?», «Символіка квітів».

1

100.

Розряди займенників за значенням (загальне ознайомлення).

1

101.

Написання прийменників із займен-никами окремо (повторення).

1

102.

РМ № 23. Допис у газету інформаційного характеру (зі шкільного життя). КК спілкування державною мовою та загальнокультурна компетентності. СЗЛ. Проблеми шкільного життя. Взаємини між учителем і учнем, між однокласниками. Дружба і товаришування. Практичні навички: допис у газету «У школі нудно не буває!».

1

103.

Особові та зворотний займенники, їх відмінювання. Н в особових займен-никах 3-ї особи після прийменників (він його йому у нього на ньому; вона її їй на ній у неї з нею).

1

104.

Культура мовлення. Правильне вживання особових займенників (відповідно до змісту попереднього речення). СЗЛ. Загальнолюдські моральні цінності. Практичні навички: дискусія «Як пов’язані загальноморальні цінності із загальнокультурною грамотністю?».

1

105.

Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.

1

106.

Культура мовлення. Вживання займен-ників (відносних) для зв’язку речень у тексті.

1

107.

Неозначені й заперечні займенники, їх утворення та відмінювання.

1

108.

Дефіс у неозначених займенниках.

1

109.

Ні в заперечних займенниках.

1

110.

Правопис неозначених та заперечних займенників. Тренувальні вправи.

1

111.

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання. КК соціальна та здоров’язбережувальна компетентності, уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Хліб у житті людини. Практичні навички: дискусія «Чи готовий ти скибкою хліба поділитись?».

1

112.

Присвійні, вказівні, означальні займен-ники, їх відмінювання. Тренувальні вправи.

1

113.

Відмінювання займенників. Тренувальні вправи.

1

114.

Культура мовлення. Вживання займенників Ви, Ваш у ввічливо-пошанному значенні при звертанні до однієї особи. КК спілкування державною мовою та загально-культурна компетентності. СЗЛ. Українське національне вбрання. Вишиванка. Вінок. Символіка квітів. Практичні навички: захист проектів «Український віночок: що символізують його квіти?», «Символіка квітів».

1

115.

Розбір займенника як частини мови.

1

116.

Контрольна робота з теми «Займенник як частина мови» (тестові завдання). СЗЛ. Хліб у житті людини. Практичні навички: твір-мініатюра «Не кидай хліб: він святий!».

1

Повторення в кінці року

117.

Морфологія й орфографія. Повторення й узагальнення вивченого. Орфограми в іменних частинах мови. Аналіз контрольних робіт. КК спілкування державною мовою та загальнокультурна компетентності. НЛ екологічна безпека і сталий розвиток. СЗЛ. Проблеми шкільного життя. Взаємини між учителем і учнем. Практичні навички: дискусія «Я і учитель – партнери навчального процесу! Вчуся партнерства коректно».

1

118.

Частини мови. Іменник. Прикметник. Орфограми в іменниках та прикметниках. Тренувальні вправи.

1

119.

Числівник. Займенник. Орфограми в числівниках та займенниках. Тренувальні вправи.

1

120.

Контрольний диктант.

1

121.

РМ № 24. Переклад з румунської мови українською розповідних текстів з елементами роздуму. Робота над помилками, допущеними у контрольних диктантах.

1

122.

Підсумковий урок. Лінгвістична гра.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (6 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

4

Письмо:

переказ

1

твір

1

Правопис:

диктант

1

Аудіювання

1

Читання мовчки

-

Індивідуальні види контрольних робіт

Читання вголос

1

протягом

ІІ семестру

Усний твір

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.