+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу (І семестр)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Українська мова

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт

у 5-6 класах

 

5 кл.

6 кл.

Усього годин

122

122

Години з РМ

24

23

 

І

ІІ

І

ІІ

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

4

5

4

5

Письмо:

Переказ

1

1

1

1

Твір

1

Правопис:

диктант

1

1

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

діалог

1

1

усний переказ

1

1

усний твір

1

1

читання вголос

1

1

Календарно-тематичне планування

Українська мова

5 клас

І семестр

Підручник.  Українська мова. 5 кл.: підручн. для закл. загальн. середн. освіти/

С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. – Вид. 2-ге, доопрацьоване відповідно до чинної навчальної програми. К. : Грамота, 2018. - 256 с. : іл.

Програма. Українська література. 5 − 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти.- К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.

№ з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

І семестр

Вступ

1

Значення мови в житті людини й суспільства.

Українська мова — державна мова України.

  02.09

2

РМ 1

РМ № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності. Вимоги до мовлення.

  03.09

 

3

РМ 2

РМ № 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (у).

  05.09

 

4

РМ 3

РМ № 3. Складання розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів („Де і як я провів(ла) літні канікули”).

  06.09

Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово

5

Усні й письмові висловлення, текст. Поділ зв’язного висловлення на речення. Розділові знаки в кінці речення.

  09.09

 

6

РМ 4

РМ4. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова слова (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

  10.09

7

РМ 5

РМ № 5. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища). Особливості будови опису предмета (тварини).

  12.09

8

РМ 6

РМ № 6. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

  13.09

 

9

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

  16.09

 

Лексикологія

10

Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова.

  17.09

11

Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний словник.

  19.09

 

12

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.

  20.09

 

13

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.

  23.09

 

14

Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів.

  24.09

15

Групи слів за значенням. Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

  26.09

 

16

Групи слів за значенням. Тренувальні вправи.

  27.09

17

РМ 7

РМ7. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та

антоніми (за колективно складеним простим планом).

  30.09

 

18

РМ 8

РМ8. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми.

  01.10

19

Лексична помилка та її умовне позначення (практично).

  03.10

 

20 РМ 9

РМ № 9. Аналіз письмового переказу.

  04.10

 

21

Повторення теми. Тренувальні вправи (підготовка до контрольної роботи).

  07.10

 

22

КР 1

Контрольна робота № 1. Повторення вивченого в

початкових класах. Текст. Речення. Слово.

Лексикологія. Тест.

 08.10

 

Тематичне оцінювання

 

 

Будова слова. Орфографія

23

Основа слова і закінчення — значущі частини слова.

  10.10

24

Форми слова. Змінні й незмінні слова.

  11.10

 

25

Правопис значущих частин слова (повторення). Вимова й написання префікс з- (зі, с-)

  15.10

26

Вимова й написання префіксів роз-, без-.

  17.10

 

27

Орфограми в значущих частинах слова.

  18.10

28

РМ 10

РМ 10. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

  21.10

 

29

Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-.

  22.10

 

30

РМ 11

РМ 11. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини).

  24.10

 

31

Орфограми в значущих частинах слова. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-.

25.10

32

Повторення теми. Тренувальні вправи (підготовка до контрольної роботи).

04.11

33

КР 2

Контрольна робота №2. Будова слова. Орфографія. Тести.

05.11

Тематичне оцінювання

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мови й звуки мовлення

34

Фонетика. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки.

  07.11

 

35

Приголосні тверді й м’які.

08.11

36

Дзвінкі й глухі приголосні.

11.11

 

37

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.

12.11

 

38

РМ 12

РМ № 12. Особливостібудови розповіді та елементарного роздуму.

14.11

 

Позначення звуків мовлення на письмі

 

 

39

Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.

15.11

40

РМ 13

РМ 13. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

  18.11

 

Склад. Наголос

41

Склад. Основні правила переносу слів.

  19.11

 

42

Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка.

21.11

43 РМ

14

РМ 14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

  22.11

 

44

Вимова наголошених і ненаголошених голосних.

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

  25.11

 

45

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

  26.11

 

46

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

28.11

47

КД

Контрольний диктант

29.11

48 РМ 15

РМ № 15. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом Чому потрібно захищати слабших”.

02.12

49

РМ

РМ № 16. Аналіз письмового твору.

03.12

50

Орфографічний словник. Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення.

05.12

51

КР3

Контрольна робота №3. Фонетика. Графіка.

Орфоепія. Орфографія. Тести.

06.12

Тематичне оцінювання

Вимова приголосних звуків

52

Уподібнення приголосних звуків.

09.12

53

РМ 16

РМ №16. Есе про красу й милозвучність української мови.

10.12

54

Спрощення в групах приголосних.

12.12

Найпоширеніші випадки чергування голосних і

приголосних звуків

55

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и].

13.12

56

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о],[е] з [і].

16.12

57

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

17.12

58

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

19.12

59

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

20.12

60

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення.

23.12

61

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

24.12

62

Повторення теми. Тренувальні вправи (підготовка до контрольної роботи).

26.12

63

КР 4

Контрольна робота № 4. Фонетика. Графіка.

Орфоепія. Орфографія. Тести.

27.12

Тематичне оцінювання

Опис документу:
КТП з української мови для 5 класу (І семестр) укладено відповідно до програми : Українська література. 5 − 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти.- К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р. Увідповіднено з підручником: Програма. Українська література. 5 − 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти.- К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн