Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з української мови для 4 класу за підручником "Українська мова та читання", автора М.Захарійчук

НУШ

Для кого: 4 Клас

29.08.2021

308

32

0

Опис документу:
Розробка календарно-тематичного планування з української мови для 4 класу на І семестр за підручником "Українська мова та читання", автора М.Захарійчук, 2021 р. з урахуванням діагностичних робіт та інших видів перевірок.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


(4 клас – 4 години на тиждень)

І семестр


За підручником «Українська мова та читання». Частина 1. Автор М.Захарійчук. – Київ: Грамота, 2021.


п/п

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання


Повторення вивченого в 3 класі.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складаю зв’язну розповідь про ситуацію з життя. Ми знову разом! (впр.1-4)


МОВА І МОВЛЕННЯ.

Українська абетка: звуки та букви


Повторення вивченого про звуки та букви, значення слова. Українська мова – багатство нашого народу (впр.5-8)

впр.8, доповнити речення


Розвиток мови. Застарілі й нові слова. Словникова робота (впр.9-12)

впр.12, запис.5 слів, скласти 2 речення


Діалог. Культура мовлення та спілкування. Етикет та етикетні формули (впр.13-16)

впр.16, скласти 3 речення зі звертаннями


Голосні звуки. Букви, що їх позначають. Поділ слова на склади (впр.17-19)

впр.19, скласти 3 речення, зробити звукові схеми підкреслених слів


Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Правило правопису слів з ненаголошеними [е] та [и] (впр.20-22)

впр.23, встав. пропущені букви


Приголосні звуки. Букви, що їх позначають. Робота за таблицею на форзаці (впр.23-27)

впр.28, спис. ІІ абзац, вставляючи пропущені букви


Списування. Вимова та правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Правило написання сумнівних приголосних звуків (впр.28-31)

впр.32, спис. ІІІ абзац, звуковий аналіз підкресленого слова


Урок розвитку зв’язного мовлення. Створюю оголошення до Дня козацтва та Дня захисника України (впр.33-34)


Слово. Значення слова


Повторення й узагальнення вивченого про слово (антоніми, синоніми, переносне значення, багатозначні слова) (впр.35-37)

впр.38, дібрати синоніми до виділених слів


Фразеологізми. Фразеологічний словник. Тлумачення поширених фразеологізмів (впр.38-41)

впр.42, виписати фразеологізми


Фразеологізми-антоніми. Фразеологізми-синоніми. Розвиток мовлення учнів (впр.42-45)

впр.46, поєднати фразеологізми з їхнім значенням


Дігностична робота №1.Аналіз діагностичної роботи. Будова слова. Повторення вивченого. Правопис апострофа після префікса. Префікси при-, пре- (впр.47-49)

впр.50, дібрати спільнокореневі слова, позначити будову


Корінь слова. Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'], [ц'], [с'] (впр.50-53)

впр.54, списати вірш, розкриваючи дужки


Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів. Робота з правилом. Закріплення будови слова (впр.54-57)

впр. 58, змінити слова, щоб відбувалось чергування


Урок розвитку зв’язного мовлення. Створюю запрошення до Дня бабусь та дідусів (впр.59-60)Префікс. Префікси, співзвучні з прийменниками. Правила правопису (впр.61-63)

впр.64, списати, розкриваючи дужки, позначити префікси


Диктант. Збіг однакових приголосних на межі префікса та кореня. Правопис слів із подвоєнням приголосних (впр.65-67)

впр.68, списати, вставивши пропущені букви


Аналіз диктанту. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів із префіксами (впр.69-71)

впр.72, утворити слова з апострофом з поданими префіксами


Правопис префіксів при-, пре. Заміна словосполучень словами-синонімами (впр.73-75)

впр.76, записати антоніми до поданих слів


Суфікс. Творення слів із суфіксами зменшення, здрібнілості, пестливості та згрубілості. Розбір слів за будовою (впр.77-79)

впр.80, виписати слова з поданим суфіксом


Урок розвитку зв’язного мовлення. Створюю художній опис соняшника за поданим зразком, використовуючи інформацію з різних джерел (впр.81-83)Повторення вивченого про слово та значення слова.Дігностична робота №2.


Іменник


Аналіз діагностичної роботи. Іменник як частина мови. Повторення вивченого (впр.84-86)

впр.87, скласти речення зі словами ввічливості


Поняття предметності. Іменники з абстрактним значенням (впр.88-90)

впр.91, дібрати спільнокореневі іменники


Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників. Виконання інтерактивних вправ (впр.92-94)


впр.95, списати, підкреслити іменники-антоніми


Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Розвиток вмінь класифікувати та узагальнювати (впр.96-98)

впр.99, визначити рід іменників


Змінювання іменників за числами. Особливість змінювання за числами деяких іменників (впр.100-102)

впр.103, визначити числа іменників


Відмінювання іменників. Робота з правилами про відмінювання (впр.104-105)

впр.106, вставити іменники в потрібному відмінку


Відмінювання іменників. Початкова форма іменників. Вправляння у розрізненні відмінків за питаннями (впр.107-109)

впр.110, провідміняти слова


Письмовий переказ. Урок розвитку зв’язного мовлення. Пишу вибірковий переказ з елементами опису (впр.111)Аналіз письмового переказу. Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини. Робота за таблицею (впр.112-114)

впр.115, дібрати відповідні іменники


Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини. Робота з правилом (впр.116-118)

впр.119, списати словосполучення, розкриваючи дужки


Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним. Розвиток вміння визначати відмінки іменників (впр.120-122)

впр.123, списати підкреслені іменники за зразком


Закріплення вивченого про відмінки іменників. Правило правопису слів в орудному відмінку однини (впр.124-126)

впр.127, списати, розкриваючи дужки, визначити відмінок


Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Правило правопису закінчень -ом, -ем та -єм в орудному відмінку однини (впр.128-130)

впр.131, створити розповідь, використовуючи іменники ч.р. Ор.в.


Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини. Розвиток вміння робити висновки за правилом (впр.132-134)

впр.135, записати іменники в Д.в. та М.в.


Закінчення іменників чоловічого роду на

-ар, -яр у родовому відмінку однини. Робота з орфографічним словником (впр.136-138)

впр.139, скласти та записати 5 речень з іменниками ч.р. на -ар, -яр


Дігностична робота №3.Аналіз діагностичної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення. Створюю навчальний переказ розповідного змісту (впр.140)Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням в іменниках. Робота за таблицею та правилом (впр.141-143)


впр.144, списати текст, розкриваючи дужки


Чергування кореневих голосних [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний. Виконання словотворчих вправ (впр.145-147)

впр.148, виписати виділені іменники, змінити їх так, щоб відбулося чергування


Відмінювання іменників у множині. Робота за таблицею відмінювання (впр.149-151)

впр.152, провідміняти подані іменники


Закріплення вивченого про іменник та особливості відмінювання іменників. Робота в групах.Перевірка мовних знань та умінь.


Прикметник


Прикметник як частина мови. Повторення вивченого про прикметник (впр.153-155)

впр.156, скласти речення з прикметниками


Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Вживання прикметників у прямому та переносному значенні (впр.157-159)

впр.160, дібрати антоніми, синоніми до прикметників


Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами, числами й відмінками. Початкова форма прикметника (впр.161-163)

впр.164, списати прислів’я, поставивши в потрібній формі прикметники


Урок розвитку зв’язного мовлення. Створюю переказ розповідного тексту, використовуючи малюнки (впр.165)Відмінкові закінчення прикметників з основою та твердий приголосний. Робота за таблицями відмінювання (впр.166-168)

впр.169, списати словосполучення, вставивши пропущені закінчення


Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині. Спостереження за відмінковими закінченнями (впр.170-172)

впр.173, провідміняти словосполучення


Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Вивчення правила (впр.174-176)

впр.177, дібрати до прикметників іменники за змістом


Вживання м’якого знака перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини. Обговорення змісту таблиці (впр.178-180)

впр.181, виписати прикметники з основою на м’який приголосний


Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках. Вправляння у правильній вимові слів (впр.182-184)

впр.185, поєднати прикметники з іменниками


Вимова та написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький. Закріплення вивченого (впр.186-188)

впр.189, утворити з допомогою поданих суфіксів прикметники


Дігностична робота №4.Аналіз діагностичної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення. Створюю вітальну листівку з Новим роком (впр.190)Відмінювання прикметників у множині. Розбір прикметника як частини мови (впр.191-193)

впр.194, скласти речення, провідміняти словосполучення


Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст. Робота з текстом (впр.195-197)

впр.198, проаналізувати прикм. за схемою


Закріплення вивченого. Підсумковий урок за семестр.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.