Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу ІІ семестр.

Українська мова

Для кого: 10 Клас

22.01.2021

216

14

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу ІІ семестр. За програмою: Українська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Михайловська Н.А., Бабич Н.Д., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 10 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом МОН України від 23.10.2017

1407

Українська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою / Укладачі: Михайловська Н.А., Бабич Н.Д., Квітень Є.Д., Фонарюк Т.І., Морараш А.К., Димашок Г.В., 2017.

ІІ семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

Запис у журналі без дати: Усний твір

33.

Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням: кількісні (власне кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні) і порядкові. Групи числівників за будовою. КК спілкування державною мовою; соціальна, громадянська і загальнокультурна компетентності; підприємливість і фінансова грамотність, уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Я – особистість. Практичні навички: читання мовчки і вголос текстів про відзначення найважливіших подій у житті людини з використаними числівниками різних розрядів; написання есе на одну з тем «Що значить творча сутність людини», «Яке «добрий день», таке й «до побачення».

1

34.

РМ № 9. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі на одну з тем: «Як ви розумієте прагнення до саморозвитку і самовдосконалення?», «Освіченість і висока моральність – ознаки інтелігентності», «Яка різниця між бізнесом і економічним розвитком держави?».

1

35.

Відмінювання числівників (складні випадки). Паралельне використання відмінкових форм числівника. Практичні навички: аудіювання пам’яток про правильний режим дня у період підготовки до ЗНО; складання графіка підготовки до ЗНО з використанням числівників різних відмінкових форм; допомога молодшим школярам у складанні текстів руханок з використанням числівників.

1

36.

Особливості правопису числівників і відчислівникових слів. Наголос у числівниках. Уживання числівника на позначення часу і дати. Практичні навички: складання списку необхідних речей для туристичного походу із дотриманням правил узгодження числівника з іменником. Робота над помилками, допущеними у переказах. Мовний тренінг з теми «Числівник».

1

37.

Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням. Відмінювання займенників. Правопис займенників. Уживання займенників у тексті. КК спілкування державною мовою; соціальна, громадянська і загальнокультурна компетентності; підприємливість і фінансова грамот-ність, уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Я – особистість. Практичні навички: складання пропо-зицій щодо культурного відпочинку з використанням займенників різних розрядів «Я і ми на Різдво»; складання діалогу – обміну думками щодо вживання займенникових форм «ти» і «Ви (шанобливе ставлення, поява певної фамільярності); написання вітального тексту для шкільного блогу із використанням займенників шанобливої форми (Ви, Вас). Мовний тренінг з теми «Займенник».

1

38-39.

РМ № 10-11. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим продовженням.

2

40.

Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Безособові дієслова. Практичні навички: складання й розігрування діалогу – телефонної розмови (запис до лікаря, виклик лікаря) з використанням безособових дієслів (лихоманить, температурить, дратує тощо); складання прогнозу погоди на основі народних прикмет з використанням безособових дієслів (світає, дощить, темніє, холодніє…).

1

41.

Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідмін. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. Складні випадки словозміни дієслова (дати, їсти, відповісти, бути та ін.). Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте - підтвердіть). Практичні навички: складання правил безпечного спілкування в мережі Інтернет.

1

42.

Стилістичні можливості способових і часових форм дієслова.

1

43.

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та пасивні дієприкметники. Практичні навички: створення реклами улюбленого одягу з використанням дієприкметників активного та пасивного станів. Дієприкметниковий зворот. Практичні навички: укладання пам’ятки правил поведінки під час культурно-масових заходів з використанням дієприкметни-кових зворотів. Перехід дієприкметників у прикметники. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження. Використання паралельних форм пасивних дієприкметників (кинутий – кинений, молотий – мелений, усунений – усунутий і под.) і норми заміни їх дієслівними формами на -но, -то. Безособові форми на -но, -то. Практичні навички: складання твору-роздуму на тему «На світі тисячі стежин – одна із них твоя» з використанням дієприкметників (осві-чений, упевнений, досягнений тощо).

1

44.

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. Стилістичні функції дієслівних форм. КК спілкування державною мовою; соціальна і громадянська компетентності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Я і ми (родина, народ, людство). Практичні навички: читання мовчки наукових статей, у яких наявні пояснення певних явищ природи з коментуванням ролі дієприслівникових зворотів; редагування речень і текстів, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів; складання висловлювання на тему «Не остуди свого серця, дитино» із уживанням дієприслівникових зворотів, виражених фразеологізмами. Мовний тренінг з теми «Дієслово, форми дієслова».

1

45.

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Практичні навички: складання і розігрування діалогу, який доповнює прослуханий виступ з доповіддю вашого однолітка на тему охорони історичних пам’яток рідного міста/села.

1

46.

Ступені порівняння означальних прислівників. Практичні навички: складання дописів у соцмережі про історичні пам’ятки рідного краю (села/міста) з використання прислів-ників різних ступенів порівняння.

1

47.

Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Стилістичні можливості прислівників. Практичні навички: написання есе («Земля – наш спільний дім», «Її палили – уставала з попелу») з використанням прислівників, що пишуться разом, окремо та через дефіс.

Мовний тренінг з теми «Прислівник».

1

48.

Службові частини мови. Прийменник. Правопис прийменників. Особливості вживання прийменників. Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками (відбувається в Україні, побувати в Англії; поглянути на Вкраїну; жити на Тернопільщині; піднятися на Говерлу). Практичні навички: колективне укладання словничка для молодших школярів «Найпоширеніша флора і фауна вашої місцевості» з використанням службових частин мови; створення прес-реалізу для споживачів з інформацією про товар (шкільне приладдя, власні ручні вироби тощо) з використанням складних випадків вживання прийменників.

1

49.

Сполучники сурядності та підрядності. Правопис сполучників. Вживання похідних сполучників. Частка та групи за значенням, функції. Правопис заперечних часток із іншими частинами мови. Стилістичні функції службових частин мови. Практичні навички: дискусія «Чи дітям потрібно знати про бюджет родини?».

1

50.

Вигук. Ознаки вигука та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Стилістичні функції вигуків. Практичні навички: аудіювання україн-ських народних пісень з вигуками різних розрядів; укладання в алфавітному порядку прослуханих українських народних пісень, що містять вигуки; складання й розігрування діалогів на основі перегляду улюбленої телепередачі з використанням вигуків різних груп. Мовний тренінг з морфології (службові частини мови).

1

51.

Контрольна робота з теми «Морфологічна й орфографічна норми (Самостійні та службові частини мови)» (тестові завдання).

1

52.

РМ № 12. Ділові папери. Характеристика. Практичні навички: написання характеристики. Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

СИНТАКСИЧНА Й ПУНКТУАЦІЙНА НОРМИ

(СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ)

53.

Словосполучення. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування (відгук про роботу, радіти з перемоги і радіти перемозі; потреба в підручниках; не вживати заходів; не викликає довіри; враження від фільму; командувач військ; багатий на копалини і багатий копалинами; близько десятої години; переміг завдяки вам; посіяла біля хати, за нашими розрахунками). Словосполучення з прийменником по (піти по гриби; по цей день; блукати по полю; триватиме з жовтня по січень; кожному по книзі; зауваження по суті тощо). Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за (посіяти у дощ; працювати в бібліотеці; росте при дорозі; за активної підтримки). Практичні навички: редагування тестових завдань, у яких допущені граматичні помилки у будові словосполучення.

Речення. Види речень за метою висловлювання та за інтонацією; окличні речення. Практичні навички: аудіювання тексту публіцистичного стилю, що містить різні види речень за метою висловлювання. Речення двоскладні й односкладні; прості й складні. Речення поширені й непоширені. Розділові знаки в кінці речень. Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Практичні навички: виразне читання текстів різних стилів із доречним логічним наголошуванням виділених слів. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Мовний тренінг.

1

54.

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. Двоскладне просте речення. Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Єдність видо-часових форм дієслів-присудків як засіб зв’язку у тексті. Тире між підметом і присудком. Пунктуаційна помилка. КК спілкування державною мовою; компетентності у природничих науках і технологіях, соціальна і громадянська компетентності; уміння вчитися впродовж життя. СЗЛ. Я цікавий співрозмовник. (НЛ громадянська відповідальність, здоров’я і безпека; екологічна безпека і сталий розвиток, підприємливість і фінансова грамотність). Практичні навички: аудіювання тексту, що містить інформацію про правила реагування на телефонні дзвінки, смс-повідомлення від незнайомих людей; складання діалогу-обміну думками про роль мережі Інтернет (Вікіпедії) у навчанні школярів.

1

55.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Практичні навички: складання запитань для інтерв’ювання відомої людини вашої місцевості; створення висловлювання про розмову з цікавою людиною вашої місцевості з використанням поширених та непоширених прикладок, порівняльних зворотів.

1

56.

Односкладні прості речення. Типи односкладних речень. Означено-особові речення. Неозначено-особові речення. Узагальнено-особові речення. Безособові речення. Називні речення. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Слова-речення. Практичні навички: читання текстів різних стилів, аналіз прочитаних текстів, складання запитань до прочитаних текстів; розрізнення прислів’їв, приказок двоскладних та односкладних речень, систематизація народних прислів’їв, приказок за тематичними групами; складання й розігрування діалогу про вплив навколишньої інформації (реклами, написи на одязі, білборди) на свідомість підлітка з використанням односкладних речень.

Мовний тренінг з теми «Односкладні речення».

1

57.

Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома між однорідними членами. Однорідні і неоднорідні означення. Узагальню-вальні слова в реченнях з однорідними членами та розділові знаки при них. Практичні навички: складання і розігрування уявного діалогу між вами та жителем іншої країни; написання відгуку про віртуальну екскурсію різними країнами (перегляд телепередач, мережа Інтернет) з використанням узагальнювальних слів; написання есе з використанням однорідних членів речення («Де небо найвище і найсиніше?», Тебе вдарили в щоку – підставиш другу?). Мовний тренінг.

1

58.

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, речен-нями). Звертання, вставні слова та розділові знаки при них. Практичні навички: аудіювання аудіозаписів уривків з виступів однокласників на шкільних святах, урочистих заходах, у яких використано звертання; обмін думками щодо ролі звертання у налагодженні стосунків з іншими людьми; написання тексту проведення урочистої події із звертаннями; записування найпоши-реніших традиційних звертань до рідних, близьких у вашій родині; написання невеликого есе («Уміти вислухати – теж мистецтво спілкування», «Етикетні правила критики»). Мовний тренінг.

1

59.

Речення з відокремленими друго-рядними членами. Речення з відокремленими членами речення (додаток, означення, прикладка, обставина та уточнювальні члени речення). Розділові знаки при них. Практичні навички: написання статті на актуальну тему для шкільного веб-сайту з використанням уточнювальних членів речення; аудіювання творів-роздумів (статей), написаних учнями, що містять речення, ускладнені відокремленими членами; формулювання висновків щодо ролі відокремлених членів речення в мовленні; складання та розігрування діалогу-дискусії щодо переваг та недоліків електронного та паперового листування з використанням відокремлених членів речення. Мовний тренінг.

1

60.

Пряма і непряма мова. Діалог. Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою. Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитуванні. Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі. Практичні навички: аудіювання уривку-діалогу у виконанні учнів з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», обговорення прослуханого уривку-діалогу з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайда-шева сім’я» за темою «Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш»; редагування речень з прямою мовою, у яких допущені граматичні помилки; складання діалогу-обміну думками щодо впливу Інтернету на розвиток мислення із використанням речень з прямою мовою. Мовний тренінг.

1

61.

Контрольна робота з теми «Синтаксична й пунктуаційна норми (Словосполучення і речення. Просте речення)» (тестові завдання).

1

62.

РМ № 13. Контроль аудіювання (тестові завдання). Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

СИНТАКСИЧНА Й ПУНКТУАЦІЙНА НОРМИ

(СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ)

63.

Складне речення та його ознаки. Складносурядне речення. Складно-сурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складно-сурядному. Розділові знаки між простими реченнями у складносуряд-ному. Практичні навички: складання таблиці «Відмінності між простим та складним реченнями» (діаграма Венна); обговорення теми виступу про перевагу і недоліки електронних носіїв інформації з використанням складносурядних речень («Якість освіти: виклики часу»). Мовний тренінг.

1

64.

Складнопідрядне речення. Складно-підрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень (з’ясувальні, означальні, обставинні). Складно-підрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в них. Практичні навички: складання і розігрування діалогу про сайти, якими найчастіше користуються учні, з використанням складних речень, частини яких поєднано сполучниками (незважаючи на те що, тому що, для того щоб). Мовний тренінг.

1

65.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між простими реченнями в безсполучниковому складному реченні. Розділові знаки між простими реченнями в безсполуч-никовому складному реченні: кома і крапка з комою, двокрапка і тире між частинами складного безсполучникового речення. Практичні навички: складання й розігрування діалогу на тему «Сучасна молодь і народні традиції» з використанням складних безсполуч-никових речень; складання кошторису власного дозвілля з використанням складних безсполучникових речень; складання розповідей про людей, які, незважаючи на фізичні обмеженості, досягли успіху у житті («Формула успіху», «Кожна людина талант, але не кожному щастить його відкрити. Чому?»). Мовний тренінг.

1

66.

Складне речення з різними видами зв’язку. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки у таких складних реченнях. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Практичні навички: складання тез до теми запропонованого висловлювання («Як стати успішною людиною»), складання плану дій для досягнення мети з доцільним використанням комуніка-тивних можливостей складних речень з різними видами зв’язку; складання есе про місце подвигу в житті кожної людини («Я захищаю Україну!»). Мовний тренінг.

1

67.

Текст. Типи зв’язного мовлення. Поняття про текст. Текст як тематична і структурна цілісність речень. Абзац і надфразна єдність як найменші реальні одиниці тексту. Міжфразові зв’язки у тексті. Розділи, підрозділи, глави. Текст і стиль. Усні і писемні тексти, їх жанри. Практичні навички: аудіювання тексту науково-популярного тексту; робота з деформованим текстом; створення тексту-розповіді з елементами опису своїх кумирів («Талантам треба допомагати! Як і чим?»). Мовний тренінг.

1

68.

Повторення в кінці року. Практичні навички: стислий усний переказ текстів наукового і публіцистичного стилів.

1

69.

Контрольний диктант.

1

70.

РМ № 14. Стислий усний переказ текстів наукового і публіцистичного стилів. Переказ-переклад. Переклад з румунської мови українською наукової статті (фрагмента). Аналіз контрольних диктантів. Підсумковий урок.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (10 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

2

Письмо:

переказ

1

Твір (есе)

-

Правопис:

диктант

1

Аудіювання

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Усний твір

1

протягом

ІІ семестру

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.