Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно - тематичне планування з української мови 8 клас

Українська мова

Для кого: 8 Клас

19.07.2021

433

90

1

Опис документу:
Календарно - тематичне планування уроків української мови у 8 класі . (Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804) 2 год на тиждень (70 годин на рік)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

8 КЛАС

(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5-9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською

мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)


2 год на тиждень (70 годин на рік)

Форми контролю


І семестр


ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Письмо:

переказ


1


1

твір

1


1

Правопис:

диктант

1

1

Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1

читання вголос – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1п/п


Тема уроку

К-сть год

Дата


Примітка

Вступ

1

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

12

Урок мовленнєвого розвитку №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення; засоби міжфразового зв’язку в тексті

1Повторення та узагальнення вивченого

3

Лексикологія. Фразеологія

14

Морфологія й орфографія

15

Основні правила правопису

1Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення й речення

6

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

17

Урок мовленнєвого розвитку №2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

18

Урок мовленнєвого розвитку №3. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Особливості будови опису пам’ятки історії й культури

19

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні

110

Урок мовленнєвого розвитку №4. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі

111

Урок мовленнєвого розвитку №5. Складання й розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів відеохостинга YouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури

112

Граматична помилка та її умовне позначення

113

Контрольна робота №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація

1


КР №1

Просте речення. Двоскладне речення

14

Просте речення. Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Тире між підметом і присудком

115

Урок мовленнєвого розвитку №6. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності

116

Способи вираження присудка. Простий і складений присудки

117

Урок мовленнєвого розвитку №7. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом)

1


Контр. твір

18

Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

119

Урок мовленнєвого розвитку №8. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та іменний складений присудки), що вима­гає зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­му стилі

120

Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення

121

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок че­рез дефіс; прикладки, що беруться в лапки

1
22

Урок мовленнєвого розвитку №9. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням прикладок

1


Контр. переказ


23

Види обставин (за значенням), способи вираження їх

124

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант

25

Порівняльний зворот. Ви­ділення порівняльних зворотів комами

126

Урок мовленнєвого розвитку №10. Усний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням порівняльних зворотів

127

Контрольна робота №2. Синтаксис. Пунктуація

1


КР №2


Односкладне речення

28

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

129

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Неозначено-особові речення

130

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Узагальнено-особові речення

131

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Безособові речення

132

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Називні речення

1


Усний переказ

Діалог

33

Урок мовленнєвого розвитку №11. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень для позначен­ня місця

134

Односкладні речення як частини складного речення

135-36

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

2


37

Урок мовленнєвого розвитку №12. Складання та розігрування діалогу-розпитування або домовляння (телефонної розмови) з використанням неповних речень та односкладних речень

138

Контрольна робота №3. Синтаксис. Пунктуація

1


КР №3


Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами
39

Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Кома між однорід­ними членами речення

140

Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові)

141

Урок мовленнєвого розвитку № 13. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом) з використанням речень, ускладнених однорідними членами речення

1


Контр. твір

42

Речення з кількома рядами однорідних членів

143

Однорідні й неоднорідні означення

144-45

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

2
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
46-47

Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертаннях. Риторичні звертання

248

Урок мовленнєвого розвитку № 14. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

149

Вставні слова, словосполучення, речення. Розділові знаки при вставних словах

150

Урок мовленнєвого розвитку №15. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом)

1


Контр. переказ

51-52

Групи вставних слів і словосполучень за значенням

253

Контрольна робота №4. Синтаксис. Пунктуація

1


КР №4


Речення з відокремленими членами
54

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення

155-56

Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях

257

Контрольний текстовий диктант


1


Диктант

58-59

Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках

260-61

Відокремлені обставини. Розділові знаки при відокремлених обставинах

262

Урок мовленнєвого розвитку № 16. Письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин)

163-64

Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках

265-66

Уточнювальні члени речення

267

Контрольна робота №5. Синтаксис. Пунктуація

1


КР №5


Повторення в кінці року
68

Словосполучення

169-70

Просте речення. Двоскладне й односкладне речення. Просте ускладнене речення

2


Читання вголос

Усний твір
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.