Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно -тематичне планування з української мови 7 клас 2021 -2022 н.р.

Українська мова

Для кого: 7 Клас

24.08.2021

2002

273

0

Опис документу:
(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5 -9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА МОВА

7 КЛАС


(Відповідно до навчальної програми: Українська мова. 5 -9 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською

мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)


88 год на рік (2,5 год на тиждень)
Форми контролю


І семестр


ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

3

Письмо:

переказ


1


1

твір


1

Правопис:

диктант

1

1

Говоріння:

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1

читання вголос – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1


п/п


Тема уроку

К-сть год


Дата

Примітка

Вступ

1

Вступ. Літературна норма української мови

12

Урок мовленнєвого розвитку №1. Відомості про мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту

13

Урок мовленнєвого розвитку №2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль

14

Урок мовленнєвого розвитку №3. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

1Повторення та узагальнення вивченого

5

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

16

Урок мовленнєвого розвитку №4. Написання есе («Гармонія людини і природи як велика духовна цінність», «Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями та вставними словами

17

Вивчені частини мови, їх правопис

18

Урок мовленнєвого розвитку №5. Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

19

Урок мовленнєвого розвитку №6. Аналіз письмового переказу

110

Контрольна робота №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого

1


КР №1

Дієслово

11

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

112

Форми дієслова

113

Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми

114

Доконаний і недоконаний види дієслова

115

Часи дієслів. Теперішній час

116

Урок мовленнєвого розвитку №7. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій

1


Контрольн. переказ

17

Урок мовленнєвого розвитку 8. Аналіз письмового переказу

118

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі

119

Майбутній час дієслів

120

Контрольна робота №2. Дієслово

1


КР №2

21

Дієслова І і ІІ дієвідмін

122

Букви е, и в особових закінченнях дієслів

І-ІІ дієвідмін

123

Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу

124

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант

25

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

126

Творення дієслів умовного й наказового способів. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу

127

Безособові дієслова

128

Способи творення дієслів

129

Не з дієсловами

130

Правопис –ться, -шся в кінці дієслів

131

Контрольна робота №3. Дієслово

1


КР №3


Дієприкметник

32

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1


Усний переказ

Діалог

33

Урок мовленнєвого розвитку №9. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників

134

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами

135

Урок мовленнєвого розвитку №10. Складання й розігрування діалогів, що характеризують психічні стани людей, із використанням фразеологізмів, які містять дієприкметники

136

Активні і пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

137

Урок мовленнєвого розвитку №11. Особливості будови опису зовнішності людини

138

Урок мовленнєвого розвитку №12. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом)

139

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників

140

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни

141

Урок мовленнєвого розвитку №13. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника (Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом)

142

Урок мовленнєвого розвитку №14. Аналіз письмового твору

143

Безособові дієслівні форми на -но, -то

144

Урок мовленнєвого розвитку №15. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то

145

Правопис суфіксів дієприкметників

146

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження

147

Не з дієприкметниками

148

Контрольна робота №4. Дієприкметник

1


КР №4

Дієприслівник

49

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

150-51

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

252

Урок мовленнєвого розвитку №16. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

153

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, творення їх

154

Урок мовленнєвого розвитку №17. Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі ( «Душу я у вишивку вкладаю», «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»)

1


Контрольн. твір

55

Урок мовленнєвого розвитку №18. Аналіз письмового твору

1
56

Не з дієприслівниками

157

Контрольна робота №5. Дієприслівник

1


КР №5


Прислівник
58

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

159

Розряди прислівників

160

Ступені порівняння прислівників

161

Урок мовленнєвого розвитку №19. Складання анотації на книжку з використанням прислівників

162

Творення й правопис прислівників

163

Букви -н- та -нн- у прислівниках

164

Не і ні з прислівниками

165

Урок мовленнєвого розвитку №20. Контрольний переказ

1


Контрольн. переказ

66

Урок мовленнєвого розвитку №21. Аналіз письмового переказу

167

И та і в кінці прислівників

168

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

169

Урок мовленнєвого розвитку №22. Портретний нарис у публіцистичному стилі

170

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс

171

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день

172

Контрольна робота №6. Прислівник

1


КР №6


Прийменник
73

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб звязку слів у словосполученні й реченні

174

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс

175

Синонімічні й антонімічні прийменники.

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

1
Сполучник
76

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням

177

Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова

178

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники

179

Контрольний текстовий диктант

1


Диктант


Частка
80

Частка як службова частина мови

181

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків

182

Правопис часток не і ні з різними частинами мови

183

Написання часток -бо, -но, -то, -от, - таки

1
Вигук
84

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

185

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках

186

Контрольна робота №7. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук

1


КР №7


Узагальнення й систематизація
87-88

Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні

2


Читання вголос

Усний твір


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.