Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно - тематичне планування з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 4 клас

Українська мова

Для кого: 4 Клас

19.08.2021

2598

217

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування до підручника Українська мова та читання : Підручник для 4 класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 1 // К.І. Пономарьова, Л.А. Гайова. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2021. — 160 с. : іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати кодКалендарно – тематичне планування

уроків української мови в 4 класі

до підручника «Українська мова та читання. Частина 1»

(автори К. І. Пономарьова, Л. А. Гайова):

зошит з розвитку мовлення «Малюю словом»

з/п

ДатаТема уроку


І СЕМЕСТР

3,5 години х 16 тижнів = 56 годин

(48 годин української мови, 8 годин розвитку зв’язного мовлення)


Розділ 1. Повторюю знання про звуки і букви

1
Ознайомлення з метою і завданнями уроків української мови в 4 класі, підручником з української мови й умовними позначеннями в ньому. Пригадування державних символів України та правил поведінки під час звучання гімну

2
Повторення знань про звуки і букви. Побудова звукових схем і звуковий аналіз слів. Відтворення діалогу у ролях. Обмін враженнями про літній відпочинок. Написання тексту про власне бажання

3
Написання слів з ненаголошеними звуками [е], [и] в коренях. Добір перевірних слів. Розпізнавання звертань у реченнях, пригадування розділових знаків при звертаннях. Написання інформації про себе

4Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про свої враження від побаченого. Тема для спілкування: «Враження від осінньої природи»

5
Написання слів з подовженими приголосними звуками й апострофом. Складання і записування речень з поданими словами. Знаходження інформації на етикетці. Написання тексту про свої вподобання

6
Вимовляння і записування слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці складу. Записування відповідей на подані запитання. Колективне пригадування інформації про мальовничі місця в Україні. Написання розповіді про одне з них. Пошук й обговорення інформації на рекламному плакаті. Створення рекламного плаката

7
Вправляння в правильному наголошуванні слів. Взаємоперевірка виконаних робіт. Розігрування сценки знайомства. Написання розповіді за поданими запитаннями

8
Розташування слів в алфавітному порядку. Пошук слів в орфографічному словнику за алфавітом. Написання тексту про власне бажання з обґрунтуванням своєї думки

9
Повторення і застосування правил переносу слів. Добір заголовка до тексту. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

10
Тематична діагностувальна робота : письмовий переказ.

11Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Хитрий Карло»

Розділ 2. Спостерігаю за значенням слів

12
Повторення знань про лексичні групи слів. Вживання слів у прямому й переносному значеннях. Складання і записування речень з поданими словосполученнями. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

13
Вправляння в доборі синонімів і антонімів. Розподіл слів за тематичними групами. Добір заголовка до тексту. Складання і записування речень з поданими словами. Написання тексту за поданими запитаннями

14
Розпізнавання багатозначних слів, пояснення їхніх значень. Складання і записування речень з багатозначними словами. Написання твору на задану тему. Розглядання картин, аналіз і порівняння зображеного на них. Висловлення своїх вподобань

15
Ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх значень. Добір до фразеологізмів синонімічних слів. Складання і записування речень із фразеологізмами. Написання розповіді за поданими запитаннями

16Повторення і закріплення знань про лексичне значення слова

17
Тематична діагностувальна робота: мовна тема «Значення слова»

18Розвиток зв’язного мовлення. Написання казки з використанням порівняльного опису. Тема для спілкування: «Казка про яблуню і березу»


Розділ 3. Пригадую будову слова

19
Повторення знань про будову слова. Розбір слів за будовою. Складання і записування речень зі спільнокореневими словами. Пошук інформації в таблиці. Складання таблиці за аналогією

20
Розрізнення співзвучних префіксів і прийменників. Спілкування в групах на добре відому тему. Проведення інтерв’ю за поданими запитаннями. Обговорення кадрів
з відомих мультфільмів. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

21
Написання слів з префіксами пре- і при-. Складання і записування речень
з поданими словами. Написання тексту на задану тему

22
Утворення слів за допомогою префіксів і суфіксів. Складання і записування речень з поданими словами. Пошук інформації на авіаквитку. Написання розповіді за поданими запитання

23Повторення і закріплення знань про будову слова

24
Тематична діагностувальна робота: списування із завданнями

25Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за одним із поданих зачинів. Тема для спілкування: «Моє ставлення до школи»


Розділ 4. Дізнаюся більше про іменник

26
Повторення знань про іменник. Розрізнення іменників — назв істот і неістот, власних і загальних назв. Складання і записування речень за світлинами. Написання розгорнутої відповіді на запитання з обґрунтуванням власної думки

27
Визначення роду і числа іменників. Змінювання іменників за числами. Пошук важливої для покупця інформації на етикетці. Написання тексту про свій вибір з обґрунтуванням власної думки

28
Ознайомлення з відмінками і відмінковими питаннями. Визначення відмінка іменників. Вправляння у відмінюванні іменників. Написання розповіді про свій вибір з поясненням власної думки

29
Змінювання іменників за відмінками. Виправлення в тексті навмисно допущених помилок у відмінкових закінченнях іменників. Написання відповіді на запрошення

30
Визначення початкової форми іменників. Написання тексту на задану тему

31
Написання закінчень іменників жіночого роду в родовому відмінку однини. Написання порівняльного опису на основі прочитаного тексту

32Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Дві груші й одна»


33
Вживання паралельних форм іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Виправлення навмисно допущених помилок у відмінкових закінченнях іменників. Пояснення значення прислів’їв. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

33
Спостереження за чергуванням приголосних звуків у давальному і місцевому відмінках однини. Складання і записування речень з поданими словосполученнями. Написання розповіді про своє бажання за поданими запитаннями

34
Спостереження за чергуванням голосних звуків при відмінюванні іменників. Добір заголовка до тексту. Аналіз інформації на рекламному плакаті та визначення його мети. Написання тексту про своє ставлення до інформації, поданої в рекламі

36
Написання закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини. Написання розповіді про свої враження від світлини і тексту про зображене на ній

37
Написання закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Написання тексту про свою мрію з обґрунтуванням власної думки

38


Написання іменників жіночого роду з основою на приголосний звук в орудному відмінку однини. Аналіз інформації на фотоколажі та висловлення свого ставлення до неї. Складання розповіді на основі прочитаного тексту

39Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за поданим планом. Тема для спілкування: «Мій улюблений журнал»

40
Написання закінчень іменників у родовому і місцевому відмінках множини. Складання і записування речень зі словосполученнями. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

41
Розбір іменника як частини мови. Добір заголовка до тексту. Написання розповіді про прочитану книжку

42Повторення і закріплення знань про іменник

43
Тематична діагностувальна робота: мовна тема «Іменник»

Розділ 5. Дізнаюся більше про прикметник

44
Повторення знань про прикметник. Визначення роду і числа прикметників. Написання розповіді про своє ставлення з обґрунтуванням власної думки

45
Відмінювання прикметників. Визначення відмінка прикметників. Написання розповіді за поданими запитаннями

46Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Шкідливість куріння»


47
Визначення початкової форми прикметників. Аналіз інформації на кадрі з програми новин. Написання розгорнутої відповіді на поставлене запитання з обґрунтуванням своєї думки

48
Написання закінчень прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках. Складання і записування речень з поданими словосполученнями. Написання розповіді за поданими запитаннями

49
Утворення прикметників за допомогою префіксів і суфіксів. Практичне ознайомлення зі ступенями порівняння прикметників. Аналіз інформації на фотоколажі.
Написання розповіді про своє ставлення до медіапродукту з обґрунтуванням своєї думки

50
Написання прикметників з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Обговорення світлини в групі. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

51
Визначення роду, числа і відмінка прикметників. Складання і записування речень з поданими прикметниками. Написання розповіді за поданими запитаннями

52
Розбір прикметника як частини мови. Добір прикметників для опису персонажа тексту. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

53Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Про розум і вдячність диких тварин»

54Закріплення і застосування знань про прикметник


55
Тематична діагностувальна робота: диктант із завданнями з мовної теми «Прикметник».

56Узагальнення вивченого. Підсумковий урок
ІІ СЕМЕСТР

3,5 години х 18 тижнів = 63 години

(54 години української мови, 9 годин розвитку зв’язного мовлення)


Пригадую числівники

57
Повторення знань про числівники. Розпізнавання числівників у тексті. Обговорення в групах обкладинок дитячих книжок. Розрізнення кількісних і порядкових числівників (без уживання термінів). Правопис числівників, які закінчуються на -дцять, -десят, -сот. Розігрування сценки знайомства. Написання розповіді за колажем і поданими числівниками

58
Правопис числівників 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 у формі родового відмінка. Вправляння в правильному читанні числових виразів. Написання розповіді про своє ставлення за поданими запитаннями

59
Вправляння в правильному вживанні форм числівників на позначення часу протягом доби. Засвоєння літературних вимог щодо побудови запитань і відповідей про час доби. Розігрування діалогу за поданими запитаннями. Написання розгорнутої відповіді на подані запитання з поясненням своєї думки

60Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про своє ставлення до персонажів тексту. Тема для спілкування: «Стосунки між однолітками»

61Закріплення і застосування знань про числівник

Досліджую займенник

62
Формування уявлення про займенник і призначення займенників у мовленні. Редагування тексту шляхом застосування займенників для уникнення повторів тих самих слів. Написання порівняльного опису предметів за поданими світлинами

63
Ознайомлення з особовими займенниками. Складання і записування речень з особовими займенниками. Редагування тексту шляхом використання займенників. Написання розгорнутої відповіді на подані запитання

64
Відмінювання займенників 1-ої і 2-ої особи та визначення їхнього відмінка в реченні. Прогнозування змісту тексту за його заголовком. Написання розповіді за поданим медіапродуктом і запитаннями до нього

65
Відмінювання займенників 3-ої особи та визначення їхнього відмінка в реченні. Використання особових займенників для редагування тексту. Написання розповіді за поданими запитаннями

66
Розбір займенника як частини мови. Написання розповіді на основі прочитаного тексту, світлин і поданих запитань

67Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Справжня дружба»

68Закріплення і застосування знань про займенники

69
Тематична діагностувальна робота: мовна тема «Числівник» і «Займенник»

Дізнаюся більше про дієслово

70
Повторення знань про дієслово. Утворення і записування словосполучень і речень з дієсловами. Уявлення про сенкан. Складання і записування сенкана на задану тему

71
Розпізнавання та утворення неозначеної форми дієслів. Визначення мети тексту. Складання розповіді за запитаннями і світлинами. Написання розповіді на задану тему

72
Змінювання дієслів за числами. Пошук у тексті потрібної інформації. Написання розповіді на задану тему

73
Визначення та утворення часових форм дієслів. Складання і записування відповіді на подані запитання до світлин. Написання розповіді за поданими запитаннями

74Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді про власні інтереси. Тема для спілкування: «Моє хобі»


75
Засвоєння алгоритму перевірки особових закінчень дієслів теперішнього часу (без уживання термінів). Написання розповіді на задану тему

76
Утворення різних форм дієслів майбутнього часу. Складання і записування речень з дієсловами майбутнього часу. Пошук на етикетці важливої для споживача інформації. Написання розповіді на задану тему

77
Написання особових закінчень дієслів майбутнього часу. Написання тексту за поданими запитаннями. Аналіз поданої емблеми та створення аналогічної на схожу тематику

78
Розпізнавання та утворення дієслів минулого часу. Обговорення обкладинки книжки для дітей. Написання опису тварини за поданими світлинами

79
Написання дієслів на -ся. Спілкування в групах на задану тему й обговорення світлин. Написання тексту за поданими запитаннями

80
Розбір дієслів як частини мови. Добір заголовка до тексту. Написання розгорнутої відповіді на запитання

81Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Бурулька»

82
Закріплення і застосування знань про дієслово.


83
Тематична діагностувальна робота: диктант з мовною темою «Дієслово»

Досліджую прислівник

84
Формування уявлення про прислівник. Розпізнавання прислівників у тексті. Пояснення значень прислів’їв. Обговорення в групі герба країни. Написання розповіді за поданим запитанням та обґрунтування своєї думки

85
Розрізнення прислівників і прикметників. Складання речень з прислівниками. Утворення прислівників від прикметників. Обговорення світлин у групі. Заміна фразеологізмів синонімічними прислівниками. Написання розповіді за світлиною

86
Правопис найуживаніших прислівників. Порівняльний аналіз двох медіапродуктів за поданими запитаннями. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

87
Утворення прислівників за допомогою префіксів і суфіксів. Складання і записування речень з прислівниками. Узагальнення знань про прислівник. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

88Розвиток зв’язного мовлення. Написання розмірковування на задану тему. Тема для спілкування: «Мій рідний край»

89
Закріплення і застосування знань про прислівник.


90
Тематична діагностувальна робота: мовна тема «Прислівник»

Будую речення

91
Повторення знань про речення. Поділ тексту на речення і записування його з дотриманням відповідних розділових знаків. Складання і записування різних видів речень. Обговорення світлин у групі. Написання розповіді про своє ставлення до тварин

92
Розпізнавання та побудова речень різних видів. Читання в ролях діалогу. Складання і записування речень зі звертанням. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання з обґрунтуванням власної думки

93
Визначення головних і другорядних членів речення. Розпізнавання речень за поданою схемою. Обговорення світлини. Написання розповіді про свій вибір

94
Встановлення зв’язку слів у реченні. Визначення граматичної основи в реченнях. Утворення словосполучень зі слів речення. Складання речень за поданою схемою. Написання розповіді за поданими запитаннями

95Розвиток зв’язного мовлення. Написання вибіркового переказу тексту. Тема для спілкування: «Кмітливий грак»

96
Визначення в реченні однорідних членів. Обговорення фотоколажу. Написання розповіді на задану тему

97
Складання і записування речень з однорідними членами. Засвоєння розділових знаків при однорідних членах речення. Написання розповіді про своє ставлення
до спорту

98
Застосування вивчених знань про речення. Побудова схем речень. Написання розгорнутої відповіді на запитання з обґрунтуванням своєї думки

99Повторення і закріплення знань про речення

100
Тематична діагностувальна робота: списування з мовною темою «Речення»

Застосовую знання про текст

101
Повторення знань про текст. Пригадування будови тексту. Відновлення деформованого тексту. Написання розгорнутої відповіді на подані запитання

102Розвиток зв’язного мовлення. Написання чарівної казки. Тема для спілкування: «Якби я був чарівником (була чарівницею)»

103
Визначення теми і мети тексту. Добір заголовка до тексту. Написання розповіді
на подані запитання з обґрунтуванням своєї думки

104
Складання плану тексту. Переказування тексту за складеним планом. Поділ тексту на абзаци. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

105
Розрізнення різних типів текстів. Добір заголовка до тексту. Написання розгорнутої відповіді на запитання

106
Розпізнавання і написання тексту-опису. Відгадування рослини й розпізнавання людини за їхнім описом. Написання опису на задану тему

107
Пригадування будови і розпізнавання тексту-міркування. Складання тексту-міркування за поданим твердженням і доведенням. Пошук правдивої і неправдивої інформації на рекламному плакаті. Написання розповіді за поданими запитаннями

108
Розпізнавання і складання есе. Написання есе про свою мрію

109Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Миколка, Вітя і цуцик»


110
Розпізнавання стилів текстів. Написання оголошення. Створення і записування художнього тексту за поданим початком, світлиною та інформацією з довідки

111Повторення і закріплення знань про текст

112
Тематична діагностувальна робота: диктант з мовною темою «Текст»

Повторюю і застосовую вивчене

113
Повторення знань з вивчених тем. Написання і художнє оформлення твору
про малу або велику Батьківщину. Колективне виготовлення альбому дитячих творів «Наша мала і велика Батьківщина»

114

Закріплення вивченого. Добір заголовка до тексту. Обговорення рекламного плаката. Написання розповіді про плани на літо

115Повторення і застосування знань з мови

116Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про свою мрію. Тема для спілкування: «Моя заповітна мрія»


117Повторення і закріплення вивченого

118
Закріплення і застосування мовних знань і мовленнєвих умінь

119ДПА

120Резервний урок

121Резервний урок

122Резервний урок

123Підсумковий урок
13


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.