Календарно-тематичне планування з української мови

Опис документу:
КТП з української мови 3 клас. Календарне планування — це процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються між собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових ресурсів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Тема уроку

Примітка

1

03.09

Розширення відомостей про мову як засіб спілкування. Українська абетка. Голосні і приголосні звуки.

2

05.09

Культура усного і писемного мовлення. Сова ввічливості. Їх вживання в різних ситуаціях. Складання діалогу за малюнками.

3

07.09

Текст. Розширення уявлення дітей про текст та його будову. Уявлення про змістовий зв'язок між частинами тексту.

4

10.09

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.

5

12.09

Типи текстів: розповідь, опис, есе, їх характерні ознаки.

6

14.09

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказування тексту з опорою на поданий план.

7

17.09

Типи текстів. Їх характерні ознаки

8

19.09

Тема і мета висловлювання у текстах різних типів. Заголовок до тексту.

9

21.09

План тексту. Поділ тексту на логічно завершені частин за планом і без нього.

10

24.09

Складання плану прочитаного тексту. Абзац. Роль абзаців у тексті. Дотримання абзаців.

11

26.09

Засоби змістовного зв’язку між реченнями в тексті.

12

28.09

Складання художніх та науково-популярних текстів за допомогою зразка.

13

01.10

Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання усних зв’язних висловлювань самостійно та за дидактичною опорою.

14

03.10

Речення різні за метою висловлювання та інтонацією. Розділові знаки в кінці речення.

15

05.10

Закріплення і узагальнення вивченого про речення у 1-2 класах.

16

08.10

Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.

17

10.10

Інтонування речень під час голосного читання, зв’язних висловлювань та усного діалогу.

18

12.10

Використання різних видів речень у висловлюваннях, створених на основі навчальних ситуацій.

19

17.10

Звертання. Розділові знаки при них. Виділення звертань в усному мовленні паузами.

20

19.10

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом.

21

22.10

Використання у ролі звертань форм кличного відмінка.

22

24.10

Головні члени речення.

23

26.10

Зв'язок слів у реченні. Поняття про словосполучення.

24

05.11

Головне і залежне слово у словосполученні.

25

07.11

Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами у реченнях.

Контрольна робота: складання діалогу.

26

09.11

Побудова речень. Поширення речень за запитаннями.

Контрольна робота: складання діалогу.

27

12.11

Побудова речень. Поширення речень за питаннями.

28

14.11

Перевірка навчальних досягнень учнів.

Контрольна робота: диктант.

29

16.11

Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення вивиченого.

30

19.11

Значення слів. Пряме і переносне значення.

31

21.11

Синоніми та антоніми. Добір синонімів з метою уникнення повторюваності у тексті.

32

23.11

Контрольна робота: письмовий переказ.

33

26.11

Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення вивченого.

34

28.11

Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі слова, з’ясовувати їх значення.

35

30.11

Добір слів для точного вираження думок під час усного та писемного мовлення.

36

03.12

Культура мовленого слова.

37

05.12

Контрольна робота з мовної теми: «Слово. Значення слова».

38

07.12

Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення вивченого.

39

10.12

Поняття про закінчення й основу слова.

40

12.12

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розширення уявлення про культуру мовлення.

41

14.12

Частини слова: корінь, префікс, суфікс.

42

17.12

Спільнокореневі слова. Корінь. Аналіз будови слова.

43

19.12

Чергування голосних звуків [o], [e], з [i];приголосних звуків[г], [k], [x] з [ж], [ч], [ш] з [з’], [ц’], [с‘] у коренях слів.

44

21.12

Поняття «Орфограма».

45

24.12

Вимова і написання слів з ненаголошеними [e] [u] в коренях слів, що не перевіряються наголосом.

46

26.12

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними вкінці.

47

28.12

Префікс. Словотворча роль префіксів.

48

14.01

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.

49

15.01

Префікси співзвучні з прийменниками.

50

16.01

Правопис префіксів роз- ,без-. Спостереження за збігом однакових приголосних.

51

18.01

Контрольна робота: списування.

52

21.01

Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення вивченого.

Практичне ознайомлення з написаннями префіксів з-, с-.

53

23.01

Спостереження за значенням слів з різними префіксами.

54

25.01

Спостереження за різними видами префіксів у словах.

55

28.01

Закріплення знань з теми «Префікс». Виконання вправ.

56

29.01

Виконання вправ для закріплення вивченого матеріалу.

57

30.01

Узагальнення знань про іменник, прикметник, дієслово як частини мови. Службові слова.

58

01.02

Спільнокореневі слова що належать до різних частин мови.

59

04.02

Іменник як частина мови.

60

05.02

Власні та загальні іменники.

61

06.02

Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом.

62

08.02

Велика буква у кличках тварин.

63

11.02

Поняття предметності. Іменники що називають опредметні якості та дії.

64

12.02

Вживання іменників у прямому та переносному значеннях.

65

13.02

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту за поданим початком, кінцівкою.

66

15.02

Контрольна робота: диктант.

67

18.02

Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення вивченого.

68

19.02

Число іменників: однина і множина.

69

20.02

Змінювання іменників за числами.

70

22.02

Практичне ознайомлення з відмінками іменника.

71

25.02

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі.

72

26.02

Зміна іменників за відмінками. Синтаксична роль прийменників та закінчень.

73

27.02

Спостереження за вживанням іменників-антонімів, іменників-синонімів у текстах.

74

01.03

Контрольна робота з мовної теми: «Іменник».

75

04.03

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого.

76

05.03

Прикметник як частина мови. Зв'язок прикметника з іменником.

77

06.03

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису: «Соняшник».

78

08.03

Контрольна робота: списування.

79

11.03

Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого.

80

12.03

Прикметники-антоніми.
Прикметники-синоніми.

81

13.03

Вживання прикметників у загадках, вживання прикметників у описах.

82

15.03

Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом.

83

18.03

Змінювання прикметників за родами.

84

19.03

Контрольна робота: диктант.

85

20.03

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого.

86

22.03

Дієслово як частина мови.

87

01.04

Зв'язок дієслова з прикметником у реченні.

88

02.04

Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за прочитаними твором.

89

03.04

Дієслова-антоніми.

90

05.04

Дієслова-антоніми.

91

08.04

Дієслова-синоніми.

92

09.04

Дієслова-синоніми.

93

10.04

Урок розвитку писемного мовлення. Складання висловлювання на основі вражень від прочитаного твору.

94

12.04

Змінювання дієслів за часами.

95

15.04

Змінювання дієслів за часами. Дієслова, що означають завершену та незавершену дії.

96

16.04

Написання не з дієсловами.

97

17.04

Написання не з дієсловами.

98

19.04

Розпізнавання часових форм дієслів у тексті.

99

22.04

Розпізнавання часових форм дієслів у тексті.

100

23.04

Урок розвитку писемного мовлення. Складання вітальної листівки до Дня матері.

101

24.04

Контрольна робота з мовної теми: «Прикметник. Дієслово».

102

26.04

Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу.

103

30.04

Повторення. Що ми знаємо про текст?

104

03.05

Повторення. Що ми знаємо про текст?

105

06.05

Що ми знаємо про будову слова?

106

07.05

Що ми знаємо про будову слова?

107

08.05

Урок розвитку писемного мовлення. Складання розповіді на тему: «Мої літні канікули».

108

10.05

Що ми знаємо про частини мови? Повторення вивченого.

109

13.05

Повторення з теми: «Речення».

110

14.05

Повторення з теми: «Значення слова».

111

15.05

Повторення з теми: «Звуки і букви».

112

17.05

Повторення матеріалу з розділу: «Будова слова».

113

20.05

Урок розвитку зв’язного мовлення. «Яким я бачу своє майбутнє?»

114

21.05

Повторення матеріалу з розділу: «Частини мови».

115

22.05

Повторення матеріалу з розділу: «Частини мови».

116

24.05

Підсумковий урок.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!