Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з українськоі мовами для ООП 6 клас 2 години на тиждень

Українська мова

Для кого: 6 Клас

19.10.2021

82

6

0

Опис документу:

Підручник:В.С.Гнатенко Українська мова 6 клас:підручник для дітей з ООП.Київ «Либідь»2020

Програма:МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Кравець Ніна Павлівна Утвенко Наталія Олександрівна Навчальні програми з української мови для 5 – 10 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями Київ - 2019

Перегляд
матеріалу
Отримати код

6 клас (2 години на тиждень)

Усього 70 годин

Підручник:В.С.Гнатенко Українська мова 6 клас:підручник для дітей з ООП.Київ «Либідь»2020

Програма:МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Кравець Ніна Павлівна Утвенко Наталія Олександрівна Навчальні програми з української мови для 5 – 10 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями Київ - 2019

Дата

Тема уроку

Предметно-орієнтовані

компетентності

Спрямованість

корекційно-розвиткової роботи

І семестр

Повторення. Мова і мовлення

1


Будова слова.Закінчення, корінь.

Повторення

Учень: з допомогою учителя і самостійно

визначає значущі частини слова, наводить

приклади; розрізняє речення за метою висловлювання,

наводить приклади; дотримується правил

правопису різних за метою висловлювання речень; з допомогою знаходить помилки, виправляє їх.

– розвиток пам’яті, мислення, уваги на основі пригадування вивченого

протягом минулого року.

– збагачувати мовлення

однокорінними словами, різними за метою висловлювання реченнями.

2


Префікс,суфікс,основа.Повторення

3


Речення.Види речень за метою висловлювання.

4


Питальні та спонукальні речення.

5


Мова як засіб спілкування.

6


Мова як засіб спілкування.

Лексикологія

7


Однозначні багатозначні слова.

Учень: *розрізняє в усному і писемному мовленні однозначні та багатозначні слова,

наводить приклади; з допомогою та під контролем правильно вживає слова у прямому й переносному значенні; добирає *синоніми й антоніми до певної тематичної групи; *пояснює значення загальновживаних слів, доречно послуговується ними; з допомогою виправляє помилки; під контролем *дотримується культури мовлення.

– розвиток самостійності на основі роботи з різними за метою висловлювання реченнями.

– розвиток уваги, мислення, пам’яті

на основі роботи з різними тематичними групами слів.

– розвиток і корекція мовлення на основі роботи з багатозначними та однозначними словами, збагачення словникового запасу синонімами та антонімами.

– розвивати пізнавальну активність

на основі роботи з синонімами і антонімами.

8


Багатозначні слова.

9


Вживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні.

10


Групи слів за значенням: антоніми.


11


Групи слів за значенням: синоніми.

12


Добір синонімів, антонімів до певної

тематичної групи

13


Культура мовлення. Дотримання адекватного вживання в усному мовленні слів з професійної лексики квітникаря-городника, маляра, столяра, швачки,

шевця, тваринника.

Учень *адекватно вживає в усному мовленні слова, що стосуються різних професій, доступних учням з порушеннями інтелекту; *знає і пояснює значення вжитих слів.

14


Узагальнення знань з теми «Лексикологія»Слово. Будова слова

15


Корінь слова.

Учень: *уміє визначати корінь у словах; *на письмі розрізняє префікси і прийменники; з допомогою дотримується правопису префіксів у словах; з допомогою правильно пише слова з апострофом; під *контролем виправляє допущені помилки, ефективно використовує допомогу.

Учень *добирає іменникову і прикметникову лексику до тематичних груп: осінь, природа; з допомогою адекватно вживає слова в реченнях. Учень: дотримується правильної вимови та *написання слів з префіксами, з апострофом; з допомогою помічає і виправляє помилки. Учень: аналізує і порівнює зразок виконання завдання, *аналізує виконане власне завдання; *робить висновки, * з допомогою класифікує слова за значенням, за приналежністю до певної тематичної групи.

– розвиток та корекція мовлення на основі лексики, яка стосується професій, доступних даній категорії учнів. – розвивати фонематичний слух, мислення, пам`ять на основі роботи над будовою слова.

– збагачувати мовлення

префіксальною лексикою та

словами з апострофом,

дотримуватися правил їх вимови і правопису. – збагачувати словниковий запас словами, які відносяться до теми “Осінь”.

– коригувати вимову і написання

слів з апострофом, з префіксами; збагачувати мовлення

префіксальною лексикою.

16


Розрізнення префіксів і прийменників.

17


Правильна вимова та написання слів з префіксами роз-, без-, воз-, з-, с-.

18


Правопис префіксів роз- , без-, воз-, з-, с-.

19


Вживання апострофа після префіксів.

20


РМ № 1 «Осінь – прояв краси природи України». Уявлення про ситуацію спілкування: той, хто говорить або пише – адресант мовлення; той, хто слухає або читає – адресат мовлення. Мета мовлення. Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної зі

спостереженнями учнів, їх життєвим досвідом.

21


Культура мовлення. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

22


Культура мовлення. Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння виконувати мисленнєві дії: робити висновки, аналізувати, порівнювати, *класифікувати)

23


ТКР № 1 за темами «Лексикологія.

Слово. Будова слова»

Іменник

24


Систематизація і розширення знань про

іменник..

Учень *розрізняє основні граматичні категорії іменника; з допомогою змінює іменники

за відмінками; *наводить приклади іменників у кличній формі відмінка; *контролює власну діяльність, з допомогою помічає і виправляє допущені помилки; ефективно використовує допомогу. Учень*дотримується на письмі

та в усному мовленні правил мовленнєвого

етикету; *намагається доцільно вживати під час звертання іменники у кличній формі відмінка; *адекватно вживає іменники у однині та множині.

– коригувати і розвивати

мисленнєві дії на основі роботи зі зразками виконання завдання і тематичними групами слів.

– розвивати увагу,

спостережливість, мислення,

пам’ять на основі роботи з

категоріями іменника.

– збагачувати мовлення

мовознавчою термінологією,

різними категоріями іменника; дотримуватися правил правопису іменників на основі аналізу зразків.

– проявляти бажання опанувати

різні категорії іменника; розвивати пізнавальний інтерес на основі засвоєння категорій іменника.

– розвиток мовлення на основі

роботи з категоріями іменника.

25


Основні граматичні категорії іменника: число, рід, відмінок.

26


Змінювання іменників за відмінками.

27


Клична форма відмінка.

28


Правопис чоловічих і жіночих імен та по батькові.

29


Контрольний диктант

30


Культура мовлення. Правила мовленнєвого етикету під час звертання до дорослих.

31


Культура мовлення. Правильне вживання під

час висловлювання іменників у однині та множині.

32


Культура мовлення. Використання під

час звертання іменників, що мають кличну форму відмінка .


ІІ семестр

Прикметник

33


Роль прикметників у мовленні.

Учень *розуміє і пояснює роль прикметників у мовленні; з допомогою визначає рід, число, відмінок прикметників; розрізняє *прикметники – синоніми і прикметники-

антоніми; з допомогою правильно записує суфікси у прикметниках; *контролює виконану роботу; з допомогою знаходить помилки, виправляє їх з допомогою учителя і самостійно; ефективно використовує допомогу. Учень з допомогою учителя і самостійно добирає лексику

до тематичних груп: зима, зимові свята;

*адекватно вживає у мовленні іменники, прикметники, особливо з пестливим значенням;

під контролем та з допомогою *дотримується зв’язку слів у реченнях, речень у тексті. Учень *намагається доцільно використовувати прикметники, особливо прикметники-антоніми у текстах описового характеру; *дотримується культури усного і писемного мовлення. Учень

*уміє аналізувати зразок виконання завдання; *визначає мету завдання;

*складає план роботи, дотримується його у

процесі діяльності.
корекція і розвиток уваги,

мислення, сприймання, пам’яті на основі роботи з різними

категоріями прикметника.

коригувати і збагачувати

мовлення прикметниками; дотримуватися правопису прикметників.

коригувати й розвивати увагу , пізнавальну активність на основі роботи з прикметниками.

збагачувати мовлення лексикою, що відносяться до тематичної групи «зима».

збагачувати мовлення прикметниковою лексикою на

основі текстів описового характеру.

розвивати і коригувати орієнтувальний компонент самостійної навчальної діяльності

на основі аналізу зразка виконання завдання та змісту завдання.

34


Визначення числа, роду, відмінка прикметника за числом, родом, відмінком іменника

35


Визначення числа, роду, відмінка прикметника за числом, родом, відмінком іменника (практично).

36


Правопис прикметників з суфіксами - еньк, -есеньк.

37


Прикметники – синоніми.

38


РМ № 2: «Зима – прояв краси природи України». Виразне читання текстів,

переказ прочитаного за запитаннями і

даним планом.

39


РМ № 3: «Українські народні зимові

свята». Усний і письмовий твір опис

( після опрацювання з учителем) на основі особистих вражень, за жанровою

картиною. Складання простого плану власного висловлювання розповідного

типу.

40


Прикметники – антоніми.

41


Списування

42


Культура мовлення. Використання прикметників у різних типах мовлення, особливо у текстах описового характеру .

43


Культура мовлення.Використання прикметників-антонімів.

44


Культура мовлення.Формування умінь самостійної навчальної діяльності..

45


Культура мовлення.Аналіз зразка виконання завдання


46


Культура мовлення.Визначення мети завдання, складання

плану його досягнення.

47


Аудіювання. Слухання-розуміння

невеликих текстів різних типів, жанрів і стилів мовлення. Відтворення готового тексту.

48


Узагальнення з теми «Прикметник».Читання мовчки

Речення

49


Речення поширене і непоширене.

Учень /: *розрізняє словосполучення і речення, поширені й непоширені речення; з допомогою поширює непоширені речення; *визначає граматичну основу та другорядні члени речення, наводить приклади; *практично визначає однорідні члени речення, під контролем дотримується на письмі розділових знаків між однорідними членами речення; *для з’язку однорідних членів речення використовує

сполучник «і»; *з допомогою контролює хід виконання завдання;; ефективно використовує допомогу. Учень: самостійно та* з допомогою добирає лексику до теми, з допомогою правильно структурує речення; дотримуючись зв’язку слів у реченні та речень в тексті, *уміє доречно використовувати формули мовленнєвого етикету під час продукування висловлювання;

*під контролем помічає і виправляє допущені помилки. Учень *дотримується правильної інтонації у реченнях з однорідними членами; з допомогою вживає у мовленні

поширені й непоширені речення, *під контролем дотримується лексикограматичної сполучуваності слів у реченнях; з допомогою виправляє допущені помилки. Учень: з допомогою учителя і

самостійно аналізує, синтезує, узагальнює навчальний матеріал, класифікує і порівнює його, робить певні висновки, звітується про виконану діяльність. Учень *уміє аналізувати зразок виконання завдання, дотримується зразка

під час виконання завдання; *контролює правильність виконання завдання, *адекватно оцінює результати власної діяльності, звітується

про виконану роботу. Учень: *за запитаннями розрізняє число, рід, відмінок іменників, прикметників, Учень: *уміє аналізувати зразок виконання завдання, дотримується зразка під час виконання завдання; *контролює правильність виконання завдання, *адекватно оцінює результати власної діяльності, звітується про виконану роботу. Учень: *за запитаннями розрізняє число, рід, відмінок іменників, прикметників, *будує різні за метою висловлювання речення; з допомогою за даним планом і опорними словами будує тексти описового і розповідного характеру;* бере

активну участь у діалозі, під контролем *

правильно структурує репліки діалогу

– розвивати і коригувати

сприймання, мислення, пам’ять на основі роботи над реченням.

– збагачувати мовлення

поширеними реченнями, дотримуватися правил правопису поширених речень з однорідними членами.

– виховувати любов і пошану до української мови, прагнення розмовляти літературною мовою; формувати вольові зусилля для опанування правилами правопису поширених речень з однорідними членами. – коригувати та

збагачувати мовлення лексикою з українського народного етикету; формувати культуру усного і писемного мовлення.

збагачувати мовлення

поширеними реченнями; на основі поширених речень розвивати й коригувати інтонаційні уміння.

формувати уміння виконавчої діяльності на основі уточнення і корекції мисленнєвих дій аналізу, синтезу, класифікації, порівняння й узагальнення

– диференціювати складові частини тексту, репліки діалогу на основі роботи над творами описового характеру та мовленнєвих ситуацій

на задану тему; дотримуватися культури усного і писемного мовлення. – коригувати волю,

емоції під час складання усного і письмового творів описового характеру та у процесі створення діалогу відповідно до ситуації спілкування. – розширювати словниковий запас на основі

лексики тематичних груп «весна», «літо», адекватно використовувати

її в усному і писемному мовленні; дотримуватися послідовної та структурної єдності висловлювання.

50


Поширення речень за допомогою

запитань.

51


Перетворення непоширених речень у поширені.

52


Граматична основа речення – підмет і присудок.

53


Граматична основа речення – підмет і присудок.

54


РМ № 4: «Весна, літо – прояви краси природи України». *Побудова діалогу за даною

ситуацією спілкування. Використання у діалозі різних за метою висловлювання речень. *Формування умінь вести діалог.

55


Другорядні члени речення ( без вживання термінології). *

56


Поширення речень другорядними членами речення.

57


Однорідні члени речення .

58


Розділові знаки у реченнях з однорідними членами.

59


Зв’язок між однорідними членами речення без сполучників та за допомогою сполучника «і».

60


ТКР № 2 за темами: «Прикметник»,

«Речення».

61


РМ № 5: «Взаємини в родині між батьками і дітьми, онуками і дідусем та бабусею». Переказ текстів ( усний) за даним простим планом; і вибірковий ( усний) переказ художніх текстів-мініатюр розповідного характеру.

62


Культура спілкування Дотримання правильної інтонації у реченнях з однорідними членами.

63


Культура спілкування Вживання простих і поширених речень в усному і писемному мовленні ( практично).

64


Культура спілкування Виконання мисленнєвих дій *класифікації, аналізу, синтезу, узагальнення, *порівняння.

65


Культура спілкування Вживання слів ввічливості під час спілкування.

66


Культура спілкування Оцінка результату власної діяльності (практичного).

67


Культура спілкування Формулювання реплік діалогу на задану тему. Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Аналіз зразка виконання завдання, *аналіз ходу здійснення плану виконання завдання.

68


Повторення вивченого протягом року.

На кінець року:

Учень з вищим рівнем розвитку пізнавальних можливостей знає: слова, що належать до професійної лексики городника, маляра, швачки, шевця, столяра; будову слова; правопис префіксів

зі словами в реченні; основні граматичні категорії іменника і прикметника; є текстрозповідь – текст-опис; уміє: аналізувати слова за будовою;

добирати антоніми, синоніми до певної

тематичної групи слів; визначати число, рід, відмінок прикметника; вибірково переказувати невеликі художні тексти; відрізняти префікси від прийменників, правильно записувати їх зі словами в реченні; створювати діалоги відповідно до ситуації спілкування; розрізняти текст-розповідь і текст-опис; утворювати просте і складне речення з однорідними членами; поширювати речення за допомогою запитань; усно складати твір –опис окремого предмету.

Учень з нижчим рівнем розвитку пізнавальних можливостей знає: будову слова; основні граматичні категорії іменника, прикметника; має уявлення про однорідні члени речення, розділові знаки в реченнях з однорідними членами (правило вживання); правопис префіксів

у словах; уміє: аналізувати слова за будовою; добирати антоніми до певної тематичної групи

слів; відрізняти префікси від прийменників; визначати число, рід, відмінок іменників і прикметників; вибірково (усно) переказувати невеликі художні твори розповідного характеру; розрізняти поширені й непоширені речення; поширювати речення за допомогою запитань; має уявлення про однорідні члени речення; вживає слова ввічливості під час спілкування; адекватно відповідає на репліки діалогу.

збагачення словникового запасу словами ввічливості, які використовують у діалогах у

заданій мовленнєвій ситуації спілкування. – формувати і коригувати уміння самостійної навчальної діяльності на основі орієнтувального компоненту самостійної навчальної діяльності.

формувати уміння

зосереджуватися на предметі діяльності; адекватно сприймати, осмислювати, запам’ятовувати і пригадувати навчальний матеріал.

розвиток умінь зв’язного

мовлення на основі роботи з

різними частинами мови .

розвиток настирливості, цілеспрямованості, сили волі з

метою опанування умінь

літературно правильно

висловлювати свої думки в усній і писемній формах.

69


Повторення вивченого протягом року.

70


Повторення вивченого протягом року.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.