Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української літератури для 9 класу ІІ семестр.

Українська література

Для кого: 9 Клас

21.01.2021

154

12

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури для 9 класу ІІ семестр. За програмою: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017р. № 804 (Укладачі: С. Р. Молочко, Н. В. Михайлова, )
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом

МОН України від 07.06.2017

804

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017р. № 804 (Укладачі: С. Р. Молочко, Н. В. Михайлова, О. Ю. Котусенко, А. М. Фасоля, Д. І. Дроздовський та ін. – К: ВД «Освіта», 2017).

ІІ семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

33.

Микола Гоголь. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело. Повість «Тарас Бульба» (переклад М.Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Сюжет твору. НЛ-1, 2, 3.

1

34.

Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя. НЛ-1, 2, 3. МЗ: козацька доба. МК: опера М.Лисенка «Тарас Бульба».

1

35.

Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. НЛ-1, 2, 3.

1

36.

Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства. НЛ-1, 2, 3. Усвідомлення, що Україна – країна визначних мистецьких талантів, які зробили великий внесок у культуру інших народів. МЗ: проза М. Гоголя.

1

37.

Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відро-дження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»). НЛ-2. Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.

1

38.

Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). «До Основ’яненка». Вісь неперервності історичного часу. ТЛ: послання. НЛ-2. МЗ: історія України. МК: пісні на слова Т.Шевченка, фільм «Мій Шевченко».

1

39.

Контрольна робота за творчістю М. Гоголя та Т. Шевченка (рання творчість) (тест.).

1

40.

Позакласне читання. Т. Шевченко. «Кобзар», «Щоденник». Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

41.

Тарас Шевченко. Національна пробле-матика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» («У всякого своя доля…») і тогочасна суспільно-політична дійсність. МК: документальний фільм «Великі українці – Т.Шевченко», 2008. НЛ-1,2,3,4. Формування вільнодумної, національно свідомої громадянської позиції людини.

1

На-пам’-ять

ури-вок з поеми

42.

Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно сві-домої особистості. Сатиричний характер поеми. ТЛ: гротеск, контраст, умовність. НЛ-1,2,3,4. МК: Ф. Рубо «Кавказька сцена»; художні роботи О. Шупляка (образотворче мистецтво).

1

Запис у журналі без дати: Напам’ять

43.

Тарас Шевченко. «Кавказ». Пристрас-ний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. НЛ-1,2,3,4. МЗ: образ Прометея (міфологія), історія України (гетьман Павло Полубо-ток). МК: Якоб Йорданс «Прикутий Прометей», 1640 (живопис).

1

44.

Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн. НЛ-1,2,3,4. Усвідом-лення важливості почуття солідарності з боротьбою інших народів за визволення від гніту; засудження загарбницьких війн, пропаганда неприйняття насильства, поневолення людей.

1

45.

Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. НЛ-1,2,3,4.

1

На-пам’-ять

ури-вок з поеми

46.

Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байду-жості до рідної мови. Критичний пере-гляд національної історії задля перспек-тиви її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо). НЛ-1,2,3,4. Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

1

Запис у журналі без дати: Напам’ять

47.

РМ. Письмовий твір на тему «Пророцтво Т. Шевченка і сьогодення».

1

48.

Тема жіночої долі. Тарас Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»). МК: Богоро-диця в українському іконописі. НЛ-1,2,3.

1

49.

Становище жінки в кріпацькій Україні часів Т. Шевченка. НЛ-1,2,3. СЛ: опові-дання Оксани Забужко зі збірки «Сестро, сестро».

1

50.

РМ. Усна порівняльна характеристика героїнь поем «Катерина» та «Наймичка». НЛ-1,2,3.

1

51.

Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю. НЛ-1,2,3. Шанобливе ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка – уособлення краси на землі.

1

52.

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля» (напамять), «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. ТЛ: ліричний герой (поглиблено). МК: Т.Шевченко – художник: «Циганка-ворожка» (1841), «Катерина» (1842). НЛ-2.

1

На-пам’-ять вірш

«До-ля»

Запис у журналі без дати: Напам’ять

53.

Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі. ТЛ: лірична медитація. СЛ: Оксана Лущевська «Інший дім». НЛ-2. Переконання, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що жити требе чесно, у добрі та взаєморозумінні.

1

54.

Урок виразного читання напам’ять поетичних уривків з творів Т.Г. Шевченка.

1

55.

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів. ТЛ: псалом. НЛ-1,2. Осмислення важливості моральних чеснот у житті.

1

56.

Підсумковий урок. Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Т. Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Т. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном (Урок-захист проектів). НЛ-2. Усвідомлення важливої ролі Т. Шевченка в історико-культурному поступі України.

1

57.

Контрольна робота. Письмовий твір-роздум на одну з тем «Чи обов’язково знати історію своєї держави?»; «Образ матері у творах Т. Шевченка».

1

58.

Позакласне читання. Т. Шевченко. «Назар Стодоля». Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

59.

Пантелеймон Куліш. П. Куліш – відо-мий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф. Шиллера), автор підруч-ників для школи, українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. НЛ-2,3,4.

1

60.

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман. МЗ: історичні події в Ніжині 1663 р. («Чорна рада»); історичні романи В.Скотта, В.Гюго. НЛ-2,3,4.

1

61.

Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. НЛ-2,3,4. МК: народні перекази про козака Мамая (фольклор); фільм «Чорна рода», 2002, режисер-постановник М.Засєєв-Руденко.

1

62.

Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком. НЛ-2,3,4. Усвідомлення значення ініціативності, наполегливості й працьовитості для досягнення поставленої мети. Прагнення до справедливості, лицарства, щирості, вірності почуттю й обов’язку.

1

63.

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема).

1

64.

«Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». ТЛ: реалізм. НЛ-2,3.

1

65.

Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. НЛ-2,3.

1

66.

Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі. НЛ-2,3. Переконаність у тому, що будь-яка людина, незалежно від свого суспільного стану, має право бути щасливою.

1

67.

Контрольна робота за творчістю Пантелеймона Куліша та Марка Вовчка (тест.).

1

68.

Література рідного краю. Михайло Івасюк. «Балада про вершника на білому коні». Історичне минуле буковин-ського краю в творчості Михайла Івасюка. Змалювання широкої панорами боротьби буковинців за кращу долю у другій половині ХVІІ ст. Образи народного ватажка Мирона Дитинки, Артемії, Ластівки, Тихоліза Курилюльки. Художнє розкриття буковинської історії, пов’язаної з Шипинською землею ХІV ст.

1

69.

Література рідного краю. Віталій Колодій. «На весіллі». Життя і творчість (повторення). Відстеження людської поведінки в різних життєвих ситуаціях. НЛ-1,2,3,4.

1

70.

Урок-підсумок. Диспут на тему «Моїм улюбленим твором став…».

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в ІІ семестрі (9 клас)

Форми контролю

К-сть

годин

за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Контрольні роботи у формі:

3

контрольного класного твору

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

Уроки розвитку мовлення (РМ)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

Література рідного краю (ЛРК)

2

Перевірка зошитів

5

щомісяця

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.