Календарно-тематичне планування з української літератури для 8 класу І семестр

Українська література

Для кого: 8 Клас

22.09.2020

379

35

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури для 8 класу І семестр. За програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 8 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом

МОН України від 07.06.2017

804

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017р. № 804 (Укладачі: С. Р. Молочко, Н. В. Михайлова, О. Ю. Котусенко, А. М. Фасоля, Д. І. Дроздовський та ін. – К: ВД «Освіта», 2017).

І семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

1.

Вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багато-значність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору. ТЛ: художній образ; художній твір (поглиблено). НЛ-2, НЛ-3. Усвідомлення ролі краси й сили художнього слова в житті людини.

1

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

2.

Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками. «Зажурилась Україна». ТЛ: історичні пісні. НЛ-1, 2.

1

3.

Пісні про боротьбу проти соціального гніту. «Ой Морозе, Морозенку». НЛ-1, 2.

1

4.

Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою. «Чи не той то Хміль». НЛ-1, НЛ-2. Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання цих якостей у наш час.

1

5.

Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популяр-ність, фольклорна основа, народно-поетичні образи. «Ой не ходи, Грицю». НЛ-1, 2. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках.

1

6.

«Засвіт встали козаченьки» (напам’-ять), «Віють вітри, віють буйні». Художні засоби в піснях. НЛ-1, 2. Поет – активний творець духовності.

1

На-пам’-ять

Запис у журналі без дати: Напам’ять

7.

Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники – виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Крав-ченко та ін.). Сучасні виконавці: Василь та Микола Литвини, Василь Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність пое-тичної форми, ритму. ТЛ: думи. НЛ-1, 2.

1

8.

«Маруся Богуславка». Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. НЛ-1, 2.

1

9.

«Маруся Богуславка». Образ україн-ської полонянки Марусі, її сміливий, героїчний учинок. НЛ-1, 2. Усвідомлення того, що любов до Вітчизни – одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

1

10.

Контрольна робота за вивченими темами «Вступ. Усна народна творчість» (тест.).

1

11.

Урок позакласного читання. Народні думи: «Дума про козака Голоту», «Хмельницький та Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», «Самійло Кішка», «Буря на Чорному морі». Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

12.

Тарас Шевченко. Життєпис поета (участь у Кирило-Мефодіївському брат-стві, арешт, перебування в казематі, заслання). Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороми-нущість життя людини на землі, про її долю. «Думи мої, думи мої…». НЛ-2. Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності.

1

На-пам’-ять

один вірш (на вибір)

13.

Аналіз вірша «Ой три шляхи широкії…». Художні засоби, використані у творі. НЛ-2.

1

14.

Аналіз поезії «Мені однаково, чи буду…». ТЛ: філософська лірика. НЛ-2.

1

Запис у журналі без дати: Напам’ять

15.

Леся Українка. Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. Тема гармонійного єднання людини з природою у поезіях «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати» (напам’ять). НЛ-1, 2, 3. Розуміння того, що сила духу – конструктивне начало в житті.

1

На-пам’-ять

Запис у журналі без дати: Напам’ять

16.

Проблеми і мотиви ліро-епічної поеми «Давня казка»: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності. НЛ-1, 2.

1

17.

«Давня казка». Порівняльна характе-ристика образів Поета і Бертольда. НЛ-1, 2. Усвідомлення важливості формування й розвитку індивідуальності, неповтор-ності творчої особистості.

1

18.

РМ. Письмовий твір на тему «Свобода творчості, вільнолюбство людини». НЛ-1,2.

1

19.

Володимир Сосюра. Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, пейзажні мотиви його творів. Любов до Батьківщини як важливий складник життя людини у вірші «Любіть Україну!». ТЛ: громадянська лірика. НЛ-1, 2.

1

На-пам’-ять

Запис у журналі без дати: Напам’ять

20.

«Васильки» зразок інтимної лірики. Щирість ліричного самовираження в поезії «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»). ТЛ: інтимна лірика, пейзажна лірика. НЛ-1, 2. Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів – невід’ємне багатство духовного світу людини. Аналіз письмових творів.

1

21.

Володимир Підпалий. Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом («…Бачиш: між трав зелених…»). Багатозначність і змістовна глибина художніх образів («Зимовий етюд»). НЛ-1, 2, 3. Формування життєствердних настроїв. Потреба в розвитку естетичного відчуття і смаку, бережливого ставлення до природи. Презентація про екологічні проблеми сьогодення.

1

22.

Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літературі. Оригінальність і простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок у поезії «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»). Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа поезій «Наша мова», «Теплі слова», народо-знавчі аспекти. ТЛ: вільний вірш, верлібр. НЛ-1,2,3. Формування життєствердних, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.

1

23.

Контрольна робота з теми «Світ української поезії» (тест.).

1

24.

Урок позакласного читання. Кіяновська Маріанна Поезії. Матіяш Богдана Поезії. Москалець К. Поезії. Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

кінця ХХ – початку ХХІ ст.

25.

Із сучасної української поезії (кінця ХХ — початку ХХІ ст.). Розмаїття сучасної лірики. Глибоке бачення поетами-сучасниками проблем української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Ідейно-образний аналіз поезії Василя Герасим’юка «Чоловічий танець». НЛ-1, 2, 3. Усвідомлення потреби формування естетичного смаку, уміння відчувати й бачити красу художнього світу.

1

На-пам’-ять

один вірш (на вибір)

26.

Метафоричність образів у творах Івана Малковича «З янголом на плечі», «З нічних молитов». НЛ-1, 2, 3. Формування самостверджувальної життєвої позиції.

1

27.

Анатолій Мойсієнко. «Жовтень жовті жолуді». Ігор Павлюк. «Дівчинка». Ідейно-образний аналіз поезій. НЛ-1, 2, 3.

1

28.

Галина Кирпа. «Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…». Ідейно-образний аналіз поезій. НЛ-1, 2, 3.

1

Запис у журналі без дати: Напам’ять

29.

РМ. Дискусія на тему «Сучасна українська поезія».

1

30.

Контрольна робота. Письмовий твір на тему «Осмислення призначення людини та сенсу її життя в сучасній ліриці».

1

31.

Література рідного краю. Юрій Федькович. «Сафат Зінич». Короткі відомості про життя письменника. Загальна характеристика творчості. Жовнірська тематика у творах. Глибоке проникнення у внутрішній світ героїв, їх нестримне прагнення до волі, прихований протест проти казарми та муштри.

Аналіз контрольних творів.

1

32.

Література рідного краю. Борис Бунчук. Збірки «Вхідчини», «Міра істинного», «Замість центурій». Розповідь про поета, майстра верлібру. Поєднання наукової, педагогічної та творчої праці. Загальна характеристика поетичних збірок. Громадське і творче кредо поета. Пейзажна та громадянська лірика. Змалювання неповторної краси природи, теми жіночої долі, любові, шани і поваги до батьків. Вірші-присвяти.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в І семестрі (8 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Контрольні роботи у формі:

3

контрольного класного твору

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

Література рідного краю (ЛРК)

2

Перевірка зошитів

4

щомісяця

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.