Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української літератури для 7 класу І семестр

Українська література

Для кого: 7 Клас

22.09.2020

328

31

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури для 7 класу І семестр. За програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

За програмою,

затвердженою наказом

МОН України від 07.06.2017

804

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017р. № 804 (Укладачі: С. Р. Молочко, Н. В. Михайлова, О. Ю. Котусенко, А. М. Фасоля, Д. І. Дроздовський та ін. – К: ВД «Освіта», 2017).

І семестр

з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

1.

ВСТУП. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створе-ний письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва. НЛ-1,3. Усвідомлення потреби в читанні художніх творів та ознайомленні з іншими видами мистецтва.

1

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ

2.

Суспільно-побутові пісні. Висловлюва-ння відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чу-мацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). ТЛ: суспільно-побутові пісні. НЛ-2,3. Осмислення значе-ння пісенної спадщини українців, усвідом-лення важливості відродження й вивче-ння оригінальної творчості в наш час.

1

На-пам’-ять одну піс-ню (на

вибір учня)

3.

Суспільно-побутові пісні. «Ой на горі та женці жнуть», «Гомін, гомін по діброві». Трагізм і героїзм у козацьких і чумацьких піснях. НЛ-2, 3.

1

Запис у журналі без дати: Напам’ять

4.

Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» – «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Гумор і любов до життя. ТЛ: коломийки. НЛ-2, 3.

1

5.

РМ. Усний твір-роздум на тему «У піснях – історія мого народу». НЛ-2, 3.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

6.

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. «Захар Беркут». Історична основа твору. ТЛ: історична повість. НЛ-1, 2.

1

7.

Іван Франко. «Захар Беркут». Змалю-вання героїчної боротьби русичів-україн-ців проти монголо-татарських нападників. Патріотична ідея у творі. НЛ-1, 2, 4.

1

8.

Іван Франко. «Захар Беркут». Образ тухольської громади: роль і місце кожного в суспільному житті.

1

9.

Іван Франко. «Захар Беркут». Лідерські якості головного героя твору. Характе-ристика образів Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка. НЛ-1, 2, 4. Усвідомлення потреби виховання патріо-тиного почуття, поваги до батьків, вірності в дружбі й коханні як загально-людських морально-етичних цінностей.

1

10.

Іван Франко. «Захар Беркут». Художні засоби, особливості мови повісті. Роль діалектизмів у творі. Значення повісті.

1

11.

РМ. Письмовий твір на тему «Герой-ство і лицарська відвага Мирослави» (за повістю І. Франка «Захар Беркут»).

1

12.

Тарас Шевченко. Життєпис поета (викуп з неволі, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, збірка «Кобзар»). Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало…»). НЛ- 2.

1

13.

Тарас Шевченко. «Тополя». Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. ТЛ: балада, метамор-фози. Аналіз письмового твору. НЛ- 1, 2.

1

14.

Тарас Шевченко. «Як умру, то поховайте…» – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. ТЛ: ідея. НЛ-2. Усвідом-лення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

1

На-пам’-ять

Запис у журналі без дати: Напам’ять

15.

Контрольна робота з теми «Творчість І. Франка й Т. Шевченка» (тест.).

1

16.

Література рідного краю. Ольга Кобилянська. «Думи старика». Повто-рення відомостей про життєву долю письменниці. Лірико-філософська новела як духовний заповіт О. Кобилянської рідній нації. Заклик до дітей щодо самовдосконалення, ушляхетнення душі. Сповідування гуманістичних ідей добра й любові між людьми, турботи про свій народ, розвиток і піднесення на вищий щабель його культури. НЛ-2, 3. Аналіз контрольних робіт.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

17.

Андрій Чайковський. «За сестрою». Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. ТЛ: героїко-романтична повість. НЛ-2, 3.

1

18.

Андрій Чайковський. «За сестрою». Образ Павлуся як утілення благородства і лицарства, сміливості й винахідливості. Родинні цінності і патріотизм у творі.

1

19.

Андрій Чайковський. «За сестрою». Використання в повісті фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відпові-дальність, мужність, вірність, життє-любство запорозьких козаків. ТЛ: композиція. НЛ-2, 3. Усвідомлення потреби виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості.

1

20.

Контрольна робота. Письмовий твір на тему «Павлусь – відважний лицар і герой» (за повістю А.Чайковського «За сестрою»). НЛ-2, 3.

1

21.

Позакласне читання. В. Малик. Істо-рико-пригодницький роман «Таємний посол». Розповідь про легендарне козацтво та українського д’Артаньяна в умовах боротьби українського народу з турецькими і татарськими загарбниками. НЛ-2, 3. Аналіз письмових творів.

1

22.

Михайло Стельмах. Коротко про митця. Його поетичне сприйняття світу. «Гуси-лебеді летять…» (фрагменти твору). Автобіографічна повість про дитинство. ТЛ: автобіографічний твір. НЛ- 1, 2, 3.

1

23.

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…». Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). НЛ- 1, 2, 3.

1

24.

Переказ змісту окремих розділів повісті. Звичаї, традиції українців. НЛ- 1, 2, 3. Шанобливе ставлення до старших, любов до батьків, природи і світу – важливі моральні цінності людини.

1

25.

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…». Образи гусей-лебедів, чутливого до краси хлопчика Михайлика. НЛ-1, 2, 3. Потреба розвивати фантазію, уяву.

1

26.

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді ле-тять…». Переказ змісту окремих розді-лів повісті. Художні засоби та елементи фольклору, їх роль у творі. НЛ-1, 2, 3.

1

27.

Григір Тютюнник. Коротко про дитин-ство письменника. Повість «Климко». Автобіографічна основа твору. Доля дитини в часи воєнного лихоліття.

НЛ-1, 2, 3.

1

28.

Григір Тютюнник. «Климко». Образ Климка. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. НЛ-1, 2, 3. Потреба виховання важливих гуманних якостей людини – чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.

1

29.

Григір Тютюнник. «Климко». Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь). ТЛ: художня деталь.

1

30.

Контрольна робота з теми «Творчість А. Чайковського, М. Стельмаха та Г. Тютюнника» (тест.). НЛ-1, 2, 3.

1

31.

Позакласне читання. Г. Тютюнник «Вогник далеко в степу». Аналіз контрольних робіт.

1

32.

Література рідного краю. Михайло Івасюк. Збірка новел «Сповідь Аріадни». Життя і творчість письменника. Щира любов до матері в новелі «Пігулки для матері». Глибокий психологізм твору. Образи Михайлика та Дмитрика, їх щира любов до матері.

1

Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

Контроль за виконанням програми в І семестрі (7 клас)

Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Контрольні роботи у формі:

3

контрольного класного твору

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

Література рідного краю (ЛРК)

2

Перевірка зошитів

4

щомісяця

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.