Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української літератури для 10 класу профіль - українська філологія

Українська література

Для кого: 10 Клас

17.08.2021

128

7

0

Опис документу:
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Профіль – філологічний. Укладачі: Г.О. Усатенко, А.М. Фасоля, 2017 р. Відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська література 10 КЛАС (профіль – українська філологія)


 

КР (тести, відп. на пит.)

Класн. твір (есе, міні-твір)

РМ

ПЧ

ЛРК

усн.

письм.

Рік

5

3

2

2

2

2

І сем.

3

1

1

1

2

1

ІІ сем.

2

2

1

1

2

1

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Профіль – філологічний. Укладачі: Г.О. Усатенко, А.М. Фасоля, 2017 р. Відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

ІІ СЕМЕСТР

уроку

Зміст програмового матеріалу

Дата

Скориго вано


ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ56

Риси модернізму в літературі. Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка

13.01


57

Читацький практикум. Імпресіоністичний твір. «Ключі» до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане

14.01


58

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ. Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М. Коцюбинського – від реалізму до модернізму

14.01


59

«Intermezzo» - яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського. Жанрова особливість твору: новела з ознаками «поезії в прозі»

15.01


60

Новела «Intermezzo». Нові художні принципи зображення героя. Зіставлення двох світів: світу людини ісвіту природи

20.01


61

«Intermezzo». Глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм. Колір як композиційний чинник у новелі

21.01


62

Поетика імпресіонізму у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

21.01


63

Краса рідної землі, гармонія людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів, їх вплив на життя гуцулів

22.01


64

РМ № 3 (усно). Фольклорне тло твору. Презентація пошукової роботи: «Гуцули: побут, звичаї, обряди», «Українська народна демонологія»

27.01


65

Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв

28.01


66

Самобутність модерної поетики повісті. Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення

28.01


67

Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті

29.01


68

Контрольна робота №5 (твір)

03.02ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ69

Експресіонізм як літературно-мистецький напрям

04.02


70

Василь СТЕФАНИК . Головні етапи життя і творчості. Особливості художнього світогляду письменника.

04.02


71

Новела «Камінний хрест» – український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах

05.02


72

Образ Івана Дідуха. Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі

10.02


73

«Новина» - новела, яка вражає силою емоційного напруження та драматизму. Специфіка типізації образу Гриця Летючого. Художні засоби для розкриття внутрішнього світу героя. Особливості композиції новели.

11.02


74

Неоромантизм. Неоромантизм як заперечення побуту «міщанського» життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю. Стильові особливості неоромантизму

11.02


75

Читацький практикум. Неоромантичний твір. «Ключі» до прочитання. Літературний блог як форма рефлексії над прочитаним

12.02


76

Ольга КОБИЛЯНСЬКА. Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості О. Кобилянської

17.02


77

Новела «Valse melancolique» - тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в міщанському суспільстві. Жінка як тип нової героїні свого часу

18.02


78

Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі. Особливості еволюції життєвого кредо Марти

18.02


79

Особливості композиції та образно-символічної системи новели. Елементи автобіографізму у творі

19.02


80

Повість «Людина» - перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації

24.02


81

Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища

25.02


82

Особливості характеротворення. Творча манера й стиль автора

25.02


83

О. Кобилянська й українська та західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці

26.02


84

ПЧ №3. О. Кобилянська. Новела «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»)

03.03


85

Контрольна робота №6 (тести)

04.03


86

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях поетеси. Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь

04.03


87

Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі («Слово, чому ти не твердая криця…»). Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки

05.03


88

Утвердження незламності духу і віри людини в життєвих випробуваннях, змаганні з долею у віршах «Мріє, не зрадь!», «Contra spem spero». Алегоричні образи поезій

10.03


89

Урок виразного читання поезій Лесі Українки

11.03


90

Новаторство Лесі Українки в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури. Драма-феєрія «Лісова пісня»

11.03


91

Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна і філософська основа твору. Єдність трьох світів – композиційна особливість «Лісової пісні»

12.03


92

Романтично-міфологічний образ Мавки

17.03


93

Роздвоєність душі Лукаша. Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша

18.03


94

«Касандра» - новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри античної віщунки.

18.03


95

Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору – наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі

19.03


96

Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури

24.03


97

Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Л. Українки та інших)

25.03

98

Контрольна робота №7 (твір-есе) за творчістю Лесі Українки

25.03


99-100

Символізм як різновид модернізму. Ідейна настанова – вихід за межі буденності. Філософська основа (оглядово). Ж. Мореас, «Маніфест символізму» (1886). Угрупування «Молода муза», «Українська хата»

26.03-07.04


101

В. Винниченко – громадський і політичний діяч. Загальна характеристика творчості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливості

08.04


102

Новела «Момент» (Із оповідань тюремної Шехерезади). Філософський зміст, проблематика. Імпресіоністична манера письма автора. Особливості композиції

08.04


103

Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя

09.04


104

Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті.

В. Винниченко – художник

14.04


105

Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця. М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури

15.04


106

Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»)

15.04


107

Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»)

16.04


108

Олександр Олесь (О. Кандиба). Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця

21.04


109

Неоромантичні, символістські тенденції у творчості О. Олеся («З журбою радість обнялась...»)

22.04


110

«Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи.

22.04


111

Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»)

23.04


112

П. Тичина – найбільший модерніст 20-х років ХХ століття. Поетична спадщина П.Тичини – одна з вершин української поезії ХХ століття

28.04


113

Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики. Збірка «Сонячні кларнети» - подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці

29.04


114

Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Пастелі»

29.04


115

Глибина почуттів ліричного героя та художні засоби вираження у поезії «О панно Інно…»

30.04


116

«Пам’яті тридцяти» - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору

05.05


117

Урок виразного читання поезій П. Тичини

06.05


118

Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)» (оглядово)

06.05


119-120

Симфонія «Сковорода». Історія написання втору. Сковординівська барокова традиція в українській літературі. Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поем

07.05-12.05


121

РМ № 4 (письмово). Письмова творча робота (за поетикою віршів

П. Тичини)

13.05


122

Богдан ЛЕПКИЙ. Огляд життя і творчості митця. Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. Крутіж»

13.05


123

Роман «Мотря». Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини. Історичні факти і художній вимисел у трилогії

14.05


124

Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою. Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі.

19.05


125

Ісмаїл ГАСПРИНСЬКИЙ. Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово)

20.05


126

Історичне оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця») як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу

20.05


127

Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана – головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д’Арк. Проблема взаємодії традицій і викликів нового часу й емансипації у творі

21.05


128

Контрольна робота (тести) № 8

26.05


129

РМ. Відгук про один із творів, вивчених за рік

27.05


130

ПЧ №4 за творчістю письменників – символістів

27.05


131-132

Література рідного краю

Ознайомлення з творами письменників-земляків

02.06 – 03.06


133

Повторення вивченого

03.06
Перегляд
матеріалу
Отримати код


Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Профіль – філологічний. Укладачі: Г.О. Усатенко, А.М. Фасоля, 2017 р. Відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

 

КР (тести, відп. на пит.)

Класн. твір (есе, міні-твір)

РМ

ПЧ

ЛРК

усн.

письм.

Рік

5

3

2

2

2

2

І сем.

3

1

1

1

2

1

ІІ сем.

2

2

1

1

2

1

(140 год. на рік: 4 год. на тиждень)

Українська література 10 клас (профіль – українська філологія)

І СЕМЕСТР

п/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата

Скориго

вана

дата

1

Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва

1

02.09


2

Читацький практикум. Читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору

1

03.09


3

Повторення вивченого. Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Особливості періодизації української літератури . Стильові особливості літературних періодів

1

03.09


4

Літературні напрями і стилі давньої і нової української літератури XI – першої половини XIX ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні жанри

1

04.09


5

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення. Реалізм як художній метод відтворення дійсності

1

09.09ТЕМА. УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст.
6

Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища

1

10.09


7

Реалізм в українській літературі 70–90–х років ХІХ ст.: відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості.

1

10.09


8

Жанрова й тематична різноманітність. Поняття про художній тип. Українська література 70–90–х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті

1

11.09


9

І. Нечуй –Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури

1

16.09


10

«Кайдашева сім'я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті

1

17.09


11

Образи молодшого покоління Кайдашів у повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”

1

17.09


12

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного

1

18.09


13

Сценічне життя повісті «Кайдашева сім'я»

1

23.09


14

РМ № 1(усно). «Сміх крізь сльози» як ідейна домінанта твору «Кайдашева сім'я»

1

24.09


15

ПЧ №1. Іван Нечуй-Левицький. Повість «Микола Джеря»

1

24.09


16

Контрольна робота №1 (твір)

1

25.09


17

Читацький практикум. Прозовий епічний твір великої форми. «Ключі» до прочитання. Лист другу про прочитане

1

30.09


18

Панас Мирний -“перший симфоніст української прози”. Огляд життя і творчості

1

01.10


19

Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика – перший соціально-психологічний роман в українській літературі

1

01.10


20

Вихід героя за рамки «родинного кола». Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин

1

02.10


21

Люди “соціального дна" у романі. Роздум над проблемою життєвого вибору персонажів (Чіпки, Грицька, Максима)

1

07.10


22

Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоров'я людини. Особливості композиції роману: хронологічна послідовність й історичні відступи

1

08.10


23

РМ №2 (письмово). Написання есе «Зображення покріпачення України в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

1

08.10


24

Особливості стилю письменника. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури

1

09.10


25

Контрольна робота №2

1

15.10ТЕМА. УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70—90-х pp. XIX ст.
26

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І.Котляревського

1

15.10


27

Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького,

М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного

1

16.10


28

Родина Тобілевичів і український театр. Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії. Роль професійного театру у розвитку національної культури

1

21.10


29

Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність діяльності. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв»

1

22.10


30

Комедія «Хазяїн». Головний конфлікт комедії – суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість – жебраками

1

22.10


31

Терентій Пузир як втілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Тема, ідея комедії. Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами

1

23.10


32

Позачасовість проблематики комедії. Сучасна інтерпретація. Сценічне життя комедії в сьогоденні

1

04.11


33

«Мартин Боруля» (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов'язана з походженням людини

1

05.11


34

Значення творчості І. Карпенка-Карого

1

05.11


35

Борис Грінченко - письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч

1

06.11


36

«Без хліба» - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді «не укради» в образі селянина Петра; образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади

1

11.11


37

«Сам собі пан» - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання

1

12.11


38

«Моє щастя» - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця

1

12.11


39

«Весняні сонети» - ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя

1

13.11


40

Читацький практикум. Ліричний (ліро-епічний) твір. «Ключі» до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій

1

18.11


41

Контрольна робота № 3

1

19.11ТЕМА. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця ХІХ - початку ХХ ст
42

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

1

19.11


43

Модернізм як естетична революція та етапність у розвитку самого поняття мистецтва. Модернізм як соціальне бунтарство: ідеї емансипації, ніцшеанства, проникнення в глибини психології людини

1

20.11


44

Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму

1

25.11


45

Важливі етапи життєвого й творчого шляху І.Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні

1

26.11


46

Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. «Поетична суперечка» з М. Вороним. (Послання М. Вороного «Іванові Франкові»)

1

26.11


47

Ліричний герой громадянської лірики І. Франка – борець проти соціального і національного гноблення («Каменярі», «Земле моя, всеплодющая мати»).

1

27.11


48

Патріотизм, національна ідея в поезії «Україна» зі збірки «З вершин і низин»

1

02.12


49

«Декадент» – поетичне кредо І.Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця

1

03.12


50

Поема «Мойсей» – філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору

1

03.12


51

Збірка «Зів′яле листя» – «лірична драма». Утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...»)

1

04.12


52

Значення інтимної лірики у творчості І. Франка

1

09.12


53

Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням

1

10.12


54

Оповідання «Сойчине крило». Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені

1

10.12


55

«Украдене щастя» - соціально-психологічна драма. Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика

1

11.12


56

Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Засоби художнього вираження почуттів

1

16.12


57

І.Франко перекладач

1

17.12


58

Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах

1

17.12


59

Контрольна робота №4

1

18.12


60

ЛРК № 1. Творчість Сергія Жадана

1

23.12


61

ПЧ № 2. І. Франко. «Перехресні стежки»

1

24.12


62

Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. «Ключі» до прочитання. Рецензія на театральну постановку драматичного твору

1

24.12Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.