Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з української літератури для 10 класу І семестр.

Українська література

Для кого: 10 Клас

19.09.2021

102

2

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування з української літератури для 10 класу І семестр. За програмою: Українська література. 10-11 класи (рівень стандарту). 2 години. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, С. Р. Молочко, Д. І. Дроздовський, Л. Т. Коваленко, А. М. Фасоля, В. І. Цимбалюк, 2017.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 10 КЛАСУ

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)


За програмою,

затвердженою наказом

МОН України від 23.10.2017 № 1407

Українська література. 10-11 класи (рівень стандарту). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, С. Р. Молочко, Д. І. Дроздовський, Л. Т. Коваленко, А. М. Фасоля, В. І. Цимбалюк, 2017.


І семестр


з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата пров.

При-мітки

РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

1.

Вступ. Реалістична українська проза. Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози. ТЛ: реалізм (поглиблено). МЗ: розвиток української культури наприкінці ХІХ ст. (історія).

12.

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я». Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко)). МК: «Вид на гору Спаса у Стеблеві» Ф.Різниченка. «Українська ніч» А.Куїнджі – улюблена картина, «Appasionata» Л. ван Бетховена – улюблена мелодія письменника. «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору. ТЛ: соціально-побутова повість.

13.

Сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті. МК: «Кайдашева сім’я» в постановці Національного акаде-мічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ). Екранізація твору, ілю-страції до нього А. Базилевича. Малярські роботи Г. Курбе, В. Орловського, А. Куїнджі, С. Васильківського та ін.

14.

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. ТЛ: засоби змалювання комічного (поглиблено). НЛ-2,3. Усвідомлення основних рис україн-ської ментальності, її значення для самопізнання й успішної реалізації в сучасному суспільстві.

15.

РМ. Диспут на тему «Причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

16.

Панас Мирний (П. Рудченко). Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1, 4 частини). Перший український соціально-психо-логічний роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. ТЛ: соціально-психологічний роман. МЗ: соціально-економічне становище в Україні 1870-х років (історія).

17.

Широта представлення народного життя. Образи-персонажі твору.

18.

Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва.

19.

Жіночі образи в романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

110.

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини. НЛ-2,3. Усвідомлення значення правильності життєвого вибору для становлення й ствердження людини.

111.

Творчість І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного (спільне й відмінне в художній манері прозаїків).

112.

РМ. Навчальна письмова робота (есе) на одну з тем: «Мої роздуми над повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», «Двобій добра і зла у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

113.

Контрольна робота з теми «Творчість І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного» (тест.).

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

«ТЕАТР КОРИФЕЇВ»

14.

«Театр корифеїв». Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивниць-кого, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І. Франко). Перші театральні трупи М. Кропивницького та М. Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька. МЗ: розвиток театрального мистецтва в Україні наприкінці ХІХ ст. (історія). МК: хорова композиція «Вечорниці» П. Ніщинського, опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського,«Тарас Бульба» М. Лисенка.

115.

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). «Мартин Боруля». Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. МЗ: «Сто тисяч» у постановці Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ).

116.

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, праце-любства) становою приналежністю. ТЛ: комедія. МЗ: «Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра. Фільм-вистава «Мартин Боруля» (1953; реж. Г.Юра).

117.

Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі. Значення творчості І. Карпенка-Карого.

118.

Контрольна робота з теми «Театр корифеїв» (тест.).

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична

ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Іван Франко. «Гімн» («Замість пролога»), «Сікстинська мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...», «Легенда про вічне життя», «Мойсей», «Сойчине крило»

19.

Іван Франко. Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці.

МЗ: Україна наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (історія). МК: музика М.Лисенка, С.Людкевича, Б.Лятошинського, А.Кос-Анатольського та ін. до творів І.Франка. Переклади І.Франком творів давньогрецьких поетів, Дж.Мільтона, Д.Байрона, Й.Гете, Г.Гейне, В.Гюго, А.Міцкевича та ін. НЛ-1,2,4. Формування на прикладі життя І. Франка ціннісного переконання про можливість досягнення силою духу світових вершин інтелекту.

120.

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»). ТЛ: сонет. МК: «Іван Франко» І.Труша; ілюстрації А. Базиле-вича; «Сікстинська мадонна» С. Рафа-еля; НЛ-1,2. Усвідомлення позитивного впливу поезії на людину.

121.

Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»)). ТЛ: гімн. МК: гімн «Вічний революціонер» (1899) М.Лисенка. НЛ-1,2. Формування переко-нання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

122.

Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені…». Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). МК: цикли любовної лірики Овідія, Катулла, Данте, Ф.Петрарки, А.Міцкевича. Ілюстрації до зб. «Зів’яле листя» А. Чебикіна. Пісні на слова І.Франка в сучасному виконанні.

1На-пам’-ять одну пое-зію (на вибір)

23.

Поетична збірка І. Франка «Зів’яле листя». Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання. НЛ-1,2. Усвідомлення того, що кохання – найвеличніше з почуттів, яке надихає людину на шляхетні вчинки.

1


Запис у журналі без дати: Напам’ять

24.

Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання. ТЛ: філософська поезія. НЛ-1,2,3,4. Усвідомлення відпові-дального ставлення до життя. Осмислення негативної ролі лицемірства в житті сучасної людини.

125.

Поема «Мойсей» – один із вершинних творів І.Франка. ТЛ: терцини. МК: скульптура «Мойсей» Мікеланджело як поштовх до написання поеми.

126.

Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. МК: Опери «Мойсей» та «Назон» А.Тенберга, «Мойсей» (за І.Франком) М.Скорика. Повість «Авірон» Г.Хоткевича.

127.

Пролог до поеми – заповіт українському народові. НЛ-1,2. Усвідомлення ролі кожного в історичному процесі, здатності брати на себе відповідаль-ність за Батьківщину в її складні періоди.

128.

Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм. Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації.

ТЛ: поняття про модернізм.

129.

Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

130.

Контрольна робота. Письмовий твір (есе) за мистецькою спадщиною І.Франка.

131.

Позакласне читання. Роль І.Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). НЛ-1,2. Усвідомлення неминучості перемоги добра над злом.

132.

Значення творчості І.Франка, її актуальність (узагальнення й систематизація вивченого). МК: фільм «Великі українці. Іван Франко» (2008; реж. Софія Чемерис; ведучий С. Вакарчук). НЛ-1,2. Шанобливе ставлення до творчості І.Франка. Усвідомлення його внеску у світову культуру. Аналіз контрольного твору.

1Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична


Контроль за виконанням програми в І семестрі (10 клас)


Форми контролю

К-сть годин за програмою

Відмітка про виконання

(№ уроку, дата провед.)

Контрольні роботи у формі:

3контрольного класного твору

1виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2 (у+п)Уроки позакласного читання (ПЧ)

1Перевірка зошитів

4

щомісяця


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.