Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української літератури 9 клас

Українська література

Для кого: 9 Клас

23.05.2021

261

53

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів на І і ІІ семестри розроблене за програмою: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017р. № 804 (Укладачі: С. Р. Молочко, Н. В. Михайлова, )
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 к л а с Українська література

(70 год, 2 год на тиждень)

Відповідно до Програми для ЗНЗ Українська література: 5-9 класи / К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк, С.А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І.Неживий, Н.В. Михайлова, Р.В. Мовчан (керівник групи). - К., 2013

(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804).

І сем.

Дата

ІІ сем.

Дата

Контрольні роботи у формі:

3

3

• контрольного твору;

1

1

• інших завдань

2

2

ПЧ

2

2

РМ

2 (у+п)

2 (у+п)

Перевірка зошитів

4

щомісяця

5

щомісяця

з/п

Дата

Тема уроку

1

Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця..

2

«Місяць на небі, зiроньки сяють…», «Цвіте терен, цвіте терен…», «Ой під вишнею, під черешнею…» Процес виникнення фольклору.

3

Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення й узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя, жартівливі)

4

Українські народні балади

«Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить» Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад.

5

РМ Усний твір Чому укр. пісні живуть у віках?

6

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово).

7

Перекладна література Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина.

8

Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах. Біблійні афоризми

9

КР Тестування

Тематична

10

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово).

11

«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів.

12

Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Образи руських князів у творі. . Поетичність образу Ярославни

13

РМ (письм) Актуальність «Слова…»

14

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури (оглядово). Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи Г. Граб’янки, Самовидця,  С. Величка) та «Історію русів».

15

ПЧ Вертеп як вид лялькового театрального дійства

16

Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю»

17

Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські».

18

Поезії Г. Сковороди: «De libertate», «Всякому місту – звичай і права»*

19

КР Твір.

Тематична

20

Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХУІІІ - першої половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, реалізм; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

21

Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди».

22

Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі.

23

Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).

24

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Колоритні образи твору.

25

Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Сценічне життя твору.

26

Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів.

27

«Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози із виразними рисами сентименталізму. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень

28

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору.

29

Урок позакласного читання. Григорій Квітка-Основ'яненко. «Салдацький патрет».

30

Урок літератури рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади (проза).

31

КР Тестування

Тематична

ІІ семестр

33

Ідейно-художні особливості романтизму. Осередки романтичного руху в Україні Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

34

П. Гулак-Артемовський балада «Рибалка»

Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору

35

Є. Гребінка вірш «Човен» Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета

36

ЛРК

37

Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело

38

Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах твору

39

М.Гоголь. «Тарас Бульба». Піднесено-героїчний образ головного героя

40

Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби

41

РМ Усний твір Чи можна виправдати вбивство?

42

КР Тестування

Тематична

43

Т. Шевченко - геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.

44

Рання творчість. Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»)

45

Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення

46

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний характер поеми.

47

Т. Шевченко. «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби

48

Т. Шевченко. «Кавказ». Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

49

Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови

50

Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)

51

Т. Шевченко. «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Романтичний тип втілення теми жіночої долі. «Катерина»

52

Т. Шевченко. Реалістично-побутовий тип втілення теми жіночої долі. «Наймичка»

53

Т. Шевченко. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю

54

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі

55

Шевченко і Біблія. Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном

56

ПЧ Тарас Шевченко. «Назар Стодоля».

57

КР Письмовий твір на одну із тем

Тематична

58

П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Романтична основа світогляду. «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка

59

П.Куліш. Роман «Чорна рада». Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет

60

П.Куліш. «Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку

61

РМ Усний твір-характеристика персонажа роману П.Куліша «Чорна рада»

62

Марко Вовчок. Життя і творчість. Вовчок як перекладач. «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка»

63

Марко Вовчок. «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі

64

УВЧ Марко Вовчок. «Інститутка»

65

ПЧ Марко Вовчок. Оповідання «Козачка» зі збірки «Народні оповідання».

66

КР Тестування

67

ЛРК

68

ЛРК

69

Диспут про твори, що вивчалися протягом року й найбільше запам’яталися

70

Підсумковий урок

Тематична

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.