Календарно-тематичне планування з української літератури, 9 клас

Українська література

Для кого: 9 Клас

16.10.2020

210

4

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури, 9 клас ( за новою шкільною програмою). Рекомендовано для роботи з підручником «Українська література» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Авраменко О. М.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

9 КЛАС

Дата

Тема уроку

Теорія літератури

Примітки

Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм національних та загальнолюдських цінностей

Аналіз художнього твору, контекст

Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен». Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень

Поглиблення знань із поетики народної пісні

Напам’ять

Родинно-побутові пісні. «Сонце низенько, вечір близенько», «Ой, під вишнею, під черешнею». Культ романтичних почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка

Народна пісня (поглиблено)

Українські народні балади. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад

Балада

Давня українська література. Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово)

Перекладна церковна література. Біблія як святе письмо й художній текст. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Українські переклади Біблії (П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І.Огієнко, І.Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах

Притча (повторення)

РМ №1. Складання притч на біблійні теми

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ», «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик (оглядово)

«Слово о полку Ігоревім» - давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади та переспіви його в ХІХ-ХХ століттях. Особливості композиції та стилістичних засобів

«Слово о полку Ігоревім». Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи, їх значення. Фольклорні мотиви. Поетичність образу Ярославни

Літопис, ліро-епіка

Українська література доби ,Ренесансу і Бароко. Розвиток книгодрукування. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій. Книгодрукування.

Ренесанс, бароко

Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи. «Історія русів»

Вертеп як вид лялькового театрального дійства (оглядово)

Г.С.Сковорода «Бджола та шершень», «Всякому місту – звичай і права», «Про свободу». Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад Божественних пісень», «Байки харківські»

Напам’ять

Виразне читання творів Григорія Сковороди

Контрольна робота

Вступ. Родинно-побутові пісні. Українські народні балади. Давня українська література (тест)

Позакласне читання

Володимир Малик «Таємний посол»

Нова українська література. Суспільно-історичні обставини, актуальність фольклорних традицій, розвиток фольклористики та етнографії. Основні художні напрями, найвидатніші митці

Творчість І.Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди»

І.Котляреський «Енеїда». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію. Бурлескний гумор, народна українська мова.

Травестія, бурлеск, алюзія, пародія

І.Котляреський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка - перший твір нової української драматургії. Торжество народної етики. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки

РМ №2. Порівняльна характеристика Петра й Миколи (за твором І.Котляревського «Наталка Полтавка»)

Виразне читання

Інсценізація драматичного твору в особах. Декламування діалогів та монологів із п’єси І.Котляревського

Контрольна робота (твір за літературною спадщиною І.Котляревського)

Контрольна робота (твір за літературною спадщиною І.Котляревського)

Позакласне читання. Література рідного краю.

П.Кочура «Остання подорож»

Г. Квітка-Основяненко. Батько української прози. «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму

Г. Квітка-Основяненко «Маруся». Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло твору. Головні персонажі твору.

сентименталізм

Література українського романтизму. Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю, зв'язок із національним рухом

романтизм

П.Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

Є.Гребінка. «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета

Романс, романтизм

Виразне читання поезії письменників-романтиків

Контрольна робота

Життєвий і творчий шлях Г.Квітки-Основяненка, література українського романтизму (відповіді на запитання)

М.Гоголь «Тарас Бульба» (переклад М.Садовського і М.Рильського, за редакцією І.Малковича). Творчість М.Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів

М.Гоголь «Тарас Бульба». Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело

М.Гоголь «Тарас Бульба». Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах повісті, пісенно – героїчний образ головного героя

М.Гоголь «Тарас Бульба». Колізія морального й національно – культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М.Гоголя на розвиток українського письменства

Т.Шевченко «До Основяненка». Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Вісь неперервності історичного часу у творі

Послання

Т.Шевченко. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»)

Т.Шевченко. Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»)

РМ №3. Складання листа до героя твору Т.Шевченка «Гайдамаки»

Позакласне читання

Героїчна боротьба українського народу проти поневолювачів у творі М.Старицького «Останні орли»

Позакласне читання

Героїчна боротьба українського народу проти поневолювачів у творі М.Старицького «Останні орли»

Контрольна робота (твір за літературною спадщиною М.Гоголя або Т.Шевченка)

Контрольна робота (твір за літературною спадщиною М.Гоголя або Т.Шевченка)

Т.Шевченко «Сон» («У всякого своя доля»). Національна проблематика періоду «трьох літ». Поема («Комедія») і тогочасна суспільно – політична дійсність

Т.Шевченко «Сон». Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Сатиричний характер поеми

Гротеск, контраст, умовність

Напам’ять

Т.Шевченко «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно – визвольної боротьби, засудження війни на Кавказі

Т.Шевченко «Кавказ». Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн, звеличення захисників рідної землі

Т.Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості

Напам’ять

Т.Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору

Тема жіночої долі. Т.Шевченко «Катерина». «Вічна» тема матері й сина. Трагедія жінки – матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі. Романтичний образ головної героїні

Т.Шевченко «Наймичка». Різні типи втілення теми жіночої долі. Реалістично – побутовий образ головної героїні. Еволюція жіночого образу

Т.Шевченко «У нашім раї на землі…». Наскрізний ліризм творів письменника про жіночу долю. Возвеличення образу жінки – матері

Лірика Т.Шевченка періоду арешту, заслання та після повернення із заслання. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Автобіографічна основа творів

Ліричний герой (поглиблено), лірична медитація

Виразне читання поезії Т.Шевченка на память

Напам’ять

Біблія в житті Т.Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаія. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів. «Злоначинающих спини…». Молитва як жанр у творчості поета

Псалом

Підсумковий урок. Світова велич українського поета. Визначні діячи світової культури про Т.Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Ушанування памяті поета

Позакласне читання. Література рідного краю

Тарас Шевченко і Сумщина (захист проекту)

Контрольна робота

Життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка (тест)

П.Куліш «Чорна рада». Відомий письменник, критик, перекладач, автор підручників для школи. Вплив на митця європейського просвітництва

П.Куліш «Чорна рада» - перший україномовний історичний роман – хроніка. Походження його назви. Історична основа, авторська уява, романтичність стилю

П.Куліш «Чорна рада». Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв

Роман, роман – хроніка, історичний роман

РМ №4. Написання твору – есе на тему: «Немає там добра, де немає правди»

Марко Вовчок «Інститутка». Життя і творча діяльність. Переклади. «Народні оповідання», продовження теми народного життя в повісті «Інститутка»

Марко Вовчок «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини у творі. Характеристика образу панночки

Реалізм

Марко Вовчок «Інститутка». Образи персонажів – людей із народу. Авторська позиція у творі

Виразне читання діалогів та монологів із повісті Марка Вовчок «Інститутка».

Контрольна робота

Літературна спадщина П.Куліша та Марко Вовчок (відповідь на запитання)

Урок – підсумок

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість

Урок – підсумок

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.