Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української літератури 5 клас.

Українська література

Для кого: 5 Клас

22.06.2021

311

57

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури за новою програмою для 5 класу. За підручником Авраменко О.М. Враховано методичні рекомендації про викладання української літератури, а також обов'язкову кількість видів контролю з української літератури для 5 класу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС


Програма: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський колектив: Р. В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О.М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова. Робоча група (…) здійснила розвантаження програми відповідно до наказу № 100 Міністерства освіти і науки України від 6.02.2015 р. та відповідно до наказу № 617 Міністерства освіти і науки України від 3.06.2016 р.

Робоча група (…) здійснила оновлення програми відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13.01.2017 р та №201 від10.02.2017 р.

Українська літ. 5 кл. : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Авраменко О.М., Київ: Грамота, 2013. - 288с.

Усього – 70 год.

На тиждень – 2 год.

Текстуальне вивчення творів – 52 год.

Література рідного краю – 4 год.

Позакласне читання – 4 год.


Виразне читання – 3 год.

Контрольних робіт – 4(тест) + 1(твір)

Розвиток мовлення – 2у+2п

Творів напам’ять – 4


Дата

Тема уроку


К-ть годин

Теорія літератури

Примітка


І семестр


1


Вступ. Слово в житті людини. Образне слово - першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

1

образне слово, мистецтвоСВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ


2


Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи і легенди давніх українців. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Легенда «Про зоряний Віз».

1

усна народна творчість,

фольклор, міф, легенда3


Легенди «Дажбог», «Чому пес живе коло людини?»

1
4


«Берегиня», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»

1
5


Народні перекази. «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці», «Ой Морозе, Морозенку».

1

народні перекази6


Тематика народних казок, їхні різновиди. Побудова казки, її яскравий національний колорит.

1

казка,

народні казки7


Казка «Про правду і кривду».

1
8


Казка «Ох»

1
9


Казка «Мудра дівчина»

1
10


Казка «Летючий корабель». Народне уявлення про добро і зло в казці.

1
11


РМ 1 Складання власної казки (письмово)

1
12

ПЧ 1 Мене чарує дивосвіт казок. Презентація самостійно прочитаних казок.

1
13


ВЧ 1 Виразне читання уривків з улюблених казок.

1

декламація14


ЛРК 1 Валерій Войтович, «Сокіл-Род. Легенди та міфи стародавніх українців».

1
15


Контрольна робота Світ фантазії, мудрості (Міфи і легенди українців. Народні перекази і казки). Тест.

1


1


16


Літературні казки.

Іван ФРАНКО. Дитинство письменника.

І. Франко – казкар.

1

літературна казка17


Іван ФРАНКО. «Фарбований Лис». Головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру.

1
18


Іван ФРАНКО. «Фарбований Лис». Мова автора, мова персонажів.

1

мова автора,

мова персонажів19


Василь КОРОЛІВ-СТАРИЙ.

Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору

Казка «Хуха-Моховинка».

1
20


Василь КОРОЛІВ-СТАРИЙ. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці.

Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета)

казкових істот. Наскрізний гуманізм казки.

1

портрет,

портретна деталь21


РМ 2 Усне переказування уривків з казки.

1
22


Василь СИМОНЕНКО. Цікаві сторінки з дитинства митця.

Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»

1
23


Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична).

1

прозова мова,

віршована мова, рима24


Галина МАЛИК. Сучасна дитяча письменниця.

Повість-казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

1

повість,

повість-казка25


Галина МАЛИК. Повість-казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

1
26


Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети.

1
27


Елементи незвичайного в повісті-казці. Символіка країни Недоладії та її мешканців.

1
28


ЛРК 2 Броварчанка Катерина Єгорушкіна та її казки для дітей.

1
29


ПЧ 2 В.Симоненко. «Подорож у країну Навпаки». Чистота дитячої душі.

1
30


Контрольна робота. Світ фантазії, мудрості (Літературні казки). Тест.

1


2


31


З народної мудрості. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин).

1

загадка32


Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

1

прислів'я,

приказки33


Леонід ГЛІБОВ. Відомий український поет і байкар.

«Химерний, маленький…», «Хто розмовляє?», «Що за птиця?»

1

акровірш34


Леонід ГЛІБОВ. «Хто вона?», «Хто сестра і брат?»

1

порівнянняІІ семестр


ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ


35


Літописні оповідання. «Повість минулих літ».

«Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»

1

літопис36


«Святослав укладає мир з греками…»

1
37


«Володимир вибирає віру»,

1
38


«Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам».

1
39


Олександр ОЛЕСЬ. Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами.

1
40


Драматичний твір на тему народної казки. «Микита Кожум’яка»

1

драматичний твір,

його будова41


ВЧ 2 Виразне читання уривків з драми-казки

О. Олеся «Микита Кожум'яка».

1
42


Зірка МЕНЗАТЮК. Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України «Таємниця козацької шаблі».

1

епічний твір43


Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. Екзотика старовинних українських замків.

1
44


Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

1
45


Стосунки між дорослими і дітьми. Фантастичне і реальне в повісті.

1
46


ПЧ 3 Оксана Сенатович «Малий Віз». Уславлення кмітливості і винахідливості запорожців.

1
47


Контрольна робота. Світ фантазії та мудрості (Загадки, прислів’я, приказки, Л.Глібов). Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді. Твори О. Олеся, З.Мензатюк). Тест.

1


3


РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ.


48


Тарас ШЕВЧЕНКО. Повість про видатного українського письменника.

С. Васильченка «В бур’янах».

1
49


РМ 3 Усна розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С.Васильченка).

50


Тарас ШЕВЧЕНКО. Картини довколишнього світу, природи в поезії «За сонцем хмаронька пливе...». ТЛ: ліричний твір, персоніфікація

1

ліричний твір,

тропи,

персоніфікація

напам'ять


51


Тарас ШЕВЧЕНКО. «Садок вишневий коло хати». Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

1


напам'ять


52


ВЧ 3 Виразне читання напам’ять творів

Т.Шевченка.

53


ЛРК 3 Шевченко і Броварщина.

1
54


Павло ТИЧИНА. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у наших краях!».

1
55


Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Віршів «Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...».


метафора,

епітет

напам'ять


56


РМ 4 Написання художнього етюду про природу.


57


Євген ГУЦАЛО. Основні відомості про письменника. Дивовижний світ природи в поезіях митця. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають».

58


Оовідання «Лось». Вічне протистояння добра і зла − наскрізна тема світового мистецтва.


оповідання59


Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

60


Контрольна робота. Контрольний твір-розповідь у художньому стилі «Мій улюблений герой літератури». За вивченими творами.

61


Максим РИЛЬСЬКИЙ. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), «Осінь-маляр із палітрою пишною…».напам'ять


62


Григір ТЮТЮННИК. Коротко про письменника. Оповідання «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.

63


Паралельність і єдність двох світів − природи і людини. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи,

64


Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ. Коротко про митця. Світ поезії письменника.

65


Повість «Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

66


Гуманізм повісті «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

67


Контрольна робота. Рідна Україна. Світ природи (Твори Т.Шевченка, П.Тичини, М.Рильського, Є.Гуцала, М.Вінграновського). Тест.4


68


ПЧ 4 Людина і світ в оповіданні Є.Гуцала «Сім’я дикої качки».

69


ЛРК 4 «Люблю тебе, земле». Возвеличення краси рідного краю у творчості письменників Броварщини.

70


Урок-підсумок. Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення. Список літератури на літо.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.