Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української літератури 5 клас

Українська література

Для кого: 5 Клас

23.05.2021

165

20

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури для учнів на І і ІІ семестри розроблене за програмою: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк та ін. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України 07.06.2017р. № 804 (Укладачі: С. Р. Молочко, Н. В. Михайлова, )
Перегляд
матеріалу
Отримати код

5 к л а с

Українська література

(2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5-9 класи / К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова, Р.В.Мовчан (керівник групи). - К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.).

Обов'язкова кількість видів контролюІ семестр

Дата

ІІ

семестр

Дата

Контрольні роботи у формі:

2


3


• твору;

-


1


• інших завдань

2


2РМ

2 (у+п)


2 (у+п)


ПЧ

2


2


ЛРК

2


2


ВЧ

1


1


Перевірка зошитів

4

щомісяця

5

щомісяцяз/п

Дата

Тема уроку

1


Слово в житті людини. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

Світ фантазії та мудрості

2-3


Міфи й легенди українців. Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, роль їх у житті. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»

4


Народні перекази. «Прийом у запорожці». Звичаї та традиції запорозьких козаків

5


Народні казки, тематика їх, різновиди, побудова.

6


Казка «Яйце-райце». Світогляд народу, його принципи в казці; зв'язок із міфами

7


«Мудра дівчина». Яскравий національний колорит казки. Народне уявлення про добро і зло в казці

8


«Летючий корабель». Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

9


ПЧ Народна казка «Ох»

10


РМ. Усний твір «Моя улюблена казка»

11


КР Тестування за розділом

ТЕМАТИЧНА

11


Літературні казки. Іван Франко Дитинство письменника. І. Франко - казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»).

12


Зміст казки «Фарбований Лис». Особливості літературної казки, її відмінність від народної. Головні та другорядні персонажі

13


Образ Лиса, риси його характеру

14


ЛРК Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

15


Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка».

16


Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот

17


Василь Симоненко. Цікаві сторінки з життя митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»

18


Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична і оптимістична), риси характеру героїв.

19


Проблематика казки. Казкова історія і сучасне життя.

20


Урок виразного читання. Конкурс на найкращого декламатора уривків казки «Цар Плаксій та Лоскотон», які найбільше сподобалися.

ТЕМАТИЧНА

21


Галина Малик. Коротко про письменницю. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» - повість-казка сучасної дитячої письменниці

22


Жанрово-композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичайного в творі

23


Символіка країни Недоладії та її мешканців. Морально-етичні проблеми в казці

24


Характеристика образів повісті-казки. Особливості мови твору, роль діалогів у ньому

25


ПЧ Галина Пагутяк. «Лялечка і Мацько»

26


Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок. Види загадок.

27


Прислів'я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів'ях та приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

28


РМ Складання оповідання (казки) за прислів'ям (письмово).

29


КР Літературні казки. Загадки. Прислів'я (тестування).

30


ЛРК Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

31


Повторення та узагальнення вивченого.

32


Підсумковий урок за І семестр

ТЕМАТИЧНА

ІІ СЕМЕСТР

33


Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар. «Химерний, маленький...», «Що за птиця?». Фольклорна основа його віршованих загадок. ТЛ: акровірш (повторення).

34


«Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, фольклорної основи, гумору, пестливих слів.

Історичне минуле нашого народу

35


«Повість минулих літ» - найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді (у переказі В. Близнеця): «Три брати - Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»

36


«Святослав укладає мир з греками.», «Володимир вибирає віру»

37


«Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків

38


Олександр Олесь. Стисло про поета. Поезії з книжки «Княжа Україна», зв'язок їх із літописами. «Заспів», «Україна в старовину»

39


«Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий». Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність нині

40


«Микита Кожум'яка» - драматичний твір на тему народної казки. Найнапруженіші епізоди у творі

41


Зв'язок у драмі-казці історичного минулого з сучасністю

42


Зірка Мензатюк. Стисло про письменницю. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. Фантастичне і реальне в ній

43


Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі

44


Екзотика старовинних українських замків. Проблематика твору. Образ Наталочки Руснак

45


Значення історичного минулого для сучасної людини. Створення ілюстрацій / буктрейлера до твору

46


ЛРК

Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

47


КР Леонід Глібов, літописні оповіді, Олександр Олесь, Зірка Мензатюк

48


ПЧ Марина Павленко. «Миколчині історії».

ТЕМАТИЧНА

Рідна Україна. Світ природи

49


Тарас Шевченко. Україна часів поета. Степан Васильченко, «В бур'янах»

50


Розповідь про поета, його дитинство (на основі твору Степана Васильченка)

51


Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка - художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе» *.

52


«Садок вишневий коло хати...» * - перлина української та світової ліричної поезії.

53


Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. «Не бував ти у наших краях!»

54


«Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла.». Мелодійність віршів П. Тичини*.

55


Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось»

56


Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

57


КР Тестування за темами: Тарас Шевченко, Павло Тичина, Євген Гуцало

ТЕМАТИЧНА

58


Максим Рильський*. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий.»).

59


Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною. ».

60


Урок мовленнєвого розвитку. Художній етюд про природу (письмово).

61


Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів - природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

62


Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

63


Урок виразного читання. Читання прозового уривка з оповідання «Дивак».

64


Микола Вінграновський. Основні відомості про письменника. «Сіроманець». Захоплива і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті.

65


Переказування найцікавіших епізодів повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

66


РМ Складання власної версії закінчення повісті.

67


ПЧ Валентин Чемерис. «Аравійська пустеля».

68


КР Письмовий твір «Мій улюблений літературний герой».

69


ЛРК Ознайомлення з творчістю письменників-земляків.

70


Підсумковий урок.

ТЕМАТИЧНАВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.