Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарно-тематичне планування з української літератури 5 клас

Українська література

Для кого: 5 Клас

25.08.2020

569

79

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5–9 класи / К.В.Таранік-Ткачук, М.П. Бондар, О.М. Івасюк, С.А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І.Неживий, Н.В. Михайлова, Р.В. Мовчан (керівник групи). – К., 2013. (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07.06.2017 р.)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська література

5 клас

Урок

Зміст програмового матеріалу

Год

Дата

Примітки

1.

Вступ. Слово в житті людини. Образне слово – першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

1

2.

Світ фантазії, мудрості

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи і легенди українців: «Берегиня», «Дажбог». Первісні уявлення про всесвіт та людину.

1

3.

Легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати?», «Чому в морі є перлини і мушлі?». Реальні та фантастичні елементи людської поведінки

1

4.

Народні перекази. «Прийом у запорожців». Лицарство та відвага запорозьких козаків»

1

5.

ЛРК 3 1. Легенди та перекази Волині, їх тематичне розмаїття

1

6.

Урок – вікторина за змістом українських міфів, легенд та переказів

1

7.

Народні казки як жанр фольклору. Тематика народних казок, їх різновиди. Будова казки

1

8.

Казка "Яйце-райце". Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами

1

9.

«Про правду і кривду»

1

10.

Народне уявлення про добро і зло в народній казці «Ох»

1

11.

ПЧ №1.Українські народні казки

1

12.

Контрольна робота №1. (тести і відповіді на запитання). Світ фантазії, мудрості. Народні казки

1

13.

Літературні казки

Літературна казка, її особливості. Відмінність літературної казки від народної.

Дитинство І. Франка. Іван Франко – казкар. (зб. «Коли ще звірі говорили»).

1

14.

Казка І. Франка «Фарбований Лис». Зміст казки. Головні та другорядні казці.

персонажі в казці

1

15.

Викриття хитрості й пихатості Микити в казці І. Франка «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру

1

16.

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. «Хуха-Моховинка»

1

17.

Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Наскрізний гуманізм казки

1

18.

РМ (у) № 1. Образи фантастичних істот у казці В. Королева-Старого «Хуха-Моховинка». Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот

1

19.

Цікава сторінка з дитинства В. Симоненка.

Оптимістична й песимістична життєві позиції дійових осіб твору В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон»

1

20.

Фантастичне й реальне в казці Василя Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон»

1

21.

Казкова історія і сучасне життя за казкою В.Симоненка

1

22.

ПЧ № 2. Сучасні українські літературні казки.

Фоззі. «Гупало Василь. П’ять з половиною пригод»

1

23.

Повість-казка сучасної дитячої письменниці Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

1

24.

Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети

1

25.

Елементи незвичайного в повісті

1

26.

Символіка країни Недоладії та її мешканців

1

27.

РМ № 2.Написання продовження пригод Алі та її нових друзів у повісті – казці «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».

1

28.

Загадки (на вибір). Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок

1

29.

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

1

30.

Контрольна робота № 2. Світ фантазії, мудрості. Літературні казки (тести і відповіді на питання)

1

31.

ЛРК №2.Подорож у зимову казку (зима – чарівниця у творчості волинських письменників)

1

32.

Леонід Глібов - відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок

1

33.

«Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»

1

34.

Історичне минуле нашого народу

Літописні оповіді (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця): «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». Казкові та історичні мотиви сюжетів

1

35.

Літописні оповіді «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Образи руських князів

1

36.

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність

1

37.

Олександр Олесь (Кандиба). Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. «Заспів», «Україна в старовину»

1

38.

«Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі

1

39.

Олександр Олесь «Микита Кожум’яка» Драматичний твір на тему народної казки. Робота над змістом драми – казки

1

40.

Олександр Олесь «Микита Кожум’яка» Драматичний твір на тему народної казки

1

41.

РМ № 3 (у) Протистояння добра і зла в драматичному творі «Микита Кожум’яка» Олександра Олеся

1

42.

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість сучасної письменниці про мандрівку історичними місцями сучасної України

1

43.

Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі». Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини

1

44.

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі. Екзотика старовинних українських замків

1

45.

Зірка Мензатюк «Таємниця козацької шаблі» - твір про справжні життєві цінності. Стосунки між дорослими і дітьми. Фантастичне і реальне у творі

1

46.

ПЧ № 3. Оксана Сенатович «Малий Віз»

1

47.

Контрольна робота № 3. Історичне минуле нашого народу. Тестування

1

48.

Рідна Україна. Світ природи

С. Васильченко. «В бур’янах». Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство на основі повісті С. Васильченка

1

49.

Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи в поезії Т. Шевченка — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови

1

Напам’ять

50.

Тарас Шевченко «Садок вишневий коло хати...» — перлина пейзажної лірики

1

Напам’ять

51.

Урок виразного читання №2. Конкурс читання віршів Т. Шевченка напам’ять

1

52.

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Патріотичні почуття в поезії П.Тичини «Не бував ти у наших краях!»

1

53.

Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності засобами художнього слова; Мелодійність віршів П.Тичини «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…»

1

Напам’ять

1 вірш (на вибір)

54.

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Сюжет оповідання «Лось»

1

55.

Протистояння добра і зла в оповіданні Є. Гуцала «Лось». Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра

1

56.

М. Рильський. Основні відомості про поета, його вміння бачити красу рідної природи і відтворювати її засобами поетичної мови

1

57.

Краса рідної природи у віршах М. Рильського «Дощ», «Осінь – маляр із палітрою пишною…» Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям

1

Напам’ять

1 вірш (на вибір)

58.

ЛРК № 3. Твори письменників рідного краю про природу

1

59.

Контрольна робота № 4. Рідна Україна. Світ природи . Письмовий твір «Великий світ природи і людина» (або «Краса людської душі й природи у творах вивчених письменників»)

1

60.

Григір Тютюнник. Основні відомості з біографії Гр. Тютюнника. Неповторність і багатство внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак»

1

61.

Григір Тютюнник. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи

1

62.

РМ № 4 (п). Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. План характеристики образу

1

63.

ЛРК № 4.Твори волинських прозаїків для дітей

1

64.

М. Вінграновський. Цікаві відомості про автора. Повість «Сіроманець» - захоплююча й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи

1

65.

М. Вінграновський «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

1

66.

М. Вінграновський «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

1

67.

М. Вінграновський «Сіроманець». Гуманізм твору

1

68.

Контрольна робота №5. Рідна Україна, світ природи (Г. Тютюнник, М. Вінграновський). Тестування

1

69.

ПЧ № 4. Твори про природу. В. Шевчук. «Панна квітів». Усний відгук на самостійно прочитаний твір

1

70.

Підсумковий урок

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.