Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з української літератури 10 КЛАС (профіль - українська філологія) на 2021-2022 навчальний рік

Українська література

Для кого: 10 Клас

12.07.2021

1179

102

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з української літератури ( І та ІІ семестр) для 10-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література: 10–11 класи. – Профільний рівень / Усатенко Г. О., Фасоля А. М. (Наказ МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р.). Резервні години використано на вивчення творів М. Вороного та О.Олеся, винесених на ЗНО , та практичне засвоєння теорії літератури
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 клас

ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ

(140 год., 4 год. на тиждень)

Підручник

І семестр

II семестр


к-сть

дата

к-сть

дата

Контрольні роботи:

- контрольні класні твори

- те­стові завдання, зв'язні відповіді на питання

4

1

3


4

1

3


Розвиток мовлення

2(у+п)


2(у+п)


Позакласне читання

2


2


Література рідного краю

2


2


Напам’ять

Перевірка зошитів

4


5Навчальна програма Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень /

Укладачі: Г.О. Усатенко, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат філологічних наук (голова робочої групи); А.М. Фасоля, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук. Сайт МОН Наказ від 23.10.2017 № 1407

Тема уроку

Дата

ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1

Читацький практикум

Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія лвтератури з іншими видами мистецтва . Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору.


2

Повторення вивченого Чинники зміни культурно-історичних епохі літературних напрямів. Поняття «бароко», «романтизм», «реалізм», «модернізм»: загальна характеристика стилів та їх прояви у літературі й інших видах мистецтва. Періодизація літератури. Головні ознаки та особливості періодизації української літератури. Напрями, стилі, жанри давньої і нової української літератури 11- першої половини 19 ст. Світоглядні й естетичні засади.


Українська література ІІ половини ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. Творчість І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного

3

Реалізм як літературно-мистецький-напрям в літературі. Історія розвитку. Етапи становлення, ознаки, світоглядні засади, суспільно-історичний контекст становлення реалізму другої половини ХІХ ст. Переважання епічних жанрів, соціальної проблематики. Конфлікт людини й середовища, актуалізація різностанових проблем. Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної свідомості та боротьбі за соціальні зміни.

ТЛ: реалізм як напрям і метод ( поглиблене вивчення)


4.

Реалізм в українській літературі 70-90-х рр. ХІХ ст. : відображення життя у формах самого життя.

І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б.Грінченко, І.Франко: ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом і дійсністю. Поняття про типізацію та художній тип ( селянин-правдошукач, інтелігент-просвітник, емансипована жінка , селянин-бунтівник та інших) Жанрова й тематична різноманітність. Українська література 70-90-х рр. ХІХ ст. в світовому контексті

ТЛ: реалізм як напрям і метод , типізація, поняття художній тип.


5.

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ –

« колосальне всеобіймаюче око України»(І.Франко) як явище й новий імпульс української літератури. Життя митця. Загальна характеристика творчості. Тематика творів.

Дослідницька робота з текстами вступу до першої й наступних редакцій « Кайдашевої сім'ї»


6.

«Кайдашева сім'я» - соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Історія написання, тема, проблематика та ідея твору. Прототипи.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка..


7.

І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я»: колоритні людські характери в повісті. Порівняльна характеристика , індивідуалізація чоловічих образів у творі. ТЛ:образ-персонаж


8.

І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я»: колоритні людські характери в повісті. Порівняльна характеристика жіночих образів у творі, причини та наслідки їх деградації. ТЛ:образ-персонаж


9.

Урок розвитку комунікативних умінь №1 (усно). Диспут на тему : «Чи можна сказати, що сім’я Кайдашів є типовою українською сім’єю?»


10.

І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я»: українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Підготовка до ЗНО:складання паспорту твору


11.

І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я»: « сміх крізь сльози» як ідейна домінанта твору. Ствердження загальнолюдських і національних ціннностей засобами комічного. Сценічне життя повісті.12.

Контрольна робота №1 (зв'язні відповіді на питання)


13.

ПАНАС МИРНИЙ ( П. Рудченко)

Самобутність творчої особистості «першого симфоніста української прози». (огляд життя і творчості митця) ТЛ: епос, жанри епосу


14.

« Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - перший соціально-психологічний роман в українській літературі.

Сюжет, композиція, історія написання. ТЛ: соціально-психологічний роман, сюжет, композиція15

Життєвий шлях Чіпки: від правдошукача до злодія. Вихід героя за рамки «родинного кола». Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам під впливом соціальних обставин


16.

Панас Мирний « Хіба ревуть воли, як ясла повні?» : особливості типізації героїв. Новизна й масштабність чоловічих образів ( Остап Хрущ-Вареник, дід Улас. Грицько, Матня, Лушня, Пацюк, пани Польські та інші).


17.

Панас Мирний « Хіба ревуть воли, як ясла повні?» : особливості типізації героїв. Новизна й масштабність жіночих образів ( Мотря , баба Оришка, Галя, Хрися).


18.

Читацький практикум Прозовий епічний твір великої форми. «Ключі» до прочитання й аналізу образно-символічної системи. Літературознавчий аналіз епічного твору як одна з форм його прочитання . Підготовка до ЗНО: складання паспорту твору ТЛ: епічний твір, елементи психоаналітичного методу.


19.

Позакласне читання 1 Панас Мирний « Повія»


20.

Урок розвитку комунікативних умінь (письмово). Класний контрольний твір №2


21.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ№ 1. Співці Слобідського краю: Гнат Хоткевич


22.

Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Українська література ІІ половини ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. Творчість І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного»


23.

Контрольна робота № 2 (тестові завдання)


Українська драматургія і театр ХІХ ст . Творчість І.Карпенка-Карого та Б.Грінченка

24.

Драматургічна традиція в Україні : шкільна драма ХVІІІ ст, інтермедії, вертепна драма, драматургія І половини ХІХ ст., народна драма І.Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини ХІХ ст. Соціально- побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, і.Карпенка-Карого, Панаса Мирного та інших.


25.

Створення професійного театру в Галичині (1864). Родина Тобілевичів і український театр, його розвиток. Театр корифеїв — перший професійний український театр.(1882). 


26.

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності. Драматургічне новаторство й жанрова різноманітність творів: трагікомедії, соціально-психологічні драми, історична трагедія (огляд творів)

ТЛ: драма, соціально-психологічна драма, соціально-сатирична комедія, трагікомедія, історична трагедія


27.

І. Карпенко-Карий « Хазяїн». Головний конфлікт комедії – суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість жебракує. Мамона («багатство, земні блага) як тема, ідея і головний персонаж твору. Терентій Пузир як утілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків.


28.

Урок-дослідження Морально-етичні конфлікти в родині Терентія Пузиря. Життєві кредо героїв ( Пузиря, Соні).


29.

І. Карпенко-Карий « Хазяїн». Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками. Проблема соціально відповідального підприємництва, її актуальність. ТЛ: художній тип, типізація образів

30.

Трагікомедія «Мартин Боруля»: «дворянство як міф про краще життя» . Підміна особистісних. етичних цінностей становою приналежністю. Проблематика зміни соціального статусу, яка не пов'язана з походженням людини у світовій літературі (Мольєр « Міщанин-шляхтич» та інші).


31.

Трагікомедія «Мартин Боруля». Автобіографічність і сюжет твору. Причини особистої драми Мартина Борулі. Характеристика основних персонажів, їх світогляд та життєві цінності.

Підготовка до ЗНО: складання паспорту твору ТЛ: трагікомедія як жанровий різновид драми


32.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ №2. Борис Грінченко « Землякам» Читацький практикум. Ліричний та ліро-епічний твір. «Ключі» до прочитання Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій (письмово)


33.

БОРИС ГРІНЧЕНКО .

Життя митця. Багатогранність творчості, її значення. Б.Грінченко « Бех хліба» :морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення біблійної заповіді «не вкради» в образі селянина Петра.

ТЛ: малі епічні жанри – оповідання (поглиблено)


34.

Б. Грінченко « Бех хліба» : почуття власної гідності «маленької людини» як носія етичних чеснот (образ Горпини, дружини Петра). Образ сільської громади як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем. Особливості реалістичного письма в розкритті душевного стану героїв та соціальних проблем.


35.

Б. Грінченко « Сам собі пан» - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Реалістичність та актуальність проблематики оповідання.


36.

Б.Грінченко « Моє щастя» -життєве й мистецьке кредо автора. Маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинної цінності митця.

« Весняні сонети» -гімн гармонійній єдності природи й душевного стану людини. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму

ТЛ:лірика, цикл сонетів, сонет, паралелізм


37.

Контрольна робота №3 за творчістю І.Карпенка –Карого , Б.Грінченка (тестові завдання)УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. МОДЕРНІЗМ. ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ФРАНКА

38.

Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.: основні тенденції розвитку, представники ( народницька і модерністська). Модернізм як реакція на зміни у суспільно-політичному і культурному житті. Герой української літератури 10-х років ХХст.: традиційність і новаторство ТЛ: модернізм


39.

ІВАН ФРАНКО

Життя і творчість. Вплив на культурне і політичне життя в Україні. Епістолярії про митця. Шлях І.Франка до модернізму. «Поетична суперечка» з М. Вороним (Послання М.Вороного «Іванові Франкові»)

ТЛ: поглиблення поняття про ліричні жанри (сонет, веснянка, гімн, терцини, філософська лірика


40.

І.Франко. Тематична й жанрова різноманітність поезії. Ліричний герой громадянської лірики І.Франка – борець проти соціального і національного гноблення (« Каменярі», « Земле моя, всеплодющая мати»).


41.

Цикл поезій «Україна» зі збірки «З вершин і низин». Патріотизм, національна ідея. «Декадент» - поетичне кредо І. Франка. Життєствердна позиція ліричного героя-митця. Присвята В. Щурату

ТЛ: декадентство, цикл віршів , ліричний герой


42.

І.Франко . Поема «Мойсей» - філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Історія написання, проблематика, особливості композиції твору. Роль казки –притчи про те, як дерева обирали собі короля.

ТЛ: філософська поема , модернізм, неоромантизм


43.

Біль за рабство свого народу і палка віра у його майбутню свободу як мотиви твору.

Алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації. Образи Єгошуа, Азазеля , Авірона , Датана. ТЛ :біблійні сюжети, образи в літературі , образ-персонаж


44.

Пролог до поеми – заповіт І. Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі. Актуальність і значення твору в наш час. Підготовка до ЗНО: складання паспорту твору


45.

І. Франко «Зів'яле листя» - «лірична драма». Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання ( «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» « Чого являєшся мені…»). Домінантні образи поезії. Значення інтимної лірики у творчості І Франка. Підготовка до ЗНО: ідейно-художній аналіз поезій


46

Позакласне читання 2. Роман Горак « Тричі мені з'являлася любов»47.

Франко-перекладач. Переклали творів давньогрецьких поетів, Дж.Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича ТЛ : оригінал, переклад


48.

І.Франко « Сойчине крило» Синтез епосу, лірики й драми в творі. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного життя та холодного « естетства» ТЛ : оповідання. Новела, сюжет, фабула


49.

Зв'язок психологічної колізії новели з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження думки щодо гідності людини своєму імені. ТЛ : колізія, символ


50.

І. Франко « Украдене щастя»: соціально-психологічна драма, найвизначніший сценічний твір митця. Сюжет, головні герої, конфлікт у творі, проблематика. ТЛ : соціально-психологічна драма


51.

І. Франко « Украдене щастя». Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Засоби художнього вираження почуттів в драмі. Глибина почуттів і соціальні витоки драми героїв.

ТЛ: образи драматичного твору


52.

Сценічне життя драми « Украдене щастя».


53.

Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. «Ключі» до прочитання. Рецензія на театральну або кінопостановку драматичного твору(усно) або ІІ в. Лист другу про прочитане.


54.

Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах.


55.

Модернізм як розрив із традицією класичної літератури – пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві. ТЛ: модернізм, імпресіонізм, символізм, експресіонізм, неоромантизм


56.

Контрольна робота № 4 ( тестові завдання)


ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В.СТЕФАНИКА

57.

Експресіонізм як літературно-мистецький напрямок в європейській та українській літературі ( творчості В.Стефаника, О.Турянського) ТЛ: експресіонізм


58.

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: головні етапи життя і творчості. Особливості художнього світогляду письменника. Участь у діяльності « Покутської трійці»


59.

В. Стефаник Новела « Камінний хрест» - український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і національному вимірах. ТЛ: модернізм, екзистенціалізм, експресіонізм, символ твору


60.

В. Стефаник « Камінний хрест». Трагедії вимушеної еміграції у новелі. Іван Дідух як образ-тип, у якому втілені риси й переживання багатьох емігрантів. Особливості композиції твору, довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво художньої деталі. Символи в новелі.ТЛ:художня деталь


61.

В. Стефаник « Камінний хрест». Актуальність твору в сьгоденні. Значення творчості В. Стефаника для розвою української літератури. Підготовка до ЗНО: складання паспорту твору.


62.

В. Стефаник « Новина» . Життєва основа новели. Реалістичні картини трагічного життя простих селян. Образ Гриця Летючого. Удосконалення навичок ідейно-художнього аналізу твору.


63.

Підсумковий урок за І семестр. Систематизація знань, умінь, навичок. Літературний квест за вивченими творами.


ІІ СЕМЕСТР

ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ М.КОЦЮБИНСЬКОГО.

64.

Імпресіонізм в європейській і українській літературі ( творчості В.Винниченка, М.Черемшини, М. Коцюбинського). Риси модернізму в літературі та інших видах мистецтва. ТЛ: імпресіонізм


65.

Михайло Коцюбинський: від реалізму до модернізму. Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду. Новела «Intermezzo». Автобіографічна основа твору. ТЛ:автобіографічна основа


66.

Новела «Intermezzo» - яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського. Жанрова особливість твору : новела з ознаками «поезії в прозі». Нові художні принципи зображення ліричного героя – від знаковості сюжету до знаковості мікрообразу. Його смислетворча сутність, панування слова та почуття персонажа, субєктивного бачення себе та навколишнього світу. ТЛ: новела, імпресіонізм


67.

Зіставлення двох світів: людського, смертоносного і гармонійного, досконалого, життєствердного світу природи. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя. ТЛ:психологізм


68.

М. Коцюбинський. «Intermezzo» Фізичне та душевне одужання героя, його наснага до активної праці й боротьби. Поетика імпресіонізму, глибокий ліризм, інтонаційне багатство мови, символізм у новелі.

ТЛ: новела, психологізм, модернізм, імпресіонізм, образи-символи

Підготовка до ЗНО: складання паспорту твору.


69.

М. Коцюбинський « Тіні забутих предків». Гармонія людини й природи, краса рідного краю. Поєднання фантастичного й реального, християнського й язичницького у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів , їхній вплив на життя гуцулів. ТЛ: епос, повість, конфлікт, сюжет твору


70.

Система образів повісті. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті. ТЛ: модерний твір, імпресіонізм


71.

Іван та Марічка –українські Ромео й Джульєтта. Їхнє кохання, світовідчуття і світоуявлення. Гімн чистоті людських взаємин і почуттів, проблематика твору. ТЛ: світовий сюжет


72.

Ідея незнищеності духовного начала в житті. Вплив природи й мистецтва на людину. Фольклорне тло твору. Художньо-стильові особливості повісті. Екранізація повісті: « Тіні забутих предків» і українське поетичне кіно ( С.Параджанов, І.Миколайчук)


73.

«Читацький практикум». Імпресіоністичний твір. «Ключі» до прочитання повісті. Есе як форма рефлексії про прочитане ( письмове есе)


74.

Міфічні істоти в повісті. Зображення життя гуцулів, їхніх звичаїв, побуту, фольклору; показ єдності людини та світу природи. Значення творчої спадщини М.Коцюбинського для розвитку літератури. Підготовка до ЗНО: складання паспорту твору.75.

Контрольна робота №5 за творчістю В.Стефаника та М.Коцюбинського
НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, ЛЕСІ УКРАЇНКИ

76.

Неоромантизм як заперечення прози «міщанського» життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю. Стильові особливості неоромантизму ( сюжет, мова, методи зображення дійсності) ТЛ: модернізм, неоромантизм


77.

«Читацький практикум». Неоромантичний твір. «Ключі» до прочитання . Літературний блог як форма рефлексії над прочитаним


78.

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА. Огляд життя і творчості. Особливості світосприймання і світобачення письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості( поезія в прозі, повісті, роман)


79.

О. Кобилянська « Valse melancoligue». Тема мистецтва та його впливу на людину. Доля талановитого митця в новелі. Жінка як взірець нового типу героя: три жіночі образи ( Ганна, Марта, Софія) як три тенденції модерної емансіпації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі, особливості еволюції життєвого кредо Марти. ТЛ: модернізм, неоромантизм, новела, художній образ, тип героя.


80.

О. Кобилянська « Valse melancoligue». Особливості композиції та образно-символічної системи новели. Елементи автобіографічності у творі. Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ. Підготовка до ЗНО: складання паспорту твору


81.

« Людина» - перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища. ТЛ: модернізм, неоромантизм, повість


82.

Образ Олени Ляуфлер. Особливості характеротворення. Творча манера і стиль автора. О.Кобилянська в контексті західноєвропейської й української літератури. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці.


83.

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ №3 . О. Кобилянська « Битва». Виступ на захист природи, її майстерне змалювання в новелі


84.

Контрольна робота №5 за творчістю О.Кобилянської


85.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. Життєвий і творчий шлях . Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки – сильної особистості, яка шукає розв'язання найгостріших духовних проблем життя. ТЛ: вітаїзм, неоромантизм


86.

Утвердження незламності духу й віри людини в життєвих випробуваннях, мотив змагання з долею у віршах « Мріє, не зрадь!», « Contra spem spero» . Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови. Підготовка до ЗНО: ідейно-художній аналіз поезій

ТЛ: модернізм, неоромантизм, символічність, контраст, афористичність, романтичний образ


87.

Громадянська лірика Лесі Українки. Урок виразного читання віршів Лесі Українки напам'ять


88.

« Слово, чому ти не твердая криця...»: утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі. Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки ТЛ: художні засоби, ритміка, строфіка поетичного твору


89.

Новаторство Лесі Українки в драматургії, її інтерпретація образів світової літератури. Драма-феєрія « Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна й філософська основа твору. Авторська рецепція українських міфів. Єдність трьох світів ( природи, людей та міфологічного) – композиційна особливість твору. ТЛ: драма-феєрія, модернізм, неоромантизм


90.

Леся Українка « Лісова пісня». Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Романтично-міфологічний образ Мавки. ТЛ: образ-персонаж


91.

Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Роздвоєність душі Лукаша: симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.


92.

Бездуховність і байдужість до краси в образах матері Лукаша та Килини – антиподах Мавки. ТЛ:антипод


93.

Урок розвитку комунікативних умінь (письмово). Класний контрольний твір №3.

Твір-роздум « Чи можна пробачити зраду?» ( за творами Ольги Кобилянської та Лесі Українки)


94.

Урок розвитку комунікативних умінь (письмово). №3.Класний контрольний твір

Твір-роздум « Чи можна пробачити зраду?» ( за творами Ольги Кобилянської та Лесі Українки)


95.

Леся Українка. « Кассандра» - новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу античної віщунки Касандри ТЛ: драматична поема


96.

Леся Українка. « Кассандра». Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору – наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі . Художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні ТЛ: драматична поема, конфлікт, художні засоби


97.

Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури ( Урок- конференція)


98.

Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською ( Лесі Українки, Івана Франка та інших)


99.

Урок розвитку комунікативних умінь №4 (усно). Робота над проєктом « Памятник улюбленому літературному героєві»


100.

Урок розвитку комунікативних умінь (усно). Захист проєкту « Памятник улюбленому літературному героєві»


101.

Узагальнення та систематизація вивченого з теми « Неоромантизм в українській літературі. Творчість О. Кобилянської, Лесі Українки)


102.

Контрольна робота № 6 НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, ЛЕСІ УКРАЇНКИ (тестування)

СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В.ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ

103.

Символізм як різновид модернізму. Ідейна настанова - вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі» (М. Вороний). Філософська основа (оглядово).

Ж. Мореас, «Маніфесті символізму» (1886).Угрупування «Молода муза», «Українська хата» (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.) ТЛ :символізм як різновид модернізму104.

Символізм як різновид модернізму. Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми Микола Вороний  як яскравий представник символізму.   « Блакитна панна» - взірець пейзажної лірики.

Підготовка до ЗНО: ідейно-художній аналіз поезій ТЛ: пейзажна лірика, художні засоби, символ


105.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ№3 . Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість митця. Збірка « З журбою радість обнялась…» як ліричний документ епохи. Філософські роздуми митця над складнощами життя. Використання антитези в однойменному вірші зі збірки.


106.

Олександр Олесь. Чари ночі» - перлина інтимної лірики . Мотив краси, кохання й молодлсті. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у вірші «О слове рідне! Орле скутий!..»

Підготовка до ЗНО: ідейно-художній аналіз поезій ТЛ: інтимна, патріотична, філософська лірика, художні засоби, ліричний вірш, вірш-медитація, романс


107.

В. Винниченко – громадський і політичний діяч.

Загальна характеристика творчості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливості


108.

В. Винниченко Новела «Момент» (Із оповідань тюремної Шехерезади). Філософський зміст, проблематика. Імпресіоністична манера письма автора. Особливості композиції.


109.

В. Винниченко Новела «Момент» Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя.

Т.Л.: символ і художній образ.


110.

Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті. В. Винниченко – художник.

Т.Л.: символ і художній образ.


111.

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ №4 С. Процюк. «Маски опадають повільно. Роман про Володимира Винниченка»


112.

Павло Тичина

Поетична спадщина П.Тичини – одна з вершин української поезії ХХ століття. Трагізм життєвого і творчого шляху митця у тоталітарній системі Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П. Тичина – найбільший модерніст 20-х років ХХ століття.

Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики.113.

Збірка «Сонячні кларнети» -подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети».

Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Пастелі». Підготовка до ЗНО: ідейно-художній аналіз поезій


114.

Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…» та художні засоби вираження.115.

«Пам’яті тридцяти» - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору.


116.

Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)» (оглядово).


117.

Симфонія «Сковорода». Історія написання втору. Сковординівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Т.Л.: символізм, як різновид модернізму; жанр – поема-симфонія


118.

Симфонія «Сковорода». Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора. Т.Л.: символізм, як різновид модернізму; жанр – поема-симфонія


119.

Контрольна робота № 7. СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В.ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИТВОРЧІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО, ІСМАЇЛА ГАСПАРИНСЬКОГО

120.

Богдан ЛЕПКИЙ Огляд життя і творчості митця.


121.

Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. Крутіж». Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини. Історичні факти і художній вимисел у трилогії Т.Л.: трилогія; поняття хронотопу; історичний роман (поглиблено).


122.

Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі (урок дослідження)


123.

Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою.


124.

Ісмаїл ГАСПРИНСЬКИЙ.

Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово). Видавнича діяльність. Газета «Терджиман». Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу — джадидизм


125.

Історичне оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця») як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу.


126.

Гульджемал дочув Іззета-ага із Учтурфана – головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д’Арк. Проблема взаємодії традицій і викликів нового часу й емансипації у творі.


127.

Головний конфлікт оповідання; новаторство і значення творчості І. Гаспаринського для культурного і суспільного життя кримсько-татарського народу. Т.Л.: історичне оповідання, конфлікт, сюжет, фабула


128.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ №4 Співці Слобожанщини : Володимир Свідзинський – найталановитіший представник високого модернізму, творець міфософічної поезії, майстер ліричної мініатюри ( « Ти увійшла нечутно, як русалка…», « У рідної моєї стороні»)129.

Контрольна робота № 8 за темою «ТВОРЧІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО, ІСМАЇЛА ГАСПАРИНСЬКОГО»


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

130.

Літературні напрями: монументалізм (« Повість минулих літ»), орнаменталізм ( «Слово про похід Ігорів»), бароко (Г. Сковорода), класицизм ( І.Котляревський « Енеїда»), сентименталізм ( І.Котляревський « Наталка Полтавка»), романтизм (Т. Шевченко “Катерина , П. Куліш “Чорна рада, І. Франко “Захар Беркут131.

Літературні напрями: реалізм (Т. Шевченко “Кавказ“, “Сон” (“У всякого своя доля…”), “І мертвим, і живим, і ненарожденним…“, “Заповіт”, Іван Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я”, Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, Іван Карпенко-Карий “Мартин Боруля”, Іван Франко “Чого являєшся мені у сні


132.

Літературні напрями. Модернізм та його течії: імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм, символізм. Характерні риси, світоглядні засади, особливості зображення дійсності, представники.


133.

Принципи періодизації літератури та зв’язок із стильовими рисами.

Роди (епос, лірика, драма ) і жанри літератури. Зміст і форма літературного твору.


134.

Мова художнього твору: тропи, стилістичні фігури, основні види комічного.


135.

Міфологія і фольклор. Міфологічні мотиви, сюжети, образи в українській літературі.


136.

Урок-практикум : тестування у форматі ЗНО.


137.

Урок розвитку комунікативних умінь (письмово) Есе


138.

Підсумковий урок. Літературний квест « Сторінками прочитаних творів»
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.