Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з трудового навчання в 9 класі

Трудове навчання

Для кого: 9 Клас

14.10.2019

1026

96

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з трудового навчання в 9 класі складено згідно навчальної програми «Трудове навчання 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Трудове навчання

9 клас

Всього -35 годин, 1 година на тиждень

Складено згідно навчальної програми «Трудове навчання 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

уроку

Дата

Примітка/

Коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності

учнів

14

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки.

Проект 1: Вироби в етнічному стилі

Основна технологія: Технологія виготовлення штучних квітів.

Додаткова технологія: Технологія виготовлення виробів з бісеру. Технологія виготовлення аплікації.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент: Знає властивості та сфери застосування сучасних конструкційних матеріалів. Розуміє біоніку як науку про створення механізмів, пристроїв, технічних об'єктів чи технологій, ідея яких запозичена із живої природи. Характеризує будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів. Пояснює застосування автоматичних пристроїв у технологічних процесах, побуті. Діяльнісний компонент: Характеризує результати проектування на кожному етапі та зіставляє їх із запланованими. Застосовує елементи біоніки у процесі створення форми виробу. Обґрунтовує доцільність вибору конструкційних матеріалів. Оцінює об'єкт проектування з використанням аналогів. Розраховує орієнтовний бюджет проекту. Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу. Дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та обладнанням. Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання. Виготовляє виріб. Створює композицію для оздоблення виробу. Оздоблює виріб. Характеризує сфери застосування електрифікованих знарядь праці. Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій. Читає та виконує кресленик деталей виробу та технічний рисунок (за потреби при виконанні проекту).Розпізнає автоматичний пристрій за принципом його дії.

Ціннісний компонент: Усвідомлює доцільність застосування методів проектування для вирішення завдань. Прогнозує якість виготовлення, вартість та сферу застосування виробу у залежності від вибору конструкційних матеріалів. Обґрунтовуєвласнісудженнящодогалузейзастосуванняконструкційнихматеріалів.Оцінює результати власної діяльності. Усвідомлює важливість вторинної переробки сировини. Усвідомлює значення стандартів у процесі створення графічної документації. Усвідомлює важливість автоматики у побуті та виробництві.

1

Конструкційні матеріали та їх властивості Особливості конструкційних матеріалів як один із чинників, що характеризує матеріали, які використовують для виготовлення виробів в етнічному стилі. Сучасні конструкційні матеріали. Економне використання матеріалів.

2

Етнічний стиль. Види етнічних стилів одягу (грецький, єгипетський, африканський, індійський, східний, японський), їх особливості. Поєднання мотивів різних етнічних стилів.

3

Український етнічний стиль. Національний костюм. Регіональні ознаки українського етнічного стилю одягу. Аксесуари та прикраси в українському етнічному стилі. Український етнічний стиль інтер’єру, його ознаки та особливості.

4

Вибір етнічного стилю та виробу для виготовлення, оцінка об’єкту проектування з використанням аналогів. Біоніка як наука про створення об’єктів та технологій, ідея яких запозичена із живої природи. Застосування елементів біоніки у процесі створення форми виробу. Розрахування орієнтовного бюджету проекту. Планування роботи з виконання проекту.

5

Характерні ознаки виготовлення об’єкта проектування поширених в регіоні проживання. Виконання техніко-технологічної документації. Значення стандартів у процесі створення графічної документації.

6

Процес виготовлення основних деталей. Організація робочого місця та безпека праці.

7

Прогнозування якості та сфери застосування виробу у залежності від вибору конструкційного матеріалу. Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

8

Процес виготовлення обраного об’єкта проектування.

9

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

10

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

11

Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій.

12

Створення композиції для оздоблення виробу. Оздоблення обраного об’єкта проектування.

13

Оздоблення обраного об’єкта проектування. Обґрунтування та аналіз щодо галузей застосування конструкційних матеріалів для виготовлення обраного об’єкту проектування.

14

Остаточна обробка виробу та оздоблення. Контроль якості виробу. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу. Захист проекту.

Тематична

18

Проект 2. Вироби для власних потреб

Основна технологія: Технологія виготовлення в’язаних виробів.

Додаткова технологія: Технологія виготовлення вишитих виробів. Технологія оздоблення одягу.

15

Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з виконання проекту.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент: Знає властивості та сфери застосування сучасних конструкційних матеріалів. Розуміє біоніку як науку про створення механізмів, пристроїв, технічних об'єктів чи технологій, ідея яких запозичена із живої природи. Характеризує будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів. Пояснює застосування автоматичних пристроїв у технологічних процесах, побуті. Діяльнісний компонент: Характеризує результати проектування на кожному етапі та зіставляє їх із запланованими. Застосовує елементи біоніки у процесі створення форми виробу. Обґрунтовує доцільність вибору конструкційних матеріалів. Оцінює об'єкт проектування з використанням аналогів. Розраховує орієнтовний бюджет проекту. Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення. Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу. Дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та обладнанням. Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання. Виготовляє виріб. Створює композицію для оздоблення виробу. Оздоблює виріб. Характеризує сфери застосування електрифікованих знарядь праці.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій. Читає та виконує кресленик деталей виробу та технічний рисунок (за потреби при виконанні проекту).Розпізнає автоматичний пристрій за принципом його дії.

Ціннісний компонент: Усвідомлює доцільність застосування методів проектування для вирішення завдань. Прогнозує якість виготовлення, вартість та сферу застосування виробу у залежності від вибору конструкційних матеріалів. Обґрунтовуєвласнісудженнящодогалузейзастосуванняконструкційнихматеріалів.Оцінює результати власної діяльності. Усвідомлює важливість вторинної переробки сировини. Усвідомлює значення стандартів у процесі створення графічної документації. Усвідомлює важливість автоматики у побуті та виробництві.

16

Вибір матеріалів та інструментів для виготовлення об’єкту проектування на основі певних критеріїв. Технічне конструювання. Розрахунок кількості матеріалів для виготовлення виробу, визначення бюджету проекту

17

Технології для виготовлення об’єкта проектування характерні для регіону проживання. Виготовлення шаблонів деталей виробу.

18

Підготовка деталей виробу. Економне використання конструкційних матеріалів та безвідходне виробництво. Підготовка деталей виробу до обробки. Організація робочого місця та безпека праці.

19

Технологія виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

20

Доцільність вибору технологічних операцій під час виготовлення об’єкта проектування. Процес виготовлення об’єкта проектування.

21

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

22

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

23

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

24

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

25

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

26

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

27

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

28

Процес виготовлення об’єкта проектування. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. Організація робочого місця та безпека праці.

29

Комбінування композиції для оздоблення виробу. Характерні ознаки технології оздоблення виробів поширених в регіоні проживання.

30

Характеристика матеріалів для оздоблення виробу. Оздоблення обраного об’єкта проектування.

31

Остаточна обробка та оздоблення обраного об’єкта проектування. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів.

32

Контроль якості виробу. Оцінка якості виготовлення, вартості та сфери застосування у залежності від вибору конструкційних матеріалів. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу. Захист проекту.

3

Розділ II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Проект 1. Мій стиль

Основна технологія: Технологія проектування власного стилю.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент: Називає основні стилі одягу. Знає і називає види одягу. Діяльнісний компонент: Виконує проект зі створення власного стилю в одязі.Уміє добирати одяг відповідно до особливостей своєї фігури, поєднувати види одягу тощо. Добирає краватки та зав’язує їх різними способи.

Ціннісний компонент: Усвідомлює власний стиль в одязі.

33

Мода та стиль. Види одягу. Напрямки сучасних модних тенденцій. Поняття «гардероб». Типи фігур людей залежно від постави.

34

Колір та малюнок в одязі, способи візуальної корекції недоліків фігури. Добір одягу відповідно до особливостей своєї фігури.

35

Аксесуари в одязі. Види краваток, та способи їх зав’язування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.