Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з природознавства 5 клас

Природознавство

Для кого: 5 Клас

09.08.2021

84

7

0

Опис документу:
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування уроків природознавства у 5 класі

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 години – резервних)

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №  462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.)п/п

Дата

Зміст уроку

Знаннєвий

компонент

Діяльнісний компонент

Наскрізні змістові лінії

Ключові компетентності

Д/з §ВСТУП (6 год)1


2


34


5

6


Первинний інструктаж з ТБ

Науки, що вивчають природу.


Методи вивчення природи.Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень і дослідів.Значення природничо-наукових знань для людини Практичне заняття Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин.Навчальний проект

«Жива і нежива природа навколо нас»
Узагальнення знань з теми Вступ


називає: природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання);

наводить приклади:  методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання  


розповідає про  вчених-натуралістів (2–3) та їхній внесок у вивчення природи;

про методи вивчення природи;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;

розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;

обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;

дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання

* Екологічна безпека та сталий розвиток

* Громадянська відповідальність» *Здоров'я і безпека

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Обізнаність і самовираження
у сфері культури

* Соціальна й громадянська компетентності

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Ініціативність і підприємливістьТЕМА 1. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (орієнтовно 14 год)


7891011


12


13
1415
16


17181920

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.


Практична робота Вимірювання маси та розмірів різних тіл.


Речовини. Фізичні властивості речовин.  


Властивості твердих тіл, рідин і газів.


Атоми й молекули.


Дифузія.


Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.Практичне заняття Розділення сумішей фільтруванням.  Практичне заняття Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від   температури та площі поверхні.
Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.


Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.   


Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі


Узагальнення знань з теми Тіла, речовини та явища навколо нас

називає: найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для   вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;

наводить приклади: тіл і речовин, що оточують людину; чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей


розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

пояснює: відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей; значення органічних речовин для живої природи; значення горіння і гниття;

описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (2–3);

порівнює тіла й речовини за 3–4 ознаками;

характеризує: горіння як приклад хімічних явищ;

вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади;

уміє розділяти суміш фільтруванням;

установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);

застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;

дотримується правил: безпечного використання хімічного посуду


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Уміння навчатися впродовж життя

* Обізнаність і самовираження
у сфері культури

* Соціальна й громадянська компетентності

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Ініціативність і підприємливість
ТЕМА 2. ВСЕСВІТ (орієнтовно 8+5 год)


212324
2526


27
28
2930313233Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.


Поняття сузір’я.


Практичне заняття Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.Значення зоряного неба в історії людства.


Небесні тіла.


Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.


Планети. Сонячна система.

Відмінності між планетами.Зоряні системи — галактики.

Всесвіт і його складові.  


Людина і Всесвіт. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт.


Методи та засоби астрономічних досліджень


Узагальнення знань з теми Всесвіт


Навчальний проект

«Наш дім – Сонячна система»

називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт


описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;

порівнює: за розмірами і температурою Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;

причину видимих рухів світил;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба: Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Уміння навчатися впродовж життя

* Обізнаність і самовираження
у сфері культури

* Соціальна й громадянська компетентності

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Ініціативність і підприємливість
ТЕМА 3. ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

(орієнтовно 15 год)


34
35
36


37


3839


4041
424344
45


46


47


48
Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.Практичне заняття Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів.


Рухи Землі.Пори року. Практичне заняття Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.


Способи зображення Землі.


Ґрунт, його значення і властивості.

Догляд за ґрунтом.  

 

Повітря — суміш газів. Значення повітря.  

Властивості повітря.


Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кологообіг води.


Вода — розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.Практичне заняття Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.


Практичне заняття: Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії). Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.


Розчини у природі.


Значення води у природі.

Використання води людиноюУзагальнення знань з теми: Земля-планета Сонячної системи


називає: форму й розміри Землі; рухи Землі; фази Місяця; способи зображення Землі; материки та частини світу; склад ґрунту, повітря; властивості ґрунту, повітря, води;  

наводить приклади: розчинних і нерозчинних речовин; розчинів у природі; використання води і розчинів людиною


описує: внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: зміну дня і ночі; зміну пір року; зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі; причини сонячного і місячного затемнення; колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє: фази Місяця на зображеннях; способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси;

складає план досліду і проводить його;

застосовує знання для орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;

розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Уміння навчатися впродовж життя

* Обізнаність і самовираження
у сфері культури

* Соціальна й громадянська компетентності

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Ініціативність і підприємливість

ТЕМА 4. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ОРГАНІЗМІВ (орієнтовно 15год)


49
5051

52


53
5455
5657585960
61Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.Різноманітність організмів:
Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.


Практичне заняття Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості


Умови життя на планеті Земля.


Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.


Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.


Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.   


Наземно-повітряне середовище.


Водне середовище життя. Ґрунтове середовище життя.


Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.


Співіснування організмів.

Угруповання організмів.


Екосистеми.  Рослинний і тваринний світ своєї місцевості

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»Узагальнення знань з теми Планета Земля як середовище життя організмів


називає: властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

наводить приклади: пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем


описує: пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах;

розпізнає: найпоширеніші рослини і тварин своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

* Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Уміння навчатися впродовж життя

* Обізнаність і самовираження
у сфері культури

* Соціальна й громадянська компетентності

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Ініціативність і підприємливість
ТЕМА 5. ЛЮДИНА НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ (орієнтовно 6 год)


6263
64
65
66
67

68
69


Людина — частина природи.

Зв’язок людини з природою.


Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.  


Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,
боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).Охорона природи. Практичне заняття Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.


Червона книга України. Практична робота Складання Червоної книги своєї місцевості.


Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи ЗемліУзагальнення знань з теми Транспорт речовинНавчальний проект «Смітити не можна переробляти»

називає: джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України


пояснює зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

дотримується екологічних норм поведінки у природі


* Здоров’я і безпека;

* Громадянська відповідальність

* Екологічна безпека та сталий розвиток

*Підприємливість і фінансова грамотність

*Компетентність . у природничих науках і технологіях;

* Екологічна грамотність і здорове життя

* Спілкування державною мовою

* Уміння навчатися впродовж життя

* Уміння навчатися впродовж життя

* Обізнаність і самовираження
у сфері культури

* Соціальна й громадянська компетентності

* Інформаційно-цифрова компетентність

* Ініціативність і підприємливість


70


Екскурсія до куточка живої природи
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.