• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • НУШ
  • Календарно- тематичне планування з предмету «Українська мова» для 4 класу закладів загальносередньої освіти за підручником М.Захарійчук, К., «Грамота» 2021р 3,5 години на тиждень , 126 годин на рік

Календарно- тематичне планування з предмету «Українська мова» для 4 класу закладів загальносередньої освіти за підручником М.Захарійчук, К., «Грамота» 2021р 3,5 години на тиждень , 126 годин на рік

НУШ

Для кого: 4 Клас

27.07.2021

3549

419

11

Опис документу:
Календарно- тематичне планування з предмету «Українська мова» для 4 класу закладів загальносередньої освіти за підручником М.Захарійчук, К., «Грамота» 2021р. складено відповідно до Типової освітньої програми О.Я.Савченко, адаптоване до 3,5 годин на тиждень. Стане у нагоді педагогам для власного редагування! Не для продажу!
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно- тематичне планування

з предмету «Українська мова» для 4 класу закладів загальносередньої освіти за підручником М.Захарійчук, К., «Грамота» 2021р

3,5 години на тиждень , 126 годин на рік

Зміст уроку

Дата

Примітка

МОВА І МОВЛЕННЯ.Українська абетка:звуки та букви

1.

Ми знову разом. Мованайважливіший засіб людського спілкування2.

Розвиток мови. Застарілі й нові слова. Культура мовлення та спілкування3.

Голосні звуки. Букви, що їх позначають.

Поділ слова на склади4.

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]5.

Приголосні звуки. Букви, що їх позначають6.

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками7.

Розвиток мовлення. Створюю оголошення

до Дня козацтва та Дня захисника УкраїниСлово. Значення слова

8.

Повторення та узагальнення вивченого про слово (антоніми, синоніми,переносне значення, багатозначні слова)9.

Фразеологізми.10.

Фразеологізми-антоніми

Фразеологізми-синоніми11.

Будова слова. Повторення вивченого12.

Корінь слова. Чергування приголосних

[г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з], [ц], [с]13.

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів14.

Розвиток мовлення.Створюю запрошення до Дня бабусь і дідусів15.

Префікс. Префікси, співзвучні з прийменниками16.

Діагностична робота. ДИКТАНТ17.

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня18.

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів із префіксами19.

Правопис префіксів при-, пре-20.

Суфікс. Творення слів із суфіксами зменшення, здрібнілості, пестливості та згрубілості21.

Розвиток мовлення. Створюю художній опис соняшника за поданим зразком,

використовуючи інформацію з різних джерел22.

Мої навчальні досягнення. Мовна темаІменник

23.

Іменник як частина мови. Повторення вивченого24.

Поняття предметності. Іменники з абстрактним значенням25.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників26.

Рід іменників: чоловічий, жіночий та середній27.

Змінювання іменників за числами. Діагностична робота. Списування28.

Відмінювання іменників за відмінками29.

Відмінювання іменників за відмінками

Початкова форма іменників30.

Розвиток мовлення. Пишу вибірковий переказ з елементами опису31.

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини32.

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини33.

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним34.

Виконання вправ. Повторення35.

Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини36.

Закінчення іменників чоловічого роду —назв істот у давальному та місцевому відмінках однини37.

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому відмінку однини38.

Розвиток мовлення Створюю навчальний переказ розповідного змісту39.

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] перед закінченням –і в іменниках40.

Чергування кореневих голосних [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний41.

Відмінювання іменників у множині42.

Повторення.Вправи на визначення відмінків іменників43.

Мої навчальні досягнення. Мовна темаПрикметник

44.

Прикметник як частина мови45.

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому й переносному значенні46.

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами, числами й відмінками. Початкова форма прикметника47.

Повторення і закріплення вивченого. Розвиток мовлення Створюю переказ розповідного тексту,

використовуючи малюнки48.

Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний49.

Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині50.

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників51.

Уживання м’якого знака перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини52.

Вимова та написання закінчення –ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках53.

Вимова й написання найуживаніших

прикметників на -ський, -цький, -зький.Створюю вітальну листівку з Новим роком54.

Відмінювання прикметників у множині55.

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст56.

Узагальнення знань з теми прикметник.ІІ семестр

Числівник

57.

Числівник як частина мови. Повторення вивченого про числівник58.

Відмінкові форми окремих числівників59.

Розвиток мовлення. Створюю звязну розповідь про ситуацію із життя60.

Словесні формули на позначення часу протягом доби61.

Повторення матеріалу про числівник. Виконання вправ.Займенник

62.

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті63.

Особові займенники64.

Відмінювання особових займенників 1 та 2 особи однини і множини65.

Відмінювання особових займенників 3 особи однини і множини66.

Розвиток мовлення. Створюю навчальний переказ з елементами міркування67.

Відмінювання особових займенників 1 , 2, 3 особи однини і множини. Тренувальні вправи68.

Вживання займенників із прийменниками69.

Вживання займенників у власному мовленні70.

Розвиток мовлення. Створюю текст- розповідь за ілюстраціями і опорними словами71.

Повторення вивченого про займенник.72.

Діагностична робота. ДиктантДієслово

73.

Дієслово як частина мови. Повторення вивченого про дієслово. Неозначена форма дієслова.74.

Дієслова – синоніми, дієслова антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме і переносне значення дієслів75.

Змінювання дієслів за числами76.

Змінювання дієслів за часами.77.

Змінювання дієслів минулого часу за числами і родами ( в однині)78.

Розвиток мовлення. Створюю докладний навчальний переказ тексту використовуючи сюжетні малюнки, слова та словосполучення79.

Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами80.

Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами81.

Правопис особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу в однині82.

Правопис особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу в множині83.

Повторення матеріалу про дієслово. Виконання вправ84.

Розвиток мовлення. Створюю навчальний переказ з елементами міркування про прочитаний текст, використовуючи серію малюнків85.

Побудова речень з дієсловами теперішнього і майбутнього часу86.

Дієслова на –ся. Діагностична робота. Списування87.

Дієслова на –ся. Повторення вивченого про дієслово88.

Діагностична робота. Мовна темаПрислівник

89.

Прислівник як частина мови. Розвиток мовлення. Створюю текст розповідь з елементами міркування, використовуючи серію малюнків90.

Прислівники, протилежні за значеннями91.

Прислівники, близькі за значеннями92.

Поширення речень прислівниками.93

Розвиток мовлення .Створюю афішу94.

Узагальнення знань про прислівник. Перевірна роботаРечення

95.

Закріплення та узагальнення знань про речення. Види речень за метою висловлювання96.

Члени речення. Головні та другорядні члени речення.97.

Члени речення. Головні та другорядні члени речення.98.

Звязок слів у реченнях. Поширення речень словами і словосполученнями99.

Однорідні члени речення. Головні і другорядні члени речення.100

Розвиток мовлення Створюю листівку до Дня Матері101.

Інтонація та розділові знаки при однорідних членах речення, їх поєднання102.

Інтонація та розділові знаки при однорідних членах речення, їх поєднання103.

Побудова речень різних за структурою і метою висловлювання. Узагальнення з теми « Речення»104.

Діагностична робота. ДиктантТекст

105.

Текст та його ознаки. Заголовок. Повторення вивченого106.

Поділ тексту на частини. План тексту.107.

Засоби звязку речень у тексті108.

Текст – розповідь. Художній і науково- популярний тексти описи. Тема і мета109.

Текст – міркування: твердження, докази, висновки. Тема і мета110.

Текст -есе111.

Художній, науково- популярний та діловий тексти. Складання текстів різних типів112.

Діагностична робота за темою «Текст»113.

Підсумкова робота. ДПАПовторення матеріалу

114.

Повторення вивченого про будову слова
115.

Повторення вивченого про будову слова
116.

Повторення вивченого про частини мови117.

Повторення вивченого про частини мови118.

Резервний урок119.

Резервний урок120.

Підсумковий урок за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.