Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно тематичне планування з предмету "Основи цитології"

Біологія

Для кого: 10 Клас

17.02.2021

106

3

0

Опис документу:
Розробка календарного планування з курсу " Основи цитології" Актуальність календарного плануванпов'язана з необхідністю формування майбутньої інтелектуальної еліти в галузях біології та медицини. Головна мета програми — створення умов для творчої самореалізації обдарованих учнів засобами фундаментальної біологічної освіти у галузі біології клітини (цитології).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основи цитології (17 годин)

п\п

дата

дата

Зміст

1

Фундаментальні теорії сучасної біології: клітина, теорія гена, еволюційне вчення, їхня суть.Коротка історія розвитку цитології

2

Основні групи методів дослідження клітини.

Практична робота “Будова світлового мікроскопа”. Правила роботи з сучасним світловим мікроскопом

3

Будова клітини. Гіалоплазма, трабекулярна сітка.

Клітина прокаріот та еукаріот

4

Форма і розміри клітин.Лабораторна робота“Вивчення різних форм клітин прокаріот та еукаріот”

Узагальнення

5

Значення мембран у життєдіяльності клітини Основні компоненти мембранної системи. Загальний план будови всіх клітинних мембран.Транспорт речовин через мембрану

6

ЕПС (ендоплазматична сітка): будова, різновиди, їхні функції. Апарат Гольджі (АГ): будова і функції. Лізосоми і “лізосомальний простір” в клітині, їхня будова і основні функції. Пероксисоми

7

Контрольна робота №1

8

Мембранні потоки в клітині як доказ функціонування мембранної системи як єдиного цілого Загальна характеристика процесу синтезу АТФ у клітині. Мітохондрії, їх походження та будова. Загальна схема функціонування мітохондрій

Узагальнення

9

Спадковий апарат прокаріот та еукаріот. Характеристика поверхневого апарату ядра.Ядерце: будова і функції. Ядерний матрикс

10

Хроматин і хромосоми — дві форми існування спадкової інформації в ядрі. Лабораторна робота “Розгляд хромосом під мікроскопом”

11

Характеристика хромосом та хроматину. Цитофізіологія ядра. Клітинний геном. Способи клітинної репродукції

12

Керівна роль спадкової програми. Генетичний код і структура білка. Рибосоми - основні органели трансляції. Лабораторна робота “Добування “брудної” ДНК”

13

Контрольна робота №2

14

Етапи синтезу білка в клітині. Роль ендоплазматичного ретикулуму і гіалоплазми в цьому процесі Основні види білкових синтезів. Лабораторна робота “Визначення якісного складу білків

15

Практична робота “Розв’язування вправ з теми “Білок — синтезуюча система клітини”

16

Форми рухової активності клітини. Мікротрубочки і мікрофіламенти. Органели опорно-рухової системи. Клітинний скелет.

Практична робота “Дослідження амебоїдного руху”

17

Підсумкова конференція

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.