Календарно - тематичне планування з предмету "Я у світі " 3 клас за підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової

Я у світі

Для кого: 3 Клас

03.10.2018

598

2

0

Опис документу:
Календарне планування за оновленою програмою з предмету Я У СВІТІ, 3 клас (за підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової ) 35 годин (1 година на тиждень)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

3 клас (34 год)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Я - Людина

Я – частина природи і суспільства. Моє зовнішнє «Я».

Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер, ідентичність (приналежність).

Обговорення можливостей досягнення успіху.

Обов’язкові умови успішного розвитку сучасної людини: навчання, праця.

Самостійність та відповідальність.

Практична робота (на вибір учителя та учнів):

складання правил успішного навчання;

планування свого робочого дня;

складання правил роботи у групі.

Учень/учениця:

знає що відрізняє людину від тварини (мислення, мова, праця); роль суспільних груп для розвитку (сім’я, дитячий колектив, друзі);

володіє прийомами планування робочого часу, тренування уваги, зосередженості, запам’ятовування;

розуміє, що досягнення мети залежить від наполегливості, старанності, працьовитості;

наводить приклади залежності успіху людини від її характеру;

розпізнає вчинки;

розробляє власні завдання для досягнення успіху в навчанні.

Я та інші

Сім’я. Склад сім’ї.

Мої основні права та обов’язки в сім’ї. Родинні стосунки.

Практична робота

Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї.

Школа. Традиції рідної школи. Права і обов’язки учня/ учениці. Стосунки з однокласниками. Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу.

Навчальний проект (колективний)

Історія та традиції моєї школи (мого класу).

Рольові ігри

Складання і застосування узагальнених правил поведінки в різних ситуаціях, з якими найчастіше зустрічаються діти в класі, у школі, під час екскурсії, походу і т.і.

Соціальна акція (тематика за вибором учителя).

Ми – споживачі.

Рольова гра

«Супермаркет», «Рекламна агенція» (за вибором учителя)

Практична робота

Складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’язаних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки, кінотеатру тощо.

Людські чесноти.

Навчальний проект (груповий, за вибором учителя, учнів)

«Чи важко бути стриманим?», «Чому так важливо бути господарем свого слова», «Людина має творити добро».

Учень/учениця:

усвідомлює потреби та інтереси сім’ї, власні права та обов’язки як члена родини;

розуміє, чому права та обов’язки батьків і дітей є взаємними;

виявляє шанобливе ставлення до старших, почуття відповідальності перед родиною;

розповідає про цінності своєї родини;

усвідомлює свої права та обов’язки як учня/учениці, як члена учнівської громади;

наводить оцінні судження, аргументує переваги добрих вчинків;

бере участь у колективних справах;

доречно вживає слова етикету, дотримується правил поведінки як у стандартних так і в нових для учня/учениці ситуаціях.

пояснює свої права та обов’язки як споживача/ споживачки;

взаємодіє в парній та груповій роботі відповідно до прийнятих правил;

наводить приклади ввічливого поводження, подільчивості, доброти, працьовитості, виявляє ці якості у життєвих ситуаціях;

Я – українець

Суспільство як єдність людських спільнот, їх різноманітність. Відносини людей у суспільстві.

Україна – незалежна демократична держава. Символи держави: Герб, прапор, Гімн, їх значення. Громадяни України.

Якими правами я наділений/наділена як громадянин/ громадянка України? Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини (робота з адаптованими текстами цих документів)

Навчальний проект (груповий, за вибором учителя, учнів)

«Подорожуємо Україною», «Історичні скарби України», «Чим славиться Україна?»,

«Славетні українці»

Практична робота

Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо…» Моделювання правомірних способів поведінки.

Учень/учениця:

розуміє поняття: «суспільство», «громадянин»;

усвідомлює свою належність до українського суспільства; необхідність толерантного ставлення між людьми;

усвідомлює свою належність до українського суспільства;

знає державну символіку України;

виявляє шанобливе ставлення до символів держави;

володіє найпростішими навичками: - поводження в урочистих ситуаціях, в пам’ятних місцях;

наводить приклади неправомірної поведінки як порушення прав інших людей;

обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки;

встановлює самостійно чи з допомогою вчителя основні взаємозв’язки між вчинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю;

передбачає можливі наслідки дій та вчинків;

моделює спосіб поведінки у відповідності до конкретної ситуації.

Я – європеєць

Україна – європейська держава. Європейський Союз – співтовариство народів Європи. Я – член європейської спільноти.

Навчальний проект (груповий, за вибором вчителя, учнів)

«Мої ровесники за кордоном», «Чим цікаві традиції та звичаї європейських народів», «Внесок українців у світову науку і культуру» «Винаходи людства, що змінили світ», «Відомі у світі народні промисли сучасної України».

Земля – спільний дім для людей. Необхідність взаємодопомоги, співпраці, охорони природи спільними зусиллями;

Соціальна (екологічна) акція

(тематика за вибором учителя).

Практична робота

Що я можу розповісти про Україну своїм ровесникам за кордоном?

Учень/учениця:

уміє показати на карті, де знаходяться Україна та держави – найближчі сусіди України;

має уявлення про різноманітність народів Європи, їхніх культур і звичаїв, про місце України в Європі;

здійснює пошук потрібної інформації з різних інформаційних джерел, обмінюється потрібною інформацією з однокласниками;

висловлює емоційно-оцінні судження, обґрунтовує свою думку, уважно слухає повідомлення, міркування однокласників;

встановлює і розвиває в спільній діяльності з товаришами дружні взаємини;

висловлює оцінні судження про діяльність людини, щодо збереження життя на Землі;

виявляє бажання допомагати природі, захищати її.

Я У СВІТІ, 3 клас

(за підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової )

35 годин

(1 година на тиждень)

п/п

Тема уроку

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Дата

Примітки

Я- Людина(11 год.)

1.

Головне чудо світу.

Учень/учениця:

знає що відрізняє людину від тварини (мислення, мова, праця);

роль суспільних груп для розвитку (сім’я, дитячий колектив, друзі);

володіє прийомами планування робочого часу, тренування уваги, зосередженості, запам’ятовування;

розпізнає вчинки;

розробляє власні завдання для досягнення успіху в навчанні.

наводить приклади залежності успіху людини від її характеру;

розуміє, що досягнення мети залежить від наполегливості, старанності, працьовитості;

03.09

2.

Людина - невід’ємна частина живої природи

10.09

3.

Як людина росте й розвивається

17.09

4.

Людське «Я»

24.09

5.

Зовнішність і краса людини

01.10

6.

Характер людини

08.10

7.

Прагнення до самостійності

15.10

8.

Успіх і навчання

Практична робота:

складання правил успішного навчання.

22.10

9.

Учимося вчитися

05.11

10.

Учимося вчитися. Розвиваємо свої

здібності

12.11

11.

Я – людина. Мої знання й мої досягнення

19.11

Людина серед людей (8 год.)

12.

Сім’я. Склад сім’ї

Учень/учениця:

усвідомлює потреби та інтереси сім’ї, власні права та обов’язки як члена родини;

розуміє, чому права та обов’язки батьків і дітей є взаємними;

виявляє шанобливе ставлення до старших, почуття відповідальності перед родиною;

26.11

13.

Основні обов’язки в сім’ї. Шанобливе ставлення до старших

та інших членів сім’ї

Практична робота:

Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї.

03.12

14.

Школа. Історія рідної школи.

Збереження традицій

10.12

15.

Людські чесноти

17.12

16.

Дружні стосунки

Навчальний проект (колективний)

Історія та традиції моєї школи (мого класу).

Підсумковий урок

24.12

17.

Співпраця. Правила дружної роботи

18.

Правила культурної поведінки

19.

Я вивчаю правила культурної поведінки.

Практична робота

Складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’язаних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки тощо.

Я – українець ( 8 год.)

20.

Я в суспільстві

Учень/учениця:

Розуміє поняття:«суспільство», «громадянин»; усвідомлює свою належність до українського суспільства; необхідність толерантного ставлення між людьми; усвідомлює свою належність до українського суспільства; знає державну символіку України;

виявляє шанобливе ставлення до символів держави;володіє найпростішими навичками: - поводження в урочистих ситуаціях, в пам’ятних місцях;наводить приклади неправомірної поведінки як порушення прав інших людей;обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; встановлює самостійно чи з допомогою вчителя основні взаємозв’язки між вчинком і наслідком, порушенням правил і відповідальністю;передбачає можливі наслідки дій та вчинків;моделює спосіб поведінки у відповідності до конкретної ситуації.

21.

Україна – незалежна держава

Навчальний проект «Подорожуємо Україною»

22.

Символи України як держави

23.

Громадяни України. Права й

обов’язки громадян

24.

Свята моєї Батьківщини

25.

Правопорушення

26.

Думаю про наслідки

Практична робота

Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо…» Моделювання правомірних способів поведінки.

27.

Проект « Славетні українці»

Я – європеєць (7 год.)

28.

Країни світу. Україна на карті світу

Учень/учениця:

уміє показати на карті, де знаходяться Україна та держави – найближчі сусіди України;

має уявлення про різноманітність народів Європи, їхніх культур і звичаїв, про місце України в Європі;

здійснює пошук потрібної інформації з різних інформаційних джерел, обмінюється потрібною інформацією з однокласниками;

висловлює емоційно-оцінні судження, обґрунтовує свою думку, уважно слухає повідомлення, міркування однокласників;

встановлює і розвиває в спільній діяльності з товаришами дружні взаємини;

висловлює оцінні судження про діяльність людини, щодо збереження життя на Землі;

виявляє бажання допомагати природі, захищати її.

29.

Україна – європейська держава

30.

Такі різні й такі схожі країни та народи

31.

Вивчаю різні країни й народи

Навчальний проект:

«Чим цікаві традиції та звичаї європейських народів»

32.

Винаходи людства

33.

Винаходи людства. Працюємо над проектом

34.

Славетні українці минулого. Працюємо над проектом

35.

Перевір свої знання.

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.