Календарно-тематичне планування з польської мови 2 клас 1 семестр

Опис документу:
Розробка містить календарно-тематичне планування з польської мови для 4 класу 3 години на тиждень. Курс інтегрований граматика + читання. В плані є такі розділи: Мовленнєві функції, Мовні структури, Фонетичний матеріал, Письмо.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОЛЬСЬКА МОВА 2 КЛАС

№ з\п

Дата

Приміт

ка

Тема

Мовленнєві функції

Мовні структури

Фонетичний

матеріал

Письмо

1

Вступ. Звуки мовлення. Букви.

Привітатися. Попрощатися. Назвати себе

Dzień dobry.

Dowidzenia.

Nazywam się...

Особливостівимови польських звуків

2

Знайомство. Привітання

Привітатися. Попрощатися

Dzień dobry.

Dowidzenia.

Вимова звуків [u], [ó], [ą], [ę]

3

Як тебе звати?

Назвати себе

Nazywam się...

Вимова звуків [w], [t]

4

Імена. Знайомство. Цифри

Назвати себе. Рахувати від 1 до 5

Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.

Вимова звуків [h], [j]

5

Знайомство. Привітання

Познайомитись з другом

Вимова звуків

6

Вітання. Цифри

Поцікавитись справами, рахунок до 10

Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć

.

Вимова звуків

7

Звук і буква a A.

Виділення цього звука на початку, в кінці слів.

Вимова звуків

Написання малої та великої букви a A.

8

Звук і буква o O.

Виділення го­ло­с­них звуків [a], [o] в словах.

Вимова звуків

На­пи­сання малої та великої букви o O.

9

Звук і буква i I.

Одно-, дво- і трискладові слова

.

Dom, kot, mama, Irka, miś.

Вимова звуків

Написання малої та великої букви i I.

10

Звук і буква e E.

Одно-, дво- і трискладові слова

Edek, krem, ser.

Написання малої та великої букви e E.

11

Звук і букви u U, ó.

Одно-, дво- і трискладові слова.

Ul, Ula, ósemka, róża.

Вимова звуків

Написання малої букв u U, ó, складів au, ua, eu.

12

Звук і буква y.

Одно-, дво- і трискладові слова.

Dym, ryby, domy.

Вимова звуків

Написання малої букви y .

13

Звуки і букви ą, ę.

Ząb, zęby, dąb, dęby.

Вимова звуків [ą], [ę]

Написання букв ą, ę.

14

Звуки і букви ą, ę.

Wąsy, sęp.

Вимова звуків[ą], [ę]

Написання букв ą, ę.

15

Звук і буква l L.

склади lo, lę, lu, li, la, le, lą, ló,

слова lala, Lila.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви l L

16

Звук і буква t T.

склади to, ta, tu, te, ty, tą, tę, tó

слова tata, Tola.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви t T

17

Звук і буква m M.

склади ma, mo, me, mu, my, mę, mó,

слова mama, motyl, речення To my.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви m M

18

Звук і буква k K.

склади ka, ko, ku, kę, ki, ke, ką, kó,

Слова kot, Kamila,

речення Kto to?

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви k K

19

Звук і буква s S. Звук і буква ś Ś.

Склади sa,so,si,se,są, ;

Sia, sie, sią, się

слова smok, las, ktoś, sito.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букв s S, ś Ś,

20

Звук і буква j J.

Склади ja,je, jo, ju, ją, ję

слова jest, jajko, Janek.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви j J

21

Звук і буква d D.

Склади da, du, do, de, di, dy

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви d D

22

Звук і буква n N. Звук і буква ń.

Склади na, no, ni, ny, nu, ną, nę;

Nia, nio, nie, niu

слова noga, Nela, koń.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви n N, букви ń

23

Звук і буква w W.

Склади wa, we, wi, wu, wy

слова woda, mewa, wodolot

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви w W

24

Звук і буква c C. Звук і буква ć Ć.

Склади ca, ce, ci, co, cu, cy; cie, cio, ciu, cię, cią

слова córka, ciocia, Cela, ćma, речення Co to?

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букв

c C, ć Ć,

25

Звук і буква p P.

Склади pa, po, pe, pi, pu, py

слова ptak, Polska.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви p P

26

Звук і буква r R.

Склади ra, ro, re, ry, rą, rę

слова rak, worek.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви r R

27

Звук і буква b B.

Склади ba, bo, be, bi, by, bu

Слова burak, but.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви b B

28

Звук і буква g G.

Склади ga, ge, go, gą, gę

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви g G,

29

Звук і буква z Z. Звук і буква ź Ź.

Склади za, ze, zi, zo, zu, zy; zie, zio, ziu, zię, zią

Слова zegar, Zosia, źrebak, jezioro.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букв z Z, ź Ź,

30

Звук і буква ł Ł.

Склади ła, ło, łe, łu, łą, łę

Слова piłka, ława

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви ł Ł

31

Звук і буква f F.

Склади fa, fo.fi,fu,fy,fą,fę.

Слова fotel, film.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви f F

32

Звук і буква ż Ż, буквоспо­лучення rz Rz.

Склади ża, że, żu, rze, rzu, rzą, rzę.

Слова żaba, rzeka.

Вимова звуків, слів

Написання малої та великої букви ż Ż, буквосполу

чення rz Rz,

33

Буквосполучення sz Sz.

Склади sza, szo, sze, szu, szą, szę.

сліва szkoła, mysz

Вимова звуків, слів з ними

Написання буквосполучення sz Sz, cкладів,.

34

Буквосполучення cz Cz.

Склади cza, czo, cze, czu, czą, czę

слів czapka, oczy, Czesław.

Вимова звуків, слів з ними

Написання буквосполучення cz Cz,

35

Звук і буква h H, букво­сполучення ch Ch.

Склади ha, ho, he,hu, hą, hę, Склади cha, cho, che, chu, chą, chę

слів herbata, choinka, dach.

Вимова звуків, слів з ними

Написання малої та великої букви h H буквосполу­чення ch Ch

36

Буквосполучення dz Dz. Буквосполучення dź Dź.

Склади dza, dzo, dze, dzu, dzą, dzę

слів dzwonek, dźwięk, dziecko.

Вимова звуків, слів з ними

Написання буквосполучень dz Dz, dź Dź

37

Буквосполучення dż Dż.

Склади dźa, dżo, dże, dżu, dżą, dżę

слів dżem, dżungla.

Вимова звуків, слів з ними

Написання буквосполучення dż Dż,

38

Позначення м’якості приголосних за допомогою діакритичнимзнаком (риски)

позначає м’якість приголосних за допомогою діакритичного знака ΄ (риска)

Слова з позначенням мякості за допомогою риски

Вимова звуків, слів.

Записування слів із діакритичним знаками (рискою, крапкою).

39

Позначення м’якості приголосних за допомогою діакритичного знака ΄ (риска)

позначає м’якість приголосних за допомогою діакритичного знака ΄ (риска)

Слова з позначенням мякості за допомогою риски

Вимова звуків, слів.

Записування слів із діакритичними знаками (рискою, крапкою).

40

Позначення м’якості приголосних за допомогою букви і.

    позначає м’якість приголосних за допомогою букви і;

Слова з позначенням мякості за допомогою і

Вимова звуків, слів.

Записування слів із пом’якшенням буквою і.

41

Позначення м’якості приголосних за допомогою букви і.

позначає м’якість приголосних за допомогою букви і;

Слова з позначенням мякості за допомогою і

Вимова звуків, слів.

Записування слів із пом’якшенням буквою і.

42

Написання голосних і приголосних букв за зразками, зробленими учителем в зошиті.

вміє списувати з рукописних зразків букви, слова

Читання простих текстів

Вимова звуків, слів.

Написання голосних і приголосних букв.

43

Написання голосних і приголосних букв за зразками, зробленим учителем в зошиті.

вміє списувати з друкованих зразків букви, слова

Читання простих текстів

Вимова звуків, слів.

Написання голосних і приголосних букв.

44

Способи поєд­нання букв у склади

вміє каліграфічно вірно списувати з підручника, з дошки окремі букви, склади

Читання простих текстів

Вимова звуків, слів.

Написання голосних і приголосних букв.

45

Написання букво­сполучень

вміє каліграф. списувати окремі буквосполлучен.

Читання простих текстів

Вимова звуків, слів.

Написання голосних і приголосних букв.

46

Написання приголосних.

вміє каліграфічно вірно списувати з підручника, з дошки окремі букви

Читання простих текстів

Вимова звуків, слів.

Написання голосних і приголосних букв.

47

Буквена структура слова

    виконує звуко-буквений аналіз слів (у яких вимова та написання збі­гаються) і записує їх;

Читання простих текстів

Вимова звуків, слів.

Написання голосних і приголосних букв.

48

Повторення та закріплення знань. Польський алфавіт.

вміє каліграфічно вірно списувати з підручника, текст;

Читання простих текстів

Вимова звуків, слів.

Написання голосних і приголосних букв.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»