Календарно - тематичне планування з німецької мови для учнів класу (ІІ іноземна мова, перший рік навчання) на 2020-2021 н.р.

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Календарне плануванняз німецької мовидля учнів 6 класу(ІІ-га іноземна мова,другий рік навчання) складене відповідно навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальна установа

«Корецький районний методичний кабінет»

Копитівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

Календарне-тематичне планування

з німецької мови

для учнів 6 класу

(ІІ-га іноземна мова,

другий рік навчання)

Підготувала: Бойко Г.С.,

вчитель німецької мови,

спеціаліст

«вищої

кваліфікаційної категорії»

2020 рік

Календарне плануванняз німецької мовидля учнів 6 класу(ІІ-га іноземна мова,другий рік навчання) складене відповідно навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

І семестр

З/п

Дата

Сфера

Спілку

вання

Тематика ситуативного мовлення

Лексич

ний інвентар

Граматич

ний

інвентар

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадян

ська

Відпові

да

льність

Здоровя і безпека

Підприєм

ливість та фінансова грамот

ність

1.

Проведення діагностики із засвоєння навчального матеріалу з тем «Україна», «Німечина» опанування

2.

Проведення діагностики із засвоєння навчального матеріалу з теми «Школа.Моє шкільне життя».

3

Київ-столиця України.

Ordinalsatze

Порівняння Києва з іншими європейськими країнами.

4

Визначні місця Києва.. Памятки культури та архітектури.

Повідомлення про пам’ятки культури.

Правила безпеки пересування містом.

5

Визначні місця Києва.. Освітні навчальні заклади Києва.

Правила безпеки пересування містом

6

Загальні відомості про Берлін. Берлін-столиця Німеччини...

Ordinalsatze

ПорівнянняБерліна з іншими оєвропейсь

кими країнами..

7

Визначні місця Берліна.. Памятки культури та архітектури.

Правила безпеки пересування містом

8

Визначні місця Берліна. Освітні навчальні заклади Києва.

Ordinalsatze

Складання правил поведінки під час екскурсій

9

Засоби пересування містом.

10

Моя подорож до Києва.

Правила поведінки у оєвропейсь

ких столицях.

11

Освіт

ня.

Шкільне життя.

12

Навчальні предмети.

Участь у житті школи/кла

су.

13

Класна кімната.

14

Розклад уроків.

Правила поведінки на уроці.

15

Мій розклад уроків на тиждень.

16

Час.

17

На уроці іноземної мови.

18

Я вивчаю іноземні мови.

Демонструє розуміння працювати в команді.

19

Захист проекту «Моя школа».

20

Повторення вивченого матеріалу за ІІ семестр.

Особис

тісна

.

21

Моя родина

Теперішній час.

Повторення.

Дотримання особис

тої гігієни.

22.

Обовязки в родині.

Розподіл обов’яз

ків між членами родини.

Обізна

ність щодо фінансових можливос

тей сучасних професій.

23

Професії .

Звуки eieuie

Складний минулий час.

Обізнаність щодо фінансових можливос

тей сучасних професій

24.

Професії моїх батьків.

Довгі та короткі голосні

Складний минулий час.

Сімейне хобі..

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя.

25

Уподобання батьків.

26

Конкурс-захист проекту «Моя омріяна професія.».

Складний минулий час

27

Відпочинок і дозвілля.

Звуки eieuie

Модальні дієслова

Необхідні

стьприбиран

ня за собою під час відпочин

ку.

28

Види відпочинку та дозвілля.

Модальні дієслова

Безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку.

29

Вільний час.

Дієслова з відокрем

люваними префіксами

30

Спорт..

Дієслова з не відокрем

люванимипрефіксами.

Визначає власні спортивні уподобання та потреби.

31

Види спорту.

Prateritum von habensein

Дає поради щодо техніки безпеки під час спортив

них занять та змагань.

32

Як я проводжу свій вільний час?

Prateritum von habensein

33

Конкурс на кращу розповідь про вільний час.

Контроль аудіювання. Міні-твір.

Контрольписьма. Диктант з граматичним завданням.

34

Контроль читання . Тест.

Особові займенники у Давальному відмінку

35

Контроль говоріння. Усне діалогічне мовлення на запропоновані теми.

Повторення алфавіту

Особові займенники у Знахідному відмінку

Дотримання особис

тої гігієни.

ІІ семестр

36

Частини тіла людини..

Повторення алфавіту

Субстантивовані іменники у давальному відмінку

Дотримання особис

тої гігієни

Купівля одягу відповідно до сімейного бюджету.

37.

Опис частин тіла свого друга/подруги.

Довгі та короткі

голосні

38

Я-хворий..

Довгі та короткі

голосні

Прикметник .

Дає поради щодо правил поведінки під час епідемій.

39.

Відвідування лікаря

Довгі та короткі

голосні

Ступені порівняння прикметників.

40

Лікарські засоби.

Звуки та букви мови

Ступені порівняння прикметників

41

Природа.

Ступені порівняння прикметників

Розглядає природу як цілісну систему.

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

42.

Природні явища.

Звуки та букви мови

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

43

Погода..

Прийменники у давальному відмінку.

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

44

Погода навесні та влітку

Звуки та букви мови

Прийменники у давальному відмінку

Готує повідомлення про погодні умови в різні пори року.

45

Погода восени та взимку

46.

Як я проводжу свій вільний час у різні пори року?.

47

Публіч

на

Свята і традиції.

Речення зі сполучни

камиaberoderdenn

48

Свята і традиції в Україні.

Речення зі сполучни

камиaberoderdenn

Порівняння свят в Україні та Німеччині

49

Основні свята в Україні.

Речення зі сполучни

камиaberoderdenn

Обговорен

ня важливості відзначення державних свят в Україні.

50

Основні свята в Україні

51

Улюблене свято моєї родини.

Обговорен

ня важливості відзначення державних свят в Німеччині.

52

Свята і традиції в Німеччині

Ordinalsatze

53

Основні свята в Німеччині

Ordinalsatze

54

Конкурс на кращу розповідь про улюблене свято.

Ordinalsatze

55

Повторення вивченого матеріалу за рік.

56

Контроль аудіювання. Евристична бесіда.

57

Контроль письма. Диктант з лексичним завданням.

58

Контроль читання . Тест.

59

Контроль говоріння. Уснемонологічне мовлення на запропоновані теми. Диспут «Що я знаю про Європу».

60

Контроль аудіювання. Міні-твір.

61

Контрольписьма. Диктант з граматичним завданням.

62

Контроль читання . Тест.

63

Контроль говоріння. Усне монологічне мовлення на запропоновані теми.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.