• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Фізична культура
 • Календарно-тематичне планування з навчального предмету «Фізична культура» для учнів 9 класів на 2020/2021 навчальний рік (Учителя фізичної культури ЧИЖ В.В.)

Календарно-тематичне планування з навчального предмету «Фізична культура» для учнів 9 класів на 2020/2021 навчальний рік (Учителя фізичної культури ЧИЖ В.В.)

Фізична культура

Для кого: 9 Клас

17.01.2021

387

56

0

Опис документу:
Дане календарне планування складено автором з предмету "Фізична культура" за навчальною програмою затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р №1407. Календарне планування складено на навчальний рік - 103 годин (3 година на тиждень). Планова кількість контрольних уроків та уроків корекції навчальних досягнень учнів - 30 годин на рік. Вивчаються модулі програмового матеріалу з фізичної культури: легка атлетика, гімнастика, футбол, баскетбол, волейбол + ЗФП + теорія.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗЗСО І-ІІІ ступенів Варвинський ліцей № 1

Варвинської ОТГ Чернігівської області

Календарно-тематичне планування з навчального предмету

«Фізична культура» у 9 класі

на 2020/2021 навчальний рік

учителя фізичної культури ЧИЖ В.В.

Розглянуто на засіданні методичного об’єднання навчального закладу «Варвинський ліцей № 1» вчителів фізичної культури та Захисту України

протокол № 1 від _____ 2020 р.

Голова МОКЗ _________ В.Г. Скоромець

За навчальною програмою затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407

Навчально-методичне забезпечення навчального плану:

9 клас

Річна кількість годин – 103 год.

Кількість годин на тиждень згідно програми – 3 год.

Планова кількість уроків контролю та корекції

навчальних досягнень учнів/практичних робіт –

30 год.

ДОВІДКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Віковий період учнів 8-9-го класів найсприятливіший для розвитку:

гнучкості (хлопці і дівчата) сили (хлопці) та

швидкісно-силових якостей (хлопці)

Планування: 3 години на тиждень=103 годин на н. р.

І СЕМЕСТР: Уроки №1-23 (всього: 23 уроки)

Уроки №24-46 (всього: 23 уроки)

ВСЬОГО: 46 уроків

ІІ СЕМЕСТР: Уроки №47-79 (всього: 33 уроки)

Уроки №80-103 (всього: 24 уроки)

ВСЬОГО: 57 уроків

1

Протягом року учні 5-6 класів мають опанувати 4-6 варіативних модулів, у 7-8 класах - 3-5, у 9 класі - 3-4 варіативних модулів.

На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова кількість годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

За потреби у 6-9 класах у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність

матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу методичного об’єднання (ШМО).

Перед початком навчального року протоколом (ШМО) затверджується план-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному класі.


2

Сітка розподілу годин за модулями (темами)

програмового матеріалу для учнів 9-го класу

(3 години на тиждень) п’ятий рік вивчення

СЕМЕСТР

Інваріантна

частина

Варіативні модулі (теми)

програми

Всього:

Всього:

Теоретико-

методичні

знання

ЗФП

Легка атлетика

Гімнастика

Футбол

Баскетбол

Волейбол

І

На кожно-му уроці

На кож-ному уроці

13

(16-28)

-

15

(1-15)

18

(29- 46)

-

46

ІІ

24

(80-

103)

15

(47-61)

-

-

18

(62-79)

57

Всього

+

+

37

15

17

18

18

103

3

ПОУРОЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 9 КЛАС

І СЕМЕСТР

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

1

Мета навчального предмета: «Фізична культура».

Навчальні вимоги на І семестр.

ЗФП: стройові вправи:

 • шикування за зростом в шеренгу;

 • рапорт чергового;

 • перевірка медогляду (мед.група і допуск до занять);

 • повороти на місці;

 • вправи для формування постави та запобігання плоскостопості;

 • згинання та розгинання рук в упорі лежачи від лави (дівч.) та підтягування у висі на в/перекладині (хл.).

Повільний біг - 400 м.

Основні правила гри в Міні-футбол.

Навчальна гра в Міні-футбол.

Виконати вправу для м’язів «черевного» пресу – 20 разів

2

Профілактика травматизму на уроках футболу.

Стройові команди.

Повільний біг – 400 м (або 2 хв.).

Комплекс ЗРВ у русі.

Біг спиною вперед (парами).

Поєднання прийомів техніки пересування з технікою володіння м’ячем (обведення перешкод).

Удари по м’ячу правою і лівою ногою: - внутрішньою стороною стопи щічкою);

 • внутрішньою частиною підйому;

 • зовнішньою частиною підйому;

Жонглювання м’ячем.

Удари по воротах із 11 м.

Виконувати вправи на розтягування

3

Міжнародні футбольні організації.

Стройові команди.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ на місці без предметів.

ведення м’яча в парі із послідуючим виконанням удару по воротах.

Рухлива гра «Виклик номерів».

Навчальна гра в футбол.

Правила гри в футбол (жести суддів).

Вправа ЗФП: на розтягування- сидячи, нахили тулуба вперед із діставанням стопи («складний ножик»).

Виконувати жонглювання футбольним м’ячем

4

Основні засади арбітражу.

Стройові команди; стройовий крок, повороти в русі, перешикування на місці та в русі.

Повільний біг – 800 м (хл.) і 400 м (дівч.). Вимір ЧСС.

Ходьба «протиходом» і «змійкою».

Комплекс ЗРВ в парах.

Навчальна гра в футбол.

«Човниковий» біг 4х9 м (замість кубиків – футбольний м’яч).

Зупинка м’яча: підошвою, внутрішньою стороною стопи, стегном, грудьми (для хл.) у русі.

Вдосконалення вивчених способів ведення м’яча (обведення стійок, «фінти»)

Навчальна гра в футбол.

Суддівство гри хлопцями.

Рівномірний біг 1000-1500 м

5

Основи раціонального харчування.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби.

Повільний біг - 800 м (хл.) і 400 м (дівч.). Вимір ЧСС.

Комплекс ЗРВ у русі.

«Човниковий» біг 4х9 м.

Вкидання футбольного м’яча на дальність з невеликого розбігу (2-3 кроки).

Елементи гри воротаря: ловіння, відбивання, переведення та вибивання м’яча; організація атаки під час введення м’яча в гру. Взаємодія з партнерами під час організації атаки.

Навчальна гра в футбол.

Суддівство гри дівчатами.

Грати в футбол

6

Правила самостійних занять фізичними вправами.

Стройові команди.

Повільний біг - 800 м. Вимір ЧСС.

Спеціальні вправи бігуна і стрибуна.

Стрибки у довжину з місця, багатоскоки.

Стрибки з імітуванням удару головою та ногою.

Удари по м’ячу серединою лоба на точність у руки партнерові.

Удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у г/б ворота із 16,5 м (з-за меж штрафного майданчика).

Рухлива гра «Мисливці і качки».

Виконувати присідання на одній нозі («пістолет») по 10 разів на кожну ногу (слабші учні - з допомогою)

7

Правила самостійних занять та методика складання індивідуальних програм занять фізичними вправами.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Повторний біг 2х30 м.

Жонглювання футбольним м’ячем.

Ривки до м’яча з наступним ударом по воротах.

Удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота (або задану половину футбольних воріт) з відстані 16,5 м. (з-за меж штрафного майданчика).

Вправа ЗФП: згинання та розгинання рук: хл. – в упорі на брусах; дівч. - в упорі лежачи від лави.

Виконувати згинання і розгинання рук в упорі лежачи: хл. – 25 разів, дівч. – 15 разів.

Грати в футбол (хл.)

8

Складання індивідуальних програм занять фізичними вправами.

Стройові команди.

Рівномірний біг – 400 м (дівчата) і 800 м (хлопці).

Комплекс ЗРВ.

Стрибки й біг у різних поєднаннях.

Прискорення та ривки з м’ячем.

Рухлива гра «День і ніч».

Удари на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота (або задану половину футбольних воріт з відстані 11 м після ведення м’яча.

Навчальна гра в футбол.

Суддівство гри.

Вправа ЗФП: піднімання тулуба в сід.

Виконати піднімання тулуба в сід: 20-25 разів.

9

Досягнення українських олімпійців на міжнародній арені, значення НОКу для розвитку спорту.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ.

«Човниковий» біг 4х9 м (замість кубиків – футбольний м’яч).

Удари на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота (або задану половину футбольних воріт з відстані 11 м після ведення м’яча.

Навчальна гра в футбол.

Вправи ЗФП: - підтягування на в/перекладині (хл.) та н/перекладині (дівч.);

 • вправа для м’язів

«черевного» пресу.

Жонглювання футбольним м’ячем

10

Основи раціонального харчування.

Стройові вправи.

Повільний біг – 400 м.

Комплекс ЗРВ.

Біг 30 м з н/старту.

Вкидання м’яча з різних в.п. (з місця і після розбігу), (в умовному коридорі шириною 3 м).

Удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота (або задану половину футбольних воріт з відстані 16,5 м.

Ведення м’яча на 15 м з обведенням 5-ти кеглів.

Рухлива гра або гра в «Міні-футбол».

Вправа ЗФП: «пістолет».

Виконувати вкидання м’яча на дальність з аута

11

Основні жести арбітра.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Ведення м’яча внутрішньою та середньою частиною підйому

з обведенням предметів.

Вкидання м’яча на дальність.

Вдосконалення вивчених способів та прийомів відбирання м’яча.

Відволікальні дії («фінти»):

«відходом», «ударом», «зупинкою».

Навчальна гра в футбол.

Суддівство гри.

Виконувати вкидання м’яча на дальність з аута

12

Те, що на 10-му уроці.

Контрольний норматив – вкидання м’яча на дальність і точність з місця.

Виконувати удари по г/б вортам на точність з місця з відстані 16,5 м

13

Футбольна вікторина.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ.

«Човниковий» біг 4х9 м (замість кубиків – футбольний м’яч).

Удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота (або задану половину футбольних воріт з відстані 16,5 м.

Навчальна гра в футбол (на оцінку).

Вправи ЗФП: - підтягування на в/перекладині (хл.) та н/перекладині (дівч.);

 • вправа для м’язів

«черевного» пресу.

Взяти участь в Кубку школи по футболу.

14

Правила самостійних занять фізичними вправами.

Стройові команди.

Повільний біг - 800 м. Вимір ЧСС.

Спеціальні вправи бігуна і стрибуна.

Стрибки у довжину з місця.

Контрольний норматив – 5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 16,5 м (з-за меж штрафного майданчика).

Стрибки з імітуванням удару головою та ногою.

Рухлива гра «Мисливці і качки».

Виконувати вкидання м’яча з аута на дальність

15

Профілактика травматизму на уроках футболу (основні засоби).

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

Бігова смуга перешкод.

Удари по м’ячу серединою лоба на точність у руки партнерові.

Удари на точність одним із вивчених способів у г/б ворота з 11 м після ведення м’яча.

Навчальна гра в футбол.

Основні жести суддів.

Вправа ЗФП: підтягування (хл.); згинання і розгинання рук в упорі лежачи від лави (дівч.).

Підведення підсумків з модуля: «Футбол».

Виконувати удари по м’ячу серединою лоба на точність

16

Правила ТБ під час занять легкою атлетикою (інструктаж).

Стройові команди.

Рівномірний біг – 400 м (дівчата) і

800 м (хлопці).

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Біг 30 м.

Спеціальні стрибкові вправи.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись» (у 8-му класі вивчали «зігнувши ноги»).

Рухлива гра: «Боулінг» (збити кеглі м’ячем).

Вправа ЗФП.

Біг з прискоренням

2 х 30 м і

2 х 60 м

17

Теоретичні відомості: вплив занять фізичними вправами на основні системи організму.

ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і стрибучості.

Біг 60 м з наростаючою швидкістю.

Стрибок у довжину способом «прогнувшись» - закріплення техніки польоту і приземлення.

Повторний біг 3х200м (хл), 2х200м (дівч).

Рухлива гра.

Вправа ЗФП.

багатоскоки на відштовхуючій нозі з просуванням вперед.

( 4х15 м-хл.) 4х10 м-дівч.)

18

Вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Різновиди ходьби.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Контрольний норматив – біг 30 м з н/старту.

Стрибки на підвищення.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись».

Спеціальні вправи для метань.

Метання м/м’яча на дальність з розбігу.

ЗФП: згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

Повторний біг 2-3 х 60 м.

19

Вплив оздоровчого бігу на стан здоров’я людини.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ біля бар’єру.

Спеціальні бігові та стрибкові вправи.

Контрольний норматив – біг 60 м з н/старту.

Стрибки у довжину з місця.

Стрибки у довжину з розбігу способами: «зігнувши ноги» і «прогинаючись». Потрійний стрибок.

Метання м/м’яча на дальність

ЗФП: піднімання і опускання на носки ніг серії виконання 2 х 25 разів.

Рівномірний біг: 1000 м

(дівч.) і

1500 м (хл.)

20

Основи раціонального харчування.

Стройові вправи. Рухлива гра.

Різновиди ходьби та бігу. ЗРВ.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись»(прикидка).

Вправи на гнучкість та розтягування.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Метання м/м’яча на дальність.

Виконувати вправи на розтягування та стрибки у довжину з місця.

21

Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення).

Стройові прийоми. ЗРВ.

Рухлива гра.

Спеціальні бігові і стрибкові вправи.

Контрольний норматив – стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись» (якщо дощ, то стрибки у довжину з місця).

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись».

Спеціальні вправи для метань.

Метання м/м’яча на дальність з розбігу.

ЗФП: силові вправи – кидки набивних м’ячів з різних в.п.:

- сидячи,

- стоячи,

- стоячи спиною вперед і т.д..

Виконувати метання грудок на дальність з розбігу

22

Досягнення українських легкоатлетів (олімпійців) на міжнародній арені, значення НОКу для розвитку спорту.

Стройові прийоми і команди.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Спеціальні вправи для метань.

Контрольний норматив – метання м/м’яча на дальність з розбігу.

Рухлива гра «Боулінг» (із кеглями і баскетбольними м’ячами).

Рівномірний біг – 1000 м (дівч.) і 1500 м (хл.).

ЗФП: підтягування;

«пістолет».

Виконувати вправи на розвиток фізичних якостей

23

Правила ТБ під час занять легкоатлетичними стрибками у висоту з розбігу.

Стройові вправи (поворот кругом у русі).

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ із скакалками.

Стрибки через скакалку за 10 сек.

Контрольний норматив – рівномірний біг 1500 м (х) і 1000 м (д).

Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».

Рухлива гра «Удочка» (із скакалкою).

Багатоскоки.

Рухлива гра «Картошка» (з волейбольним м’ячем).

ЗФП: підтягування з вису на високій перекладині (хл.) і з вису лежачи на низькій перекладині (дівч.).

Виконувати різновиди стрибків

О С І Н Н І К А Н І К У Л И

24

Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою.

Стройові прийоми (поворот у русі кругом).

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ зі скакалками.

Стрибки через скакалку за 1 хв.

Стрибок у довжину з місця.

Спеціальні стрибкові вправи.

Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання» («ножиці»).
- вибір поштовхової поги;

 • вибір місця відштовхування;

 • відштовхування;

 • політ;

 • приземлення!!!

 • Рухлива гра за вибором учнів.

Вправа ЗФП для м’язів «черевного» пресу.

Виконувати вистрибування з присіду та стрибок вгору

25

Те саме, що на 26-му уроці + Рухлива гра.

Повільний біг. Спеціальні вправи для стрибків. Стрибок вгору. Вправи ЗФП на «прес».

Виконувати вистрибування з присіду та стрибок вгору

26

Перша долікарська допомога при травмах (забій, вивих, перелом, розтягнення).

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні стрибкові вправи.

Контрольний норматив – стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».

Рухлива гра на увагу.

ЗФП: - вправа на тренажері (силова);

 • стрибки «в глибину» з

наступним вистрибуванням вгору;

- кидки і ловіння н/м’яча (1 кг) в парах (швидкісно-силові якості).

Виконувати вправи на розтягування

27

Правила самостійних занять фізичними вправами.

Стройові вправи. Рухлива гра.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ в парах.

Бігова смуга перешкод.

«Човниковий біг 4х9 м.

Стрибки у висоту з розбігу. Ознайомлення зі способом «прогинаючись».

ЗФП: вправи для розвитку гнучкості і на розтягування: - махові рухи ногами;

- активні і пасивні нахили;

- вправи з широкою амплітудою рухів руками і ногами.

Стрибок у довжину з місця

28

Спеціальні вправи бігуна.

Контрольний норматив – стрибок у довжину з місця.

Рухлива гра.

Вправи ЗФП. Підведення підсумків з модуля (теми): «Легка атлетика».

Виконувати вправу на «черевний» прес – 20 разів

29

Правила ТБ під час занять баскетболом (інструктаж).

Стройові вправи.

Шикування за зростом.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні вправи в парах з м’ячем.

Способи пересувань, зупинок.

Асинхронне ведення м’яча без зорового контролю.

Кидки м’яча у кошик однією та двома руками з близьких відстаней.

Рухлива гра.

Вправи ЗФП.

Виконувати вправи для розвитку сили

30

Правила гри в баскетбол.

Поведінка під час змагань.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Бігова смуга перешкод.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Кидки м’яча в кошик однією рукою зверху на відстані 3 м від щита.

Кидок м’яча в кошик після ведення і подвійного кроку в стрибку з місця.

Рухлива гра. ЗФП: стрибок вгору.

Навчальна гра в баскетбол.

Ведення м’яча з обведенням 5-ти кеглів на відстані 18 м (кеглі розміщені через кожні 3 м).

Передачі м’яча різними способами при опорі захисника в навчальній грі в баскетбол.

Виконувати стрибки вгору

31

Профілактика травматизму і надання першої долікарської допомоги.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високо підвішених предметів.

Човниковий» біг 4 х 9 м.

Спеціальні вправи в парах з м’ячем (ловіння і передачі м’яча, пересування та ведення м’яча).

Кидки м’яча у кошик однією та двома руками на відстані 3-х метрів від щита.

Штрафний кидок.

Рухлива гра.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

Хл.- 25 разів, дівч.- 15 разів

32

Те, що на 51-му уроці +

Контрольний норматив – «човниковий» біг 4 х 9 м. +

Вправи ЗФП: - стрибки «змійкою» через гімнастичну лаву;

 • стрибки на лаву і

вистрибування вгору.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

Хл.- 25 разів, дівч.- 15 разів

33

Поведінка під час змагань.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Естафети з елементами ведення, передач, ловіння м’яча та кидків у кошик.

Кидки м’яча у кошик двома руками зверху на відстані 3 м від щита.

Штрафний кидок.

Рухлива гра.

Навчальна гра в баскетбол.

Виконувати присідання на одній нозі по 8-10 разів на кожну ногу

34

Методика розвитку спритності.

Різновиди ходьби.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Прискорення з місця на 5, 10, 15 м з різних в.п..

Вправи для розвитку сили м’язів плечового поясу та кистей рук.

Рухлива гра.

Кидки м’яча у кошик однією рукою зверху на відстані 3 м від щита.

Навчальна гра в баскетбол:

 • передачі м’яча різними

способами при опорі захисника;

 • кидки м’яча однією

рукою зверху в стрибку із середньої і далекої відстані в русі і з опором захисника. Вправа ЗФП.

Виконувати вправу для розвитку сили м’язів тулуба та кистей рук

35

Основи раціонального харчування.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Зупинки, біг зі зміною напрямку за зоровим сигналом.

Вправи для розвитку сили м’язів тулуба та кистей рук.

Кидок м’яча у кошик із 3-х м однією та двома руками зверху.

Навчальна гра в баскетбол.

Вправа ЗФП:

 • підтягування (хлопці);

 • згинання та розгинання рук в упорі лежачи від лави (дівчата).

Виконувати вправу для розвитку сили м’язів тулуба та кистей рук

36

Правила самостійних занять фізичними вправами.

Стройові вправи, перешикування.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Вистрибування з присіду.

Вправи з обтяженнями.

Рухлива гра.

Штрафний кидок.

Контрольний норматив – кидок м’яча у кошик після ведення і подвійного кроку (техніка виконання).

Навчальна гра в баскетбол: використання різних способів пересувань, зупинок, передач м’яча у поєднанні з технічними прийомами нападу й захисту у тактичних взаємодіях і при активному опорі суперників.

Повторити правила гри в баскетбол

37

Перша долікарська допомога при травмах (забій, вивих, перелом, розтягнення).

Стройові вправи, перешикування.

Повільний біг.

Різновиди стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Рухлива гра.

Кидок м’яча у кошик двома руками зверху на відстані 3 м від щита.

Штрафний кидок.

Навчальна гра в баскетбол:

накривання м’яча і блокування при боротьбі за м’яч, що відскочив від щита.

Вправа ЗФП.

Виконувати вправи на розтягування

38

Баскетбольна вікторина.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Кидки м’яча в кошик двома руками зверху.

Штрафний кидок.

Навчальна гра в баскетбол (кидки, ведення в умовах жорсткого опору захисників).

Вправа ЗФП.

Взяти участь в Першості школи по баскетболу

39

Правила гри в баскетбол.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

ЗФП: вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

Контрольний норматив – 6 кидків із 3 м від щита однією зверху в срибку (хл) та м’яча в кошик двома руками зверху (дівч.).

Штрафний кидок.

Навчальна гра в баскетбол (раціональне використання технічних прийомів нападу й захисту у взаємодіях з партнерами під час гри).

Виконувати присідання на одній нозі

40

Методика розвитку швидкості.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Бігова смуга перешкод.

Вправи з обтяженнями.

Штрафний кидок.

Кидки м’яча в кошик після ведення по колу спортзалу (у 8 кошиків).

Рухлива гра.

Навчальна гра в баскетбол (жести суддів).

Виконувати вистрибування вгору

41

Те, що на 42-му уроці +

Контрольний норматив – 10 штрафних кидків (на точність і правильність).

Рухлива гра.

Взяти участь в Першості школи із шахів.

42

Правила ТБ під час занять баскетболом (інструктаж). Точковий масаж для профілактики простуди та грипу.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Вправи для розвитку спритності:

 • різновиди стрибків із завданнями (стрибки через перешкоди);

 • «човниковий» біг 4 х 9 м.

 • Стрибки угору з місця.

 • Зупинки, повороти, біг зі зміною напрямку бігу за зоровим сигналом.

Кидок м’яча у кошик після ведення і подвійного кроку.

Навчальна гра в баскетбол.

Виконувати присідання на одній нозі по 8-10 разів на кожну ногу

43

Правила гри в баскетбол.

Поведінка під час змагань.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ із скакалками.

Стрибки через скакалку за 10 сек.

Штрафні кидки та кидки м’яча у кошик із дальніх відстаней (3-х очкові).

Ведення м’яча з обведенням 5-ти кеглів на відстані 18 м (кеглі розміщені через кожні 3 м).

Передачі м’яча різними способами при опорі захисника в навчальній грі в баскетбол.

Повторити правила гри в баскетбол

44

Штрафні кидки та кидки м’яча у кошик із дальніх відстаней (3-х очкові).

Кидки м’яча однією рукою зверху в стрибку із середніх та дальніх відстаней в русі із опором захисника.

Навчальна гра в баскетбол.

Вправи ЗФП.

Виконувати згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

Хл.- 25-30 разів; від лави: дівч.- 12-16 разів.

45

Методика розвитку спритності.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ із скакалками.

Стрибки через скакалку за 10 сек.

Штрафні кидки та кидки м’яча у кошик із дальніх відстаней (3-х очкові).

Кидки м’яча однією рукою зверху в стрибку із середніх та дальніх відстаней в русі із опором захисника.

Навчальна гра в баскетбол: взаємодія з партнерами під час гри; технічні прийоми нападу й захисту.

Правила гри та суддівство гри учнями.

ЗФП: - підтягування;

 • стрибки у довжину з місця.

Підведення підсумків з модуля (теми): «Баскетбол».

Виконувати згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

Хл.- 25-30 разів; від лави: дівч.- 12-16 разів.

46

Баскетбольна вікторина.

Стройові команди, перешикування.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Естафети з елементами баскетболу.

Рухлива гра.

Кидки м’яча в кошик з різних відстаней з місця і після ведення, після передачі м’яча партнером.

Навчальна гра в баскетбол (жести судді).

Підведення підсумків за І семестр.

Виставлення семестрової оцінки в балах, Вияснити чи немає учнів, які б хотіли покращити семестрову оцінку. (Скоригована – колонка в журналі залишити).

Виконувати вправи на розвиток фізичних якостей

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ

ПОУРОЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 9 КЛАС

ІІ СЕМЕСТР

уроку

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

47

Правила ТБ під час занять гімнастичними вправами.

Стройові вправи: організуючі вправи, перешикування та повороти в русі.

Різновиди ходьби та бігу.

Вправи для формування та корекції постави і запобігання плоскостопості.

Акробатичні вправи:

 • перекид вперед (хл.- довгий перекид вперед);

 • перекид назад (дівч.- у напівшпагат);

 • «міст» нахилом назад (дівч.);

 • стійка на руках (хл.) з допомогою і страхуванням;

 • переворот у сторону.

Опорний стрибок через гімнастичного козла.

Лазіння по канату без допомоги ніг (хлопці).

Лазіння по канату у два або три прийоми (дівчатка).

ЗФП: - підтягування.

Виконувати згинання і розгинання рук в упорі лежачи від підлоги: хл.- 25 разів, дівч.- 15

разів.

h=105-110 см

48

Досягнення українських олімпійців на міжнародній арені. (Альбіна Дерюгіна – головний тренер української збірної з художньої гімнастики).

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

Комбінації вправ з акробатики.

Лазіння по вертикальному канату без допомоги ніг (хл.).

Опорний стрибок через гімнастичного козла.

Хл.- козел у довжину, способом «ноги нарізно». ), (h=105-110 см); дівч. – козел у ширину, стрибок у присід, зіскок вигнувшись, (h=100-110 см).

ЗФП: нахил тулуба вперед з положення сидячи (коліна утримують партнери).

Виконувати вправи на розвиток гнучкості

49

Види гімнастики:

художня, ритмічна, ранкова, атлетична,

спортивна, лікувальна, коригуюча, дихальна, гантельна, аеробна.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби.

Вправи на координацію рухів.

Елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки.

ЗФП: вправи для розвитку гнучкості.

Комбінації вправ з акробатики.

Опорний стрибок через гімнастичного козла. (h=105-115 см).

Вправи на гімнастичній стінці.

Рухлива гра.

Виконувати нахил тулуба вперед з положення сидячи

50

Правила безпеки на уроках гімнастики і під час позаурочних фізкультурних занять.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс вправ ЛФК для профілактики сколіозу.

Вправи на розвиток гнучкості.

Контрольний норматив – нахил тулуба вперед з положення сидячи.

Комбінації вправ з акробатики.

Опорний стрибок через гімнастичного козла.

Хл.- козел у довжину, способом «ноги нарізно»). Дівч. – козел у ширину, стрибок у присід, зіскок вигнувшись та «ноги нарізно». (h=105-110 см).

Лазіння по канату.

Виконувати вправи ЛФК на профілактику сколіозу

51

Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики.

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ.

Елементи хореографії та ритмічної гімнастики.

Комбінації вправ з акробатики.

Комбінації вправ з рівноваги на колоді (дівч.) та з висів та упорів на в/перекладині (хл.).

Комбінації вправ з висів та упорів на брусах: хл. – паралельних;

дівч. - різновисоких.

Опорний стрибок через гімнастичного козла.

(хл.- козел у довжину, способом «ноги нарізно», дівч. – козел у ширину, стрибок у присід, зіскок вигнувшись та «ноги нарізно»), (h=105-110 см).

ЗФП: підтягування у висі на в/перекладині (хл.) і на н/перекладині (h=95 см), (дівч.).

Виконувати вправи на розтягування

52

Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики.

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ.

Контрольний норматив – опорний стрибок через гімнастичного козла (хл.- козел у довжину, способом «ноги нарізно», дівч. – козел у ширину, стрибок у присід, зіскок вигнувшись та «ноги нарізно»), (h=105-110 см).

Комбінації вправ з акробатики.

Комбінації вправ з висів та упорів на брусах: хл. – паралельних;

дівч. - різновисоких.

Виконувати вправи акробатичної комбінації

53

Профілактика травматизму під час занять гімнастикою.

Стройові вправи. Рухлива гра.

Різновиди ходьби.

Вправи на координацію рухів.

Елементи ритмічної гімнастики.

ЗФП: вправи для розвитку гнучкості.

Комбінації вправ з акробатики.

Комбінації вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівч.) та з висів та упорів на в/перекладині (хл.).

Вправи на гімнастичній стінці.

Виконувати

акробатичні вправи

54

Гімнастична вікторина.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

Контрольний норматив – комбінація елементів вправ з акробатики.

Комбінації вправ з рівноваги на колоді (дівч.) та з висів та упорів на в/перекладині (хл.).

Комбінації вправ з висів та упорів на брусах (хл. , дівч.).

ЗФП: піднімання тулуба в сід за 30 с.

Виконувати вправ на розвиток м’язів «черевного» пресу – 15-25 разів

55

Оптимальний руховий режим.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ.

Танцювальні кроки.

Комбінації вправ з рівноваги на колоді (дівч.) та з висів та упорів на в/перекладині (хл.).

Комбінації вправ з висів та упорів на брусах (хл. , дівч.).

ЗФП: підтягування у висі на в/перекладині (хл.) і на н/перекладині (h=95 см), (дівч.).

Виконувати піднімання тулуба в сід за 1 хв

56

Профілактика травматизму під час занять гімнастикою.

Стройові вправи. Рухлива гра.

Різновиди ходьби, бігу.

Вправи для формування та корекції постави.

Контрольний норматив – піднімання тулуба в сід за 30 сек.

Комбінації вправ на колоді (дівч.), на в/перекладині (хл.), на брусах (хл. , дівч.).

Виконувати вправи на координацію рухів

57

Правила самостійних занять фізичними вправами.

Стройові вправи:

- повороти в русі «Кругом!»;

- перешикування.

Комплекс вправ ритмічної гімнастики.

Вправи з подоланням власної ваги та ваги партнера.

Комбінації вправ з рівноваги на колоді (дівч.) та з висів та упорів на в/перекладині (хл.).

Комбінації вправ з висів та упорів на брусах (хл. , дівч.).

Виконувати вправи на координацію рухів

58

Перша допомога при травмах (забій, вивих, перелом, розтягнення).

Стройові вправи.

Вправи для формування та корекції постави і профілактики плоскостопості.

Контрольний норматив – підтягування з вису на в/перекладині (хл.) і з вису лежачи на н/перекладині

(h=95 см), (дівч.).

Комбінації вправ з висів та упорів на брусах (хл. , дівч.).

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

Хл.- 20-25 разів, дівч.- 10-15 разів

59

Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Комбінації вправ з висів та упорів на брусах (хл. , дівч.).

Стрибки через скакалку.

Рухлива гра.

Виконувати різновиди стрибків

60

Методика складання індивідуальних занять фізичними вправами.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Бігова смуга перешкод з елементами гімнастики.

Контрольний норматив – зв’язка елементів вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівч.) та комбінація елементів вправ з висів та упорів на високій перекладині (хл.) або за вибором учнів - комбінації елементів вправ з висів та упорів на брусах: хл. – паралельних, дівч. – різновисоких.

Колове тренування: акробатика, бруси, н/перекладина, колода, в/перекладина, вертикальний канат, козел (опорний стрибок).

Лазіння по вертикальному канату без допомоги ніг (хлопці).

ЗФП: - вправа для м’язів «черевного» пресу (дівч.).

Виконувати вправи з подоланням власної ваги

61

Гімнастична вікторина.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ в русі.

Елементи хореографії та ритмічної гімнастики.

Стройові вправи.

Комплекс вправ ритмічної гімнастики.

Флеш-моб.

Акробатичні вправи.

Вправи на брусах. Рухлива гра.

Підведення підсумків з модуля «Гімнастика».

Виконувати вправи з подоланням власної ваги

62

Правила ТБ під час занять волейболом.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ.

Вправа ЗФП.

Повторний біг 5-10 м з різних в.п.

Стрибки у довжину з місця.

Прийом та передачі м’яча двома руками зверху через сітку в парах.

Прийом та передачі м’яча двома руками знизу через сітку в парах.

Розміщення та перехід гравців на майданчику.

Навчальна гра в волейбол.

Виконувати вправи на розвиток гнучкості

63

Технічна підготовка волейболістів.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Комплекс ЗРВ в парах з м’ячами.

Прийом та передачі м’яча двома руками зверху та знизу.

Рухлива гра. Вправа ЗФП.

Прямий нападаючий удар із власного підкидання.

Навчальна гра в волейбол.

Виконувати силові вправи

64

Тактична підготовка волейболістів.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Комплекс ЗРВ в парах з м’ячами.

Прийом та передачі м’яча двома руками зверху через сітку в парах.

Рухлива гра.

Прямий нападаючий удар з накиданням м’яча партнером.

Навчальна гра в волейбол.

Вправа ЗФП.

Виконувати

акробатичні вправи

65

Взаємодія гравців передньої та задньої ліній.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Вправи для розвитку сили м’язів «черевного» пресу.

Прямий нападаючий удар з накиданням м’яча партнером.

Верхня пряма подача м’яча.

Навчальна гра в волейбол.

Рухлива гра.

Виконувати стрибки вгору

66

Профілактика травматизму під час занять волейболом.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні вправи для розвитку сили верхніх та нижніх кінцівок.

Прийом та передача м’яча двома руками знизу через сітку в парах.

Верхня пряма подача м’яча.

Навчальна гра в волейбол.

Вправа ЗФП.

Виконувати вправи на розтягування

67

Індивідуальні й групові тактичні дії гравців у нападі та захисті.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Стрибки у довжину з місця, потрійний стрибок з місця.

Комплекс ЗРВ.

Вправи на розвиток гнучкості та сили. верхнього плечового пояса, спини.

Прийом та передачі м’яча двома руками зверху через сітку в парах.

Рухлива гра.

Навчальна гра в волейбол.

Виконувати згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги

68

Правила гри у волейбол. Основні засади суддівства.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні вправи на силу кистей рук.

Контрольний норматив – передача м’яча двома руками зверху через сітку в парах.

Верхня пряма подача м’яча. Вправа ЗФП.

Нападаючий удар з передачі партнера.

Виконувати вправи на розвиток гнучкості

69

Взаємодія гравців передньої та задньої ліній.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Рухлива гра.

Навчальна гра в волейбол:

 • взаємодії гравців задньої лінії під час прийому м’яча;

 • взаємодії гравців передньої лінії під час атакувальних дій;

 • виконання нападаючого удару гравцями задньої лінії.

Суддівством гри учнями.

Виконувати вправу для м’язів «черевного» пресу – 20-25 разів

70

Основні засади суддівства.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Прийом та передачі м’яча двома руками знизу через сітку в парах.

Верхня та нижня прямі подачі м’яча.

Навчальна гра у волейбол:

взаємодії гравців передньої та задньої ліній під час атакуючих та захисних дій.

Вправа ЗФП.

Виконувати вправу для м’язів «черевного» пресу – 20-25 разів

71

Те, що на 72-му уроці.

Виконувати вправу для м’язів «черевного» пресу – 20-25 разів

72

Правила безпеки під час позаурочних фізкультурних занять.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Серійні стрибки з поштов-хом однієї та двох ніг.

Контрольний норматив – передача м’яча двома руками знизу через сітку в парах.

Нападаючий удар з накидання партнера.

Нападаючий удар з передачі партнера.

Верхня та нижня прямі подачі м’яча.

Вправа ЗФП:

- стрибки через скакалку за 30 сек.

Виконувати «пістолет» по 10 разів на кожну ногу

73

Правила самостійних занять фізичними вправами.

Стройові і ЗРВ. Повільний біг.

Бігова смуга перешкод. Рухлива гра.

Прийом та передачі м’яча двома руками знизу через сітку в парах.

Верхня пряма подача м’яча (6 спроб).

Навчальна гра у волейбол: взаємодії гравців передньої та задньої ліній під час атакуючих та захисних дій.

Виконувати «пістолет» по 10 разів на кожну ногу

74

Особливості техніки гри у волейбол.

Стройові вправи. Комплекс ЗРВ.

Різновиди ходьби та бігу.

Біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом.

Виконання нападаючого удару:

 • із власного підкидання;

 • з накидання партнера;

 • гравцями задньої лінії.

Верхня пряма подача м’яча.

Навчальна гра у волейбол.

Навчальна гра в волейбол.

Вправа ЗФП.

Виконувати вправу для м’язів «черевного» пресу – 20-25 разів

75

Особливості тактики гри.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Рухлива гра.

Стрибки через скакалку.

Верхня пряма подача м’яча в ліву та праву половину майданчика.

Передачі м’яча за спину, в стрибку.

Стрибки через скакалку за 10 сек.

Контрольний норматив – вміння вибирати місце для передачі та узгоджених дій під час навчальної гри.

Навчальна гра у волейбол:

 • блокування нападаючого удару;

 • страхування гравців.

Виконувати силові вправи

76

Поняття про втому і перевтому.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Прийом та передачі м’яча двома руками зверху та знизу.

Верхня пряма подача м’яча в ліву та праву половину майданчика.

Навчальна гра у волейбол: взаємодії гравців передньої та задньої ліній під час атакуючих та захисних дій.

Вправа ЗФП.

Виконувати згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги

77

Функціональні можливості організму.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Різновиди стрибків.

Прийом та передачі м’яча двома руками зверху та знизу.

Верхня пряма подача м’яча (6 спроб).

Навчальна гра у волейбол: взаємодії гравців передньої та задньої ліній під час атакуючих та захисних дій.

Суддівство гри учнями. Заповнення протоколу гри та його ведення під час гри.

Виконувати згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги

78

Основи раціонального харчування.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ в парах з м’ячами.

Рухлива гра.

Контрольний норматив – верхня пряма подача (6 спроб).

Навчальна гра у волейбол.

Вправа ЗФП.

Виконувати вправи на розвиток гнучкості

79

Волейбольна вікторина.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ.

Бігова смуга перешкод.

Навчальна гра у волейбол.

Рухлива гра.

Вправа ЗФП.

Підведення підсумків з модуля: «Волейбол».

Виконувати піднімання та опускання на носки ніг – 2 х 25 разів

80

Правила ТБ під час занять легкою атлетикою.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові і стрибкові вправи.

Стрибки у довжину з місця.

Потрійний стрибок.

Естафетний біг 8 х 50 м (прийом та передача естафетної палички, біг по повороту).

Рівномірний біг – 1000 м

81

Вплив занять легкою атлетикою на основні системи та функції організму.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Біг 30 м з н/ старту.

Потрійний стрибок.

Спеціальні вправи для метань.

Метання м/м’яча на дальність з розбігу.

Вправа ЗФП.

Виконувати вистрибування із присіду.

82

Основи раціонального харчування.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби.

Комплекс ЗРВ.

Рухлива гра.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Біг 60 м з н/старту.

Вправа ЗФП.

Спеціальні вправи для метань.

Метання м/м’яча на дальність з розбігу.

Вправа ЗФП.

Виконувати стрибки у довжину з місця

83

Вплив оздоровчого бігу на стан здоров’я людини.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ біля бар’єру.

Спеціальні бігові і стрибкові вправи.

Контрольний норматив – стрибок у довжину з місця.

Естафетний біг 4 х 100 м.

Рухлива гра.

Повторний біг 2-3 х 30 м

84

Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Біг 30 м з н/ старту.

Потрійний стрибок.

Спеціальні вправи для метань.

Метання м/м’яча на дальність з розбігу.

Рухлива гра.

Вправа ЗФП.

Повторний біг 2-3 х 30 м.

85

Перша допомога при травмах (удар, вивих, перелом, розтягнення).

Стройові вправи. Повільний біг.

Ходьба із виконанням вправи на відновлення дихання.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Контрольний норматив – біг 30 м з н/старту.

Метання м/м’яча на дальність з розбігу.

Рухлива гра.

Вправи ЗФП: згинання та розгинання рук від лави (дівч.), в упорі на брусах (хл.).

Виконувати перехресний крок у метанні з розбігу на дальність

86

Правила самостійних занять фізичними вправами.

Стройові вправи. Комплекс ЗРВ.

Повільний біг і ходьба – 3 хв..

Біг 60 м.

Н/старт на повороті з естафетною паличкою.

Естафетний біг 4 х 100 м.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогнувшись».

Метання м’яча на дальність з розбігу.

Метати грудки на дальність

87

Правила змагань з метання м/м’яча на дальність.

Стройові вправи. Комплекс ЗРВ.

Ходьба, біг у повільному темпі 4-5 хв.

Спеціальні бігові вправи.

Контрольний норматив – біг 60 м з н/старту.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогнувшись».

Спеціальні вправи для метань.

Метання м’яча на дальність з розбігу.

Повторний біг рний біг 2-3 х 60 м

88

Значення НОКу для розвитку спорту. Класифікація з легкої атлетики (норми, розряди в л/атлетиці).

Стройові команди.

Різновиди ходьби.

Біг – 400 м.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись».

Старт у бігу на 200 м.

Спортивна гра за вибором учнів.

Метати грудки на дальність та рівномірний біг 1000 м (д) і 1500 м (х)

89

Досягнення українських легкоатлетів (олімпійців) на міжнародній арені.

Стройові вправи.

Ходьба, біг у повільному темпі 4-5 хв.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогнувшись».

Спеціальні вправи для метань.

Метання м’яча на дальність з розбігу.

Рухлива гра.

Вправа ЗФП.

Рівномірний біг - 1000 м.

90

Правила змагань з бігу на середні дистанції (1000 і 1500 м).

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Рухлива гра.

Біг на 1000 м (дівч.) і 1500 м (хл.).

Вправа ЗФП.

Двостороння гра в міні-футбол.

Рівномірний біг 1000 м (дівч) та 1500 м (хл.), орієнтуючись на результат: дівч.- 5.10 -5.20

хл.- 6.20-6.30

91

Правила змагань з бігу на середні дистанції (1000 і 1500 м).

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Контрольний норматив – згинання та розгинання рук в упорі лежачи: від підлоги – хл., та лави – дівч.

Спеціальні вправи для метань.

Метання м’яча на дальність з розбігу

Спортивна гра за вибором учнів.

Метати грудки на дальність, згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хл. – 25 разів,

дівч. – 15 разів.

92

Ознаки втоми під час занять легкою атлетикою.

ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки пересування : біг-ходьба-біг, біг з раптовою зупинкою і поворотом, дріботливий біг з переходом на звичайний, прискорення на 10-15м, біг змійкою між стійками(фішками); біг спиною вперед - за сигналом з поворотом на прискорення; пересування лівим правим боком, приставними кроками з поворотом кругом через кожні два кроки; біг за лідером, що змінює напрямок руху; біг по колу.

Контрольний норматив – метання м/м’яча з розбігу на дальність.

Біг на 1000 м (дівч.) і 1500 м (хл.).

Виконувати вправи на розвиток сили

93

ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки пересування : біг-ходьба-біг, біг з раптовою зупинкою і поворотом, дріботливий біг з переходом на звичайний, прискорення на 10-15м, біг змійкою між стійками(фішками); біг спиною вперед - за сигналом з поворотом на прискорення; пересування лівим правим боком, приставними кроками з поворотом кругом через кожні два кроки; біг за лідером , що змінює напрямок руху; біг по колу.

Рухлива гра.

Рівномірний біг 1000м (д) і 1500 м (х)

Рівномірний біг до 1500 м

94

Правила змагань з бігу на середні дистанції.

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Бігова смуга перешкод.

Рівномірний біг 1000м (д) і

1500 м (х).

Гра за вибором учнів.

Рівномірний біг до 1500 м

95

Значення оздоровчого бігу для здоров’я людини: вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму.

Стройові команди.

Ходьба, біг до 5 хв.

Комплекс ЗРВ.

Рухлива гра.

Вправа ЗФП.

Контрольний норматив – рівномірний біг 1500 м (хл.) і 1000 м (дівч.).

Спортивна гра за вибором учнів.

Кросовий біг 1000 м

96

Легкоатлетична вікторина.

Стройові команди.

Ходьба, біг до 5 хв.

Комплекс ЗРВ.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Стрибок у довжину з місця.

Рівномірний біг на 1000 м (дівч.) і 1500 м (хл.).

Спортивна гра за вибором учнів.

Біг 5 хв.

97

ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і швидкісно-силових якостей, витривалості, естафети з елементами стрибків і бігу.

Стрибок у довжину з місця.

Біг з рівномірною швидкістю 500м (дів), 1000м (хл).

Ігри за вибором дітей.

98

Стройові вправи: повороти на місці.

Спеціальні бігові вправи.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Естафетний біг 8х50 м.

Гра за вибором учнів.

99

Легкоатлетична вікторина.

Стройові команди.

Ходьба, біг до 5 хв.

Комплекс ЗРВ.

Контрольний норматив – «човниковий» біг

4х9 м.

Естафетний біг 8 х 50 м.

Гра за вибором учнів.

100

Вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму.

Ходьба, біг до 5 хв.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Спеціальні вправи для метань.

Метання гранати – 700 гр (хл.) і 500 гр (дівч.) на дальність з розбігу.

Гра за вибором учнів.

Виконувати вправи на розвиток фізичних якостей

101

102

Значення оздоровчого бігу для здоров’я людини: вплив занять фізичними вправами на основні системи та функції організму.

Стройові команди.

Ходьба, біг до 5 хв.

Естафетний біг 8х50 м.

Спеціальні вправи для метань.

Метання гранати – 700 гр (хл.) і 500 гр (дівч.) на дальність з розбігу

Гра за вибором учнів.

фізичне самовдосконалення.

103

Легка атлетика як засіб підвищення соціальної активності людей, задоволення їх моральних запитів.

Комплекс ЗРВ.

Кросовий біг 500-1000 м.

Навчальна гра із застосуванням вивчених технічних прийомів гри і тактичних схем побудови захисту і атакуючих дій.

Підведення підсумків з модуля: «Легка атлетика» та за навчальний рік, відзначення кращих учнів, які досягнули високих досягнень в засвоєнні програмового матеріалу і активній участі в спортивному житті школи.

ЛІТНІ КАНІКУЛИ

К О Н Т Р О Л Ь Н І Н О Р М А Т И В И

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Швидкість: Біг 30 м,

с.

Х

4,8

4,9

5,0

5,2

5,4

5,6

5,7

5,8

6,0

6,1

6,2

6,4

Д

5,3

5,4

5,5

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,7

6,8

6,9

7,0

Метання м\м’яча

( 150г ),м

Х

45

42

40

38

35

32

30

28

26

25

23

22

Д

28

26

24

23

21

19

18

17

16

15

14

13

«Човниковий» біг 4х9м. с

Х

10,0

10,1

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2

11,4

11,5

11,6

11,7

Д

11,0

11,3

11,4

11,6

11,8

12,0

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

Швидкісно-силові якості: стрибки у довжину з місця, см ( 3 спроби )

Х

220

210

200

190

185

180

170

165

160

155

150

145

Д

190

180

170

160

155

150

145

140

135

130

125

120

Стрибки у довжину з розбігу, способом

« зігнувши ноги » см

Х

410

400

390

370

350

340

330

325

320

310

300

290

Д

320

310

300

290

280

270

260

255

250

240

230

220

Стрибки у висоту, см

Х

120

115

110

105

100

95

93

90

85

80

75

70

Д

115

110

95

90

85

80

78

75

70

65

60

55

Біг 60 м, с

Х

8,4

8,6

8,8

9,2

9,5

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,7

10,8

Д

9,7

10,0

10,2

10,4

10,5

10,6

10,9

11,1

11,4

11,5

11,6

11,8

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Витривалість: Хл.- 1500м

рівномірний біг хв.,с

Дівч.- 1000м

Х

6.10

6.20

6.30

6.40

6.50

7.00

7.10

7.20

7.30

7.40

7.50

8.00

Д

5.00

5.10

5.20

5.30

5.35

5.40

5.50

6.00

6.20

6.30

6.45

7.00

Футбол: 5 ударів по нерухомому м'ячу на точність одним із вивчених способів у г/б ворота або задану половину ф/б воріт з відстані 16,5м

( з-за меж штраф.майд)

Х

5

4

3

2

1

Жодного влучного удару

Д

5

4

3

2

1

0

Жодного влучного удару

Футбол: 5 ударів по м'ячу серединою лоба на точність у руки парт

Х

5

4

3

2

1

Жодного правильного удару

Д

5

4

3

2

1

Футбол: 5 ударів на точність одним із вив-чених способів у г/б або задану половину ф/б воріт з відстані 11 м після ведення м'яча

Х

5

4

3

2

1

Жодного правильно виконаного удару

Д

5

4

3

2

1

Футбол: жонглювання м'ячем, ( к-ть разів )

Х

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Д

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Футбол: 5 ударів по м'ячу ногою з рук (для воротарів ) не більше 4 кроків, не виходячи за межі штрафного майданчика, в умовному коридорі шириною 10 м

Х

5

4

3

2

1

Жодного

правильно виконаного удару

Д

5

4

3

2

1

Футбол: 5 кидків м'яча на дальність і точність одним із вивчених способів ( для воротарів ) з розбігу не більше 4 кроків, не ви-ходячи за межі штраф-ного майданчика, в умовному коридорі шириною 3 м

Х

5

4

3

2

1

Жодного

правильно виконаного удару

Д

5

4

3

2

1

Футбол: вкидання м’яча на дальність з аута дво-ма руками з-за голови в коридорі шириною 3 м (ноги паралельно), (м)

Х

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Д

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Волейбол: Передача м'яча двома руками зверху ч/з сітку в парах

Х

12+12

11+11

10+

10

9+9

8+8

7+7

6+6

5+5

4

3

2

1

Д

10+10

9+9

8+8

7+7

6+6

5+5

4+4

3

2

1

0

Волейбол: Прийом та передача м'яча двома руками знизу ч/з сітку

в парах

Х

7

6

5

4

3

2

1

Д

6

5

4

3

2

1

0

Волейбол: верхня пряма подача

(6 спроб)

Х

5

4

3

2

1

0

Д

4

3

2

1

0

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Туризм: 10 етапів туристських змагань (на вибір), кількість

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

Туризм: в'язання туристичних вузлів

(на вибір), (кількість)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Гандбол: 5 кидків м'яча з 6-ти м в нижні кути воріт (к-ть влучних кидків)

Х

4

3

2

1

Д

3

2

1

Жодного влучного кидка

Гандбол: Передача м'яча в стіну з відстані 3 м (к-ть передач за 30 сек)

Х

18

17

16

15

14

13

12

11

Д

16

15

14

13

12

11

10

9

Гандбол: 5 штрафних кидки із 7-ми метрів у визначену вчителем зону воріт (к-ть влучн. кидків)

Х

4

3

2

1

Д

3

2

1

0

Н/теніс: виконання пода-чі з верхнім обертом м'яча ( к-ть влучень з 10 подач у дальню зону подачі )

Х

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Д

7

6

5

4

3

2

1

0

Н/теніс: виконання серії топ-спінів справа або зліва з партнером по діагоналі

Х

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

Д

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Розгинання тулуба з по-ложення лежачи на жи-воті, руки за головою, ноги зафіксовано (см)

Х

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

Д

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Гімнастика: Піднімання тулуба в сід за 30 с, к-ть разів

Х

32

29

25

22

20

17

14

12

10

9

8

7

Д

31

28

24

21

19

16

13

11

9

8

6

5

Вис на зігнутих руках, с

Х

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

Д

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Гнучкість: Нахил тулу-ба вперед з положен-ня сидячи, см

Х

9

8

7

5

4

3

2

1,5

1

0,5

0

Д

14

13

12

11

10

9,5

9

8

7

6

5

4

Сила: Підтягування, (кількість разів)

Х

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,5

0

Д

18

17

16

15

14

11

8

5

4

3

2

1

Сила: Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, (к-ть разів)

Х

25

24

22

20

18

16

14

12

11

10

8

6

Д

15

14

13

12,5

12

10

9

8

7

6

5

3

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Баскетбол: 6 кидків однією рукою зверху в стрибку на відстані 3 м від щита (хл)

Х

4

3

2

1

Д

Баскетбол: 6 кидків двома руками зверху на відстані 3 м від щита (дівч.)

Х

Д

4

3

2

1

Баскетбол: 10 штрафних кидків

Х

6

5

4

3

2

1

Жодного влучного кидка

Д

5

4

3

2

1

Баскетбол: ведення м'яча "змійкою" навко-ло 5-ти кеглів, на 15 м

( відстань між кеглями- 3 м) правильне виконання

Х

4,6

4,8

5,0

5,1

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

Д

4,8

5,0

5,2

5,3

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

Футбол: ведення м'яча «змійкою» мимо 5 кеглів, розміщених на відстані 15 м ( с.)

Х

4,6

4,7

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

Д

4,8

4,9

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Стрибки через скакалку за 10 сек, к-ть разів

Х

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Д

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

Стрибок угору з місця (см)

Х

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

21

20

Д

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

17

15

Біг 100 м, с

Х

14,4

14,6

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

16,0

16,2

16,4

16,6

Д

17,0

17,2

17,4

17,6

17,8

18,0

18,3

18,5

18,8

19,0

19,2

19,4

Метання гранати: 500 гр. (дівч). і

700 гр. (хл.), м

Х

28

27

26

25

24

23

22

21

20

18

17

15

Д

18

17

16

15

14

13

12

11

10

8

7

5

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ – ЖОНГЛЮВАННЯ

ФУТБОЛЬНИМ М’ЯЧЕМ, (КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ)

КЛАС

Стать

РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ (у балах)

високий достатній середній початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5 клас

Х

6

5

4

3

2

1

Д

5

4

3

2

1

0

6 клас

Х

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Д

6

5

4

3

2

1

0

7 клас

Х

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Д

7

6

5

4

3

2

1

0

8 клас

Х

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Д

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9 клас

Х

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

Д

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

10 клас

Х

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Д

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11 клас

Х

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

Д

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ Стрибок вгору з місця (см)

КЛАС К.Н.

Рівень навчальних досягнень учнів / у балах /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5 клас

Х

32

30

28

26

24

22

21

20

18

16

14

12

д

28

26

24

22

20

18

17

16

14

12

10

8

6 клас

Х

34

32

30

28

26

24

22

21

20

18

16

14

Д

30

28

26

24

22

20

18

17

16

14

12

10

7 клас

Х

36

34

32

30

28

26

24

22

21

20

18

16

Д

32

30

28

26

24

22

20

18

17

15

13

11

8 клас

Х

38

36

34

32

30

28

26

24

22

21

20

18

Д

34

32

30

28

26

24

22

20

18

17

15

13

9 клас

Х

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

21

20

Д

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

17

15

10 клас

Х

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

21

Д

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

11 клас

Х

45

43

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

Д

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

Модуль: Г І М Н А С Т И К А

9 К Л А С

Контрольна комбінація елементів вправ

з акробатики х л о п ц і

- Вихідне положення – о.с.; 0,5 б.

- переворот в сторону; 2,0 б.

- поворот на 900; 0,5 б.

- стійка на руках (з допомогою),

(тримати 3-4 сек.); 2,5 б.

- упор присівши; 0,5 б.

- перекид вперед; 1 б.

- довгий перекид вперед; 2 б.

- перекид назад в упор стоячи ноги нарізно; 2 б.

- стрибок в о.с. 1 б.

Навчити виконанню перевороту в сторону

та стійки на руках (з допомогою).

9 К Л А С х л о п ц і

Контрольна комбінація елементів вправ

з акробатики № 2

- Вихідне положення – упор присівши; 0,5 б.

- стійка на руках (з допомогою) і

страховкою (тримати 3-4 сек.); 3 б.

- послідуючим перекидом вперед; 2 б.

- упор присівши; 0,5 б.

- перекид назад в упор присівши, ноги

схресно; 2,5 б.

- поворот на 900; 0,5 б.

- переворот в сторону («колесо»); 2,5 б.

- о.с. 0,5 б.

Контрольна комбінація елементів вправ

з акробатики д і в ч а т а

- Переворот в сторону; 1 б.

- поворот на 900; 0,5 б.

- в.п. – о.с.; 0,5 б.

- упор присівши; 0,5 б.

- два перекиди вперед; 1 б.

- перекатом назад, стійка на лопатках

(тримати 3-4 сек.); 1 б.

- перекатом вперед, упор присівши; 1 б.

- перекид назад у напівшпагат, руки в сторони; 2 б.

- стійка на колінах; 0,5 б.

- стрибок в упор присівши; 0,5 б.

- випрямитися, «міст» нахилом назад

(тримати 3-4 сек.); 2,5 б.

- основна стійка (о.с.) з «мосту» (з допомогою); 0,5 б.

9 К Л А С д і в ч а т а

Контрольна комбінація елементів вправ

з акробатики № 2

- Рівновага на лівій (правій), (тримати 3-4 сек.); 1,5 б.

- крок лівою (правою) вперед, упор присівши; 0,5 б.

- перекид вперед (з групуванням); 1 б.

- перекат назад у групуванні; 0,5 б.

- стійка на лопатках (тримати 3-4 сек.); 1,5 б.

- «міст» (тримати 3-4 сек.); 2,5 б.

- перехід в упор присівши; 2 б.

- встати, руки вгору; 0,5 б.

- кроком вперед, переворот в сторону; 1,5 б.

- основна стійка (о.с.); 0,5 б.

Модуль: Г І М Н А С Т И К А

9 К Л А С х л о п ц і

Контрольна комбінація елементів вправ

з висів та упорів на паралельних брусах

- Із упору на передпліччях; 0,5 б.

- підйом махом вперед-назад в упор; 2,5 б.

- махом вперед у сід «ноги нарізно»; 1,5 б.

- перемах міг всередину; 1,5 б.

- згинання і розгинання рук в упорі

на брусах (6 разів); 3 б.

- сід на праве (ліве) стегно, ліва

(права) рука в сторону; 2 б.

- перехват лівою (правою) рукою за

жердину, зіскок з поворотом на 1800. 1 б.

9 К Л А С д і в ч а т а

Контрольна комбінація елементів вправ

з висів та упорів на різновисоких брусах

- Вис на верхній жердині; 1 б.

- з розмахування вигинами, вис присівши; 2 б.

- поштовхом двома, підйом переворотом

в упор на верхню жердину; 3 б.

- спад у вис кутом (вис лежачи); 2 б.

- сід на правому (лівому) стегні,

тримаючись правою (лівою) рукою

за в/жердину, ліва (права) рука

в сторону; 2 б.

- тримаючись зворотним хватом лівої

(правої) руки, зіскок з поворотом на 1800; 1 б.

- о. с.. 1 б.

9 К Л А С д і в ч а т а

Контрольна комбінація елементів вправ

з рівноваги на колоді (висота 110 см)

- Вхід з додатковою опорою на кінець колоди; 1 б.

- руки в сторони; 0,5 б.

- перемінний крок з правої, коло руками вниз; 1 б.

- перемінний крок з лівої, коло руками вниз; 1 б.

- мах правою, руки вперед; 1,5 б.

- поворот кругом на носках у напівприсіді,

руки в сторони; 2 б.

- два стрибки зі зміною положення ніг; 2 б.

- поворот направо (наліво); 1 б.

- зіскок вигнувшись, ноги нарізно. 2 б.

Комбінація підвищеної складності:

- Вискік на колоду у напівприсіді; 1,5 б.

- 2-3 кроки «польки» вперед 1 б.

- поворот на 1800 махом однієї і на

носку другої; 2 б.

- два стрибки на лівій і два на правій нозі; 1 б.

- 2-3 стрибки «розніжки» на місці зі

зміною положення ніг; 2 б.

- поворот на 1800 на носках у напівпри-

сіді, руки на пояс; 2 б.

- рівновага на лівій (правій), руки в

сторони (тримати 3-4 сек.); 2 б.

- стійка вздовж; 0,5 б.

- зіскок вигнувшись у о.с.. 1 б.

Модуль: Г І М Н А С Т И К А

9 К Л А С х л о п ц і

Контрольна комбінація елементів вправ

з висів та упорів на високій перекладині

- Із вису підйом силою (або переворотом в упор); 6 б.

- опускання у вис; 2 б.

- махом назад зіскок, руки вгору-в сторони; 3 б.

- о.с. (основна стійка). 1 б.

Навчити виконанню підйому силою та

переворотом в упор.

(Страхування виконують стоячи збоку).

9 К Л А С

Опорні стрибки

Хл о п ц і – через гімнастичного козла,

козел у довжину, h=105-115 см

способом «ноги нарізно».

Д і в ч а т а – через гімнастичного коня або козла,

кінь чи к озел у ширину, h=100-110 см

стрибок у присід – зіскок вигнувшись.

9 К Л А С

Лазіння

Хл о п ц і – по вертикальному канату без

допомоги ніг.

Вікторина з теми (Модуля): Г І М Н А С Т И К А

Перевірка засвоєння рівня теоретичних знань з теми. 8 - 9 клас

1. Яке взуття є найбільш прийнятним для занять гімнастикою? Відповідь: Чешки.

2. У яких стародавніх країнах ще 3 тисячі років до нашої ери були відомі гімнастичні вправи?

Відповідь: В Китаї та Індії, де вони застосовувалися з лікувальною метою.

3. Хто із філософів сказав: «Гімнастика подовжує молодість людини?

Відповідь: Д.Локк, англійський філософ.

4. Чому не можна виконувати вправи на спортивних снарядах з вологими долонями?

Відповідь: Щоб не впасти, не зірватися і не

травмуватися.

5. Яким повинен бути пульс у стані спокою у дівчаток і у хлопчиків?

Відповідь: У хлопчиків – 75 -90 уд/хв.,

у дівчаток – 78 – 88 уд/хв..

6. Які способи опорних стрибків через гімнастичного козла ти знаєш?

Відповідь: «Ноги нарізно», «В упор на коліна»,

«В упор присівши», «Зігнувши ноги»,

«Боком з поворотом на 900 і 1800».

7. Як називається гімнастичний снаряд, на якому виконують вправи з рівноваги?

Відповідь: Гімнастична лава або гімнастична колода.

8. Які способи лазіння по канату ти знаєш?

Відповідь: Спосіб у два прийоми; спосіб у три

прийоми; без допомоги ніг.

9. Які фізичні і психологічні якості необхідні учню, щоб оволодіти навичками виконання опорних стрибків через гімнастичного козла чи коня?

Відповідь: Хороша координація, сила і сміливість.

Вікторина з теми (Модуля): Г І М Н А С Т И К А

Перевірка засвоєння рівня теоретичних знань з теми. 8 - 9 клас

10. Скільки годин повинен тривати сон учня твого віку? Відповідь: 9 годин.

11. Як змінюється активність людини протягом дня? У які години відмічається високий рівень функціонального стану організму?

Відповідь: Активність людини протягом дня не може бути однаковою, це пов’язано із біоритмами, якими наділений наш організм. Вранці із 10 до 12 години та вдень із 16 до 18 години – спостерігається високий рівень працездатності.

В обід із 13 до 15 години – зниження працездатності людини.

12. Із якого положення виконується підйом силою

(хлопчики) і на якому снаряді?

Відповідь: Із положення вису на високій перекладині або із положення вису лежачи на низькій перекладині.

13. Які ти знаєш вправи, що входять в елементи вправ художньої гімнастики (для дівчат)?

Відповідь: Вправи зі скакалкою, вправи з м’ячем, вправи зі стрічкою, вправи з булавами, вправи з обручем.

14. Кого із відомих гімнастів України ти знаєш?

Відповідь: Ганна Безсонова, Аліна Козіч, Юрій Нікітін, олiмпiйський чемпiон, головний тренер збірної

команди України Ігор Коробчинський, Ірина та

Альбіна Дерюгіни, Олександр Воробйов, Валерій Гончаров, Ірина Краснянська, чемпіонка свiту та Європи, віце-президент УФГ із спортивної гімнастики Оксана Омельянчик, олiмпiйський чемпіон Богдан Макуц.

Вікторина з теми (Модуля): Г І М Н А С Т И К А

Перевірка засвоєння рівня теоретичних знань з теми. 8 - 9 клас

15. Чи є гімнастика європейським видом спорту?

Відповідь: Так є.

16. Що таке гіподинамія і в чому заключається її

небезпека?

Відповідь: Гіподинамія – (від грецьк. – «hypo» - зниження і «dynamis» - сила) – зниження м’язової діяльності. Вона може виникати при малорухливому способі життя, в умовах гравітації або невагомості.

Гіподинамія може призвести до порушень функцій серцево-судинної, дихальної систем, системи травлення, опорно-рухового апарату, у деяких випадках – психіки.

Навіть у пісні співається: «Гиподинамия – минимум движений, час промерзнешь лишний и нельзя беде помочь… Последний шанс тебе дает судьба – да здравствует ходьба и ежедневный бег!»

17. Які ще європейські види спорту ти знаєш?

Відповідь: Європейські види спортуфутбол, боротьба, фехтування і гімнастика – поширюються в Україні наприкінці XIX ст. – на початку ХХ ст.

18. Хто із відомих гімнасток СРСР завоював на Олімпійських іграх 18 медалей – це є найбільшим досягненням в історії Олімпіад?

Відповідь: Гімнастка Лариса Латиніна.

19. Хто із українських гімнасток на ХХVІ літніх Олімпійських іграх в Атланті піднімалися на найвищу сходинку Олімпійського п’єдесталу?

Відповідь: Це спортивна гімнастка Лілія Подкопаєва, художня гімнастка Катерина Серебрянська – їхні імена знає весь світ.

Вікторина з теми (Модуля): Г І М Н А С Т И К А

Перевірка засвоєння рівня теоретичних знань з теми. 8 - 9 клас

20. Кого із українських гімнастів, хто виступав на

Олімпійських іграх в стрибках на батуті ви знаєте?

Відповідь: Юрій Нікітін.

21. Кого із українських спортивних гімнастів ви знаєте, хто виступав на Олімпійських іграх виконуючи вправи на паралельних брусах?

Відповідь: Валерій Гончаров.

9 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з

навчально-виховної роботи

І семестр 2020/2021 н.р.

____________ В.М. Савицька

(підпис)

«___» вересня 2020 р.

ІІ семестр 2020-2021 н.р.

____________ В.М. Савицька

(підпис)

«___» січня 2021 р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.