Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Фізична культура
 • Календарно-тематичне планування з навчального предмету «Фізична культура» для учнів 5 класів на 2021/2022 навчальний рік (Учителя фізичної культури ЧИЖ В.В.)

Календарно-тематичне планування з навчального предмету «Фізична культура» для учнів 5 класів на 2021/2022 навчальний рік (Учителя фізичної культури ЧИЖ В.В.)

Фізична культура

Для кого: 5 Клас

17.08.2021

4252

237

3

Опис документу:
Дане КТП з фізичної культури для учнів 5-го класу включає наступні модулі навчальної програми з фізичної культури для 5-9 класів (2017 року): регбі, легка атлетика, баскетбол, гімнастика, волейбол, футбол. Календарний план написано на повний навчальний рік (І і ІІ семестри). В кінці календарного плану подано контрольні нормативи для оцінювання учнів з даних модулів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗЗСО І-ІІІ ступенів Варвинський ліцей № 1

Варвинської селищної ради,

Прилуцького району, Чернігівської області

Календарно-тематичне планування з навчального предмету

«Фізична культура» для 5 класу

на 2021/2022 навчальний рік

учителя фізичної культури ЧИЖ В.В.

Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів фізичної культури та захисту України Варвинського ліцею № 1

протокол № 1 від _____ 2021 р.

Голова методичного об’єднання _________За навчальною програмою затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407

Навчально-методичне забезпечення навчального плану: 5 клас


Річна кількість годин – 105 год.

Кількість годин на тиждень згідно програми – 3 год.

Планова кількість уроків контролю та корекції навчальних досягнень учнів/практичних робіт –

26 год.

Кількість модулів: 6 (регбі, легка атлетика, баскетбол, гімнастика, волейбол, футбол).Віковий період учнів 5го класу найсприятливіший для розвитку спритності (хл. і дівч.), витривалості (хл. і дівч.), швидкості і сили (дівч.), швидкісно-силових якостей (дівч.), та помірного розвитку сили і швидкісно-силових якостей (хл.).Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою. У 5–6 класах учні мають опанувати 4–6 варіативних модулів, у 7–8 класах – 3–5, у 9 класі – 3–4 модулі. На опанування обраних модулів відводиться приблизно однакова кількість годин, але не менше ніж 18. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.


1

При календарному плануванні слід враховувати кількість годин на тиждень


Планування: 3 години на тиждень=103 (105) годин за навчальний рік.

І СЕМЕСТР: Уроки №1-23 (всього: 23 (24) уроки)

Уроки №24-46 (всього: 23 (24) уроки)

ВСЬОГО: 46 (48) уроків

ІІ СЕМЕСТР: Уроки №47-79 (всього: 33 (30) уроки)

Уроки №80-103 (всього: 24 (27) уроки)

ВСЬОГО: 57 уроків


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів /учениць:

Знаннєвий компонент

Учень, учениця: характеризує: здоровий спосіб життя; поняття: фізичний розвиток, фізична підготовленість, вид спорту та Олімпійський принцип «Fair Play».

наводить приклади: особливостей фізичного виховання в Стародавній Греції; чесної поведінки під час занять з видів спорту та у повсякденному житті; видів спорту.

Ціннісний компонент

володіє: методами самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

Діяльнісний компонент

дотримується правил: гігієни та санітарії; безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять; Олімпійського принципу «Fair Play»: повага до суперника, суддів, уболівальників, здобуття перемоги завдяки наполегливим тренуванням, а не за будь-яку ціну та ін.

2

Сітка розподілу навчальних годин за модулями програмового матеріалу для учнів 5-го класу

(3 години на тиждень)


п/п

Модулі

Порядок уроків

Рік навчання

І семестр

ІІ семестр

1

Теоретико - методичні знання

На кожному уроці

Перший

На всіх уроках

На всіх уроках

2

Загальна фізична підготовка

На кожному уроці

Перший

На всіх уроках

На всіх уроках

3

Регбі

1-16

Перший

16

-

4

Легка атлетика

17 – 30

99 -104

Перший

14

-

-

6

5

Баскетбол

31 - 47

Перший

17

-

6

Гімнастика

48 - 65

Перший

-

18

7

Волейбол

66 - 83

Перший

-

18

8

Футбол

84 - 98

Перший

-

15

Всього:

47 год

57 год

Разом: 104 год


3


5 КЛАС І семестр


Основний зміст: формування стійкого інтересу учнів/учениць до занять фізичною культурою, спортом, до здорового способу життя.


Мета: Формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя, підвищення рухового режиму, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту.


Завдання:

1. Ознайомити: учнів з плануванням роботи на І семестр; санітарно-гігієнічними вимогами до інвентарю, одягу, режиму дня; правилами особистої гігієни; правилами техніки безпеки на уроках л/атлетики, спортивних ігор (регбі, футбол, баскетбол).

2. Навчити: дотримуватись правил безпеки на уроках легкої атлетики, спортивних ігор, виконувати фізичні вправи з розділів програми:


Л/ атлетика: виконувати спеціальні бігові і стрибкові вправи, підвідні вправи, спеціально-розвивальні вправи для бігу, стрибків, метань; виконувати старт, стартовий розбіг, біг 30 м, 60 м; рівномірний біг до 1000 м (без урахування часу);

прискорення 10–30 м, повторний біг 4 30м, 2 60 м; виконувати стрибки в довжину з місця, багатоскоки, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»;

метання малого м’яча на дальність з місця та в горизонтальну та вертикальну ціль.


4

Футбол : виконувати пересування з технікою володіння м’ячом; удари по м’ячу ногою, головою зупинки м’яча, ведення м’яча, вкидати м’яч з місця та розбігу; жонглювати м’ячом ногою, стегном, головою; виконувати фінти «відходом», «ударом», «зупинкою» в умовах виконання ігрових вправ; застосовувати відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду; маневрування на полі; «відкривання» для прийому м’яча, відволікання суперника; взаємодію двох і більше гравців; взаємодію з партнерами під час організації атаки; вибір позиції стосовно суперника та протидію отриманню ним м’яча; «закривання».


Баскетбол: виконувати стійки баскетболіста та різноманітні пресування, зупинки стрибком та двома кроками, повороти на місці, виконувати кидки м’яча однією рукою від плеча на місці та в русі; володіти ловленням і передачами м’яча двома руками від грудей, однією від плеча на місці та в русі; володіє веденням м’яча на місці, у русі, з обведенням предметів. Застосовувати технічні прийоми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час гри.

Регбі: виконувати спеціальні вправи для розвитку основних фізичних якостей; грати в рухливі ігри та естафети, спортивні ігри з елементами регбі; пересування різними способами без м’яча та з м’ячом; поєднання бігу зі стрибками, зупинками, ривками, поворотами; виконувати тримання м’яча, перекладання його з однієї руки в іншу; поєднувати техніку прийомів пересувань з технікою володіння м’ячом; володіти: правильним триманням м’яча в двох руках перед собою на місці, в русі під час бігу, під час оббігання перешкод,

перекладанням м’яча із однієї руки до іншої в русі; із

5

протидією; передачею м’яча «звичайною» на місці, в русі - «віялом», «поїзд»; прийомом м’яча після передачі, м’яча що котиться, що лежить; застосовувати: захист лінією та напад «віялом»; в захисті – торкання двома руками суперника, який володіє м’ячом (тач), зривання стрічки (тег).


3. Закріпити:

 • Техніку низького старту, стартовий розбіг; стрибок у довжину з місця; стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»; метання малого м’яча з місця та у вертикальну і горизонтальну ціль; техніку виконання спеціальних вправ для бігу, стрибків, метань.

 • Удари по м’ячу ногою, головою зупинки м’яча, ведення м’яча, вкидати м’яч з місця та розбігу; жонглювати м’ячом ногою, стегном, головою; виконання фінтів «відходом», «ударом», «зупинкою»; відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду; маневрування на полі; «відкривання» для прийому м’яча, відволікання суперника; взаємодію двох і більше гравців під час організації атаки; «закривання».

 • Вправи на розвиток спритності і швидкісно-силових якостей.

 • Стійка баскетболіста; зупинку стрибком та двома кроками; кидки м’яча однією рукою від плеча на місці та в русі; ловлення (приймання) і передачі м’яча двома руками від грудей, однією від плеча на місці та в русі; веденням м’яча на місці, у русі, з обведенням предметів.

 • Правильне тримання м’яча в двох руках перед собою на місці, в русі під час бігу, під час оббігання

6


перешкод, перекладанням м’яча із однієї руки до іншої в русі; із протидією; передачею м’яча «звичайною» на місці, в русі - «віялом», «поїзд»; прийомом м’яча після передачі, м’яча що котиться, що лежить; торкання двома руками суперника, який володіє м’ячом (тач), зривання стрічки (тег).


4. Сприяти: розвитку швидкості, витривалості, сили, гнучкості, спритності, морально-вольових якостей.

5. Вимоги:

 1. Знати правила безпеки на уроках та правила гри в футбол, баскетбол, регбі, основні правила змагань з л/атлетики.

 2. Вміти виконувати технічні прийоми гри у футбол, баскетбол, регбі, вправи з видів л/атлетики.

 3. Виконати навчальні нормативи.

7

ПОУРОЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 5 КЛАС

І СЕМЕСТР


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

1
РЕГБІ

Правила ТБ на уроках фізичної культури та зокрема під час занять спортивними іграми.

Мета навчального предмета «Фізична культура». Навчальні вимоги на І семестр.

Шикування по росту.

Рапорт чергового.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Комплекс ЗРВ.

Повільний біг - 400 м.

Фізкультхвилинка. Рухлива гра з регбійним м’ячем.

Вправа ЗФП: зворотні віджимання.

Виконати вправу для м’язів «черевного» пресу – 10-12 разів

2

РЕГБІ

Правила ТБ під час занять спортивними іграми (регбі, футбол).

Стройові вправи. Рапорт.

Повільний біг – 400 м. ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Правильне тримання м’яча в двох руках перед собою на місці, в русі під час бігу, під час оббігання перешкод, перекладанням м’яча із однієї руки до іншої в русі.

Вправи ЗФП: «планка на ліктях» і «черв’ячок».

Виконувати згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопчики – 10-12 разів, дівчатка – 8-10 разів (від лави)

8

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

3


РЕГБІ

Історія розвитку регбі у світі і в Україні.

Правила гри в регбі.

Комплекс ЗРВ.

Вправи ЗФП:

- стройові вправи на місці (повороти);

- різновиди ходьби, бігу та стрибків («протиходом», «змійкою»);

 • - вправи для формування постави та запобігання плоскостопості;

- згинан. і розгин. рук в упорі лежачи (дівч. – від підлоги).

Пересування: поєднання бігу із зупинками, стрибками, поворотами.

Естафети з елементами бігу, предач і ловлення м’яча.

Рухлива гра з регбійним м’ячем.

Повторити виконання стройових команд: «Напра-во!, «Налі-во!», «Кру-гом!»

4


РЕГБІ

Вікторина з історії регбі.

Фізкультхвилинка «Ялинка».

Правила гри в регбі.

Вправи ЗФП.

Комплекс ЗРВ.

Руханка «Атоми і молекули».

Передачі м’яча:

 • звичайна (на місці),

 • «віялом» (в русі);

 • «поїзд» (в русі).

Навчальна гра в регбі.

Вправа ЗФП: «черв’ячок».

Здати рапорт чергового перед дзеркалом

9

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

5

РЕГБІ

Правила гри в регбі.

Регбі та Олімпійський принцип «Fair Play».

Стройові вправи.

Фізкультхвилинка

«Один мудрий капітан».

Біг в чергуванні з ходьбою –400 м.

Передачі м’яча:

 • звичайна (на місці),

 • «віялом» (в русі);

 • «поїзд» (в русі).

Прийом м’яча після передачі.

Прийом м’яча, що котиться.

Прийом м’яча, що лежить.

Навчальна гра в регбі.

Вправа ЗФП: присідання.

Виконувати передачі та ловлення м’яча двома руками з товаришем.

6

РЕГБІ

Поняття: фізичний розвиток, фізична підготовленість, вид спорту та Олімпійський принцип «Fair Play».

Стройові вправи.

Повільний біг – 400 м.

Комплекс фізкультхвилинки.

Спеціальні бігові вправи.

Вправи ЗФП: «скелелаз» і присідання на одній нозі.

Навальна гра. Гра у захисті:

поняття «тач» – торкання двома руками суперника, який володіє м’ячем;

поняття «тег» - зривання стрічки.

Грати в рухливі та спортивні ігри

10

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

7


РЕГБІ

Поняття: фізичний розвиток, фізична підготовленість, вид спорту та Олімпійський принцип «Fair Play».

Стройові вправи.

Повільний біг – 400 м.

Комплекс ЗРВ.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Правильне тримання м’яча в двох руках перед собою на місці, в русі під час бігу, під час оббігання перешкод, перекладанням м’яча із однієї руки до іншої в русі.

Руханка.

Передачі стоячи на місці на відстані 4-5-6 метрів способом «звичайна».

Вправа ЗФП: «планка».

Повільний біг - 3-4 хвилини

8
РЕГБІ

Правила гри в регбі. (Тривалість гри в тег-регбі, тач-регбі: два тайми від 5 до 10 хвилин із п’ятихвилинною перервою між ними в залежності від віку учнів/ учениць).

Стройові вправи.

Повільний біг – 400 м.

Комплекс ЗРВ.

Передачі м’яча на місці та в русі в парах і на відстані 4 – 6 м.

Рухлива гра «Боротьба за м’яч».

Виконувати згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопчики – 10-12 разів, дівчатка – 8-10 разів (від лави)

11

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

9
РЕГБІ

Види спорту.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

«Човниковий біг» 4х6 м з м’ячем в двох руках перед собою із занесенням спроби за лінію (4 м’ячі).

Передачі стоячи на місці на відстані 4-5-6 метрів способом «звичайна».

Навчальна гра в регбі.

Вправа ЗФП: присідання.

Виконувати присідання на одній нозі («пістолет») - по 3 рази на кожну ногу.

10РЕГБІ

Особливості фізичного виховання в Стародавній Греції. Правила гри в регбі.

Вправи ЗФП:

- стройові вправи: перешикування із колони по одному в колону по чотири дробленням і зведенням;

- повільний біг – 500 м (дівч.) і 800 м (хл.);

 • ЗРВ в парах;

 • «Човниковий» біг 4 х 9 м.

Передачі м’яча в русі в парах: (із забіганням вперед, зупинкою, поворотом (поїзд), звичайна).

Навчальна гра в регбі.

Рухлива гра «Виклик номерів».

Виконати вправу «планка» на ліктях – 10 сек.

12

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

11

РЕГБІ

Санітарно-гігієнічні вимоги до інвентарю, одягу, режиму дня.

Стройові вправи. ЗРВ.

Кросовий біг – 500 м.

«Човниковий біг» 4х6 м з м’ячем в двох руках перед собою із занесенням спроби за лінію (4 м’ячі).

Передача м’яча з місця на точність партнеру (звичайна) із 4 м.

Навчальна гра в регбі.

Вправа ЗФП: «скелелаз».

Виконати вправу «планка» на ліктях – 12 сек.

12


РЕГБІ

Здоровий спосіб життя.

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ у русі.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Спеціальні бігові вправи.

Контрольний норматив - «Човниковий біг» 4х6 м з м’ячем в двох руках перед собою із занесенням спроби за лінію (4 м’ячі).

Передача м’яча з місця на точність партнеру (звичайна) із 4 м.

Рухлива гра «День і ніч».

Рухлива гра «Вибивний».

Вправи ЗФП: згинання та розгинання рук (хл. – від підлоги, дівч. – від лави), присідання на двох ногах.

Виконати вправу «планка» на ліктях – 12 -15 сек.

13

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

13

РЕГБІ

Чесна поведінка під час занять з видів спорту та у повсякденному житті.

Олімпійський принцип

«Fair Play».

Стройові вправи.

Повільний біг – 500 м.

Комплекс ЗРВ.

12 передач в русі в парах: із забіганням вперед, зупинкою, поворотом (поїзд) способом «звичайна».

Рухлива гра «Виклик номерів».

Навчальна гра в регбі.

Точковий масаж для покращення роботи кровоносної системи і нормалізації тиску.

Виконати вправи точкового масажу для покращення роботи кровоносної системи і нормалізації тиску разом з батьками

14

РЕГБІ

Олімпійський принцип «Fair Play»: повага до суперника, суддів, уболівальників, здобуття перемоги завдяки наполегливим тренуванням, а не за будь-яку ціну та ін.

Стройові вправи. Рухл. гра.

Різновиди ходьби, бігу. ЗРВ.

Контрольний норматив 10 передач м’яча з місця на точність партнеру (звичайна) із 4 м.

Вправа ЗФП: зворотні віджи-мання: хл.8 – 10 - 12 разів, дівч. – 6 - 8 - 10 разів.

Виконувати передачі та ловлення м’яча двома руками з товаришем на точність із 4-5 м.

14

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

15РЕГБІ

Вікторина з модуля «Регбі».

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.
Фізкультхвилинка.

Спеціальні бігові вправи.

Вправа ЗФП: зворотні віджимання.

12 передач способом «звичайна» в трійках з просуванням вперед «віялом».

Навчальна гра в регбі: захист лінією та напад «віялом»; торкання двома руками суперника, який володіє м’ячом (тач), зривання стрічки (тег).

Рухлива гра.

Грати в спортивні ігри

16

РЕГБІ

Правила особистої гігієни.

Правила гри в регбі.

Стройові і ЗРВ.

Спеціальні і підгот. вправи.

Естафети з елементами бігу, стрибків, передач м’яча.

Контрольний норматив

12 передач в русі в парах із забіганням вперед, зупинкою, поворотом (поїзд) способом «звичайна» передача.

Навчальна гра в регбі.

Виконувати вправу ЗФП: «скелелаз» - 8 - 10 разів

15


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

17

ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Правила техніки безпеки на уроках легкої атлетики (знати і дотримуватись!).

Вправи ЗФП:

- стройові вправи;

 • повільний біг, ходьба;

 • комплекс ЗРВ.

СФП:

 • спеціальні бігові вправи;

 • н/старт та стартовий розбіг, біг 30 м з н/старту;

 • стрибки у довжину з місця;

 • метання м/м’яча в горизонтальну та вертикальну ціль.

Рухлива гра «Збий кеглі» («Городки»).

Виконувати

стрибки у довжину з місця


18


ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА


Фізичне виховання у Стародавній Греції.

Стройові вправи.

Повільний біг – 400 м.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові і стрибкові вправи. Біг 30 м з н/старту.

Стрибки у довжину з місця.

Спеціальні вправи для метань.

Метання м/м’яча на дальність з місця.

Вправи ЗФП: «розкладачка», вправа на «прес».

Виконувати повторний біг

2 х 30 м

16

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

19ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Історія розвитку легкої атлетики.

Вправи ЗФП.

СФП:

 • спеціальні бігові і стрибкові вправи;

 • спеціальні вправи для метань.

Контрольний норматив – біг 30 м з н/старту.

Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

Метання м’яча у вертикальну ціль.

Рухлива гра.

Виконувати стрибки у довжину з розбігу


20

ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Легкоатлетичні види.

Вправи ЗФП:

- стройові вправи на місці (повороти);

- різновиди ходьби, бігу та стрибків («протиходом», «змійкою»);

 • вправи для формування постави;

Вправи СФП: спеціальні бігові і стрибкові вправи.

 • Біг 60 м з /старту.

 • Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

Рухлива гра.

Біг 60 м з н/старту

17


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

21

ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Легкоатлетичні види.

Вправи ЗФП.

Спеціальні бігові і стрибкові вправи.

Стрибки у довжину з місця.

Контрольний норматив – стрибки у довжину з розбігу (якщо дощ, то стрибки у довжину з місця).

Спеціальні вправи для метань. Руханка.

Метання м/м’яча на дальність з місця і із трьох кроків розбігу (якщо дощ, то метання у вертикальну ціль).

Виконувати вправу ЗФП:

згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопчики – 10-12 разів, дівчатка – 8-10 разів (від лави)

22ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами.

Вправи ЗФП:

 • стройові вправи;

 • різновиди ходьби та бігу;

 • комплекс ЗРВ.

СФП:

 • багатоскоки;

 • прискорення 10-15 м.

Н/старт і стартовий розбіг.

Метання м/м’яча на дальність з місця і (якщо дощ, то метання у вертикальну ціль).

Рухлива гра.

Руханка «33».

Виконувати різновиди стрибків, багатоскоки

18

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

23


ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Правила безпеки під час занять легкою атлетикою.

Вправи ЗФП:

 • стройові вправи;

 • різновиди ходьби, бігу, стрибків;

 • комплекс ЗРВ;

 • подолання смуги перешкод;

 • «Човниковий» біг 4х9 м.

СФП: - прискорення;

 • багатоскоки.

Рівномірний біг – 800 м.

Спеціальні вправи для метань.

Метання м/м’яча на дальність.

Рухлива гра: «Мисливці й качки».

Вправи ЗФП.

Рухлива гра «Мітко в кошик».

Метати мішечки з піском на дальність з місця.

24ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Правила безпеки під час легкоатлетичних метань.

Вправи ЗФП:

 • стройові вправи;

 • повільний біг – 400-800 м;

 • комплекс ЗРВ;

 • зворотні віджимання 8-10-12 разів.

Контрольний норматив – метання м/м’яча на дальність з місця.

Рухлива гра “Боулінг”.

Рівномірний біг до 5 хвилин

19

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

25ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Легкоатлетичні види.

Вправи ЗФП:

 • стройові вправи;

 • комплекс ЗРВ;

 • різновиди ходьби, бігу, стрибків;

 • вправи для формування постави та запобігання плоскостопості.

Рівномірний біг - 1000 м (якщо дощ, то «Човниковий» біг 4 х 9 м.).

Метання в ціль.

Багатоскоки.

Рухлива гра.

Виконувати

вправу ЗФП:

зворотні віджимання: хл. – 10-12 разів, дівч. – 8-10 разів.

26
ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами.

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ.

Подолання смуги перешкод.

Контрольний норматив – рівномірний біг (без урахування часу), (м);

(якщо дощ, то «Човниковий» біг 4 х 9 м.).

Естафети з елементами бігу, стрибків, метань.

ЗФП: вправа для м’язів «черевного» пресу.

Руханка «Атоми і молекули».


Рівномірний біг – від 600 до 1000 м на витривалість

20


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

27

ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Правила безпеки на уроках легкоатлетичних стрибків у висоту.

Вправи ЗФП:

- стройові вправи;

 • повільний біг, ходьба;

 • комплекс ЗРВ;

 • вис на перекладині (підборіддя над перекл.).

СФП: спеціальні бігові та стрибкові вправи.

Стрибки у висоту з розбігу способом переступання»: підбір індивідуального розбігу, відштовхування, приземлення.

Рухлива гра «Збий кеглі» («Городки»).

Виконувати різновиди стрибків

28
ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА

Легкоатлетичні види.

Стройові вправи: перешикування із колони по одному в колони по чотири дробленням і зведенням.

Ходьба по діагоналі, «проти ходом». Комплекс ЗРВ

Різновиди бігу та стрибків.

Спеціальні стрибкові вправи.

Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»: підбір індивідуального розбігу, відштовхування, перехід через планку, приземлення.

Рухлива гра «Удочка».

Виконувати стрибки на одній нозі, почергово на правій і лівій

21

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

29


ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА


Свідоме ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших.

Стройові вправи: шикування, рапорт, перешикування із колони по одному в колони по чотири «розведенням».

Комплекс ЗРВ зі скакалками.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Багатоскоки.

Контрольний норматив – стрибки у висоту з розбігу способом «переступання».

Естафети з елементами бігу, стрибків, метань.

Вправа ЗФП: «циркуль».

Виконувати вправу для м’язів «черевного» пресу – 12-15 разів

30


ЛЕГКА

АТЛЕ-

ТИКА


Легкоатлетична вікторина.

Вправи ЗФП:

 • стройові вправи;

 • різновиди ходьби, бігу;

 • подолання бігової смуги перешкод;

 • естафети з елементами бігу, стрибків, метань.

Стрибки через скакалку за 10 сек.

Рухлива гра.

Двостороння навчальна гра в регбі.

Підведення підсумків з модуля (теми):

«Легка атлетика».

Виконувати «планку» на ліктях – 10-15 секунд.

22


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

31

БАС- КЕТ-

БОЛ


Правила ТБ під час занять баскетболом. Основні правила гри в баскетбол.

Стройові вправи.

Повільний біг. ЗРВ.

Біг з різних вихідних полож.

Різновиди стрибків.

Стійка баскетболіста.

Ведення баскетбольного м’яча.

Ловлення і передачі м’яча двома руками від грудей, однією рукою від плеча на місці та в русі.

Передача м’яча у накреслене на стіні коло (діаметр – 60 см) на рівні грудей учня з відстані 3м.

Вправа ЗФП: підтягування з вису на високій перекладині (хл) і з вису лежачи на н/перекладині (дівч.).

Виконувати присідання

2 х 15 разів

32

БАС-КЕТ-

БОЛ


Основні етапи історії розвитку баскетболу.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Комплекс ЗРВ.

Ловлення і передачі м’яча в парах. Ведення м’яча.

Естафети з елементами баскетболу.

Кидки м’яча в кошик однією рукою від плеча (хл.) і двома руками від грудей (дівч.).

Виконувати різновиди стрибків

23


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

33


БАС- КЕТ-

БОЛ

Основні етапи історії розвитку баскетболу.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків. ЗРВ. Вправа ЗФП.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Ведення м’яча на місці, у русі, з обведенням перешкод.

Естафети з елементами ведення, ловлення, передачами м’яча двома руками від грудей та однією рукою від плеча на місці та в русі.

Навчальна гра в баскетбол.

Виконувати

м’яча однією рукою на місці та в русі

34
БАС- КЕТ-

БОЛ

Гігієна тіла, одягу, спортивної форми, режиму дня баскетболіста (принципи гігієни та санітарії).

Вправи ЗФП:

- стройові вправи;

 • ходьба по діагоналі, «протиходом», «змійкою»;

 • комплекс ЗРВ.

Повільний біг із виконанням завдань по сигналу.

Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

Навчальна гра в баскетбол.

Виконувати ведення м’яча однією рукою на місці та в русі

24


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

35
БАС- КЕТ-

БОЛ

Поняття про техніку гри.

Стройові вправи. ЗРВ.

Різновиди ходьби та бігу.

«Човниковий» біг 4 х 9 м.

Рухлива гра «Виклик номерів».

Передача м’яча у накреслене на стіні коло (діаметр – 60 см) на рівні грудей учня з відстані 3 м.: однією рукою від плеча, двома руками від грудей).

Рухлива гра «Хто більше влучить?»

Виконувати згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

хл. - від підлоги –

6 - 12 разів;

дівч. – від лави – 4 - 10 разів.

36

БАС- КЕТ-

БОЛ

Поняття про техніку гри.

Стройові вправи. ЗРВ.

Ходьба по діагоналі, «протиходом», «змійкою».

Повільний біг із виконанням завдань по сигналу.

Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

Контрольний норматив -«човниковий» біг 4х9 м.

Передача м’яча у накреслене на стіні коло (діаметр – 60 см) на рівні грудей учня з відстані 3 м.: однією рукою від плеча, двома руками від грудей).

Навчальна гра в баскетбол.

Рухлива гра.

Виконувати вправу для м’язів «черевного» пресу – 15 – 20 разів

25


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

37
БАС- КЕТ-

БОЛ

Основи самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Вправи для формування постави та запобігання плоскостопості.

Кидки м’яча в кошик однією рукою від плеча (хл.) і двома руками від грудей (дівч.) стоячи збоку від щита на відстані 1,5 м.

Рухлива гра.

Виконувати передачі м’яча в парах або у стіну і ловлення м’яча

38

БАС- КЕТ-

БОЛ

Основи самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Прискорення на 5-10 м з різних стартових положень за зоровим і звуковим сигналами.

Зупинки стрибком та двома кроками.

Кидки м’яча в кошик однією рукою від плеча, двома руками від грудей (дівч.), стоячи збоку на відстані 1,5 м від щита.

Виконувати стрибки вгору

26

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

39

БАС- КЕТ-

БОЛ

Поняття про техніку гри.

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ.

Ходьба по діагоналі, «протиходом», «змійкою».

Повільний біг із виконанням завдань по сигналу.

Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

Кидки м’яча в кошик однією рукою від плеча, двома руками від грудей (дівч.), стоячи збоку на відстані 1,5 м від щита.

Основні правила гри.

Навчальна гра в баскетбол.

Виконувати стрибки вгору

40БАС- КЕТ-

БОЛ

Поняття про тактику гри.

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ або руханка.

Повільний біг із виконанням завдань по сигналу.

Бігова смуга перешкод.

Естафети з елементами ведення, передач м’яча, ловіння та кидків у кошик.

Кидки м’яча в кошик однією рукою від плеча, двома руками від грудей (дівч.), стоячи збоку на відстані 1,5 м від щита.

Основні правила гри.

Навчальна гра в баскетбол.

Виконувати різновиди стрибків


27

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

41


БАС- КЕТ-

БОЛ

Поведінка під час змагань.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Бігова смуга перешкод.

Спеціальні вправи в парах з баскетбольними м’ячами.

Рухлива гра. Вправа ЗФП.

Передача м’яча у накреслене на стіні коло (діаметр – 60 см) на рівні грудей учня з відстані 3 м.: однією рукою від плеча, двома руками від грудей).

Контрольний норматив - кидки м’яча (міні-баскетбольного або волейбольного) в кошик однією рукою від плеча (хл.), двома руками від грудей (дівч.), стоячи збоку на відстані 1,5 м від щита.

Виконувати

вправу для м’язів «черевного» пресу – 15 – 20 разів

42БАС- КЕТ-

БОЛ

Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами.

Стройові вправи. ЗРВ. ЗФП.

Різновиди ходьби і бігу.

Ведення м’яча та кидки у 8 кілець спортзалу (по колу).

Кидки м’яча в кошик однією рукою від плеча, двома від грудей (дівч.), стоячи на 1,5 м від щита.

Рухлива гра.

Виконувати «зворотні віджимання»

 • 8-10-12 разів


28

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

43БАС-КЕТ-

БОЛ


Основи самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Ведення баскетбольного м’яча по прямій на відстань 15 м (на час і правильність).

Передачі м’яча в парах з відстані 3 м.

Навчальна гра в баскетбол.

Вправа ЗФП.

Виконувати присідання з послідуючим вистрибуван-ням вгору – 10-12 разів

44
БАС- КЕТ-

БОЛ

Загальна характеристика здорового способу життя.

Стройові вправи. ЗРВ.

Різновиди ходьби та бігу.

Серійні стрибки.

Спеціальні вправи в парах з баскетбольними м’ячами.

Контрольний норматив – ведення баскетбольного м’яча по прямій на відстань 15 м (на час і правильність).

Кидки м’яча в кошик вивченими способами з різних не далеких відстаней від кошика.

Рухлива гра.

Навчальна гра в баскетбол.

Виконувати

вправу для м’язів «черевного» пресу – 15 – 20 разів

29


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

45БАС-КЕТ-

БОЛ


Гігієна тіла, одягу, спортивної форми, режиму дня баскетболіста.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Серійні стрибки з діставанням високо підвішених предметів.

Кидки м’яча у кошик.

Основні правила гри.

Навчальна гра в баскетбол.

Вправи ЗФП: стрибки «змійкою» через лаву.

Виконувати

вправи для формування постави та запобігання плоскосто-пості

46БАС- КЕТ-

БОЛ

Гігієна тіла, одягу, спортивної форми, режиму дня баскетболіста.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Стійки баскетболіста.

Ловлення і передачі м’яча двома руками від грудей, однією рукою від плеча на місці та в русі.

Естафети з елементами ведення, передач, ловлення та кидками м’яча в кошик.

Рухлива гра: «Хто більше влучить».

Вправа ЗФП: вправи для розвитку сили м’язів тулуба.

Виконувати вправу на розвиток сили м’язів тулуба

30


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

47

БАС-КЕТ-

БОЛ


Баскетбольна вікторина.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Зупинки стрибком та двома кроками.

Ловлення і передачі м’яча двома руками від грудей, однією рукою від плеча на місці та в русі.

Естафети з елементами ведення, передач, ловлення та кидками м’яча в кошик.

Навчальна гра в баскетбол.

Вправа ЗФП: вправи для розвитку сили м’язів плечового поясу та кистей рук.

Підведення підсумків з модуля (теми): «Баскетбол» та за І семестр.

Виставлення тематичної та семестрової оцінок. (Залишити колоночку на Скориговану).

Виконувати

згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

хл. - від підлоги –

6 - 12 разів;

дівч. – від лави – 4 - 10 разів.


З И М О В І К А Н І К У Л И

31

Що учні повинні знати і вміти в І СЕМЕСТРІ:


Модуль: «Регбі»

Знаннєвий компонент

Учень, учениця:

характеризує: історію розвитку регбі в світі, в Україні;

здоровий спосіб життя; поняття: фізичний розвиток, фізична підготовленість, вид спорту та Олімпійський принцип «Fair Play».

дає загальну характеристику гри;

називає: основні елементи техніки та правила гри;

пояснює: санітарно-гігієнічні вимоги до інвентарю, одягу, режиму дня; правила особистої гігієни;

наводить приклади: особливостей фізичного виховання в Стародавній Греції; чесної поведінки під час занять з видів спорту та у повсякденному житті; видів спорту.

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки та основних правил гри.

володіє: методами самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами.

Діяльнісний компонент

дотримується правил: гігієни та санітарії; безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних занять; Олімпійського принципу «Fair Play»: повага до суперника, суддів, уболівальників, здобуття перемоги завдяки наполегливим тренуванням, а не за будь-яку ціну та ін.;

виконує: пересування різними способами без м’яча та з м’ячом; поєднання бігу зі стрибками, зупинками, ривками, поворотами; виконувати тримання м’яча, перекладання його з однієї руки в іншу; поєднувати техніку прийомів пересувань з технікою володіння м’ячом;

32

володіє: правильним триманням м’яча в двох руках перед собою на місці, в русі під час бігу, під час оббігання перешкод, перекладанням м’яча із однієї руки до іншої в русі; із протидією; передачею м’яча «звичайною» на місці, в русі - «віялом», «поїзд»; прийомом м’яча після передачі, м’яча що котиться, що лежить; застосовувати: захист лінією та напад «віялом»; в захисті – торкання двома руками суперника, який володіє м’ячом (тач), зривання стрічки (тег).


Модуль: «Легка атлетика»

Знаннєвий компонент

Учень, учениця: характеризує історію розвитку легкої атлетики; називає: види легкої атлетики; правила безпеки.

Ціннісний компонент

свідомо ставиться до власного здоров’я та здоров’я інших; дотримується правил безпеки під час занять легкою атлетикою.

Діяльнісний компонент

Учень, учениця: виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи для метань; старт, стартовий розбіг, біг 30 м, 60 м, рівномірний біг до 1000 м (без урахування часу); прискорення 10–30 м, повторний біг 4 30м, 2 60 м; стрибки в довжину з місця, багатоскоки, стрибки в довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», стрибки у висоту з розбігу способом «переступання»;

виконує: метання малого м’яча на дальність з місця та в горизонтальну та вертикальну ціль.

Модуль: «Футбол»

Знаннєвий компонент

Учень, учениця: характеризує історію розвитку футболу;


33

Ціннісний компонент

усвідомлює, що спортивна гра «Футбол» є важливим засобом підвищення соціальної активності людей, задоволення їх моральних запитів тощо; дотримується правил: гри у футбол; безпеки під час уроків футболу.

Діяльнісний компонент

Учень, учениця: володіє технікою виконання вправ;

виконує вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей;

виконує: пересування: поєднання прийомів техніки пересування з технікою володіння м’ячем;

удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу; удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі;

удари головою по м’ячу зменшеної ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку;

зупинки м’яча: зупинки м’яча підошвою та внутрішньою стороною стопи в русі; зупинка внутрішньою стороною стопи м’яча, що летить; ведення м’яча: ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по прямій, по колу, «вісімкою», а також поміж стійок (фішок); ведення м’яча зі зміною напрямку і швидкості руху; вкидання м’яча: вкидання м’яча вивченими способами на дальність; жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою;

володіє фінтами «відходом», «ударом», «зупинкою» в умовах виконання ігрових вправ;

застосовує: відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду; маневрування на полі; «відкривання» для прийому м’яча, відволікання суперника; взаємодію двох і більше гравців; взаємодію з партнерами під час організації атаки; вибір позиції

34


стосовно суперника та протидію отриманню ним м’яча; «закривання».


Модуль: «Баскетбол»

Знаннєвий компонент

Учень, учениця: характеризує основні етапи історії розвитку баскетболу; пояснює принципи гігієни та санітарії баскетболіста; визначає основні елементи техніки і правила гри.

Діяльнісний компонент

Учень, учениця: виконує: прискорення на 5, 10, 15 м з різних стартових положень за зоровим і звуковим сигналами, «човниковий» біг 4 5 м; вправи для розвитку сили м’язів тулуба, плечового поясу та кистей рук, гнучкості; рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками;

володіє серійними стрибками з діставанням високо підвішених предметів.

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки і поведінки під час занять баскетболом та змагань; свідомо ставиться до власного здоров’я;

виконує: стійки баскетболіста та різноманітні пересування в нападі й захисті; зупинки стрибком та двома кроками; повороти на місці; кидки м’яча однією рукою від плеча, двома руками від грудей з місця та в русі;

володіє: ловінням і передачами м’яча двома руками від грудей, однією рукою від плеча на місці та в русі; веденням м’яча на місці, у русі, з обведенням предметів;

застосовує технічні прийоми нападу і захисту у взаємодіях з партнерами під час гри.
35


ПОУРОЧНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 5 КЛАС

ІІ СЕМЕСТР


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

48


ГІМ-НАС-ТИКА

Правила ТБ під час занять гімнастичними вправами.

ЗФП: 1) стройові вправи:

шикування в шеренгу по росту.

2) різновиди ходьби, бігу, стрибків.

3) комплекс ЗРВ на місці без предметів.

Акробатичні вправи:

- перекиди вперед і назад

у групуванні;

 • «міст» з положення лежачи (з допомогою);

 • стійка на лопатках.

Лазіння по вертикальному канату у два та три прийоми.

Опорний стрибок через гімнастичного козла способом «ноги нарізно», козел у ширину (h=80-90 см).

Повторити виконання перекидів вперед і назад у групуванні

49ГІМ-НАС-ТИКА

Історія розвитку гімнастики.

Стройові вправи.

Вправи ЗФП.

ЗРВ в парах.

Акробатичні вправи:

- два перекиди вперед злито;

- «міст» із положення стоячи (з допомогою) – перехід в

Виконувати «міст» (дівч.) і стійку на голові (хл.)

36

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

49


упор присівши;

- стійка на лопатках;

- стійка на голові (хлопчики).

Лазіння по вертикальному канату.

Опорний стрибок через гімнастичного козла способом «ноги нарізно», козел в ширину (h=80-90 см).

Позиції ніг у танцях. Танцювальні кроки.

50

ГІМ-НАС-ТИКА

Основи самоконтролю під час занять гімнастичними вправами.

Стройові вправи.

Повільний біг, різновиди ходьби.

Комплекс вправ ЛФК для профілактики викривлень хребта.

Комбінації вправ з акробатики.

Опорний стрибок через гімнастичного козла способом «ноги нарізно», козел у ширину (h=80-90 см).

Точковий масаж для покращення роботи кровоносної та серцево-судинної систем і нормалізації кров’яного тиску.

Рухлива гра.

Виконувати піднімання тулуба в сід за 30 сек:

хл.- 30 разів, дівч.- 29 разів


37


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

51

ГІМ-НАС-ТИКА

Відомі гімнасти України.

Стройові вправи. Комплекс ЗРВ.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Контрольні комбінації елементів вправ з акробатики (хл. і дівч.).

Танцювальні кроки.

Вправи на розвиток гнучкості.

Контрольні комбінації елементів вправ з висів і упорів на брусах

(хл. – паралельних), (дівч.- різновисоких).

ЗФП: Підтягування з вису (хл) і з вису лежачи (дівч.).

Виконувати вправи на розвиток гнучкості


52

ГІМ-НАС-ТИКА

Відомі гімнасти України.

Стройові вправи. Комплекс ЗРВ.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Контрольні комбінації елементів вправ з акробатики (хл. і дівч.).

Танцювальні кроки.

Вправи на розвиток гнучкості.

Комбінації елементів вправ з акробатики.

Контрольний норматив – нахил тулуба вперед з положення сидячи.

Виконувати різновиди стрибків

38

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

53


ГІМ-НАС-ТИКА

Загальна характеристика здорового способу життя.

Стройові вправи і прийоми.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків. Комплекс ЗРВ.

Бігова смуга перешкод з елементами гімнастики.

Контрольний норматив – опорний стрибок через гімнастичного козла (козел в ширину, висота 80-90 см0 способом «ноги нарізно» з утриманням о.с. після приземлення.

Комбінації вправ з акробатики.

Комбінації вправ на брусах.

Рухлива гра:» Хто сильніший?» (перетягування канату: один проти іншого).

Виконувати

розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопці – 10-12 разів, дівчата (від лави) – 8-10 разів54


ГІМ-НАС-ТИКА

Режим дня учня 5-го класу.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків. ЗРВ в русі.

Бігова смуга перешкод з елементами гімнастики.

Комбінації вправ з акробатики, на брусах, на н/перекладині (хлопці).

Комбінація вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівчата).

ЗФП: Підтягування з вису на в/перекладині (хл.) і з вису лежачи на н/перекладині (д).

Виконувати акробатичні вправи


39

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

55ГІМ-НАС-ТИКА

Правила ТБ під час занять гімнастичними вправами.

Стройові вправи і прийоми.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

Вправи на розвиток гнучкості (на розтягування).

Контрольний норматив – комбінація елементів вправ з акробатики.

Контрольні комбінації вправ на брусах.

Комбінація вправ з висів та упорів на н/перекладині (хлопці).

Комбінація вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівчата).

Лазіння по вертикальному канату у три прийоми.

Виконувати піднімання тулуба в сід за 30 сек:

хл.- 30 разів, дівч.- 29 разів

56ГІМ-НАС-ТИКА

Те саме, що на 59-му уроці +

ЗФП: піднімання тулуба в сід за 30 сек.


Виконувати вправи для розвитку сили м’язів тулуба

40


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

57ГІМ-НАС-ТИКА

Основи самоконтролю під час занять гімнастичними вправами.

Стройові вправи і прийоми.

Комплекс вправ для формування постави та запобігання плоскостопості.

Підстрибування вгору з упору присівши; стрибки у присіді, пересуваючись у різні боки.

Контрольні комбінації впраз висів і упорів на брусах, на н/перекладині (хл.) і вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівчата).

Виконувати

зв’язку елементів вправ з рівноваги (дівч.) та згинання і розгинання рук в упорі лежачи від підлоги (хл.) - 13 разів.

58ГІМ-НАС-ТИКА

Фізичне виховання у Стародавній Греції.

Стройові вправи і прийоми.

Різновиди ходьби і бігу. ЗРВ.

Контрольний норматив – комбінація елементів вправ з висів та упорів на брусах: хлопці – паралельних, дівчата - різновисоких.

Комбінація вправ на н/перекладині (хлопці).

Комбінація вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівчата).

Лазіння по вертикальному канату у два або три прийоми.

Виконувати вправу для м’язів «черевного» пресу – 15-25 разів

41

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

59ГІМ-НАС-ТИКА

Гігієна тіла, одягу, спортивної форми, режиму дня учня 5-го класу.

Стройові вправи і прийоми.

Акробатичні вправи.

Вправи на брусах і н/перекладині.

Комбінація вправ з висів та упорів на н/перекладині (хлопці).

Комбінація вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівчата).

Стрибки через скакалку 2 (4) х 30 стрибків.

ЗФП: вправи для розвитку сили м’язів рук - («планка», «скелелаз»).

Виконувати вправи для розвитку сили м’язів рук


60ГІМ-НАС-ТИКА

Гімнастична вікторина.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ з гімнастичними палицями.

Контрольний норматив – комбінація елементів вправ з висів та упорів на н/перекладині (хл.) та вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівч.).

Акробатичні вправи.

Перетягування канату.

Вправи ЗФП на гімнастичній стінці.

Виконувати вправи ритмічної гімнастики

42

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

61ГІМ-НАС-ТИКА

Загальна характеристика здорового способу життя.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Танцювальні кроки.

Комплекс вправ ритмічної гімнастики.

Колове тренування:

- акробатичні вправи;

- вправи на брусах;

- вправи на низькій перекладині;

- лазіння по канату;

- вправи на гімнастичній стінці.

ЗФП: піднімання тулуба в сід за 30 сек.

Виконувати піднімання тулуба в сід за 30 сек:

хл.- 30 разів, дівч.- 29 разів

62ГІМ-НАС-ТИКА

Загальна характеристика здорового способу життя.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Танцювальні кроки.

Комплекс вправ ритмічної гімнастики.

Контрольний норматив – піднімання тулуба в сід за 30 сек.

Колове тренування:

- акробатичні вправи;

- вправи на брусах;

- на низькій перекладині;

- лазіння по канату;

- вправи на гімнастичній стінці.

Виконувати

розгинання рук в упорі лежачи: хлопці - від підлоги – 10-12 разів, дівчата - від лави – 8-10 разів


43

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

63ГІМ-НАС-ТИКА

Основи самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ з гімнастичними палицями.

Вправи ЛФК на рухливість очей та вправи для профілактики міопії.

Вправи на брусах.

Контрольний норматив – підтягування у висі (хл.) та у висі лежачи (дівч.).

ЗФП: згинання та розгинання рук в упорі лежачи (хл.- від підлоги, дівч.- від лави).

Рухлива гра:Присідний квач.

Виконувати вправи ЛФК на рухливість очей


64ГІМ-НАС-ТИКА

Загальна характеристика здорового способу життя.

Стройові вправи і прийоми.

Танцювальні кроки.

Комплекс ЛФК для профілактики сколіозу.

Комбінації вправ з акробатики.

Комбінації вправ на брусах, на н/перекладині (хлопці).

Комбінація вправ з рівноваги на гімнастичній колоді (дівчата).

Вправи на гімнастичній стінці.

Виконувати

розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопці – 10-12 разів, дівчата (від лави) – 8-10 разів

44

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

65

ГІМ-НАС-ТИКА

Гімнастична вікторина.

Стройові вправи. Повільний біг, ходьба.

ЗФП: рух вперед з кроку на місці, перешикування з колони по одному в колону по чотири дробленням і злиттям.

Вправи для формування постави та запобігання плоскостопості.

Колове тренування:

 • Комбінації вправ з акробатики.

 • Комбінації вправ на брусах.

 • Вправи ЗФП:

- піднімання тулуба з положення лежачи на животі;

- згинання та розгинання рук в упорі лежачи на підлозі (хл) від лави (дівч.)

Підведення підсумків з модуля (теми): «Гімнастика».


Виконувати вправи для формування постави та запобігання плоскостопості


45Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

66


ВОЛЕЙ

БОЛ

Правила ТБ під час занять волейболом.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби.

Повільний біг. ЗРВ.

Розміщення гравців та правила переходу на майданчику.

Стійка волейболіста.

Спеціальні вправи волейболіста для розвитку сили кистей рук, сили верхніх кінцівок і гнучкості плечового поясу.

Передачі м’яча двома руками зверху в парах.

Рухлива гра «Малюкбол». Правила гри. Вибір в.п. для виконання передач та прийому м’яча.

Виконувати піднімання тулуба в сід за 30 сек:

хл.- 30 разів, дівч.- 29 разів

Виконувати стрибки через скакалку 3 х 30 стрибків

67
ВОЛЕЙ

БОЛ

Загальна характеристика гри у волейбол. Основні правила гри.

Стройові вправи і прийоми.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ в парах з м’ячами.

Стійка волейболіста.

Пересування в стійці волейболіста. Рухлива гра.

Передачі м’яча зверху над собою, від стіни, в парах, в колонах двома руками зверху.

Виконувати

розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопці – 10-12 разів, дівчата (від лави) – 8-10 разів

46

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

68


ВОЛЕЙ

БОЛ

Санітарно-гігієнічні вимоги до спортивного інвентарю та вимоги особистої гігієни.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ в парах з м’ячами.

Розмітка, назви ліній ігрового майданчика, розміщення гравців.

Передачі м’яча зверху над собою, від стіни, в парах.

Рухлива гра-естафета: «Передав м’яч – стань назад в колону».

Рухлива гра «Малюкбол» (Піонербол). Правила гри.

Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику.

Виконувати

піднімання тулуба в сід за 30 сек:

хл.- 30 разів, дівч.- 29 разів


69
ВОЛЕЙ

БОЛ

Історія розвитку українського волейболу.

Стройові вправи і прийоми.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ. Стійка волейболіста.

Передача м’яча над собою двома руками зверху.

Передача м’яча двома руками зверху в парах (відстань 2 м).

Рухлива гра «Малюкбол».

Виконувати

розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопці – 10-12 разів, дівчата (від лави) – 8-10 разів

47


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

70

ВОЛЕЙ

БОЛ

Основні правила гри у волейбол.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

Стійка волейболіста.

Передача м’яча над собою двома руками зверху.

Прийом м’яча знизу над собою.

Передача м’яча двома руками зверху в парах (відстань 2 м).

Рухлива гра «Малюкбол».

ЗФП: - вис на зігнутих руках.

Виконувати

розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопці – 10-12 разів, дівчата (від лави) – 8-10 разів

71


ВОЛЕЙ

БОЛ

Основні правила гри у волейбол.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

Стійка волейболіста.

Передача м’яча над собою двома руками зверху.

Прийом м’яча знизу над собою.

Передача м’яча двома руками зверху в парах (відстань 2 м).

Рухлива гра «Малюкбол».

Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику.


Виконувати жонглювання волейбольним м’ячем над собою двома руками зверху


48

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

72

ВОЛЕЙ

БОЛ

Особиста гігієна спортсмена.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби.

Комплекс ЗРВ в русі.

Бігова смуга перешкод.

Спеціальні вправи волейболіста.

Передача м’яча над собою двома руками зверху (стоячи на місці).

Передачі м’яча двома руками зверху від стіни, в парах.

Рухлива гра «Малюкбол».

Вправа ЗФП.

Виконувати

розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопці – 10-12 разів, дівчата (від лави) – 8-10 разів

73


ВОЛЕЙ

БОЛ

Основні правила гри в волейбол.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

Стійка волейболіста.

Передача м’яча над собою двома руками зверху.

Прийом м’яча знизу над собою.

Передача м’яча двома руками зверху в парах (відстань 2 м).

Рухлива гра «Малюкбол».

Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику.


Виконувати піднімання тулуба в сід за 30 сек:

хл.- 30 разів, дівч.- 29 разів


49


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

74

ВОЛЕЙ

БОЛ

Те саме, що на 72-му уроці +

Контрольний норматив – передача м’яча двома руками зверху над собою.

Руханка «Атоми і молекули».


Виконувати силові вправи

75
ВОЛЕЙ

БОЛ

Основні правила гри у волейбол.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Стійка волейболіста.

Пересування в стійці волейболіста приставними кроками (вправо, вліво, вперед, назад).

Передача м’яча двома руками зверху над собою на місці.

Передача м’яча двома руками зверху в колонах.

Прийом м’яча знизу над собою, з накиданням партнера.

ЗФП: присідання на одній нозі («пістолет»).

Рухлива гра «День і ніч».Виконувати присідання на одній нозі «пістолет» - по 6-8 разів на кожну ногу

50


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

76ВОЛЕЙ

БОЛ

Поняття фізичного розвитку і фізичної підготовленості.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Пересування в стійці волейболіста приставними кроками (вправо, вліво, вперед, назад).

Прийом м’яча зверху та знизу двома руками в парах.

Рухлива гра «Картошка».

Вправи ЗФП: «циркуль» і «скелелаз».

Виконувати вправи ЗФП

77


ВОЛЕЙ

БОЛ

Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами (ЧСС, шкіра, пітливість, самопочуття)..

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

«Човниковий» біг 4 х 9 м (замість кубиків – волейбольний м’яч).

Передача м’яча двома руками зверху від стіни (відстань 2 м)., в колонах.

Прийом м’яча знизу над собою.

Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику.

Рухлива гра «Малюкбол».

Виконувати вправи ЗФП

51


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

78

ВОЛЕЙ

БОЛ

Основні правила гри волейбол.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби. Комплекс ЗРВ.

Повільний біг із виконанням завдань за сигналом.

Біг з різних в.п.. Багатоскоки.

Контрольний норматив – прийом м’яча знизу над собою.

Рухлива гра «Картошка».

Рухлива гра «Малюкбол».

Вправа ЗФП для м’язів «черевного» пресу.

Виконувати присідання на одній нозі «пістолет» - по 6-8 разів на кожну ногу

79


ВОЛЕЙ

БОЛ

Основні правила гри у волейбол. волейбол.

Стройові вправи. Комплекс ЗРВ.

Різновиди ходьби, бігу.

Стійка волейболіста.

Прийом та передача м’яча двома руками зверху над собою та знизу.

Передача м’яча двома руками зверху в парах (відстань 2 м).

Рухлива гра «Малюкбол».

Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику.

Вправа ЗФП: зворотні віджимання.

Виконувати вправи на розтягування

52

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

80

ВОЛЕЙ

БОЛ

Особиста гігієна спортсмена.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ.

Рухлива гра.

Прийом та передача м’яча двома руками зверху в парах, від стіни, в зустрічних колонах.

Рухлива гра «Малюкбол».

Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику.

Вправа ЗФП: метання м’яча в ціль.

Виконувати

присідання на одній нозі «пістолет» – по 6 – 8 разів на кожну ногу

81

ВОЛЕЙ

БОЛ

Основні правила гри у волейбол.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу.

Комплекс ЗРВ в русі.

Бігова смуга перешкод.

Спеціальні вправи волейболіста.

Прийом м’яча знизу над собою, від стіни, з накиданням партнера.

Передачі м’яча двома руками зверху в парах.

Рухлива гра «Малюкбол».

Контрольний норматив – оцінка гри в «Малюкбол».

Вправа ЗФП.

Виконувати спеціальні вправи волейболіста

53Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

82

ВОЛЕЙ

БОЛ

Загальна характеристика здорового способу життя.

Стройові вправи і прийоми.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ в русі.

Бігова смуга перешкод.

Спеціальні вправи волейболіста.

Передачі м’яча двома руками зверху в парах.

Рухлива гра «Малюкбол».

Рухлива гра «Хто підходив?»


Виконувати акробатичні вправи

83

ВОЛЕЙ

БОЛ

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх виконання.

Волейбольна вікторина.

Стройові вправи.

Правила проведення фізкультхвилинки.

Спеціальні вправи волейболіста.

Передачі м’яча двома руками зверху в естафетах.

Рухлива гра «Малюкбол».

Вправи ЗФП: «скелелаз», присідання, згинання та розгинання рук.

Підведення підсумків з модуля (теми): «Волейбол».

Взяти участь в Першості навчального закладу з Малюкболу (Піонерболу)


54

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

84
ФУТБОЛ


Футбол - як важливий засіб підвищення соціальної активності людей, задоволення їх моральних запитів.

Правила гри в футбол.

Стройові вправи.

Повільний біг – 800 м.

Комплекс ЗРВ.

Рухлива гра.

Вкидання футбольного м’яча на дальність і точність в умовному коридорі завширшки 3 м.

Навчальна гра в футбол.

Вправа ЗФП.

Виконувати

жонглювати футбольним м’ячем

85

ФУТБОЛ

Видатні футболісти України.

Стройові вправи.

Повільний біг – 800 м.

Комплекс ЗРВ.

Вправи для формування постави та запобігання плоскостопості.

Естафети з елементами ведення, передач, зупинок м’яча.

Вкидання футбольного м’яча на дальність і точність.

Правила гри в міні-футбол.

Навчальна гра в міні-футбол.

Вправа ЗФП.

Виконувати вкидання футбольного м’яча на дальність і правильність

55

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

86ФУТБОЛ


Історія розвитку і зародження гри в футбол.

Стройові вправи.

Повільний біг – 800 м.

Комплекс ЗРВ.

Вкидання футбольного м’яча на дальність і точність

Передачі м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів із 7 м.

Удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 7 м.

Рухлива гра «День і ніч».

Виконувати

жонглювати футбольним м’ячем

87
ФУТБОЛ


Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості.
Вправи ЗФП.

Комплекс ЗРВ у русі.

Контрольний норматив - вкидання футбольного м’яча на дальність і точність в умовному коридорі завширшки 3 м.

Удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота з 7 м.

Навчальна гра в міні-футбол.

Грати в футбол

56

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

88ФУТБОЛ


Правила гігієни і санітарії під час занять фізичною культурою.

Стройові вправи.

Повільний біг – 400 м. ЗРВ.

Багатоскоки.

Удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 7 м.

Вправи ЗФП: - присідання;

- вправи на розтягування.

Навчальна гра в футбол.

Елементи гри воротаря: вибір правильної позиції у воротах під час виконання різних ударів.

Виконувати удари по нерухомому м’ячу на точність із 7 метрів одним із вивчених способів у ворота шириною 3 метри

89ФУТБОЛ


Правила гри в футбол.

Стройові вправи.

Повільний біг. ЗРВ.

Передачі м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів із 7 м.

Естафети з елементами футболу.

Удари по воротах на точність з місця та удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться.

Рухлива гра.

Виконувати передачі м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів з відстані 7 м


57

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

90
ФУТБОЛ


Відомі українські футбольні команди.

Стройові вправи.

Повільний біг. ЗРВ.

Передачі м’яча з місця на точність партнеру в парах.

Удари по воротах на точність з місця із 7 м.

Навчальна гра в футбол.

Рухлива гра: «Штандер» (або за вибором учнів).

Вправи ЗФП.

Жонглювання м’ячем.

Виконувати удари по воротах на точність із 7 метрів

91

ФУТБОЛ


Правила гри в футбол.

Фізкультхвилинка.

Жонглювання м’ячем: ногою, стегном, головою (хто більше?)

Рухлива гра «Збий городки».

Контрольний норматив - передачі м’яча з місця на точність партнеру одним із вивчених способів з відстані 7 м.

Удари по воротах на точність з місця із 7 м.; середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться;

удари в русі.

Навчальна гра в футбол: взаємодія двох і більше гравців.

Грати в футбол

58

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

92

ФУТБОЛ


Правила безпеки на уроках футболу і під час позакласних фізкультурних занять.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби та бігу.

Комплекс ЗРВ.

Зупинки м’яча: підошвою та внутрішньою стороною стопи в русі; зупинка внутрішньою стороною стопи м’яча, що летить.

Навчальна гра в футбол.

Рухлива гра «Мисливці і качки».

Вправи ЗФП.

Виконувати удари на точність у гандбольні ворота із 7 м

93

ФУТБОЛ


Правила безпеки під час уроків футболу.

Стройові вправи. ЗРВ.

Бігова смуга перешкод.

Поєднання прийомів техніки пересування з технікою володіння м’ячем.

Ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по прямій, по колу, «вісімкою», а також поміж стійок (фішок); ведення м’яча зі зміною напрямку і швидкості руху;

Вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей.

Виконувати удари на точність у гандбольні ворота із 7 метрів.

59

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

94ФУТБОЛ


Правила гри в футбол.

Вправи ЗФП.

Жонглювання м’ячем: ногою, стегном, головою (хто більше?)

Удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні ворота з відстані 7 м.

Рухлива гра «Збий городки».

Навчальна гра в футбол.

Грати в футбол

95


ФУТБОЛ


Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості.
Повільний біг, різновиди ходьби.

Спеціальні бігові вправи.

Комплекс ЗРВ у русі.

Рухлива гра «День і ніч».

Удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу із 7 м; удари серед-ньою та внутрішньою час-тинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі.

Навчальна гра в футбол:

застосування: відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду; маневрування на полі; «відкривання» для прийому м’яча.

Виконувати

удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 7 м.

60

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

96
ФУТБОЛ


Відомі футбольні команди світу.

Стройові команди. ЗРВ. Різновиди ходьби, бігу, стрибків.

Вправи ЗФП:

 • для формування постави та запобігання плоскостопості;

 • піднімання тулуба в сід.

Контрольний норматив - удари по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 7 м.

Удари головою по м’ячу меншої ваги: удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка і у стрибку.

Виконувати жонглювання футбольним м’ячем

97

ФУТБОЛ


Жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою.

Фінти «відходом», «ударом», «зупинкою».

Навчальна гра в футбол:

відволікання суперника - вибір позиції стосовно суперника та протидію отриманню ним м’яча; «закривання». Відбирання м’яча, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду.

Виконувати вправи ЗФП:

стрибки вгору, вистрибуван-ня з присіду.


61


Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

98

ФУТБОЛ


Футбольна вікторина: «Знавці футболу».

Стройові вправи.

Повільний біг – 800 м.

Комплекс ЗРВ.

Подолання смуги перешкод.

Рухлива гра: «Ривок за м’ячем».

Навчальна гра в футбол: взаємодія з партнерами під час організації атаки та протидія супернику («закривання»).

Підведення підсумків з модуля (теми): «Футбол».

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги:

хлопці – 10-12 разів, дівчата (від лави) – 8-10 разів

99

ЛЕГКА
АТЛЕ-ТИКА


Правила ТБ під час занять легкою атлетикою.

Стройові вправи.

Повільний біг.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні бігові вправи.

Біг 30 м.

Спеціальні вправи для стрибків.

Стрибки у довжину з місця та з невеликого розбігу.

Метання м/м’яча у вертикальну ціль.

Рухлива гра.

Вправа ЗФП: згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

Грати в рухливі та спортивні ігри


62

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

100ЛЕГКА
АТЛЕ-ТИКА


Історія розвитку легкої атлетики.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби.

Комплекс ЗРВ.

Бігова смуга перешкод.

Спеціальні вправи для бігу та стрибків. Біг 60 м.

Контрольний норматив – «човниковий» біг 4 х 9 м.

Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги».

Виконувати повторний біг 2-3 х 60 м


101

ЛЕГКА
АТЛЕ-ТИКА


Легкоатлетичні види.

Вправи ЗФП:

- стройові вправи на місці (повороти);

- різновиди ходьби, бігу та стрибків («протиходом», «змійкою»);

 • - вправи для формування постави та запобігання плоскостопості;

 • згинання і розгинання рук в упорі лежачи.

Спеціальні бігові та стрибкові вправи і вправи для метань.

Контрольний норматив – біг 60 м з н/старту.

Багатоскоки.

Метання м/м’яча на дальність з місця і з трьох кроків розбігу.

Рухлива гра.

Виконувати стрибки у довжину з місця та стрибки з підвищення і на підвищення

63

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

102ЛЕГКА
АТЛЕ-ТИКА


Особиста гігієна спортсмена.

Стройові вправи.

Різновиди ходьби, бігу та стрибків.

Комплекс ЗРВ.

Спеціальні вправи бігуна.

Спеціальні вправи для стрибків.

Контрольний норматив –

стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» або стрибок у довжину з місця

Спеціальні вправи для метань.

Метання м/м’яча на дальність з місця і з трьох кроків розбігу.

Рухлива гра.

Рівномірний біг – 1000 м.

Вправа ЗФП.

Рівномірний біг до 800 м


103
ЛЕГКА
АТЛЕ-ТИКА


Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами.

Стройові вправи.

Комплекс ЗРВ.

Смуга перешкод.

Контрольний норматив – рівномірний біг (без урахування часу), (м).

Естафети з елементами бігу, стрибків, метань.

ЗФП: вправа для м’язів «черевного» пресу.

Метати грудки, мішечки з піском на дальність з розбігу


64

Дата

Зміст уроку

Дом. завдання

104
ЛЕГКА
АТЛЕ-ТИКА


Легкоатлетична вікторина.

Стройові вправи.

Повільний біг – 800 м.

Комплекс ЗРВ.

Жонглювання футбольним м’ячем.

Рухлива гра.

Контрольний норматив – метання м/м’яча на дальність з місця і з трьох кроків розбігу.

Навчальна гра в футбол.

Вправи ЗФП.

Підведення підсумків з модуля: «Легка атлетика» і навчальний рік в цілому.

Виконувати вправи на розвиток фізичних якостей; плавати, грати в рухливі та спортивні ігри, загартовуватися

Л І Т Н І К А Н І К У Л И
65


Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання

розвитку фізичних якостей

5 клас

Згідно Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 (із внесеними змінами).


Показники фізичних якостей

Рівень компетентності

низький

середній

Достатній

високий

Швидкість:

Біг 30 м (с)

Хл.

Більше 7,0

7,0

6,5

5,8

Дівч.

Більше 7,4

7,4

6,9

6,2

Витривалість: рівномірний біг без урахування часу (м)

Хл.

До 600

600

800

1000

Дівч.

До 500

500

800

1000

Гнучкість: нахил ту­луба вперед із поло­ження сидячи (см)

Хл.

До 2

2

3

5

Дівч.

До 5

5

7

10

Сила: підтягування (кількість разів)

Хл. у висі

До 2

2

3

4

Дівч. у висі лежачи

До 3

3

6

8

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

(кількість разів)

Хл. від підлоги

До 4

4

7

10

Дівч. від лави

До 4

4

6

8

Спритність: човниковий біг 4×9 м (с)

Хл.

13,3

12,6

12,0

11,4

Дівч.

14,0

13,4

12,8

12,2

Швидкісно-силові: стрибок у довжину з місця (см)

Хл.

До 120

120

140

160

Дівч.

До 110

110

120

140

Метання малого м’яча на дальність (м)

Хл.

До15

15

22

28

Дівч.

До 10

10

13

16

Піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів)

Хл.

До 10

10

16

20

Дівч.

До 9

9

15

1966


Орієнтовні навчальні нормативи

1 рік вивчення

Модуль: «РЕГБІ»

Згідно Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 (із внесеними змінами).


Рік вивчення

Навчальні нормативи

Рівень навчальних досягнень

початко-вий

серед-ній

достат-ній

високий

1 рік вивчення

10 передач стоячи на місці на відстані 4 метри способом «звичайна» хлопці

дівчатажодної правильної передачі3

2
5

46

5

«Човниковий біг» 4х6 м з м’ячем в двох руках перед собою із занесенням спроби за лінію (4 м’ячі) (хлопці, дівчата)


жодної правильно виконаної спроби
1

2

3


12 передач в русі в парах із забіганням вперед, зупинкою, поворотом (поїзд) способом «звичайна» передача: хлопці

дівчата
жодної правильної передачі3

2
6

59

8

12 передач способом «звичайна» в трійках з просуванням вперед «віялом »: хлопці

дівчатажодної правильної передачі2

13

24

3

67

Модуль: «ЛЕГКА АТЛЕТИКА»

Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей

Згідно Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 (із внесеними змінами).


Рік вивчення


Навчальні нормативи


Рівень компетентності

низький

середній

достатній

високий

1 рік вивчення

Біг 30 м (с)

Хл.

Більше 7,0

7,0

6,5

5,8

Дівч.

Більше 7,4

7,4

6,9

6,2

Біг 60 м (с)


Хл.

Більше 11,8

11,8

10,8

10,0

Дівч.

Більше 12,0

12

11,2

10,5

Рівномірний біг (без урахування часу) (м)

Хл.

До 600

600

800

1000

Дівч.

До 500

500

800

1000

Стрибок у довжину з місця (см)

Хл.

До 120

120

140

160

Дівч.

До 110

110

120

140

Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши

ноги» (см)

Хл.

До 240

240

260

280

Дівч.

До 200

200

220

240

Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання» (см)

Хл.

До 70

70

80

90

Дівч.

До 60

60

70

80

Метання малого м’яча на дальність (м)

Хл.

До 15

15

22

28

Дівч.

До 10

10

13

16

68


Модуль: «БАСКЕТБОЛ»

Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей

Згідно Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 (із внесеними змінами).


Рік вивчення

Навчальні нормативи

Рівень навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

1 рік вивчення

6 кидків м’яча (міні-баскетбольного або волейбольного) у кошик однією рукою від плеча, двома руками від грудей (дівчата), стоячи збоку на відстані 1,5 м від щита (кількість влучень):Жодного влучного кидка
1

2

3


передача м’яча у накреслене на стіні коло (діаметр 60 см) на рівні грудей учня/учениці з відстані 3 м: хлопці

дівчатаЖодної правильно виконаної передачі


2

1


3

2


5

4
69


Модуль: «ВОЛЕЙБОЛ»

Орієнтовні навчальні нормативи

Згідно Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 (із внесеними змінами).


Рік вивченняНавчальні нормативи
Рівень компетентності

Низький

середній

достатній

високий

1 рік вивчення

Передача м’яча над собою двома руками зверху

Хл.

до 3

3

4

5

Дівч.

до 2

2

3

4

Прийом м’яча знизу над собою

Хл.

до 2

3

4

5

Дівч.

1

2

3

4
70


Модуль: «ГІМНАСТИКА»

Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей

Згідно Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 (із внесеними змінами).
Контрольний

норматив

Рівень компетентності

Стать


Високий


Достатній


Середній


Низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Підтягування: хл.- у висі, дівч. – у висі лежачи (кількість разів)

Х


5

432


1


0

Д

9

8


7

6

5

4

3

2


1

0

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи:

хл.- від підлоги, дівч. – від лави

(кількість разів)

Х
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Д

9

8

7


6

5


4

3

2

1

0

Нахил вперед з положення сидячи (см)

Х

6

5


4

32

1


0


Д

11

10

9

8

7

6


5

4

3

2

1

Піднімання тулуба в сід за 30 сек (к.-ть разів)

Х

28

25

23

20

18

15

12

10

8

6

5

4

Д

27

24

22

18

15

13

11

9

7

6

5

4

Стрибки через скакалку за

10 сек,

(к-ть разів)Х


25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Д

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

071


Модуль: «ФУТБОЛ»

Орієнтовні навчальні нормативи

Згідно Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 (із внесеними змінами).Контрольний

норматив

Рівень компетентності

Стать


Високий


Достатній


Середній


Низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6 ударів по нерухомому м’ячу на точні-сть одним із вивчених спо-собів у г/б або задану поло-вину ф/б воріт з відстані 7 мХ6

5

4


32


1

0Д

5

4

3


21


06 передач м’яча з місця на точність партнеру од-ним із вивчених способів з відстані 7 м


Х


6

5

4


32


1

0Д

5

4

3


21


0вкидання м’яча на дальність і точність в коридорі шири-ною 3 м. (дво-ма руками із-за голови, ноги паралельно)


Х


10

9

8,5

8

7

6,5

6

5

4

3

2

1


Д

9

8

7,5

7

6

5,5

5

4

3

2

1

0

жонглювання м'ячем, (к.-ть разів без повторень однією і тією самою части-ною тіла )


Х


6

54


3

2


1

0Д

5

43


2

1


0ведення м'яча

"змійкою"

навколо 5ти

кеглів, (к-ть правильних

обведень)

ХД

72


КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

За навчальною програмою 2017 року

5 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Баскетбол: Ведення м’яча по прямій на відстані 15 м на швидкість і правильність(сек.)

Х

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.0

5.2

5,4

Д

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

5.2

5.4

5,6

Баскетбол: 10 передач м'яча в стіну з відстані 3 м (к.-ть пра-

вильно виконаних передач)

Х

6

5

4


32


1

0


Д

5

4

3


21


0Баскетбол: 6 кидків м'яча (міні-баскетб. або волейб ) у кошик однією рукою від плеча двома руками від грудей (дівч), стоячи збоку на відста-ні 15 м від щита (к-ть влучень)


Х


4

321


0Д

4

321


0Стрибок угору з місця (см)

Х

32

30

28

26

24

22

21

20

18

16

14

12

Д

28

26

24

22

20

18

17

16

14

12

10

8

Волейбол: Передача м'яча над собою двома руками зверху ( в колі d= 1 м), (к-ть передач)

Х

7

6

5


43

2

1

0


Д

6

5

4


32

1

0Волейбол: Прийом м'яча знизу над собою (к.-ть разів)

Х

6

543


2

1


Д

5

432


1

0


КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

За навчальною програмою 2017 року

5 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Вис на зігнутих руках, (сек)


Х

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Д

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Туризм: подолання умовного болота за допомогою купин 9 м ( купин. d=30-40 см ), (сек)

Х

6

7

8


9

10


11


12

13

14

Д

7

8

9


1011


12

13

14

Туризм: в'язання вузлів на швидкість:" прямий ", "академічний" (сек. )

Х

2 вузла зв'язані

без помилок

2 вузла зв'язані

з помилками

1 вузол зв'язаний

без помилок

1 вузол зв'язаний

з помилками або жодного

Д

Н/теніс: набивання

(жонглювання) м'яча ракеткою

Х

45

44

42

40

36

33

30

28

27

25

23

20

Д

35

34

32

30

28

27

25

24

22

20

22

24

Н/теніс: виконання серії поштовхових ударів з партнером

Х

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

Д

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

73

КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

За навчальною програмою 2017 року

5 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Гандбол: Передача ( кидок) гандбольного м'яча на дальність ( м )

Х

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Д

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Гандбол: ведення ганд-больного м'яча 15м (сек.)

Х

3,4

3,6

3,7

3,8

3,9


4,0

4,2

4,3

4,4

4,6

4,8

Д

4,0

4,2

4,3

4,4

4,5


4,6

4,8

4,9

5,0

5,2

5,4

Гандбол: передача м'яча в стіну із 3м за 30 сек,

(кількість передач)

Х

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Д

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Спритнісь:

«Човниковий» біг 4х9м. (сек.)

Х

11,2

11,4

11,6

11,8

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

13,0

13,3

13,5

Д

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

13,0

13,2

13,4

13,6

13,8

14,0

14,2


Х

Д

Метання малого м’яча

( 150г ), (м)

Х

32

30

28

26

24

22

20

18

15

14

12

10

Д

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

5 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Біг на 60 м. (сек.)

Х

9,8

10,0

10,3

10,6

10,8

11,2

11,5

11,8

12,0

12,2

12,4

12,6

Д

10,3

10,5

10,8

11,0

11,2

11,5

11,8

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

Швидкість:

Біг на 30 м. (сек.)

Х

5,6

5,8

6,0

6,2

6,5

6,7

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

Д

6,0

6,2

6,4

6,6

6,9

7,1

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

Стрибки у довжину з розбігу, способом

«зігнувши ноги»

( 3 спроби ), (см)

Х

290

280

270

265

260

250

245

240

230

220

210

200

Д

250

240

230

225

220

210

205

200

190

180

170

160

Стрибки у висоту з розбігу, способом «переступання»,

( 3 спроби ), (см)

Х

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

Д

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Швидкісно-силові якості: стрибки у довжину з місця,

( 3 спроби ), (см)

Х

170

160

150

145

140

130

125

120

115

110

105

100

Д

150

140

130

125

120

115

113

110

105

100

95

90

74

КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

За навчальною програмою 2017 року

5 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Гнучкість: Нахил тулуба вперед з положення

сидячи, (см)

Х

6

5


4

3


2


1

0Д

11

10

9

8

7


6

5

4

3

2

1

Гімнастика: Піднімання

тулуба в сід за 30 с,

(кількість разів)

Х

28

25

23

20

18

15

12

10

8

6

5

4

Д

27

24

22

18

15

13

11

9

7

6

5

4

Сила: Згинання та розгинання рук в упорі лежачи,

(кількість разів)

Х

12

11

10

9

8

7

6

4

3

2

1

0

Д

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0


Сила:Підтягування (хл.- у висі; дівч.- у висі лежачи),

(кількість разів)

Х

5


4


32


1Д

10

9

8

7

6

5

4

5

3

2

1

0
КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

5 КЛАС

КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Витривалість: рівномірний біг, (м)

Х

1200

1000

900

850

800

700

650

600

500

400

300

200

Д

1100

1000

900

850

800

700

600

500

400

300

200

100


Х

Д


Х

Д


Х

д

75


КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ – ПІДТЯГУВАННЯ З ВИСУ

хл - на в/перекладині, дівч. – на н/перекладині з вису лежачи (к-ть разів)

Клас

Рівень навчальних досягнень учнів / бали /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11 КЛАС


Х

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Д

21

20

19

18

17

16

13

10

6

5

4

3

10 КЛАС


Х

11

10

9


8

7

6

5

4

3

2

1

Д

20

19

18


17

16

13

10

6

5

4

3

9 КЛАС


Х

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,5

0

Д

18

17

16

15

14

11

8

5

4

3

2

1

8 КЛАС


Х

9

8

7


6

5

4

3

2


1

0

Д

17

16

15

13

12

9

7

5

4

3

2

1

7 КЛАС


Х

8

7

6

5,5

5

4

3,5

3

2

1,5

1

0

Д

16

15

13

11

10

8

6

5

4

3

2

1

6 КЛАС


Х

6

5

4,5


4

3


2

1,5

1

0,5

0

Д

13

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5 КЛАС


Х

5


4


32


1Д

10

9

8

7

6

5

4

5

3

2

1

0

76

КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

Модуль: Г І М Н А С Т И К А

Згідно Програми затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та наказом МОН України від 23.10.2017 №1407 (із внесеними змінами).


КОНТРОЛЬНА КОМБІНАЦІЯ

елементів вправ з АКРОБАТИКИ

5 КЛАС ХЛОПЧИКИ


В.п. – стійка плавця; 1 б.

- довгий перекид вперед; 2 б.

- перекид уперед; 1, 5 б.

- стійка на голові; 3, 5 б.

- перехід в упор присівши; 1 б.

- перекид назад; 2 б.

- основна стійка (о.с.). 1 б.КОНТРОЛЬНА КОМБІНАЦІЯ

елементів вправ з АКРОБАТИКИ

5 КЛАС ДІВЧАТКА


В.п. – основна стійка (о.с.); 0,5 б.

- упор присівши; 0,5 б.

- перекид назад; 1,5 б.

- перекат назад (у групуванні); 1 б.

- стійка на лопатках («берізка»); 1,5 б.

- положення лежачи на спині; 0,5 б.

- «міст»; 3 б.

- поворотом праворуч (ліворуч)

перехід в упор присівши; 2 б.

- перекид уперед; 1 б.

- о.с. (основна стійка). 0,5 б.Або:

77

Контрольна комбінація елементів вправ

з акробатики х л о п ц і

- Вихідне положення – основна стійка; 0,5 б.

- стійка плавця; 0,5 б.

- довгий перекид вперед; 2 б.

- перекат назад у групуванні; 0,5 б.

- стійка на лопатках (тримати 3-4 сек.); 1 б.

- «міст» з положення лежачи; 3 б.

- перехід в упор присівши; 2 б.

- перекид назад в упор стоячи, ноги

нарізно; 2 б.

- стрибок вгору з приземленням, руки

вгору - в сторони. 0,5 б.

Навчити виконанню стійки на голові.
Контрольна комбінація елементів вправ

з акробатики д і в ч а т а


- Вихідне положення (в.п.)– основна

стійка (о.с.); 0,5 б.

- упор присівши; 0,5 б.

- перекид вперед (з групуванням); 1,5 б.

- перекат назад у групуванні; 0,5 б.

- стійка на лопатках (тримати 3-4 сек.); 1 б.

- «міст» (тримати 3-4 сек.); 3 б.

- перехід в упор присівши; 2 б.

- перекид назад в упор стоячи, ноги

нарізно; 2,5 б.

- стрибок вгору з приземленням, руки

вгору - в сторони. 0,5 б.

78

КОНТРОЛЬНА КОМБІНАЦІЯ

елементів вправ з висів та упорів на

ПАРАЛЕЛЬНИХ БРУСАХ 5 КЛАС ХЛОПЧИКИ


- Упор на брус з опорою ногами; 2 б.

- упор сидячи «ноги нарізно»; 4 б.

- упор сидячи на стегні; 2,5 б.

- зіскок з поворотом на 900 і 1800

(з утриманням основної стійки). 3,5 б.КОНТРОЛЬНА КОМБІНАЦІЯ

елементів вправ з висів та упорів на

РІЗНОВИСОКИХ БРУСАХ 5 КЛАС ДІВЧАТКА


- Вис на верхній жердині; 1 б.

- Розмахування у висі на верхній жердині; 2 б.

- вис присівши на нижню жердину; 2 б.

- поштовхом ніг вис лежачи; 2 б.

- перехопити руки по черзі за нижню

жердину, упор позаду; 3 б.

- перехопивши праву (ліву) руку хватом знизу; 1 б.

- махом уперед зіскок з поворотом праворуч

(ліворуч) на 900. 1 б.


Або:

Контрольна комбінація елементів вправ

з висів та упорів на різновисоких брусах д і в ч а т а

- Вис на верхній жердині; 2,5 б.

- вис присівши на н/жердину; 3,5 б.

- поштовхом ніг вис лежачи; 1,5 б.

- перехопити руки по черзі за

н/жердину, упор позаду; 2 б.

- перехопивши праву (ліву) руку

хватом знизу; 1,5 б.

- махом вперед зіскок з поворотом

праворуч (ліворуч). 1 б.

79

КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

Модуль: Г І М Н А С Т И К А


Контрольна комбінація елементів вправ

з висів та упорів НА НИЗЬКІЙ ПЕРЕКЛАДИНІ

ХЛОПЦІ

- Із вису стоячи; 1 б.

- махом однієї і поштовхом другої ноги

підйом переворотом в упор; 3 б.

- з упору перемах правою (лівою) ногою

( перебуваючи в упорі, перенеси масу тіла на ліву руку і,

відштовхуючись правою, зроби перемах); 2 б.

- спад у вис зависом ( в упорі піднімись і, згинаючись,

зроби спад назад у вис на зігнуту в коліні ногу); 1,5 б.

- підйом зависом у сід зверху ( під час зворотнього

маху енергійно відведи пряму ногу назад і перейди в упор,

ноги нарізно); 2,5 б.

- перемах правою назад; 1 б.

- зіскок з упору махом назад з поворотом

на 900 і 1800 (з утриманням основної стійки). 1 б.

(Страхування проводиться, стоячи збоку).Контрольна комбінація елементів вправ

з рівноваги НА КОЛОДІ ДІВЧАТА

- Ходьба по колоді зі змахом ніг; 1 б.

- пробіжка; 2 б.

- 2 – 3 стрибки на одній нозі; 1,5 б.

- поворот кругом у напівприсіді

(виконати на носках); 2 б.

- присід; 1 б.

- упор стоячи на коліні; 1,5 б.

- стійка поперек; 1 б.

- зіскок вигнувшись убік; 1 б.

- приземлення. 1 б.

Поради:

(Слідкуй за поставою; дивися вперед, не переводь погляд додолу; дотримуйся гімнастичного стилю; після приземлення зберігай о.с.; старайся своїм виконанням подарувати оточуючим радість і задоволення).

80

КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

Модуль: Г І М Н А С Т И К А
Лазіння

Лазіння по канату у три прийоми

х л о п ц іСтрибки

Опорний стрибок через гімнастичного козла

х л о п ц і і д і в ч а т а

способом «ноги нарізно» з утриманням о.с.

(основної стійки) після приземлення.

Козел у ширину, висота – 80 – 90 см.


81КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ Стрибок угору з місця (см)

КЛАС К.Н.


Рівень навчальних досягнень учнів / у балах /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5 клас


Х

32

30

28

26

24

22

21

20

18

16

14

12

д

28

26

24

22

20

18

17

16

14

12

10

8

6 клас


Х

34

32

30

28

26

24

22

21

20

18

16

14

Д

30

28

26

24

22

20

18

17

16

14

12

10

7 клас


Х

36

34

32

30

28

26

24

22

21

20

18

16

Д

32

30

28

26

24

22

20

18

17

15

13

11

8 клас

Х

38

36

34

32

30

28

26

24

22

21

20

18

Д

34

32

30

28

26

24

22

20

18

17

15

13

9 клас

Х

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

21

20

Д

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

17

15

10 клас

Х

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

21

Д

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

11 клас

Х

45

43

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

Д

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18


КОНТРОЛЬНИЙ НОРМАТИВ Згинання та розгинання рук в упорі

лежачи: хл.- від підлоги, дівч.- від лави (к-ть разів)

КЛАС К.Н.


Рівень навчальних досягнень учнів / у балах /

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5 клас


Х

12

11

10

9

8

7

6

4

3

2

1

0

д

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0


6 клас


Х

14

13

12

10

9

8

6

5

4

3

2

1

Д

9

8

7,5

7

6

5,5

5

4

3

2

1

0,5

7 клас


Х

19

18

16

15

14

13

11

9

8

6

5

4

Д

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

8 клас

Х

21

20

19

17

15

14

12

10

9

8

7

6

Д

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

9 клас

Х

25

24

22

20

18

16

14

12

11

10

8

6

Д

15

14

13

12,5

12

10

9

8

7

6

5

3

10 клас

Х

30

28

26

25

24

22

20

18

15

14

12

10

Д

16

15

14

13

12

11

10

9

7

6

5

4

11 клас

Х

37

35

32

28

25

23

19

15

13

12

10

8

Д

18

16

15

14

13

12

10

9

8

7

6

5

82

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.