Календарно – тематичне планування з навчального матеріалу Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) 6 клас (70 годин / 2 години на тиждень)

Всесвітня історія

Для кого: 6 Клас

02.04.2019

627

4

0

Опис документу:
Складено за оновленою навчальною програмою: Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Підручник: «Всесвітня історія. Історія України» 6 клас. Автори: О.І.Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко,. -К.: Видавничий дім «Освіта»,2014.-256 с.: іл. (Наказ МОН молоді та спорту України № 123 від 07.02.2014 р.)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно – тематичне планування

з навчального матеріалу

Всесвітня історія. Історія України

(інтегрований курс)

6 клас (70 годин / 2 години на тиждень)

п\п

з ущ.

Дата

Кі

лькість го

дин

Тема уроку

Домашнє завдання

При

міт

ка

Те

ма тич

ні

Вступ.

КОЛИ І ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

03.09

3

Предмет і завдання історії.

05.09

Як працювати з підручником інтегрованого курсу історії (Всесвітня історія. Історія України) для учнів/учениць 6 класу .Теорії походження людини. Періодизації історії людства (антропологічна, археологічна, історична).

10.09

Практичне заняття:

-Лічба часу в історії стародавнього світу [завдання: встановити особливості літочислення до нашої ери (з допомогою шкали часу); збудувати та зіставити археологічну й історичну часові шкали; визначити (за датою), до якого періоду належить подія (з допомогою археологічної та історичної часових шкал)].

12.09

Узагальнення .

Тематичне оцінювання.

Т

Розділ 1.

ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

17.09

4

Як працюють археологи. Природні умови, спосіб життя, суспільна організація, світорозуміння і мораль первісних людей.

19.09

Основні стоянки і пам’ятки первісних людей на території України.

24.09

Трипільська археологічна культура.

26.09

Практичне заняття:

-описати спосіб життя первісних людей (мисливців і рибалок, землеробів і скотарів) на основі археологічних речових джерел.

01.10

1

Узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Т

Розділ 2.

СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

10.

03.10

16

Що в історії називають цивілізацією.

11.

08.10

Цивілізація долини Нілу.

Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації.

12.

10.10

Повсякдення й господарське життя.

13.

17.10

Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті. Міфологія.

14.

22.10

Писемність і мистецтва. Будівництво пірамід.

15.

24.10

Цивілізації Дворіччя.

Природно-географічні умови розвитку Шумеру та Вавилону.

16.

05.11

Повсякдення і господарське життя.

17.

07.11

Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя.

18.

12.11

Закони Хаммурапі.

19.

14.11

Міфологія, писемність і мистецтва. Епос про Гільгамеша.

Т

20.

19.11

Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство.

Природно-географічні умови розвитку.

21.

21.11

Повсякдення й господарське життя.

22.

26.11

Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт

23.

28.11

Ізраїльсько-Юдейське царство: організація влади й суспільства.

24.

03.12

Єрусалим. Біблія як історичне джерело.

25.

05.12

Практичне заняття:

  • охарактеризувати структуру суспільств і держав (Єгипетського, Вавилонського, Ізраїльсько-Юдейського царств, міст-держав Шумеру та Фінікії).

26.

10.12

1

Узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Т

Розділ 3.

АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

27.

12.12

36

Періодизація історії давніх Греції та Риму.

28.

17.12

Природно-географічні умови Балканського півострова.

29.

19.12

Археологічне відкриття Мінойської й Ахейської палацових цивілізацій.

30.

24.12

Давньогрецьке суспільство. Афіни і Спарта.

31.

26.12

Практичне заняття:

  • зіставити суспільний устрій Афін і Спарти, повсякденне життя населення цих міст.

32.

Греко-перські війни. Утвердження демократії в Афінах за Перикла.

33.

Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції.

34.

Грецька релігія та міфологія

Т

35.

Античні олімпійські ігри.

36.

Практичне заняття:

  • укласти програму античних Олімпійських ігор або мандрівки з оглядом пам’яток культури давніх Греції та Риму (у формі рольової гри).

37.

Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців.

38.

Підкорення Греції Філіпом II. Александр Македонський.

39.

Елліністичні держави. Культура елліністичної доби

40.

Велика грецька колонізація.

41.

Заснування античних грецьких поселень на території України (у Північному Причорномор’ї).

42.

Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України.

43.

Взаємини греків і місцевого населення.

44.

Кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни.

Т

45.

Природно-географічні умови Апеннінського півострова.

46.

Виникнення міста Рима.

47.

Римська республіка в V–І ст. до н.е.: соціальний устрій та організація влади.

48.

Військова експансія Риму. Диктатура Цезаря. Римська імперія.

49.

Октавіан Август. Пантеон римських богів.

50.

Римське право. Мистецтво Давнього Риму.

51.

Кризові явища в Римській імперії

52.

Виникнення і поширення християнства.

53.

Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії.

54.

Розпад Римської імперії.

55.

Практичне заняття:

  • порівняти правове становище різних груп громадян, а також громадян і негромадян у Стародавньому Римі.

Т

56.

Велике переселення народів.

57.

Падіння Західної Римської імперії

58.

Походження (витоки) слов’янських народів.

59.

Природно-географічні умови історичної прабатьківщини слов’ян

60.

Суспільне та господарське життя і духовний світ.

61.

Передумови розселення слов’ян. Розвиток слов’янських племен у процесі розселення

62.

Анти і склавини на теренах України.

63.

1

Узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Т

Розділ 4.

ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

64.

6

Причини зникнення стародавніх цивілізацій.

65.

Сучасні цивілізації на мапі світу.

66.

Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя.

67.

Китайська, індійська, ісламська та інші цивілізації.

68.

Цивілізаційні взаємодії.

69.

Практичне заняття:

-зіставити господарство, суспільне життя й культуру населення давніх Греції та Риму, з одного боку, й Індії та Китаю, з іншого.

70.

1

Узагальнення.

Тематичне оцінювання.

Т

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.