"Календарно-тематичне планування з математики на рік"

Математика

18.01.2021

251

0

22

Для кого: 5 Клас
Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики 5 клас на 2020-2021 навчальний рік Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Мініс-терства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Навчальний підручник: Мерзляк, А. Г. Математика : підруч. для 5 кл. за-гальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2013. – 352 с.: іл.2013.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

Математика

5 клас

140 годин (4 години на тиждень). I семестр — 64 години, II семестр — 76 годин.

Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Навчальний підручник: Мерзляк, А. Г. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2013. – 352 с.: іл.2013.

Усього —140 годин
4
год на тиждень, у І семестрі — 64 год, у II семестрі — 76 год

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітка

І семестр

Повторення за початкову школу. Вхідне діагностичне оцінювання (3 год)

1

Розв'язування вправ за початкову школу.

2

Розв'язування вправ за початкову школу.

3

Вхідне діагностичне оцінювання

І. Натуральні числа і дії над ними.

Геометричні фігури і величини (61 год)

Тема 1. Натуральні числа. Відрізок. Промінь, пряма.

Порівняння натуральних чисел (13 год)

4

Ряд натуральних чисел

5

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

6

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

7

Відрізок. Довжина відрізка

8

Розв'язування вправ. Самостійна робота

9

Площина. Пряма. Промінь

10

Площина. Пряма. Промінь

11

Шкала. Координатний промінь

12

Порівняння натуральних чисел

13

Розв'язування вправ. Самостійна робота

14

Розв'язування вправ

15

Контрольна робота № 1

16

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

Тема 2. Додавання і віднімання натуральних чисел (11 год)

17

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

18

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

19

Віднімання натуральних чисел

20

Віднімання натуральних чисел

21

Розв'язування вправ. Самостійна робота

22

Розв'язування вправ. Самостійна робота

23

Числові та буквені вирази. Формули

24

Числові та буквені вирази. Формули

25

Розв'язування вправ

26

Контрольна робота № 2

27

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

Тема 3. Рівняння. Геометричні фігури (14 год)

28

Рівняння

29

Рівняння

30

Розв'язування вправ. Самостійна робота

31

Кут. Позначення кутів

32

Види кутів. Вимірювання кутів

33

Види кутів. Вимірювання кутів

34

Розв'язування вправ. Самостійна робота

35

Многокутники. Рівні фігури

36

Трикутник і його види

37

Прямокутник

38

Розв'язування вправ. Самостійна робота

39

Розв'язування вправ

40

Контрольна робота № 3

41

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

Тема 4. Множення і ділення натуральних чисел (11 год.)

42

Множення. Переставна властивість множення

43

Сполучна властивість множення

44

Розподільна властивість множення

45

Розподільна властивість множення

46

Розв'язування вправ. Самостійна робота

47

Ділення

48

Ділення з остачею

49

Степінь числа

50

Розв'язування вправ. Самостійна робота

51

Розв'язування вправ

52

Контрольна робота № 4

Тема 5. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед (12 год.)

53

Аналіз контрольної роботи. Площа. Площа прямокутника

54

Площа. Площа прямокутника

55

Розв'язування вправ. Самостійна робота

56

Прямокутний паралелепіпед

57

Піраміда

58

Розв'язування вправ. Самостійна робота

59

Об'єм прямокутного паралелепіпеда

60

Об'єм прямокутного паралелепіпеда

61

Розв'язування вправ

62

Контрольна робота № 5

63

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

64

Узагальнення матеріалу за І семестр

II семестр

П. Дробові числа (64 год)

Тема 6. Звичайні дроби (15 год)

65

Уявлення про звичайні дроби

66

Правильні та неправильні дроби. Порівняння дробів

67

Правильні та неправильні дроби. Порівняння дробів

68

Розв'язування вправ. Самостійна робота

69

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

70

Розв'язування вправ.

71

Дроби і ділення натуральних чисел

72

Розв'язування вправ. Самостійна робота

73

Мішані числа

74

Мішані числа

75

Мішані числа

76

Розв'язування вправ. Самостійна робота

77

Розв'язування вправ

78

Контрольна робота № 6

79

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

Тема 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів (16 год)

80

Уявлення про десяткові дроби.

81

Уявлення про десяткові дроби.

82

Порівняння десяткових дробів

83

Розв'язування вправ. Самостійна робота

84

Округлення чисел

85

Округлення чисел

86

Додавання і віднімання десяткових дробів

87

Додавання і віднімання десяткових дробів

88

Розв'язування вправ. Самостійна робота

89

Розв'язування текстових задач на додавання і віднімання десяткових дробів

90

Розв’язування задач

91

Розв'язування вправ

92

Розв'язування вправ. Самостійна робота

93

Розв'язування вправ

94

Контрольна робота № 7

95

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

Тема 8. Множення і ділення десяткових дробів (17 год)

96

Множення десяткових дробів

97

Множення десяткових дробів

98

Розв'язування вправ на застосування законів множення

99

Розв'язування вправ на застосування законів множення

100

Розв'язування вправ. Самостійна робота

101

Ділення десяткових дробів на натуральне число

102

Ділення десяткових дробів на десятковий дріб

103

Ділення десяткових дробів на десятковий дріб

104

Розв'язування вправ. Самостійна робота

105

Розв'язування вправ на всі дії з десятковими дробами

106

Розв'язування вправ на всі дії з десятковими дробами

107

Розв'язування текстових задач

108

Розв'язування текстових задач

109

Розв'язування вправ. Самостійна робота

110

Розв'язування вправ

111

Контрольна робота № 8

112

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

Тема 9. Середнє арифметичне. Відсотки (14 год.)

113

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

114

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

115

Розв'язування вправ. Самостійна робота

116

Відсотки

117

Знаходження відсотків від даного числа

118

Розв'язування текстових задач на знаходження відсотків від числа

119

Розв'язування вправ. Самостійна робота

120

Знаходження числа за його відсотками

121

Розв'язування задач на знаходження числа за його відсотками

122

Розв'язування задач на відсотки

123

Розв'язування задач на відсотки

124

Розв'язування задач на відсотки

125

Розв'язування вправ. Самостійна робота

126

Розв'язування вправ

127

Контрольна робота № 9

128

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

ІІІ. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год.)

Тема 10. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год)

129

Розв'язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами

130

Розв'язування задач комбінаторного характеру

131

Розв'язування задач геометричного змісту

132

Розв'язування задач геометричного змісту

133

Розв'язування прикладів на всі дії з дробами

134

Розв'язування рівнянь

135

Розв'язування рівнянь

136

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

137

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

138

Контрольна робота № 10 (підсумкова)

139

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ

140

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Математика

18.01.2021

251

0

22

Для кого: 5 Клас