Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Стратегії подолання наслідків психологічної травми у педагогів засобами арттерапії
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з математики для учнів 10 класу на 2021 – 2022 н.р.

Математика

Для кого: 10 Клас

21.01.2022

115

6

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування з математики для 10 класу розроблено на основі Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 10-11 класи. Рівень стандарту.

З ключовими компетентностями, які розвиваються на даному занятті і наскрізні змістові лінії.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Алгебра і початки аналізу

Усього – 70 годин

І семестр – 32 год (2 год. на тиждень),

ІІ семестр – 38 год (2 год на тиждень)у/п

Дата проведення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Ключові компетентності, які розвиваються на даному занятті


Наскрізні змістові лінії
І семестр1Повторення курсу математики основної школи


Спілкування державною мовою

Математична компетентність


2Дійсні числа. Відсоткові розрахунки


Спілкування державною мовою

Математична компетентність


3Контрольна робота «Діагностична»


Спілкування державною мовою

Математична компетентність


І. Функції, їхня властивості та графіки (16 год )

Тема 1. Функції. Степенева функція (16 год)

1


Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

Числові функції та їх властивості. Область визначення та множина значень

Спілкування державною мовою

Математична компетентність

Громадянська відповідальність

2


Способи задання функцій. Парні та непарні функції

Спілкування державною мовою Математична компетентність


3


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою

Математична компетентність Уміння вчитися впродовж життя

Підприємливість і фінансова грамотність

4


Степенева функція з натуральним та цілим показником

Спілкування державною мовою Математична компетентність


5


Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

Спілкування державною мовою

Математична компетентність


6


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність Ініціативність і підприємливість

Підприємливість і фінансова грамотність

7


Степінь з раціональним показником та його властивості

Спілкування державною мовою

Математична компетентність


8


Степеневі функції, їхні властивості та графіки

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Здоров'я і безпека

9


Степеневі функції, їхні властивості та графіки

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Здоров'я і безпека

10


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність Ініціативність і підприємливість

Підприємливість і фінансова грамотність

11


Застосування властивостей кореня n-го степеня до розв’язування ірраціональних рівнянь

Спілкування державною мовою

Математична компетентність


12


Застосування властивостей кореня n-го степеня до розв’язування ірраціональних рівнянь

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Громадянська відповідальність

13


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність Ініціативність і підприємливість

Підприємливість і фінансова грамотність

14


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність Ініціативність і підприємливість

Підприємливість і фінансова грамотність

15


Контрольна робота № 1


Спілкування державною мовою Математична компетентність Соціальна і громадянська компетентності


16


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки

Спілкування державною мовою Математична компетентністьІІ. Тригонометричні функції (21 год)

Тема 2. Тригонометричні функції числового аргументу. Формули додавання та наслідки з них (9 год)

17


Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів

Спілкування державною мовою Математична компетентність


18


Тригонометричні функції числового аргументу

Спілкування державною мовою Математична компетентність


19


Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Здоров'я і безпека

20


Формули зведення

Спілкування державною мовою Математична компетентність


21


Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них

Спілкування державною мовою Математична компетентність


22


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Підприємливість і фінансова грамотність

23


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Підприємливість і фінансова грамотність

24


Контрольна робота № 2

Спілкування державною мовою Математична компетентність


25


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки

Спілкування державною мовою Математична компетентність


Тема 2. Тригонометричні функції та їх властивості (12год)

26


Учень/учениця:

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;


Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій

Спілкування державною мовою Математична компетентність


27


Властивості та графіки функцій у = sinx, y = cosx

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Здоров'я і безпека

28


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Підприємливість і фінансова грамотність

29


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


30


Властивості та графіки функцій y = tgx, y = ctgx

Спілкування державною мовою Математична компетентність


31


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність


32


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність


33


Найпростіші тригонометричні рівняння

Спілкування державною мовою Математична компетентність


34


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Підприємливість і фінансова грамотність

35


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність


36


Контрольна робота № 3

Спілкування державною мовою Математична компетентність


37


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки

Спілкування державною мовою Математична компетентність

ІІ семестр ІІІ. Похідна та її застосування (19 год)

Тема 4. Похідна та її застосування (19 год)

38


Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції вданій точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

Похідна функції її геометричний та фізичний зміст

Спілкування державною мовою Математична компетентність


39


Похідні елементарних функцій. Правила знаходження похідних

Спілкування державною мовою Математична компетентність


40


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність


41


Похідні елементарних функцій. Правила знаходження похідних

Спілкування державною мовою Математична компетентність


42


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою Математична компетентність

Підприємливість і фінансова грамотність

43


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя


44


Ознаки знакосталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


45


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


46


Екстремуми функцій

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


47


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Підприємливість і фінансова грамотність

48


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя


49


Застосування похідної до дослідження функцій за допомогою похідної та побудови графіків

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


50


Застосування похідної до дослідження функцій за допомогою похідної та побудови графіків

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


51


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


52


Найбільше і найменше значення функції на проміжку

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


53


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Підприємливість і фінансова грамотність

54


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Підприємливість і фінансова грамотність

55


Контрольна робота № 4

Спілкування державною мовою.

Інформаційно – цифрова компетентність

Екологічна безпека й сталий розвиток

56


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ, які містять типові помилки

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


ІV. Повторення та систематизація навчального матеріалу (11 год з резерву)

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (11 год)

57Функції, їхні властивості та графіки

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Здоров'я і безпека

58


Функції, їхні властивості та графіки

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


59


Тригонометричні функції

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Здоров'я і безпека

60


Тригонометричні функції

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


61


Похідна та її застосування

Спілкування державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя

Здоров'я і безпека

62


Похідна та її застосування63


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

Підприємливість і фінансова грамотність

64


Розв’язування вправ

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


65


Контрольна робота № 5 (підсумкова)

Спілкування державною мовою. Математична компетентність

Екологічна безпека й сталий розвиток

66


Аналіз контрольної роботи. Підсумкове повторення та оцінювання за рік

Спілкування державною мовою. Математична компетентність


67Підсумкове повторення та оцінювання за рік

Підсумкове повторення та оцінювання за рік

Здоров'я і безпекаВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.