Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з математики для _5_класу на 2021 / 2022 н.р.

Математика

Для кого: 5 Клас

07.09.2021

187

13

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математикидля _5_класу на 2021 / 2022 н.р. (4год на тиждень,разом 140 год).За підручником О.С. Істер. Математика. 5 клас. (Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.-К. «Генеза», 2018) Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

_________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.


«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.


«______» __________________20____ р.
уроку


Тема уроку

Дата

проведення

Примітки

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

1

Вступ. Інструктаж з БЖД. Повторення вивченого в початковій школі.2

Повторення вивченого в початковій школі.Дії над натуральними числами.Рівняння.3

Повторення вивченого в початковій школі.Розв'язування текстових задач.4

Діагностична контрольна робота.5

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел6

Розв’язування вправ.7

Порівняння натуральних чисел8

Натуральні числа та їх порівняння. Самостійна робота №9

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання10

Розв’язування вправ11

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання12

Розв’язування вправ13

Додавання та віднімання натуральних чисел. Самостійна робота № 214

Узагальнення і систематизація знань.Підготовка

до тематичної роботи15

Тематична контрольна робота № 116

Множення натуральних чисел. Переставна властивість множення17

Властивості множення. Сполучна і розподільна властивість множення.18

Властивості множення . Розв’язування вправ19

Множення на розрядну одиницю 10,100,1000 і т.д. Множення. Властивості множення. Самостійна робота № 320

Степінь натурального числа з натуральним показником21

Ділення натуральних чисел22

Ділення натуральних чисел на розрядну одиницю 10,100,1000 і т.д.23

Ділення з остачею24

Піднесення до степеня і ділення натуральних чисел. Самостійна робота № 425

Узагальнення і систематизація знань. та підготовка до тематичної контрольної роботи26

Тематична контрольна робота № 227

Числові вирази. Буквені вирази та формули28

Розв’язування вправ29

Рівняння30

Розв’язування вправ31

Самостійна робота №5. Текстові задачі32

Розв’язування текстових задач33

Розв’язування текстових задач34

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь35

Розв’язування задач. Самостійна робота № 636

Узагальнення і систематизація знань. та підготовка до тематичної роботи37

Тематична контрольна робота № 338

Комбінаторні задачі39

Розв’язування вправ40

Вправи та задачі на всі дії з натуральними числами41

Вправи та задачі на всі дії з натуральними числами . Розв’язування вправ42

Самостійна робота № 7. Відрізок та його довжина43

Розв’язування вправ44

Промінь, пряма, площина45

Розв’язування вправ46

Координатний промінь. Шкала47

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 848

Узагальнення і систематизація знань. та підготовка до тематичної роботи49

Тематична контрольна робота № 450

Кут. Величина кута. Види кутів51

Вимірювання та побудова кутів Розв’язування вправ52

Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників53

Прямокутник. Квадрат54

Розв’язування вправ55

Розв’язування вправ Трикутник. Прямокутник, квадрат. Самостійна робота № 956

Рівні фігури. Прямокутник. Квадрат57

Площа прямокутника . Розв’язування вправ58

Площа квадрата .Розв’язування вправ59

Прямокутний паралелепіпед. Куб.S.Піраміда.60

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба61

Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Самостійна робота № 1062

Узагальнення і систематизація знань.та підготовка до тематичної роботи63

Тематична контрольна робота № 564

Узагальнення та систематизація знань. Підведення підсумків першого семестру


ІІ Семестр

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА

з/п

Зміст матеріалу

Дата

Примітки

65

Звичайні дроби66

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом67

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом68

Звичайні дроби і діленнянатуральних чисел69

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками70

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками71

Правильні і неправильні дроби72

Правильні і неправильні дроби.Самостійна робота №1173

Мішані числа74

Мішані числа75

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками76

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками77

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.78

Додавання і відніманнямішаних чисел79

Додавання і відніманнямішаних чисел80

Додавання і відніманнямішаних чисел.Самостійна робота №1281

Систематизація знань та підготовка до тематичногооцінювання82

Тематична контрольна робота №683

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.84

Зображення десяткових дробів на числовому промені.85

Порівняння десяткових дробів.86

Порівняння десяткових дробів.87

Самостійна робота №13. Округлення натуральних чисел.88

Округлення десяткових дробів.89

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів90

Додавання і відніманнядесятковихдробів.91

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання92

Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота №1493

Систематизація знань та підготовка до тематичногооцінювання94

Тематична контрольна робота №795

Множеннядесятковихдробів.96

Множення десяткових дробів.97

Множення десяткових дробів. Властивості множення.98

Множення десяткових дробів. Правила множення і їх використання.99

Множення десяткових дробів. Правила множення і їх використання100

Окремі випадки множення десяткових дробів101

Окремі випадки множення десяткових дробів. Самостійна робота 15.102

Ділення десяткового дробу на натуральне число103

Ділення десяткового дробу на натуральне число104

Ділення десяткових дробів на 10, 100, …105

Ділення десяткових дробів на натуральне число106

Ділення десяткових дробів на натуральне число107

Ділення чисел на десятковий дріб108

Ділення чисел на десятковий дріб109

Ділення чисел на десятковий дріб110

Ділення чисел на десятковий дріб111

Ділення чисел на десятковий дріб112

Ділення чисел на десятковий дріб. Самостійна робота №16113

Систематизація знань та підготовка до тематичногооцінювання114

Тематична контрольна робота №8115

Поняття про відсотки116

Знаходження відсотків від числа117

Знаходження відсотків від числа118

Знаходження відсотків від числа119

Знаходження числа за його відсотками120

Знаходження числа за його відсотками121

Знаходження числа за його відсотками122

Знаходження відсотків від числа і числа за його відсотками. Самостійна робота №17123

Середнє арифметичне124

Середнє значення величини125

Вправи на всі дії з десятковими дробами126

Вправи на всі дії з десятковими дробами. Самостійна робота №18127

Систематизація знань та підготовка до тематичногооцінювання128

Тематичнаконтрольнаробота №9Тема 3. ПОВТОРЕННЯ

129

Вправи на всі дії з натуральними числами.130

Вправи на всі дії з натуральними числами. Комбінаторні задачі131

Вправи на всі дії з натуральними числами132

Вправи із звичайними дробами133

Вправи на всі дії з десятковими дробами134

Вправи на всі дії з десятковими дробами135

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат136

Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда137

Відсотки, середнєарифметичне138

Підсумкова контрольна робота139

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи140

Підсумковий урок  • Обб..

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.