Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу на 2021-22 н.р. (Тарасенкова)

Математика

Для кого: 5 Клас

28.08.2021

348

32

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу на 2021-22 н.р. (Тарасенкова). Складено до підручника: Тарасенкова Н.А. Математика. 5 клас: підручник для закладівзагальної середньої освіти /Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272 с.: іл. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

___________________________________________«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________________________

(підпис)

_______________________________

(ПІБ)

«____» ______________ 20___ р.
Календарно-тематичне планування

з математики

для 5 класу на 2021 /2022н. р.

___________________________


Розглянуто на засіданні МО _____________________________________

______________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО ____________________________________________________________

(ПІБ, підпис)
Складено до підручника:

Тарасенкова Н.А. Математика. 5 клас: підручник для закладівзагальної середньої освіти /Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272 с.: іл.

згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

Математика, 5 клас

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год, ІІ семестр – 72 год)


уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;


Повторення вивченого матеріалу за 4 класПовторення вивченого матеріалу за 4 класКонтрольна робота «Діагностична»Аналіз контрольної роботи. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чиселПряма. Промінь. ВідрізокРозв’язування задач і вправШкала. Координатний проміньРозв’язування задач і вправЧислові вирази. Рівності. Порівняння натуральних чиселРозв’язування задач і вправКут та його градусна міра. Види кутів.Розв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.Узагальнення і систематизація знань.Контрольна робота за темою: «Лічба, вимірювання і числа»Аналіз контрольної роботи. Буквені вирази. ФормулиБуквені вирази. ФормулиДодавання натуральних чисел. Закони додаванняРозв’язування задач і вправВіднімання натуральних чиселПрямокутник. КвадратТрикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.Розв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.Узагальнення і систематизація знань.Контрольна робота за темою: «Дії першого ступеня з натуральними числами»Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чиселРозв’язування задач і вправРозподільний законРозв’язування задач і вправДілення натуральних чиселДілення натуральних чиселДілення з остачеюПорядок виконання дій у виразахРівнянняТипи задач та способи їх розв’язуванняРозв’язування рівнянь і задачРозв’язування рівнянь і задач. Представлення навчальних проектів.Узагальнення і систематизація знань.Контрольна робота за темою: «Дії другого ступеня з натуральними числами»Аналіз контрольної роботи. Квадрат і куб натурального числаРозв’язування задач і вправПрямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.Розв’язування задач і вправПрямокутний паралелепіпед. Куб. ПірамідаРозв’язування задач і вправОб’єм прямокутного паралелепіпеда і кубаРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.Узагальнення і систематизація знань.Контрольна робота за темою: «Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур»


Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини


Аналіз контрольної роботи. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.Правильні й неправильні дробиРозв’язування задач і вправЗвичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.Розв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправЗнаходження дробу від числа та числа за його дробомРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправДодавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменникамиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправПідсумковий урок


ІІ семестр


Розв’язування задач і вправДоповнення правильного дробу до одиниціРозв’язування задач і вправВіднімання дробу від натурального числаРозв’язування задач і вправДодавання і віднімання мішаних чиселРозв’язування задач і вправ.Розв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.Розв’язування задач і вправУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота за темою: «Звичайні дроби»Аналіз контрольної роботи. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробівРозв’язування задач і вправДодавання і віднімання десяткових дробівРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ.Множення десяткових дробівРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ.Ділення десяткових дробівРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ.Округлення десяткових дробівРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.Розв’язування задач і вправУзагальнення і систематизація знань.Контрольна робота за темою: «Десяткові дроби та дії з ними»Аналіз контрольної роботи. Відсотки. Знаходження відсотка від числаРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ.Знаходження числа за його відсоткомРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ.Розв’язування задач на відсоткиРозв’язування задач на відсоткиСереднє арифметичне. Середнє значення величиниРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.Узагальнення і систематизація знань.Контрольна робота за темою: «Відсотки. Середнє арифметичне»


Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Аналіз контрольної роботи. Лічба, вимірювання і числаДії першого ступеня з натуральними числамиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправДії другого ступеня з натуральними числамиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправСтепінь натурального числа з натуральним показником.Розв’язування задач і вправПлощі та об’єми фігурРозв’язування задач і вправЗвичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменникамиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправДесяткові дроби та дії з нимиРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправ. Представлення навчальних проектів.Розв’язування задач і вправПідсумкова контрольна робота за рікАналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправВідсотки. Середнє арифметичнеРозв’язування задач і вправРозв’язування задач і вправПідсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.