Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з математики (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ) Рівень стандарту для _11_ класу на 2021 / 2022 н.р.

Математика

Для кого: 11 Клас

07.09.2021

466

67

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ) Рівень стандарту,для _11_ класу на 2021 / 2022 н.р. 70 год. I семестр — 32год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, усього – 70 годин)
Перегляд
матеріалу
Отримати код(найменування загальноосвітнього навчального закладу)


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20 21 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20 21 р.

«______» __________________2022 р. «______» __________________20 22р


Календарно-тематичне планування

з математики

(АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ)
Рівень стандарту


для _11_ класу

на 2021 / 2022 н.р.

_________________________________________________

(ПІБ учителя)


Складено до підручника: Істер О. С.Математика: підруч. для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2019згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України України№ 1407 від 23 жовтня 2017 року


Алгебра і початки аналізу , 11 клас

70 год. I семестр — 32год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, усього – 70 годин)


уроку

Теми уроку

Дата

проведення

Примітки

І семестр

Повторення навчального матеріалу за курс 10 класу

1

Інструктаж з т.б. Повторення навчального матеріалу за курс 10 класу2

Повторення відомостей про функціїТема 1. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ(17 год)

3

Степінь з довільним дійсним показником. Розв’язання вправ4

Показникова функція, її властивості та графіки5

Показникові рівняння6

Розв’язання вправ7

Розв’язування рівнянь8

Показникові нерівності .9

Розв’язання вправ. Самостійна робота№110

Логарифми та їх властивості11

Розв’язання вправ12

Логарифмічна функція, її властивості та графік13

Розв’язання вправ14

Логарифмічні рівняння Розв’язання вправ15

Розв’язання вправ. Самостійна робота№216

Логарифмічні нерівності17

Розв’язання вправ18

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи19

Контрольна робота № 1 з теми: ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ
Тема 2. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (10 год )

20

Аналіз контрольної роботи. Первісна та її властивості21

Основні властивості первісної. Таблиця первісних.

Правила знаходження первісних22

Таблиця первісних. Правила знаходження первісних23

Розв’язання вправ. Самостійна робота№324

Знаходження первісних, що задовольняють заданій початковій умови .25

Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст26

Властивості визначених інтегралів .Розв’язання вправ27

Площа криволінійної трапеції. Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів28

Розв’язання вправ. Самостійна робота№429

Обчислення площ плоских фігур, інші застосування визначеного інтеграла у фізиці30

Розв’язання вправ31

Контрольна робота № 2 з теми: Інтеграл і його застосування32

Підсумкове повторення і оцінювання за І семестр

Алгебра і початки аналізу , 11 клас

(70 год. I семестр — 32год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, усього – 70 годин)

уроку

Теми уроку


Дата

проведення

ПриміткиІІ семестр

Тема 3.ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (18 год )33

Обчислення площ плоских фігур, інші застосування визначеного інтеграла у фізиці

34

Розв’язання вправ

35

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

36

Розв’язання вправ на обчислення інтегралів

37

Розв’язання вправ. Самостійна робота№5

38

Множина та її елементи

39

Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації

40

Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації Розв’язання вправ

41

Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації . Розв’язання вправ. Самостійна робота№6

42

Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події

43

Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події. Самостійна робота №7

44

Класичне означення ймовірності

45

Класичне означення ймовірності Розв’язання вправ

46

Класичне означення ймовірності. Елементи математичної статистики. Вибіркові характеристики:мода,медіана,середнє значення,розмах

47

Елементи математичної статистики. Графічне зображення варіаційних рядів. Розв’язання вправ

48

Самостійна робота №8 . Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

49

Контрольна робота № 3 з теми ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

50

Аналіз контрольної роботи

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА КУРС ОСНОВНОЇ І СТАРШІЙ ШКОЛИ, ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (20 год )
51

Раціональні числа та дії над ними. Відношення. Пропорція. Відсотки. Степінь з натуральним і цілим показником.

Одночлен.

52

Многочлен. Рівняння. Лінійні рівняння. Алгебраїчний дріб

53

Арифметичний квадратний корінь. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних. Рівняння з двома змінними та їх системи

54

Числові проміжки. Нерівності. Лінійні нерівності. Системи нерівностей. Функція. Лінійне рівняння з двома змінними. Квадратні нерівності. Розв’язання задач

55

Числові послідовності. Арифметичний корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція. Найпростіші ірраціональні рівняння. Розв’язання задач

56

Основні формули тригонометрії , найпростіші тригонометричні рівняння Розв’язання задач57

Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності. Розв’язання задач

58

Логарифм. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності Розв’язання задач

59

Похідна функції та її застосування.

60

Розв’язання задач

61

Первісна та визначений інтеграл

62

Розв’язання задач

63

Елементи комбінаторики, початки
теорії ймовірностей та елементи статистики64

Розв’язання задач

65

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

66

Підсумкова контрольна робота за рік

67

Аналіз підсумкової контрольної роботи за рік Розв’язання задач

68

Узагальнення і систематизація знань. Розв’язання задач

69

Підсумкове повторення і оцінювання за ІІ семестр

70

Підсумковий урок

Геометрія, 11 клас

( I семестр — 32год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, усього – 70 годин)

Номер уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата


ПриміткиТема 1. Многогранники ( 15 год. )

1.

Інструктаж з Т.Б. Повторення матеріалу, вивченого в 10 класі.2.

Повторення матеріалу, вивченого в 10 класі3.

Многогранник, його елементи. Опуклі многогранники4.

Призма. Пряма і правильна призми5.

Площі бічної і повної поверхонь призми6.

Розв’язування задач і вправ7.

Площі бічної і повної поверхонь призми .

Розв’язування задач і вправ8.

Поняття перерізу многогранників. Побудова перерізу призми9.

Паралелепіпед.10

Розв’язування задач і вправ11.

Піраміда. Правильна піраміда12.

Піраміда. Правильна піраміда.13.

Зрізана піраміда14.

Площі бічної і повної поверхонь піраміди15.

Розв’язування задач і вправ16.

Побудова перерізу піраміди17.

Перерізи многогранників . Розв’язування задач і вправ18.

Контрольна робота №1. МногогранникиТема 2. Тіла обертання ( 12 год )

19.

Аналіз контрольної роботи. Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи20.

Циліндр і його елементи. Переріз циліндра площинами21.

Розв’язування задач і вправ.22.

Площа бічної і повної поверхонь циліндра23.

Конус і його елементи.

Площа бічної і повної поверхонь циліндра24.

Перерізи конуса площинами.25.

Зрізаний конус26

Розв’язування задач і вправ27.

Куля і сфера. Площа сфери. Переріз кулі площиною28.

Розв’язування задач і вправ.29.

Контрольна робота № 2. Тіла обертання30.

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.31.

Узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі32.

Підсумкове повторення і оцінювання за І семестр

ІІ семестр

Тема 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл ( 12 год )

33.

Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда34.

Об’єм призми35.

Розв’язування задач36.

Об’єм піраміди37.

Об’єм конуса38.

Розв’язування задач39.

Об’єм циліндра40.

Об’єм кулі41.

Розв’язування задач і вправ42.

Розв’язування задач43.

Контрольна робота № 4. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл44.

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач
Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 26 год. )

45

Аналіз контрольної роботи. Кути на площині. Види і властивості кутів. Паралельні та перпендикулярні прямі46.

Трикутники, їх елементи та властивості47.

Ознаки рівності та подібності трикутників Розв’язування задач48.

Прямокутний трикутник.

Розв’язування прямокутних трикутників49.

Площа трикутників Розв’язування задач50.

Чотирикутники та їх властивості .Розв’язування задач51.

Площа чотирикутників Розв’язування задач52

Многокутники та їхні властивості. Правильні многокутники53

Розв’язування задач54

Прямокутна система координат і вектори на площині55

Розв’язування задач.56

Розв’язування задач Тренувальна самостійна робота57

Взаємне розміщення прямих і площин у просторі58

Розв’язування задач59

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

Теорема про три перпендикуляри60

Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота61

Многогранники та їх властивості62

Розв’язування задач63

Тіла обертання та їх властивості64

Розв’язування задач65

Розв’язування задач66

Підсумкова контрольна робота № 567

Аналіз контрольної роботи.68

Узагальнення шкільного курсу стереометрії69

Підсумкове повторення і оцінювання за ІІсеместр70

Підсумковий урок
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.