Календарно-тематичне планування з математики, 6 клас

Опис документу:
Складено до підручника: Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк Математика. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

__________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з математики

для _______6_________ класу

на 2017 / 2018 н.р.

Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО природничо-математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк

Математика. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804).

Математика, 6 клас  

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год,  ІІ семестр – 76 год)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох чисел в межах ста; знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел в межах ста

1

Повторення вивченого матеріалу за 5 клас

2

Контрольна робота №1 «Діагностична»

3

Аналіз контрольної роботи. Дільники та кратні натурального числа. Прості та складені числа

4

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

5

Ознаки подільності на 3 і 9

6

Розв'язування задач і вправ

7

Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник

8

Розв'язування задач і вправ

9

Найменше спільне кратне

10

Розв'язування задач і вправ

11

Узагальнення і систематизація знань

12

Контрольна робота № 2 за темою: «Подільність натуральних чисел»

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (28 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: скінченних та нескінченних періодичних десяткових дробів; взаємно обернених чисел;

розрізняє: скінченні та нескінченні періодичні десяткові дроби;

читає і записує: нескінченні періодичні дроби;

розуміє правила: порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

формулює основну властивість дробу;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом

13

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу.

14

Скорочення дробу

15

Розв'язування задач і вправ

16

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

17

Розв'язування задач і вправ

18

Розв'язування задач і вправ

19

Додавання та віднімання звичайних дробів

20

Розв'язування задач і вправ

21

Розв'язування задач і вправ

22

Розв'язування задач і вправ

23

Розв'язування задач і вправ

24

Узагальнення і систематизація знань.

25

Контрольна робота № 3 за темою: «Додавання та віднімання звичайних дробів»

26

Аналіз контрольної роботи. Множення звичайних дробів

27

Розв'язування задач і вправ

28

Знаходження дробу від числа

29

Розв'язування задач і вправ

30

Розв'язування задач і вправ

31

Ділення звичайних дробів

32

Розв'язування задач і вправ

33

Знаходження числа за його дробом

34

Розв'язування задач і вправ

35

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу

36

Розв'язування задач і вправ

37

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

38

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

39

Узагальнення і систематизація знань.

40

Контрольна робота № 4 за темою: «Множення і ділення звичайних дробів»

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)

Учень/учениця:

наводить приклади пропорційних величин;

розрізняє: коло і круг; пряму та обернену пропорційність; види діаграм;

розуміє, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційна залежність; масштаб; коло, круг, круговий сектор; діаграма;

формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;

зображує та знаходить на малюнках: коло і круг; круговий сектор; стовпчасті та кругові діаграми;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; використання масштабу; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів; знаходження довжини кола і площі круга; аналіз стовпчастих та кругових діаграм;

розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ

41

Аналіз контрольної роботи. Відношення

42

Пропорція. Основна властивість пропорції

43

Розв'язування задач і вправ

44

Розв'язування задач і вправ

45

Пряма та обернена пропорційна залежність

46

Розв'язування задач і вправ

47

Поділ числа у даному відношенні. Масштаб

48

Розв'язування задач і вправ

49

Розв'язування задач і вправ

50

Узагальнення і систематизація знань.

51

Контрольна робота № 5 за темою: «Відношення і пропорції»

52

Аналіз контрольної роботи. Коло. Довжина кола. Круг.

53

Площа круга. Круговий сектор

54

Розв'язування задач і вправ

55

Стовпчасті та кругові діаграми

56

Розв'язування задач і вправ

57

Розв'язування задач і вправ

58

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

59

Розв'язування задач і вправ

60

Розв'язування задач і вправ

61

Розв'язування задач і вправ

62

Узагальнення і систематизація знань.

63

Контрольна робота № 6 за темою: «Коло. Круг. Відсоткові розрахунки»

64

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач і вправ

ІІ семестр

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ (56 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; координатна пряма; координатна площина; подібні доданки;

будує: координатну пряму; координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця; графіки залежностей між величинами по точках;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків; знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналіз графіків залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо);

розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; текстові задачі за допомогою рівнянь

65

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

66

Координатна пряма

67

Розв'язування задач і вправ

68

Протилежні числа. Модуль числа

69

Розв'язування задач і вправ

70

Цілі числа. Раціональні числа

71

Порівняння раціональних чисел

72

Розв'язування задач і вправ

73

Узагальнення і систематизація знань.

74

Контрольна робота № 7 за темою: «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел»

75

Аналіз контрольної роботи. Додавання раціональних чисел. Властивості додавання

76

Розв'язування задач і вправ

77

Розв'язування задач і вправ

78

Розв'язування задач і вправ

79

Віднімання раціональних чисел

80

Розв'язування задач і вправ

81

Розв'язування задач і вправ

82

Розв'язування задач і вправ

83

Узагальнення і систематизація знань.

84

Контрольна робота № 8 за темою: «Додавання і віднімання раціональних чисел»

85

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел. Властивості множення раціональних чисел

86

Розв'язування задач і вправ

87

Розв'язування задач і вправ

88

Розв'язування задач і вправ

89

Ділення раціональних чисел

90

Розв'язування задач і вправ

91

Розв'язування задач і вправ

92

Розв'язування задач і вправ

93

Узагальнення і систематизація знань.

94

Контрольна робота № 9 за темою: «Множення і ділення раціональних чисел»

95

Аналіз контрольної роботи. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

96

Розв'язування задач і вправ

97

Розв'язування задач і вправ

98

Рівняння.

99

Основні властивості рівнянь

100

Розв’язування рівнянь

101

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота

102

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

103

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

104

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

105

Узагальнення і систематизація знань.

106

Контрольна робота № 10 за темою: «Вирази і рівняння»

107

Аналіз контрольної роботи. Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця

108

Розв'язування задач і вправ

109

Розв'язування задач і вправ

110

Координатна площина

111

Розв'язування задач і вправ

112

Розв'язування задач і вправ

113

Самостійна робота

114

Приклади графіків залежності між величинами

115

Розв'язування задач і вправ

116

Розв'язування задач і вправ

117

Узагальнення і систематизація знань.

118

Контрольна робота № 11 за темою: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (22 год)

119

Аналіз контрольної роботи. Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби

120

Розв'язування задач і вправ

121

Розв'язування задач і вправ

122

Розв'язування задач і вправ

123

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

124

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

125

Розв'язування задач і вправ

126

Коло. Круг. Діаграми

127

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

128

Розв'язування задач і вправ

129

Розв'язування задач і вправ

130

Додавання і віднімання раціональних чисел

131

Розв'язування задач і вправ

132

Множення раціональних чисел

133

Розв'язування задач і вправ

134

Ділення раціональних чисел

135

Розв'язування рівнянь

136

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

137

Підсумкова контрольна робота за рік №12

138

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач і вправ

139

Розв'язування задач і вправ

140

Підсумковий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
2
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!