Календарно-тематичне планування з математики, 5 клас

Опис документу:
Складено до підручника: А.Г. Мерзляк, В.В. Полонський, М.С. Якір Математика. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Х.: Гімназія, 2013 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КЗ «Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

__________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з математики

для _______5_________ класу

на 2017 / 2018 н.р.

Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО природничо-математичного циклу

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО _____________________________ Кишко Сніжана Олексіївна

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: А.Г. Мерзляк, В.В. Полонський, М.С. Якір Математика. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Х.: Гімназія, 2013 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804).

Математика, 5 клас  

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год,  ІІ семестр – 76 год)

уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (48 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з об’єктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

1

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

2

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

3

Контрольна робота №1 «Діагностична»

4

Аналіз контрольної роботи. Натуральні числа. Число нуль.

5

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

6

Відрізок

7

Пряма. Промінь.

8

Розв’язування задач і вправ

9

Шкала. Координатний промінь

10

Розв’язування задач і вправ

11

Порівняння натуральних чисел

12

Розв’язування задач і вправ

13

Узагальнення і систематизація знань.

14

Контрольна робота № 2 за темою: «Лічба, вимірювання і числа»

15

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел.

16

Властивості додавання

17

Розв’язування задач і вправ

18

Віднімання натуральних чисел

19

Розв’язування задач і вправ

20

Буквені вирази. Формули

21

Рівняння

22

Розв’язування задач і вправ

23

Кут та його градусна міра

24

Види кутів

25

Розв’язування задач і вправ

26

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами

27

Розв’язування задач і вправ

28

Прямокутник. Квадрат. Периметр прямокутника і квадрата

29

Розв’язування задач і вправ

30

Узагальнення і систематизація знань.

31

Контрольна робота № 3 за темою: «Додавання і віднімання натуральних чисел»

32

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел та його властивості

33

Розв’язування задач і вправ

34

Розв’язування задач і вправ

35

Розв’язування задач і вправ

36

Ділення натуральних чисел

37

Розв’язування задач і вправ

38

Ділення з остачею

39

Розв’язування задач і вправ

40

Розв’язування задач і вправ

41

Розв’язування задач і вправ

42

Розв’язування задач і вправ

43

Розв’язування задач і вправ

44

Контрольна робота № 4 за темою: «Додавання і віднімання натуральних чисел»

45

Аналіз контрольної роботи. Квадрат і куб натурального числа

46

Розв’язування задач і вправ

47

Площа прямокутника і квадрата

48

Розв’язування задач і вправ

49

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

50

Розв’язування задач і вправ

51

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

52

Розв’язування задач і вправ

53

Розв’язування задач і вправ

54

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

55

Розв’язування задач і вправ

56

Узагальнення і систематизація знань

57

Контрольна робота № 5 за темою: «Множення і ділення натуральних чисел, геометричні фігури»

58

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (65 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

59

Звичайні дроби.

60

Розв’язування задач і вправ

61

Правильні й неправильні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

62

Розв’язування задач і вправ

63

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

64

Розв’язування задач і вправ

ІІ семестр

65

Мішані числа. Розв’язування задач і вправ

66

Розв’язування задач і вправ

67

Розв’язування задач і вправ

68

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

69

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

70

Розв’язування задач і вправ

71

Розв’язування задач і вправ

72

Узагальнення і систематизація знань

73

Контрольна робота № 6 за темою: «Звичайні дроби»

74

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ

75

Десятковий дріб.

76

Запис десяткових дробів

77

Розв’язування задач і вправ

78

Порівняння десяткових дробів

79

Розв’язування задач і вправ

80

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

81

Округлення десяткових дробів

82

Розв’язування задач і вправ

83

Розв’язування задач і вправ

84

Розв’язування задач і вправ

85

Контрольна робота № 7 за темою: «Десяткові дроби»

86

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання десяткових дробів

87

Додавання і віднімання десяткових дробів

88

Розв’язування задач і вправ

89

Властивості додавання.

90

Розв’язування задач і вправ

91

Розв’язування задач і вправ

92

Розв’язування рівнянь

93

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

94

Розв’язування задач і вправ

95

Узагальнення і систематизація знань

96

Контрольна робота № 8 за темою: «Додавання та віднімання десяткових дробів»

97

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

98

Розв’язування задач і вправ

99

Розв’язування задач і вправ

100

Розв’язування задач і вправ

101

Розв’язування задач і вправ

102

Розв’язування задач і вправ

103

Ділення десяткових дробів

104

Розв’язування задач і вправ

105

Розв’язування задач і вправ

106

Розв’язування задач і вправ

107

Розв’язування задач і вправ

108

Розв’язування задач і вправ

109

Контрольна робота № 9 за темою: «Множення та ділення десяткових дробів»

110

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

111

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

112

Розв’язування задач і вправ

113

Розв’язування задач і вправ

114

Відсотки. Знаходження відсотків від числа

115

Розв’язування задач і вправ

116

Розв’язування задач і вправ

117

Знаходження числа за його відсотком

118

Розв’язування задач і вправ

119

Розв’язування задач і вправ

120

Розв’язування задач і вправ

121

Узагальнення і систематизація знань.

122

Контрольна робота № 10 за темою: «Десяткові дроби. Відсотки»

123

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (17 год)

124

Лічба, вимірювання і числа

125

Дії першого ступеня з натуральними числами

126

Дії другого ступеня з натуральними числами

127

Степінь натурального числа з натуральним показником.

128

Розв’язування задач і вправ

129

Площі та об’єми фігур

130

Розв’язування задач і вправ

131

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

132

Розв’язування задач і вправ

133

Розв’язування задач і вправ

134

Розв’язування задач і вправ

135

Десяткові дроби та дії з ними

136

Відсотки. Середнє арифметичне

137

Підсумкова контрольна робота за рік №11

138

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

139

Розв’язування вправ

140

Підсумковий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
8
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!