Календарно - тематичне планування з МАТЕМАТИКИ. 4 клас

Математика

Для кого: 4 Клас

14.08.2021

2901

394

7

Опис документу:
Календарно - тематичне планування за підручником Математика: підруч. для 4 кл. закл. загал.серед. освіти. У 2 ч./ М. Козак, О. Корчевська.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2021.- 96с. сплановано на І і ІІ семестр
Перегляд
матеріалу
Отримати кодКалендарно – тематичне планування з предмета

МАТЕМАТИКА

(За авторами М.В. Козак, О.П. Корчевська)

5 години на тиждень

з/п

Теми уроків

Дата

І семестр

80 годин

Повторення та поглиблення матеріалу за 3 клас

1

Табличне множення і ділення2

Табличне множення і ділення3

Нумерація трицифрових чисел4

Одиниці вимірювання часу. Годинник5

Додавання і віднімання круглих чисел. Позатаб-личне множення і ділення6

Ділення з остачею. Письмове додавання і віднімання7

Частини8

Форми запису розв’язання задачБагатоцифрові числа

9

Тисяча. Лічба тисячами10

Лічба тисячами, десятками тисяч і сотнями тисяч11

Мільйон. Таблиця класів і розрядів12

Читання і записування у таблицю чисел першого

та другого класів13

Читання, записування та порівняння чисел другого класу14

Запис чисел 2-го класу у вигляді суми розрядних доданків. Додавання і віднімання чисел 2-го кла-су15

Усне додавання і віднімання чисел другого класу16

Множення і ділення чисел другого класу на од-ноцифрове число17

Читання і записування в таблицю чисел у межах мільйона18

Читання і записування чисел у межах мільйона19

«Сусіди» багатоцифрового числа. Додавання і віднімання 120

Розклад багатоцифрових чисел на розрядні доданки. Види трикутників за сторонами21

Розв’язування задач способом відношень22

Запис суми розрядних доданків одним числом23

Порівняння багатоцифрових чисел. Додавання

і віднімання на основі нумерації24

Множення і ділення чисел на 10, 100, 100025

Визначення загальної кількості одиниць даного розряду26

Закріплення вивченого матеріалу27

Діагностична робота №1.

«Нумерація багатоцифрових чисел»28

Аналіз діагностичної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Перетворення іменованих чисел29

Порівняння, перетворення, додавання і віднімання іменованих чисел30

Міри маси — 1 кг, 1 ц. Перетворення іменованих чисел31

Грам. Перетворення і порівняння іменованих чисел32

Письмове додавання і віднімання іменованих чисел33

Тонна. Перетворення іменованих чисел, виражених мірами маси34

Міри часу. Годинник35

Століття36

Види кутів37

Додаткові вправи38

Діагностична робота №2.

«Величини»Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

39

Аналіз діагностичної роботи. Письмове додавання багатоцифрових чисел40

Письмове додавання багатоцифрових чисел у випадку трьох і більше доданків. Види три-кутників за кутами41

Письмове віднімання багатоцифрових чисел.42

Письмове віднімання багатоцифрових чисел, коли у зменшуваному є нулі43

Окремі випадки додавання і віднімання 1. Перевірка додавання44

Перевірка віднімання45

Вирази на дві дії46

Додавання і віднімання способом округлення47

Повторення вивченого матеріалу48

Усне додавання і віднімання іменованих чисел.

Властивості прямокутника49

Письмове додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами довжини і маси50

Письмове додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами часу51

Швидкість. Час. Відстань52

Задачі на знаходження відстані53

Задачі на знаходження часу руху54

Прості задачі, задані у прямій і непрямій формах55

Задачі, задані у прямій і непрямій формах56

Прості задачі, задані у прямій і непрямій формах57

Ознайомлення з прямокутним паралелепіпедом58

Додаткові вправи59

Діагностична робота №3.

«Додавання і віднімання багатоцифрових чисел»Множення на одноцифрове число

60

Аналіз діагностичної роботи. Усне і письмове множення на одноцифрове число61

Множення на одноцифрове число виду 213 · 4, 242 · 362

Множення на одноцифрове число виду 109 · 5, 115 · 463

Множення на одноцифрове число виду 275 · 3, 78 · 464

Множення на одноцифрове число виду 7541 · 665

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове66

Множення круглого числа на одноцифрове67

Множення іменованого числа на одноцифрове число68

Переставний закон множенняПлоща фігури

69

Підготовка до ознайомлення з площею70

Ознайомлення з площею фігури71

Вимірювання площі ступінчатих фігур72

Вимірювання площі палеткою73

Площа прямокутника74

Одиниці вимірювання площі75

Розгортка паралелепіпеда76

Закріплення вивченого матеріалу77

Знаходження сторони прямокутника за його площею та іншою стороною78

Розгортка куба79

Діагностична робота №4.

«Множення багатоцифрового числа на одноцифрове»80

Аналіз діагностичної роботи. Підсумок за І семестр. Математичний КВК « Все згадаємо, що знаємо»ІІ семестр

95 годин

Ділення на одноцифрове число

81

Ознайомлення з письмовим діленням82

Ділення виду 684 : 6, 608 : 483

Ділення трицифрового числа на одноцифрове з двоцифровою часткою84

Ділення трицифрового числа на одноцифрове з трицифровою часткою. Підготовка до розв’язування задач на зустрічний рух85

Ознайомлення з задачами на зустрічний рух. Швидкість зближення86

Знаходження часу руху до зустрічі87

Ділення трицифрових чисел з нулем у частці. Знаходження швидкості руху об’єкта88

Ділення чотирицифрового числа на одноцифрове89

Резервний урок. Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове90

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове91

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

з нулями в частці92

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли частка закінчується нулями93

Письмове ділення з остачею94

Діагностична робота №5.

«Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове»Частини. Дроби

95

Аналіз діагностичної роботи. Ознайомлення з дробами96

Порівняння дробів97

Знаходження дробу від числа98

Додаткові вправи99

Резервний урок. Дроби. Знаходження дробу від числа.Множення чисел, що закінчуються нулями

100

Усне і письмове множення на кругле число101

Підготовка до задач на пропорційне ділення102

Ознайомлення із задачами на пропорційне ділення (І вид)103

Закріплення вивченого матеріалу104

Множення круглих чисел105

Ознайомлення із задачами на пропорційне ділення (ІІ вид)106

Резервний урок. Множення чисел, що закінчуються нулямиДілення чисел, що закінчуються нулями

107

Ділення числа на добуток108

Письмове ділення з остачею трицифрового числа на двоцифрове109

Ознайомлення з письмовим діленням круглих чисел110

Ділення з нулями в частці111

Закріплення вивченого матеріалу112

Резервний урок. Ділення чисел, що закінчуються нулями113

Знаходження числа за його дробом.114

Резервний урок. Дроби. Знаходження дробу від числа.115

Діагностична робота №6.

«Множення та ділення з круглими числами. Дроби.»Множення багатоцифрового числа на двоцифрове

116

Аналіз діагностичної роботи. Ознайомлення з письмовим множенням на двоцифрове число117

Множення трицифрового числа на двоцифрове118

Множення чотирицифрового числа на двоцифрове119

Множення чотири- і п’ятицифрових чисел на двоцифрове120

Множення чотири- і п’ятицифрових чисел на двоцифрове121

Множення складеного іменованого числа на двоцифрове122

Множення на трицифрове число. Підготовча робота до задач на знаходження невідомих за двома різницями123

Підготовка до розв’язування задач на знаходження невідомих за двома різницями124

Ознайомлення з задачами на знаходження невідомих за двома різницями (І вид).125

Розв’язування задач на знаходження невідомих

за двома різницями126

Закріплення вивченого матеріалу127

Резервний урок. Множення багатоцифрового числа на двоцифрове128

Діагностична робота №7.

«Множення багатоцифрового числа на двоцифрове»Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове

129

Аналіз діагностичної роботи. Ознайомлення з діленням трицифрового числа на двоцифрове130

Ділення трицифрового числа на двоцифрове (продовження)131

Ділення виду 156 : 26132

Ділення трицифрового числа на двоцифрове з остачею133

Ознайомлення з задачею на знаходження невідомих за двома різницями (ІІ вид).134

Ділення трицифрового числа на двоцифрове з двоцифровою часткою135

Ділення чотирицифрового числа на двоцифрове136

Ділення п’ятицифрового числа на двоцифрове137

Ділення п’яти- і шестицифрового числа на двоцифрове138

Ділення багатоцифрового числа з нулями в кінці частки139

Ділення багатоцифрового числа з нулями всередині частки140

Ділення з нулями в частці141

Закріплення вивченого матеріалу142

Обчислення виразів на сумісні дії143

Повторення вивченого матеріалу144

Ділення з остачею145

Повторення вивченого матеріалу146

Ділення складеного іменованого числа на одно-цифрове і двоцифрове числа147

Резервний урок. Ділення багатоцифрового числа з остачею. Ділення іменованого числа148

Розв’язування задач149

Закріплення вивченого матеріалу150

Резервний урок. Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове151

Елементи піраміди152

Закріплення вивченого матеріалу153

Діагностична робота №8.

«Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове»Повторення вивченого матеріалу

154

Аналіз діагностичної роботи. Нумерація багатоцифрових чисел155

Одиниці вимірювання довжини156

Одиниці вимірювання маси157

Одиниці вимірювання часу158

Іменовані числа. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел159

Швидкість. Час. Відстань.160

Множення і ділення на одноцифрове число. Площа161

Множення чисел, що закінчуються нулями162

Множення і ділення на двоцифрове число163

Множення і ділення іменованих чисел на одноцифрове число164

Задачі на знаходження дробу від числа та числа за величиною дробу165

Площа і периметр166

Додаткові вправи167

Цікаві задачі168

Резервний урок. Повторення вивченого матеріалу.169

Комплексна діагностична робота. Підсумовуємо ІІ семестр170

Підсумок за рік. Математичний КВК.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.