Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з математики 3 клас НУШ

Математика

Для кого: 3 Клас

14.01.2021

324

11

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з математики 3 клас ІІ семестр за підручником "Математика" Наталя Будна та Марко Беденко ,відповідно до Типової освітньої програми ,розробленої під керівництвом О.Я. Савченко.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІІ семестр

уроку

Дата проведеня

Тема уроку

Примітки

81

Нумерація трицифрових чисел. Утворення трицифрових чисел. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Розв’язування задач. Іменовані числа.

82.

Попереднє і наступне число. Читання і запис трицифрових чисел. Розрядний склад. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів. Іменовані числа.

83.

Усне додавання і віднімання чисел в межах 1000.

84.

Усне додавання і віднімання розрядних чисел в межах 1000. Розв’язування задач з буквеними даними.

85.

Додавання та віднімання трицифрових чисел. Складання та розв’язування задач.

86.

Випадки додавання та віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування та порівняння задач на зведення до одиниці.

87.

Додавання та віднімання розрядних чисел. Розв’язування рівнянь та задач.

88.

Додавання та віднімання розрядних чисел. Периметр прямокутника, квадрата. Розв’язування задач.

89.

Додавання та віднімання круглих трицифрових чисел. Віднімання виду 342 — 302; 342 - 340.

90.

Додавання та віднімання трицифрових чисел виду 342 + 111, 342 — 111. Розв’я­зування задач.

91.

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини. Додавання виду 60 + 50.

92.

Міри довжини. Кілометр. Віднімання виду 120 — 30. Ознайомлення з циліндром.

93.

Додавання трицифрових чисел виду 540 + 250. Розв’язування задач.

94.

Віднімання трицифрових чисел виду 670 — 420. Творча робота над задачею.

95.

Міри маси. Грам. Усне додавання круглих трицифрових чисел виду 530 + 120. Розв’язування задач.

96.

Усне додавання круглих трицифрових чисел виду 540 + 320 способом додавання десятків. Ознайомлення з конусом. Розв’язування задач, обернених до задач на знаходження суми двох добутків.

97.

Віднімання круглих трицифрових чисел виду 640 — 330 способом віднімання десятків. Розв’язування та порівняння задач.

98

Додавання виду 230 + 70 та віднімання виду 300 — 10. Розв’язування та порів­няння задач. Задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них. Куля.

99

Дії з іменованими числами. Задачі з буквеними даними. Робота з лінійною діа­грамою.

100

Додавання трицифрових чисел виду 530 + 320. Розв’язування задач двома спо­собами. Складання і розв’язування рівнянь.

101.

Віднімання виду 410 — 20. Віднімання іменованих чисел. Куб.

102.

Віднімання трицифрових чисел виду 610 — 320. Складання та розв’язування за­дачі за схемою. Ускладнені задачі на суму двох добутків. Лінійна діаграма.

103.

Віднімання трицифрових чисел виду 400 — 230. Розв’язування задачі та різни­цеве порівняння двох добутків. Розв’язування та порівняння взаємопов’язаних задач на знаходження суми двох добутків.

104.

Діагностична робота №6. Додавання та віднімання трицифрових чисел (комбі­нована).

105.

Аналіз діагностичної роботи.

106.

Письмове додавання трицифрових чисел. Розв’язування задач з буквеними да­ними. Складання та розв’язування рівнянь.

107.

Письмове віднімання трицифрових чисел. Творча робота над задачею.

108.

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць або сума десятків дорівнює 10. Розв’язування задач за сумою трьох і двох доданків та на знаходження частини від числа.

109

Письмове віднімання трицифрових чисел у випадку, коли в зменшуваному в розряді одиниць або десятків стоїть цифра 0. Складання та розв’язування задач за поданою схемою. Робота з даними, поданими в таблиці та на графіку.

110

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через десяток. Задачі на знаходження доданків за сумою трьох та двох доданків. Знаходження значень виразів.

111

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язу­вання ускладнених задач на зведення до одиниці.

112

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд (два перехо­ди). Дії з іменованими числами. Розв’язання задач з буквеними даними. Скла­дання та розв’язування рівнянь.

113

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два пере­ходи). Розв’язування задач за сумою трьох і двох доданків. Дії з іменованими числами. Робота з даними, поданими в таблиці.

114

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 600 — 324. Складання та розв’я­зування задач за схемою. Порівняння іменованих чисел. Накладання геометрич­них фігур.

115

Письмове додавання (віднімання) трицифрових чисел у випадку кількох додан­ків (від’ємників). Розв’язування задач. Аналіз компонентів рівності. Складання та розв’язування обернених задач.

116

Діагностична робота №6. Письмове додавання та віднімання трицифрових чи­сел.

117

Аналіз діагностичної роботи.

118

Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і на 0. Розв’язування задач.

119

Ділення на 1. Ділення числа на те саме число. Порівняння іменованих чисел.

120

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання та розв’язування задач за поданими схемами. Периметр прямокутника. Побудова кола.

121

Множення чисел 10 і 100. Множення іменованих чисел на натуральне число. Розв’язування задач, обернених до задач на знаходження суми двох добутків.

122

Множення та ділення на 10 і на 100. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків та задач, обернених до них. Вершини, ребра, грані куба.

123

Ділення на 10 з остачею. Порівняння дільника та остачі. Робота з діаграмою.

124

Ділення на 10 з остачею. Ділення іменованих чисел.

125

Дослідження таблиць множення і ділення на 10. Ділення на 10 з остачею. Робота з діаграмою.

126

Повторення та закріплення вивченого.

127

Множення розрядних чисел на одноцифрове. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

128

Ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач на три дії.

129

Ділення числа на добуток (60 : 20, 800 : 40). Розв’язування задач на три дії.

130

Множення суми на число. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

131

Множення числа на суму. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Складання і розв’язування рівнянь. Ділення двоцифрових чисел способом роз­кладання дільника на множники.

132

Множення одноцифрового числа на двоцифрове на основі застосування пере­ставної властивості дії множення. Задачі на зведення до одиниці.

133

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (4-23). Розв’язування задач. Складання і розв’язування рівнянь.

134

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач.

135

Множення і ділення в межах 1000, що зводиться до табличних випадків (70-6, 420 : 6). Розв’язування задач, рівнянь.

136

Множення виду 230-3. Віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач.

137

Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Розв’язування задач. Крес­лення кола.

138

Діагностична робота №7. Множення і ділення на одноцифрове число (комбі­нована).

139

Аналіз діагностичної роботи.

140

Ділення суми на число. Розв’язування задач. Порівняння задач.

141

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 4). Складання та розв’язу­вання задач.

142

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (90 : 2), (72 : 3). Складання та розв’язування задач. Дії з іменованими числами.

143

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове число способом розкладання на зручні доданки. Знаходження половини, третини, чверті від числа.

144

Перевірка дії ділення множенням. Ділення виду 72 : 12, 120 : 15.

145

Перевірка множення діленням. Розв’язування і порівняння задач. Задачі з буквеними даними та задачі на знаходження сторони прямокутника за периметром і другою стороною.

146

Ділення виду 360 : 2. Порівняння частин числа. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Складання та розв’язування задач.

147

Закріплення вивченого матеріалу на множення та ділення. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків. Складання задач за поданим виразом.

148

Позначення частин числа дробом. Ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач на знаходження частини від числа.

149

Знаходження частини від числа. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом випробовування.

150

Знаходження числа за його частиною. Порівняння дробів.

151

Ділення з остачею. Задачі на знаходження периметра прямокутників.

152

Ділення з остачею. Порівняння остачі та дільника. Доповнення задачі даними, яких не вистачає, та розв’язування.

153

Знаходження частини числа та числа за його частиною. Розв’язування задач.

154

Діагностична робота №8.

155

Аналіз діагностичної роботи.

156

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням виду 423-2.

157

Повторення вивченого. Письмове множення на одноцифрове число виду 54-8, 319-2. Розв’язування задач.

158

Повторення ділення з остачею. Ознайомлення з письмовим діленням на одно- цифрове число виду824 : 2.

159

Повторення ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Письмове ділення на одноцифрове число виду 658 : 2.

160

Повторення ділення двоцифрового числа на двоцифрове (методом випробову­вання). Ознайомлення із письмовим діленням виду 384 : 6. Розв’язування задач.

151

Повторення знаходження частини від числа і числа за його частиною. Ознайом­лення з письмовим діленням виду 952 : 4.

162

Повторення вивченого за рік.

163

Діагностична робота (підсумкова, тестова).

164

Аналіз діагностичної роботи.

165

Повторення вивченого за рік. Діагностика навички усних обчислень.

166

Підсумковий урок за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.