Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з курсу "Всесвітня історія" 8 клас

Всесвітня історія

Для кого: 8 Клас

01.09.2019

2122

158

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з курсу "Всесвітня історія" (35 годин) 8 клас. Планування розроблено на 2019/2020 н.р. згідно з програмою зі змінами МОН від 21.02. 2019 №236. Використовувати з підручником "Всесвітня історія" Н.Г. Подаляк, І.Б. Лукач, Т.В. Ладиченко
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування курсу «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ». 8 клас

та дата

Тема уроку

Зміст навчально- пізнавальної діяльності

Д/з

Результати навчально-пізнавальної діяльності учня

1-2

Повторення.

Вступ

Повторення.

Середні віки в історії Європи та України. Вступ. Поняття і періодизація Нового часу (Модерної доби). Ранній Новий час (Ранньомодерна доба): початок культурної та політичної переваги християнського Заходу. Особливості Ранньомодерної доби в історії України

Учень має знати:

 • хронологічні межі Нового часу та Раннього Нового часу.

Учень має розуміти:

 • Новий час (Модерну добу) як період історії сучасного європейського суспільства;

 • Ранній Новий час в Україні як Козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового, елітарного стану — козацтва (кінець XV — початок XVI ст.), а завершення — на остаточну втрату ним політичної влади (друга половина XVIII ст.);

 • судження як думку, що її потрібно обґрунтувати (підтвердити істинність фактами);

 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії в класі й удома.

Учень має вміти:

 • визначати характерні ознаки Середньовіччя;

 • перелічувати основні здобутки населення України Княжої доби;

 • називати хронологічні межі та періоди Модерної доби;

 • виділяти характерні ознаки Раннього Нового часу (Ранньомодерної доби);

 • укладати синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в Ранньомодерну добу»

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» (за зразком):

Період, дата

(століття або рік)

Події на теренах України

Події за межами України

Примітки

Ранньомодерний час (XVI-XVIII ст.)

Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

3-4

Великі географічні відкриття XV – XVІ ст.

Причини й передумови Великих географічних відкриттів XV – XVІ ст. Подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана. Конкіста — завоювання Нового світу. Створення колоніальних імперій

Учень має знати:

 • час Великих географічних відкриттів і Конкісти;

 • дату першої подорожі Христофора Колумба; напрямки подорожей Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана.

Учень має розуміти:

 • Великі географічні відкриття як просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ;

 • причини історичних явищ і процесів (факти, що зумовили їх появу) та їхні наслідки (як факти, породжені цим явищем, процесом);

 • вплив Великих географічних відкриттів на світобачення, господарське та суспільне життя населення Європи та Нового світу;

 • поняття «Конкіста», «колоніальна імперія», «зустріч цивілізацій».

Учень має вміти:

• розташовувати в хронологічній послідовності відомості про розширення впливу європейської цивілізації на світ;

 • простежувати на основі карти, як змінювався простір впливу європейської цивілізації на світ;

 • визначати причини й наслідки Великих географічних відкриттів;

 • характеризувати зміни в житті людей, пов’язані з Великими географічними відкриттями, створенням перших колоніальних імперій

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про Великі географічні відкриття, подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана;

 • позначити на контурній карті об’єкти, що відображають просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ (колонізовані європейцями землі ХVІ-ХVІІ ст.)

5

Становлення капіталістичних відносин

Зміна поглядів на світ. Торговельний капітал. Мануфактурне виробництво і наймана праця. Становлення капіталістичних відносин. Повсякденне життя населення Західної Європи

Учень має знати:

 • центри світової торгівлі.

Учень має розуміти:

 • причини історичних явищ і процесів (як факти, що зумовили їх появу) та їхні наслідки (як факти, породжені цим явищем, процесом);

 • вплив Великих географічних відкриттів на світобачення, господарське та суспільне життя населення Європи та Нового світу;

 • поняття «революція цін», «мануфактура»,, «капіталізм», «буржуазія», «найманий працівник».

Учень має вміти:

 • розташовувати' в хронологічній послідовності відомості про розширення впливу європейської цивілізації на світ;

 • простежувати на основі карти, як змінювався простір впливу європейської цивілізації на світ;

 • характеризувати зміни в житті людей, пов’язані з Великими географічними відкриттями, створенням перших колоніальних імперій, поширенням мануфактур і найманої праці;

 • встановлювати причини масових міграцій європейців у ХVІ-ХVІІ ст.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про Великі географічні відкриття, подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана;

 • позначити на контурній карті об’єкти, що відображають просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ (колонізовані європейцями землі, напрямки нових торговельних шляхів і центри світової торгівлі ХVІ-ХVІІ ст.)

6

Практична робота «Цивілізації доколумбової Америки»

 • Підготувати й презентувати групове повідомлення (презентацію) за темою «Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»;

 • описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в ХVІ-ХVІІІ ст.

7

Узагальнення.

Тематичне

оцінювання

Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

Знання, розуміння та вміння з розділу 1

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

8-9

Доба Відродження.

Практична робота «Люди і памятки епохи Відродження»

Гуманізм як інтелектуальний рух доби Відродження. Високе Відродження

Учень має знати:

 • культурні центри Європи Раннього Нового часу.

Учень має розуміти:

 • Ранній Новий час (Ранньомодерну добу) як період звільнення суспільного життя від церковного догматизму;

 • світський, нецерковний характер культури Відродження;

 • гуманізм епохи Відродження як європейський інтелектуальний рух за вдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини Античності;

 • поняття «Високе Відродження»

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про Відродження (Ренесанс);

 • показувати на карті культурні центри Європи Раннього Нового часу;

 • розповідати про наукові й технічні досягнення Раннього Нового часу; представників культури Відродження, їхні твори; видатні пам’ятки культури епохи Ренесансу;

 • розпізнавати пам’ятки культури епохи Відродження.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження Франческо Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо Макіавеллі і мистецьких шедеврах Високого Відродження Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера та інших, вибір обґрунтувати;

 • здійснити уявну подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, Німеччині, інших країнах; встановити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва)

10

Реформація

Католицька церква напередодні Реформації. Мартін Лютер і народження протестантизму. Поширення Реформації. Жан Кальвін

Учень має знати:

 • дати початку Реформації в Німеччині;

 • територію поширення Реформації.

Учень має розуміти:

 • поняття « секуляризація », « Реформація », « протестантизм », « лютеранство», « кальвінізм ».

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про Реформацію;

 • показувати на карті регіони поширення Реформації;

 • визначати причини й наслідки Реформації;

 • формулювати основні ідеї вчень Мартіна Лютера і Жана Кальвіна

11-12

Контрреформація.

Практична робота «Світ природи та людей очима католика,

православного, протестанта»

Контрреформація в Європі. Ігнатій Лойола. Єзуїти. Тридентський собор. Релігійні війни в Німеччині та Франції. Аугсбурзький релігійний мир 1555 р. Культура бароко. Народження нової європейської науки

Учень має знати:

 • час бароко і релігійних воєн у Німеччині та Франції;

 • дати укладення Аугзбурзького релігійного миру;

 • культурні центри Європи Раннього Нового часу.

Учень має розуміти:

 • бароко як усвідомлення людиною Ранньомодерної доби складності, багатоманітності та мінливості світу;

 • поняття «Контрреформація», «релігійні війни», «орден єзуїтів», «бароко».

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про бароко;

 • показувати на карті культурні центри Європи Раннього Нового часу;

 • розповідати про наукові й технічні досягнення Раннього Нового часу; представників культури бароко, їхні твори; видатні пам’ятки культури^епохи бароко;

 • визначати причини й наслідки Контрреформації.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • охарактеризувати світ природи та людей очима католика, православного, протестанта

13

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

Знання, розуміння та вміння з розділу 2

Розділ 3. Держави Західної Європи в XVI-XVII ст.

14

Абсолютна монархія у Франції

Становлення абсолют-ної монархії у Франції. Кардинал Арман-Жан дю Плессі де Рішельє. Абсолютизм за Луї XIV. Жан-Батист Кольбер

Учень має знати:

 • дати укладення Люблінської унії й Нантського едиктів.

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про процеси централізації влади й формування національних держав у Західній Європі в ХVІ-ХVІІ ст.;

 • простежувати (на основі карти) утворення в Західній Європі національних держав;

 • характеризувати політичний устрій західноєвропейських країн;

 • обґрунтовувати власні судження про володарів і державних діячів європейських країн ХVІ-ХVІІІ ст.;

 • визначати причини й наслідки релігійних війн у Франції.

Учень має розуміти:

 • передумови утвердження абсолютизму в європейських державах;

 • абсолютну монархію як перехідну форму від станово-представницької до сучасної держави;

 • поняття «абсолютизм», «абсолютна монархія», «протекціонізм», «меркантилізм».

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про Реформацію, інше;

 • позначити на контурній карті регіони поширення протестантизму; території абсолютних монархій, що існували в ХVІ-ХVІІІ ст.

15

Імперія Габсбургів

Володіння Габсбургів. Карл V. Національно- визвольна війна в Нідерландах. Утрехтська унія. Вільгельм І Оранський

Учень має знати:

 • хронологічні межі національно-визвольної війни в Нідерландах;

 • дати укладення Утрехтської унії.

Учень має розуміти:

 • передумови утвердження абсолютизму в європейських державах;

 • абсолютну монархію як перехідну форму від станово-представницької до сучасної (національної) держави;.

 • роль міського патриціату та дворянства в управлінні містами-республіками;

 • історичне значення національно-визвольної війни в Нідерландах;

 • поняття «абсолютизм», «абсолютна монархія», «олігархічна (бюргерська) республіка», «революція», «національно-визвольна війна».

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про процеси централізації влади й формування національних держав у Західній Європі в ХVІ-ХVІІ ст.;

 • простежувати (на основі карти) утворення в Західній Європі національних держав;

 • характеризувати політичний устрій західноєвропейських країн;

 • обґрунтовувати власні судження про володарів і державних діячів європейських країн ХVІ-ХVІІІ ст.;

 • визначати причини й наслідки національно-визвольної війни в Нідерландах.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про національно-визвольну війну в Нідерландах;

 • позначити на контурній карті регіони поширення католицизму; території абсолютних монархій і республік, що існували в ХVІ-ХVІП ст.

16

Англія в XVI-XVII ст.

Королівська реформація в Англії. Єлизавета І. «Криваве законодавство». Англійська революція. Олівер Кром- вель. Утвердження парламентаризму.

«Білль про права»

Учень має знати:

 • хронологічні Межі революції в Англії.

Учень має розуміти:

 • передумови утвердження абсолютизму в європейських державах;

 • абсолютну монархію як перехідну форму від станово-представницької до сучасної (національної) держави;

 • історичне значення Англійської революції;

 • поняття «абсолютизм», «абсолютна монархія», «парламентська монархія», «протекціонізм», «меркантилізм», «революція», «протекторат».

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про процеси централізації влади і формування національних держав у Західній Європі в ХVІ-ХVІІ ст.;

 • простежувати (на основі карти) утворення в Західній Європі національних держав;

 • характеризувати політичний устрій західноєвропейських країн;

 • обґрунтовувати власні судження про володарів і державних діячів європейських країн ХVІ-ХVІІІ ст.;

 • визначати причини й наслідки Англійської революції.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про Англійську революцію;

 • позначити на контурній карті регіони поширення протестантизму; території абсолютних монархій, що існували в ХVІ-ХVІІІ ст.

17

Практична робота «Історичний портрет одного з монархів XVI-ХVIII ст.»

Учень має вміти:

 • обґрунтовувати власні судження про володарів і державних діячів європейських країн ХVІ-ХVІІІ ст.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • укласти й презентувати історичний портрет одного з монархів ХVІ-ХVІІІ ст. (на вибір учительки або учнів)

18

Тридцятилітня війна. Річ Посполита.

Тридцяти літня війна. Вестфальська система міжнародних відносин. Річ Посполита: шляхетська демократія.

Учень має знати:

 • хронологічні межі Тридцятилітньої війни;

 • дати укладення Вестфальського миру;

 • дати укладення Люблінської унії.

Учень має розуміти:

 • Вестфальський мир як подію, що заклала основи сучасного світового порядку — поділу світу на національні держави й утвердження в міжнародних відносинах принципу державного суверенітету;

 • роль дворянської аристократії (магнатів) в управлінні Річчю Посполитою;

 • поняття «аристократична (шляхетська) республіка».

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про процеси централізації влади і формування національних держав у Західній Європі в ХVІ-ХVІІ ст.;

 • характеризувати політичний устрій західноєвропейських країн;

 • обґрунтовувати власні судження про володарів і державних діячів європейських країн XVI- XVIII ст.;

 • простежувати (на основі карти) утворення в Західній Європі національних держав;

 • характеризувати політичний устрій західноєвропейських країн;

 • визначати причини й наслідки Люблінської унії.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про Тридцятилітню війну та утворення Речі Посполитої;

 • позначити на контурній карті регіони поширення католицизму, протестантизму і православ’я; території абсолютних монархій і республік, що існували в ХVІ-ХVІІІ ст.

19

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Держави Західної Європи в ХVІ-ХVІІ ст.

Знання, розуміння та вміння з розділу 3

Розділ 4. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII-XVIII ст.

20

Османська імперія

Експансія Османської імперії. Сулейман Пишний. Народи Південно-Східної Європи під владою турків-османів. Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика

Учень має знати:

 • дати облоги Відня.

Учень має розуміти:

 • період ХVІ-ХVІІІ ст. як епоху воєн за переділ Європи і світу;

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про османську експансію в Центральній та Східній Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і Відня 1683 р.);

 • простежувати на основі карти територіальні зміни, яких зазнала в ХVІ-ХVІІІ ст. Османська імперія;

 • обґрунтовувати власні судження про політику Сулеймана Пишного;

 • визначати причини й наслідки османських завоювань в Європі.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про османську експансію в Центральну та Східну Європу, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і Відня 1683 р.), інше;

 • позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської імперії в ХVІ-ХVІІІ ст.

21-22

Від Московського царства до Російської імперії

Московське царство.

Іван IV Грозний. Смутний час. Правління династії Романових. Внутрішня та зовнішня політика Петра І

Учень має знати:

 • дати проголошення Московського царства Російською імперією, хронологічні межі Північної війни.

Учень має розуміти:

 • період ХVІ-ХVІІІ ст. як епоху воєн за переділ Європи і світу;

 • поняття «опричнина», «Смутний час», «церковний розкол», «Земський собор», «самодержавство (абсолютизм)»

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про російську експансію у Східній Європі;

 • простежувати на основі карти територіальні зміни, яких зазнали в ХVІ-ХVIII ст. Російська держава (Московське царство, Російська імперія);

 • обґрунтовувати власні судження про.політику Івана IV Грозного, Олексія Михайловича, Петра І;

 • визначати причини й наслідки російської експансії у Східній Європі, Північної війни, реформ Петра І.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості про російську експансію у Східній Європі, проголошення Росії імперією;

 • позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Російської держави (Московського царства, Російської імперії) в ХVІ-ХVIII ст.;

 • обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І

23

Річ Посполита в другій половині ХVII — ХVIII ст.

Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (друга половина ХVII — ХVIII ст.)

Учень має розуміти:

 • причини економічного занепаду та затяжної політичної кризи в Речі Посполитій (друга половина ХVII — XVIII ст).

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про шведську експансію в Центральній Європі;

 • простежувати на основі карти територіальні зміни, яких зазнала в ХVІ-ХVIIІ ст. Річ Посполита;

 • характеризувати внутрішню й зовнішню політику Речі Посполитої в другій половині ХVII-ХVIIІ ст.;

 • визначати причини й наслідки кризи в Речі Посполитій (друга половина ХVІІ-ХVIIІ ст.);

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці відомості шведську експансію в Центральній Європі;

 • позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Речі Посполитої в ХVІ-ХVIII ст.

24

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Османська імперія. Держави Східної Європи в ХVІІ-ХVIIІ ст.

Знання, розуміння та вміння з розділу 4

Розділ 5. Епоха Просвітництва

25

Індустріальна (промислова) революція

Початок індустріальної

(промислової) революції, її вплив на життя різних верств населення

Учень має знати:

 • час початку індустріальної (промислової) революції.

Учень має розуміти:

 • визначальний вплив індустріальної революції на зміни в структурі економіки (формування промисловості) і соціальній структурі суспільства (зростання чисельності та ролі найманих працівників), на рівень життя людей праці та інші аспекти повсякденного життя;

 • поняття «індустріальна (промислова) революція».

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про індустріальну революцію;

 • визначати зміни в повсякденному житті європейців протягом XVIII ст., які стали наслідком індустріальної революції.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблицю відомості про початок промислової революції

26

Просвітництво

Просвітництво. Енциклопедисти. Масони. Класицизм. Освічений абсолютизм

Учень має знати:

 • час епохи Просвітництва.

Учень має розуміти:

 • Просвітництво як добу Розуму, коли утверджувалася віра в силу знань і можливість розумного облаштування суспільного життя;

 • освічений абсолютизм як політику, спрямовану на знищення або реформування найбільш застарілих феодальних порядків;

 • поняття «освічений абсолютизм», «масонство», «Просвітництво», «енциклопедисти», «класицизм».

Учень має вміти:

 • розташовувати в хронологічній послідовності відомості про добу Просвітництва;

 • визначати зміни в повсякденному житті європейців протягом XVIII ст., які стали наслідком поширення ідей Просвітництва.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці хронологічні межі доби Просвітництва, інше

27

Імперія Габсбургів та Королівство Пруссія у XVIII ст.

Володіння австрійських Габсбургів. Марія-Терезія. Йосип II. Фрідріх II

Учень має розуміти:

 • Просвітництво як добу Розуму, йоли утверджувалася віра в силу знань і можливість розумного облаштування Суспільного життя;

 • освічений абсолютизм як політику, спрямовану на знищення або реформування найбільш застарілих феодальних порядків;

 • поняття «освічений абсолютизм».

Учень має вміти:

 • визначати зміни в. повсякденному житті європейців протягом XVIII ст., які стали наслідком індустріальної революції, поширення ідей Просвітництва;

 • встановлювати причини й наслідки реформ: Марїї-Терезії та Йосифа II (Австрійська монархія), зокрема для українських теренів, Фрідріха II(Пруссія).

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • позначити на контурній карті територіальні надбання/втрати Пруссії, Австрійської монархії в другій половині XVIII ст.

28

Російська імперія ХVІІІ ст.

Російська імперія. Єлизавета І. Катерина II

Учень має розуміти:

 • освічений абсолютизм як політику, спрямовану на знищення або реформування найбільш застарілих феодальних порядків;

 • поняття «освічений абсолютизм».

Учень має вміти:

 • встановлювати причини й наслідки реформ Катерини II (Російська імперія).

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • позначити на контурній карті територіальні надбання / втрати Російської імперії в другій половині XVIII ст.

29

Міжнародні відносини в Європі

XVIII ст.

Міжнародні відносини. Війни за іспанську спадщину та австрійську спадщину. Семилітня війна. Поділи Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії

Учень має знати:

 • дати ухвалення Конституції Речі Посполитої.

Учень має вміти:

 • простежувати зміни на політичній карті світу впродовж XVIII ст.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • позначити на контурній карті територіальні надбання / втрати Великої Британії, Пруссії, Австрійської монархії, Російської імперії в другій половині XVІІІ ст.

30

Від британських колоній
до США

Колони Великої Британії в Північній Америці. Декларація незалежності. Війна за незалежність. Утворення США. Конституція США

Учень має знати:

 • час війни за незалежність США;

 • дати ухвалення Декларації незалежності США.

Учень має розуміти:

 • визначальний вплив індустріальної революції на зміни в структурі економіки (формування промисловості) і соціальній структурі суспільства (зростання чисельності та ролі найманих працівників), на рівень життя людей праці та інші аспекти повсякденного життя;

 • поняття «масонство».

Учень має вміти:

 • розташовувати, в хронологічній послідовності відомості про війну за незалежність США;

 • простежувати зміни на політичній карті світу впродовж XVIII ст.;

 • встановлювати причини розгортання війни за незалежність і.утворення США.

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • внести до синхронізованої хронологічної таблиці хронологічні межі війни за незалежність США, ухвалення Декларації незалежності та Конституції США, інше;

 • позначити на контурній карті нові держави (зокрема США) в другій половині XVIII ст.;

 • проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які ідеї епохи Просвітництва в ній відображено

31

Практична робота «Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст.»

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт (на уроці):

 • проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст., виявити зміни, які стали наслідком промислової революції / поширення ідей Просвітництва

32

Узагальнення. Тематичне оцінювання

Епоха Просвітництва

Знання, розуміння та вміння з розділу 5

Розділ 6. Східний світ у XVI-XVIII ст. (оглядово)

33-34

Східний світ у ХVІ-ХVIIІст.

Індія. Держава Великих

Моголів. Бабур, Акбар. Перське царство Сефе- видів. Аббас І. Культура Індії та Персії. Китай. Маньчжурське завоювання. Династія Цин. Культура Китаю. Японія. Сьоґунат Токугави. Політика самоізоляції.

Культура Японії

Учень має знати:

 • час існування Держави Великих Моголів, панування в Китаї династії Цин і період сьоґунату Токугави.

Учень має розуміти:

 • традиційний характер чотирьох найбільших цивілізацій Сходу, що розвивалися в Ранній Новий час: індійської, ісламської, китайської та японської;

 • поняття «самураї», «політика самоізоляції», «сьоґунат».

Учень має вміти:

 • розміщувати в хронологічній послідовності відомості про встановлення влади Великих Моголів, Сефевидів, династії Цин, Токугави;

 • показувати на карті території Індії, Персії, Китаю, Японії;

 • визначати особливості культур народів Сходу;

 • розкривати особливості взаємин країн Сходу та Європи

35

Узагальнення

Знання, розуміння та вміння з курсу «Всесвітня історія»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Схожі матеріали