Календарно-тематичне планування з курсу "Громадянська освіта. ІІ семестр"

Я у світі

Для кого: 10 Клас

04.08.2018

1108

14

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування до нового предмета "Громадянська освіта. ІІ семестр"
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з курсу «Громадянська освіта» ІІ семестр

10 клас ( 2 год/тиждень)

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Очікувані результати навчально – пізнавальної діяльності учнів / учениць

Зміст навчального матеріалу

Примітка

РОЗДІЛ 5. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

35.

Комунікація, інформація, медіа

Знання і розуміння:

 • знає і розуміє зміст поняття інформація, мас-медіа, медіа текст, пропаганда, реклама, свобода слова, інформація, мас-медіа, суспільне мовлення; фейк, маніпуляція, «мова ворожнечі»; соціальні джерела інформації, факт, судження, соціальні мережі.

 • характеризує функції медіа в демократичній державі та наводить приклади їхнього впливу на прийняття рішень.

 • здатний пояснитибазові стандарти подання інформації.

Вміння і навички:

 • здатний усвідомити різницю між реальною подією та її відображенням у медіатексті.

 • володіє базовими технологіями запобігання впливу маніпулятивних та пропагандистських медіаповідомлень.

 • описує відмінність між фактом та судженням.

Поняття мас-медіа. Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія, медіатекст. Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв'язок) та їхній розвиток. Реклама.

36.

Комунікація, інформація, медіа

Вплив мас-медіа на формування громадської думки та особистої позиції людини.

37.

Медіа і демократія

Свобода слова. Обмеження свободи слова. Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Свобода мас-медіа – критерій демократичності суспільства.

38.

Свобода, етика і відповідальність.

Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та їхні ознаки. Суспільні медіа і їхня місія. Шкільні медіа

39.

Маніпулятивний вплив медіа

Маніпуляції в медіа просторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі» і як її розпізнати.

40.

Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа

Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіатексту. Стандарти подання інформації. Критичний аналіз медіатектсів

41.

Інтернет

Приватність та конфіденційність і віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини і Інтернеті.

42.

Інтернет

Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

43-44.

Практичні заняття

«Аналіз медіа тексту»/ «Створюємо шкільні медіа»

Формування ставлення та утвердження цінностей через особистий практичний досвід учнів. Формування навичок соціальної взаємодії, вироблення вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі.

45.

Урок повторення й узагальнення за розділом 5.

46.

Тематичне оцінювання за розділом 5.

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

47.

Соціальні цілі економіки

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: економіка, підприємницька діяльність; сталий розвиток; соціальна держава, ринкова економіка, конкуренція, бюджет, зарплата, податки, прибуток, професія; підприємницька діяльність;

Вміння і навички:

 • аналізує чинники попиту і пропозиції на ринках ресурсів і товарних ринках та їхній вплив на ринкову ціну;

 • визначає способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб.

 • Визначає переваги та обмеження організації економіки на ринкових засадах;

 • Аналізує чинники попиту і пропозиції та їхній вплив на ринкову ціну;

Учасники економічних відносин. Сутність економічних потреб, інтересів, суспільних благ. Виробництво та добробут громадян. Податки. Роль уряду в економіці. Соціальний захист.

48.

Сталий розвиток

Обмеженість ресурсів. Необхідність раціонального та ефективного використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

49.

Ринкова економіка

Принципи ринкової економіки. Кругообіг у ринковій економіці. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

50.

Ринкова економіка

Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрями видатків.

51.

Економіка домогосподарства

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів. Бюджет домогосподарств: види до ходів, напрямки витрат, заощадження.

52.

Підприємництво

Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу.

53.

Ринок праці

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника. Заробітня плата.

54 - 55.

Лобіювання інтересів та корупція

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці. Шляхи подолання корупції.

56 –

57

Практичні заняття

«Створюємо бізнес-план власного підприємства»

58.

Урок повторення і узагальнення за розділом 6

Перевірення засвоєних знань

59.

Тематичне оцінювання за розділом 6

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

60 - 61

Інтеграція та глобалізація

Знання і розуміння:

 • Розуміє та пояснює зміст понять: інтеграція, глобалізація, міграція; міжнародне право, система безпеки і співробітництва в Європі; Європейський союз, Східне партнерство; глобальні проблеми людства.

Вміння та навички: аналізує принципи міжнародних відносин; визначає основні функції міжнародних організацій; називає основні аспекти Європейської політики сусідства; характеризує політику регіонального співробітництва України та систем безпеки;

Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу.

62.

Міжнародні відносини та міжнародне право

Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

63 - 64.

Україна – член європейського та світового співтовариства

Європейське і світове співтовариство. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

65.

Практичні заняття:

Глобальні проблеми сучасності

66.

Урок повторення і узагальнення за розділом 7

67.

Тематичне оцінювання за розділом 7

68.

Підсумковий урок

Після цього уроку учень/ учениця повторять та зміцнять знання і вміння, передбачені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення курсу «Громадянська освіта»

69 – 70.

Резервні уроки

Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Громадянське суспільство та правова держава.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.