Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з курсу Географія «Материки та океани» 7 клас (70 год, 2 год. на тиждень)

Географія

Для кого: 7 Клас

15.08.2021

315

39

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з курсу Географія «Материки та океани» складено згідно з чинною навчальною програмою Географія 6-9 класи, затвердженою наказом МОН України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 07.06.2017 № 804). За підручником: Географія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Г.Д. Довгань , О. Г. Стадник.– Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 304 с.:іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

з курсу Географія «Материки та океани»

7 клас (70 год, 2 год. на тиждень)

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу  з курсу Географія «Материки та океани» складено згідно з чинною навчальною програмою Географія  6-9 класи, затвердженою наказом МОН України від 06.06.2012 р. № 664 (з ураху­ванням змін, затверджених наказом МОН України від 07.06.2017 № 804).

За підручником: Географія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Г.Д. Довгань , О. Г. Стадник.– Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 304 с.:іл.


п.п

Дата


Тема уроку

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

Наскрізні змістові лінії

ВСТУП (2 год.)

1


Материки та океани – як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення і розподіл на Землі материків і океанів. Материки і частини світу

Знаннєвий компонент:

називає материки, частини світу, океани, різні види карт.

Діяльнісний компонент:

порівнює материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим охопленням; розрізняє в атласах карти

показує (знаходить) на картах різного масштабу материки, частини світу, океани.

Ціннісний компонент:

оцінює значення для людини географічних знань про материки та океани.

Громадянська відповідальність

Уміє пояснювати на конкретних

прикладах та доводити практичне

значення вивчення материків та океанів.

2


Джерела вивчення і дослідження материків та океанів. Карти материків та океанів, їх класифікація.

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів (9 год.)

Тема 1. Форма і рухи Землі (1 год.)

3


Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.


Знаннєвий компонент:

знає і уявляє форму Землі, дні рівнодення та сонцестояння; розуміє і наводить приклади добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі.

Діяльнісний компонент:

знаходить на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола; пояснює вплив форми Землі та її рухів на природу материків і океанів.

Ціннісний компонент:

оцінює і характеризує наслідки форми Землі, добового і річного рухів Землі на життя людини

Здоров’я і безпека

Моделює оптимальний режим життя

відповідного до добових і річних

циклів (ритмів).

Тема 2. Материки й океани — великі природні комплекси географічної оболонки (8 год.)

4


Походження материків та океанічних западин. Геологічні ери та епохи горотворення.

Знаннєвий компонент:

знає і розуміє основні етапи розвитку геологічної історії Землі, наслідки руху літосферних плит; знає і розуміє гіпотези дрейфу материків

Діяльнісний компонент:

знаходить і показує на картах різного масштабу найбільші літосферні плити;

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пояснює взаємозв’язки між природними

компонентами у географічній оболонці,

у тому числі – на прикладі своєї

місцевості.

5


Тектонічні структури: платформи і області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу.

Практична робота № 1 Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу

Знаннєвий компонент:

знає і розуміє найбільші платформи та області складчастості; наводить приклади форм рельєфу на материках і в океанах, платформ і областей складчастості;

Діяльнісний компонент:

аналізує закономірності розміщення форм рельєфу на материках та океанах, вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: тектонічної

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

6


Кліматотвірні чинники. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

Діяльнісний компонент:

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: кліматичної

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

7


Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас.

Знаннєвий компонент:

наводить приклади різних за властивостями повітряних мас; знає і розуміє загальну циркуляцію атмосфери та їх вплив на природні умови Землі.

Діяльнісний компонент:

знаходить і показує на картах різного масштабу райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів; пояснює вплив повітряних мас на погодні умови Землі своєї місцевості; вміє практично використовувати інформацію тематичних карт:

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

8


Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

Знаннєвий компонент:

знає і розуміє основні і перехідні кліматичні пояси; наводить приклади типів клімату,

Діяльнісний компонент:

знаходить і показує на картах різного масштабу кліматичні пояси, вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: кліматичної

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

9


Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

Дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки


Знаннєвий компонент:

наводить приклади різних за властивостями водних мас, теплих і холодних течій,

Діяльнісний компонент:

знаходить і показує на картах різного масштабу найбільші теплі й холодні поверхневі течії

аналізує причини виникнення океанічних течій

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини;

досліджує наслідки взаємодії Світового океану, атмосфери та суходолу

10


Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

Знаннєвий компонент:

наводить приклади природних зон на материках;

Діяльнісний компонент:

знаходить і показує на картах різного масштабу природні зони;

аналізує розміщення природних комплексів на материках і в океанах, взаємодію і взаємовплив океанів і материків;

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: географічних поясів природних зон.

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для життя людини

11


Контрольна робота з теми: «Закономірності формування природи материків та океанів»


Т1.

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт (22 год)

Тема 1. Африка (10 год.)

12


Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка

Практична робота № 2 Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід

Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку;

розуміє особливості сучасного рівня соціально-економічного розвитку країн.

Діяльнісний компонент:

характеризує географічне положення материка; аналізує закономірності розміщення форм рельєфу, кліматичних поясів, вод суходолу, природні зони, зональні типи ґрунтів;

описує природу найвідоміших національних парків Африки;

визначає типи клімату за кліматичною картою та кліматичними діаграмами; визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка;

знаходить і показує на картах різного масштабу: моря: Середземне, Червоне; затоки: Гвінейська, Аденська; протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська; острів Мадагаскар; півострів Сомалі; гори: Атлас, Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; нагір’я Ефіопське; плоскогір’я Східноафриканське; річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі: Сахара, Наміб; держави та їх столиці: Єгипет, Нігерія, Південна Африка.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн; оцінює вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка;

робить висновок впливу клімату та природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей;

обґрунтовує вплив природних чинників на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує добірку матеріалів про один

із прикладів порушення природної

рівноваги на материку та шляхи її

відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує вплив природних чинників

на виникнення природних вогнищ

захворювань і поширення епідемій.

Громадянська відповідальність

Установлює залежність між рівнем

соціального розвитку країн і станом

природних комплексів.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Розуміє важливість напрямків

взаємозв’язків України та країн

Африки.Т2.

13


Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

Практична робота № 3 Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки (протягом вивчення теми)


14


Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату


15


Практична робота № 4 Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами


16


Води суходолу. Використання водних ресурсів


17


Природні зони, закономірності їх розміщення

18


Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

19


Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту20


Контрольна робота з теми: «Африка»

Тема 2. Південна Америка (7 год.)

21


Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння

Практична робота № 5 Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка (протягом вивчення теми)

Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

Діяльнісний компонент:

характеризує населення та його господарську діяльність у різних країнах материка; аналізує особливості розміщення корисних копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини; знаходить і показує на картах різного масштабу: море Карибське; затоку Ла-Плата; протоки: Магелланова, Дрейка; острови: Вогняна Земля, Фолклендські, Галапагоські; рівнини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська низовини, Бразильське, Гвіанське плоскогір’я;

гори Анди (г. Аконкагуа); вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі; річки: Амазонка, Парана, Оріноко; водоспади:Анхель, Ігуасу;

озера: Маракайбо, Тітікака; пустелю Атакама; держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Чилі;

порівнює, зіставляє особливості природних умов Південної Америки та Африки; пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури й опадів на материку, прояв широтної зональності на рівнинах і вертикальної поясності в Андах; визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами – типи клімату.

Ціннісний компонент

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує добірку матеріалів про один із прикладів порушення природної

рівноваги на материку та шляхи її відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує механізм утворення

стихійних явищ (вулкан, землетрус) та їх

вплив на життя людей.

Громадянська відповідальність

Установлює залежність між рівнем

соціального розвитку країн і станом

природних комплексів.

Підприємливість та фінансова грамотність

Розуміє значення різних напрямків

взаємозв’язків України та країн

Південної Америки.

22


Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

23


Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота № 6 Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.


24


Води суходолу


25


Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною

Дослідження

Природні унікуми Південної Америки

26


Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО


27


Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.


Тема 3. Австралія (5 год.)

28


Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Практична робота 7. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії (протягом вивчення теми)


Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

Діяльнісний компонент:

Знаходить і показує на картах різного масштабу: моря: Коралове, Тасманове; затоки: Карпентарія, Велика Австралійська; острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф;

півострів Кейп-Йорк; плоскогір’я Західно-Австралійське; низовину Центральну; гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко); річки: Муррей, Дарлінг; озеро Ейр; пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія; державу Австралійський Союз та її столицю; характеризує особливості географічного положення, головні риси населення та його господарської діяльності; порівнює географічне положення Австралії і Африки.

Ціннісний компонент:

пояснює вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу, особливості заселення Австралії;

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує добірку матеріалів про один із

прикладів порушення природної

рівноваги на материку та шляхи її

відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує механізм утворення

стихійних явищ (лісові пожежі, посухи) та

їх вплив на життя людей.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Розуміє значення різних напрямків

взаємозв’язків України та Австралії.Т3.

29


Клімат. Води суходолу.

Практична робота № 8 Визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами.

30


Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

31


Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна й Австралія.


32


Контрольна робота з теми «Південна Америка» та «Австралія»


РОЗДІЛ ІІІ. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ (2 год.)

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду (1 год.)

33


Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

Знаннєвий компонент:

знає історію дослідження та освоєння материка , першовідкривачів материка Фадея Беллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях;

наводить приклади про значення міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди; пояснює відмінності між Антарктикою й Арктикою.

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості географічного положення материка; позначає і показує на карті Антарктичний півострів, моря Ведделла, Росса.

Ціннісний компонент

оцінює роль України в дослідженні Антарктиди.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Дискутує щодо перспективних

напрямків розвитку окремих видів

діяльності людини на материку.

Тема 2. Природа материка (1 год)

34


Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

Знаннєвий компонент:

знає та пояснює представників рослин і тварин світу Антарктики, особливості їх пристосування.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси природи Антарктиди, Антарктики; характеризує особливості тектонічної будови, клімат; пояснює причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка.

Ціннісний компонент

обґрунтовує судження про вплив Антарктиди на природні особливості планети.


РОЗДІЛ ІV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ (23 год.)

Тема 1. Північна Америка (8 год.)

35


Географічне положення. Історія відкриття та освоєння

Практична робота № 9 Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки (протягом теми)


Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

Діяльнісний компонент:

характеризує географічне положення материка; пояснює закономірності розміщення форм рельєфу, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослин і тварин, природних зон, впливу господарської діяльності людей на природу материка; аналізує особливості розміщення корисних копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини;

знаходить і показує на картах різного масштабу: затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска; острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг; півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан; рівнини: Центральні, Великі, Лаврентійська височина, Примексиканська низовина;

гори: Кордильєри, Делані (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі; річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо; водоспад Ніагарський; озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне; держави та їх столиці: США, Канада, Мексика;

порівнює рельєф і клімат Північної і Південної Америки; визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка;

досліджує об’єкти Північної Америки, віднесені до світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує вплив географічного положення материка на його природу, особливості освоєння людиною; оцінює вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка; висловлює судження про економічний розвиток країн материка;

робить висновок про механізм

утворення стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх вплив на життя людей.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує добірку матеріалів про один

із прикладів порушення природної

рівноваги на материку та шляхи її

відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує механізм утворення

стихійних явищ (торнадо, землетрус) та їх

вплив на життя людей.

Громадянська відповідальність

Установлює залежність між рівнем

соціального розвитку країн і станом

природних комплексів.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Розуміє важливсть різних напрямків

взаємозв’язків між Україною та

країнами Північної Америки.


Т4.

36


Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини


37


Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату


38


Води суходолу Північної Америки.


39


Природні зони. Вертикальна поясність в горах. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.


40


Дослідження Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

41


Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.


42


Контрольна робота з теми: «Північна Америка» та «Антарктида»


Тема 2. Євразія (16 год.)

43


Географічне положення Євразії. Поділ Євразії на дві частини світу

Практична робота № 10 Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії

Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

Діяльнісний компонент:

характеризує географічне положення материка; пояснює закономірності форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів ґрунтів, типових рослин і тварин, природних зон материка;

аналізує особливості розміщення корисних копалин на території материка та їх вплив на господарську діяльність людини; знаходить і показує на картах різного масштабу: моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Жовте, Східносибірське, Японське, Берингове, Аравійське; Південнокитайське;, затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська; протоки: Босфор, Ла-Манш, острови: Велика Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань; півострови: Балканський, Апеннінський, Піренейський, Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський, мала Азія рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська, Прикаспійська, Середньодунайська, Індо-Гангська, Месопотамська низовини, плоскогір’я Декан, Середньосибірське, Казахський дрібнособковик; гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма); нагір’я: Тибет, Іранське; вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма; пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі; річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр; озера: Каспійське, Женевське, Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море; держави та їх столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина;

порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії, висотні пояси в різних гірських системах; установлює причини різноманітності природи Євразії.

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо господарського оцінювання природних умов країни на прикладі України та країни за вибором; оцінює наслідки сучасного впливу

господарської діяльності людини на природу материка; обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Презентує добірку матеріалів про один

із прикладів порушення природної

рівноваги на материку та шляхи її

відновлення.

Здоров’я і безпека

Обґрунтовує механізм утворення

стихійних явищ (цунамі, землетрус) та їх вплив на життя людей.Т5.

Громадянська відповідальність

Установлює залежність між рівнем

соціального розвитку країн і станом

природних комплексів.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Розуміє важливість різних напрямків

взаємозв’язків між Україною та

країнами Євразії.Т6.

44


Дослідження та освоєння материка


45


Тектонічна будова Євразії


46


Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини.

47


Загальні риси клімату48


Кліматичні пояси і типи клімату


49


Практична робота № 11 Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

50


Води суходолу. Річки Євразії


51


Води суходолу. Озера, багаторічна мерзлота


52


Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни природи материка людиною.53


Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.


54


Дослідження

Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів

55


Населення Євразії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.


56


Найбільші держави Європи.


57


Найбільші держави Азії.


58


Контрольна робота з теми: «Євразія»


РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ (7 год.)

Тема 1. Тихий океан (2 год.)

59


Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна.

Практична робота № 12 Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті

(виконується поетапно під час вивчення кожного океану)Знаннєвий компонент:

називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення Тихого океану;

досліджує виникнення форм рельєфу, течій, островів;

знаходить і показує на картах різного масштабу:

течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська, Північнотихоокеанська, Східноавстралійська;

острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські,

порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність

органічного світу;

оцінює вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях;

робить висновок про механізм утворення цунамі та його вплив на життя людей.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує шляхи розв’язання

екологічних проблем Світового океану.

Здоров’я і безпека

Аналізує цінність і шкоду для здоров’я

окремих видів морепродуктів.Підприємливість та фінансова

грамотність

Презентує власні розробки щодо

раціонального використання ресурсів

Світового океану.

60


Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану.

Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.
Тема 2. Атлантичний океан (2 год.)

61


Географічне положення. Рельєф дна Атлантичного океана.

Знаннєвий компонент:

називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення Атлантичного океану;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників органічного світу;

знаходить і показує на картах різного масштабу:

течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, Бразильська, Бенгельська;

острів: Ісландія;

характеризує особливості клімату океану;

порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про проблеми забруднення океану;

оцінює вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує шляхи розв’язання

екологічних проблем Світового океану.

Здоров’я і безпека

Аналізує цінність і шкоду для здоров’я

окремих видів морепродуктів.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Презентує власні розробки щодо

раціонального використання ресурсів

Світового океану.

62


Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Тема 3. Індійський океан (1 год.)

63


Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках
Знаннєвий компонент:

називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням

острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення океану, його природні ресурси;

досліджує виникнення форм рельєфу дна океану, течій, поширення представників органічного світу;

знаходить і показує на картах різного масштабу:

течії: Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська, Західних вітрів;

порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей.

Ціннісний компонент

оцінює наслідки впливу людської діяльності на природу океану.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує шляхи розв’язання

екологічних проблем Світового океану.

Здоров’я і безпека

Аналізує цінність і шкоду для здоров’я

окремих видів морепродуктів.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Презентує власні розробки щодо

раціонального використання ресурсів

Світового океану.

Тема 4. Північний Льодовитий океан (1 год.)

64


Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Знаннєвий компонент:

знає історію освоєння океану;

називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості географічного положення океану, особливості поширення крижаного покриву;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу;

пояснює вплив географічного положення океану на клімат.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Пропонує шляхи розв’язання екологічних проблем Світового океану.

Здоров’я і безпека

Аналізує цінність і шкоду для здоров’я

окремих видів морепродуктів.

Підприємливість та фінансова

грамотність

Презентує власні розробки щодо

раціонального використання ресурсів

Світового океану.

Т7.

65


Контрольна робота з теми: «Океани»


РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ (5 год.)

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів (2год.)

66


Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.


Знаннєвий компонент:

Знає і розуміє види природних багатств материків та океанів.

Діяльнісний компонент:

пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення антропогенних ландшафтів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує зміни природних умов внаслідок інтенсивного природокористування;

оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів;

дає господарську оцінку природним ресурсам.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Аналізує порушення природної

рівноваги на прикладі природних

комплексів своєї місцевості.

Описує антропогенні ландшафти своєї

місцевості.

Розуміє та пропонує шляхи

розв’язування екологічних проблем

материків та океанів.

67


Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів (3год)

68


Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження.

Дослідження

Шляхи розв’язування екологічних проблем.

Знаннєвий компонент:

знає і розуміє джерела забруднення навколишнього середовища, роль міжнародних організацій з охорони природи.

Діяльнісний компонент:

розрізняє основні види забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове;

знаходить і показує на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха;

прогнозує зміни природних умов під

впливом людської діяльності;

аналізує рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в океанах

Ціннісний компонент:

висловлює судження про шляхи розв’язування екологічних проблем материків та океанів;

оцінює роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільства.Т8.

69


Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

70


Підсумкова контрольна робота.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.